NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

B5

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26001NSB Strømmen . Kilde:ER    197716. mar. 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-6
B5-3
26002NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
BC5-3
26003NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26004NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26005NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26006NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26007NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
BC5-3
26008NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26009NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
26010NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977 mai 1994 1998 okt. 1998
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-5
26011NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26012NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
A5-1
26013NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
A5-1
26014NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-5
26015NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-6
B5-3
26016NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-5
26017NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-6
B5-3
26018NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-5
26019NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-3
26020NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
26021NSB
NJM(mus)
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-6
B5-3
26022NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
26023NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980     2013
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-3
26024NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
BC5-3
26025NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-5
26026NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
26027NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980   jan. 2014  
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5N
26028 19. feb. 2014  2875 028-0NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5
26029NSB
NJM(mus)
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5
B5CN
26030 19. feb. 2014  2873 030-8NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5
26031NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980  15. juli 2013senest 24. juli 2013
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5
B5CN
26032 19. feb. 2014  2873 032-4NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-5
26033NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-6
B5-3
26034NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-5
26035NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-3
26036NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26037NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26038NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26039NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-6
B5-5
26040NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
B5-3
26041NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
26042NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980     2013
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
26043NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980  31. okt. 2012  
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
BC5-3
26044NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
BC5-3
26045NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
BC5-3
26046NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
26047NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980   jan. 2014  
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-6
B5-3
26048NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26049NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26050NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
26051NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981   jan. 2014  
B5 [32910]
B5-2 [32910]
26052NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981  12. juni 2012  
B5 [32910]
B5-2 [32910]
A5-1
26053NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
26054NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981   jan. 2014  
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26055NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26056NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
A5-1
26057NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
26058NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981     2013
B5 [32910]
B5-2 [32910]
A5-1
26059NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26060NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-3
26061NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
A5-1
26062NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26063NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om B5

Vis samtlige bilder av identifiserte enheter for B5
Bilder av B5 der undertypen ikke er kjent
http://pix.njk.no/31/s31803-060504-boggi-B5.jpg
nr.
B5-boggi
6. mai 2004
Halden
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/157/s157241-035.jpg
nr.
Testtoget Oslo S.-Trondheim - bestående av El 18.2246 og de ni siste av de nyoppussede type 5-vognene.
Tog 1331
24. apr. 2013
sør for Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/157/s157089-DSC_0125.jpg
nr.
Tog 406 er satt opp i spor 4 og skiftetraktoren type Skd 226 er koblet ifra og kjører bort fra slerka.
Tog 406
17. apr. 2013
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • LKAB Narvik (elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10, El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm, Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, EMD G12, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala, Ruston 165D, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd 218, Skd 219, Skd 220, Skd 221, Skd 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, ST 4, ST 5-6, X10, X50 (Regina/SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G3, G4, I (UIC), L, Lt, R (UIC), S (UIC), T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Øo4,

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Framdriftsmateriell*, Kranvogn, LM – Revisjonsvogn (andre), LM2 – Levahn, LM3 – Levahn, LM4 – Robel 57.07, LM5 – Donelli VMT 966C, LM6 – Windhoff FU 100, LM7 – P&T MTW 100, Losjivogn, LT – Lastetraktor (andre), LT – Robel 10/11, LT – Robel 54.12, LT – Robel 54.17, LT – Robel 54.22, LT9/10 – Robel 54.22-10/11, LT11 – Robel 54.22-25/26, LTR12 – Levahn 128-2, LT15 – AMC2 APS B 800 N, LT16 – RACO Tm III, LTR17 – Windhoff 2.2-50 L, MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Q – Tilhenger til lastetraktor, Redskapsvogn, Rm, Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporstabilisator, Tunnelrenskebukk, Vedlikeholdstog, XAEL, XR, XZ, ,

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Vollert skifterobot, A4L 514, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, LKAB Narvik, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Oslo Sporveier, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.41 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 168 treff på rmdb, og 20824122 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 4341 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.41 sek