NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pĺgĺr. Uregelmessigheter kan oppstĺ.

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206)

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
Sk type 1a (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
11NSB Strřmmen      1936  29. mai 1988  
Sk type 1a (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
12NSB Strřmmen      1936  29. mai 1988  
Sk type 1a (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
13NSB Strřmmen      1936   1982  
Sk type 1a (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
14NSB Strřmmen      1936  4. nov. 1976  
Sk type 1a (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
15NSB Strřmmen      1936  13. nov. 1980  
Sk type 1b (Skd 206)16NSB Strřmmen      1936  24. jan. 1984  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
23NSB Hamar 381
Thune 381
     1937   1987  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
24NSB Hamar 383
Thune 383
     1937  29. mai 1988  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
25NSB Hamar
Thune
     1937  29. aug. 1983  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
26NSB Hamar
Thune
     1937  29. aug. 1983  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
27NSB Hamar 385
Thune 385
     1937  29. mai 1988  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
28NSB Hamar 387
Thune 387
     1937  12. apr. 1983  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
29 senest  2013  KristofferNSB Hamar 386
Thune 386
     1937  29. aug. 1983  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
30NSB Hamar 388
Thune 388
     1937   1987  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
31NSB Hamar 389
Thune 389
     1937  29. mai 1988  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
32NSB Hamar 390
Thune 390
     1937  12. apr. 1983  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
33NSB Hamar 393
Thune 393
     1938  29. mai 1988  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
34NSB Hamar 394
Thune 394
     1938  29. mai 1988  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
35NSB Hamar 395
Thune 395
     1938  20. nov. 1987  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
36NSB Hamar
Thune
     1938  30. okt. 1970  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
37NSB Hamar 397
Thune 397
     1938  29. mai 1988  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
38NSB Hamar
Thune
     1938  16. des. 1982  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
39NSB Hamar
Thune
     1938  29. mai 1988  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
40NSB Hamar
Thune
     1938      
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
41NSB Hamar 401
Thune 401
     1938      
Sk type 1b (Skd 206)
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
42NSB Hamar 404
Thune 404
     1938  25. okt. 1994  
Sk type 1c (Skb 201)43NSB Hamar
Thune
     1938   1939  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
44NSB Hamar
Thune
     1938  16. des. 1982  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
48NSB Skabo 35     7. juli 1939  13. nov. 1987  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
49NSB Skabo     7. juli 1939  10. apr. 1969  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
50NSB Skabo     7. juli 1939   1981  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
51NSB Skabo 38     22. juli 1939      
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
52NSB Skabo 39     22. juli 1939  29. aug. 1983  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
53NSB Skabo 40      aug. 1939  29. aug. 1983  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
54NSB Skabo 41     26. aug. 1939  23. jan. 1984  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
55NSB Skabo 42      aug. 1939  29. mai 1988  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
56NSB Skabo     26. aug. 1939  Ja  
Sk type 1c (Skb 201)
Sk type 1b (Skd 206)
57NSB Skabo 44     26. aug. 1939  29. mai 1988  
*) Tidspunkter vises ved ĺ ĺpne enheten
Fargekode for kvaliteten pĺ opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om Sk type 1 (Skb 201/Skd 206)

Vis samtlige bilder av identifiserte enheter for Sk type 1 (Skb 201/Skd 206)

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhřrende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantĺg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Grĺkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjřvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tĺgkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsvćrk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tĺgĺkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Třnsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hřlandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hřlandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk pĺ materielltypenavnet for ĺ se undertyper ogsĺ.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trřnderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjřrnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, L2, L4, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ř2, Řo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntřmmingsvogn (Ř), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [řvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Mĺlevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, řvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snřryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Řvelsesvogn (XŘ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (řstvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefřlge

Borsig, Deutz A4L 514 R, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hřlandsbanen, Urskog-Hřlandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Třnsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tĺgĺkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantĺg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjřvikbanen, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tĺgkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsvćrk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Grĺkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun ĺ se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jćrbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjřvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solřrbanen, Střren-Aamotbanen Nord, Střren-Aamotbanen Syd, Sřrlandsbanen Kongsberg-Kragerř, Treungenbanen, Trondhjem-Střrenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er forelřpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.37 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Sřk pĺ nummer pĺ lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer pĺ epost mdberstatt dette bildet med en krřllalfa nĺr du skal sende epostnjk.no


I dag 12132 treff pĺ rmdb, og 30026207 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5900 treff · Statistikk Siste mĺned

Denne prosessen har tatt 0.37 sek