NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Fortløpende navn- og nummerliste for Skiftetraktorer

Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.

NavnNr.TypeBane
Amanda4658, 30-36-3016, 16Robel 54.12NSB  1975, S&T etter  1990
BS-36-2634Skd 226SJ  1972, GC 1. jan. 2001, Baneservice  2008
L 7Skd 228GR
ME05-1Skd 228GR
SKD214ASkd 224NSB 30. mar. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002, JBV  okt. 2003, Bane NOR 1. jan. 2017
SKD220ASkd 224NSB 3. okt. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002, JBV  okt. 2003, Bane NOR 1. jan. 2017
01Skd 226SJ  1971, NSBgods 27. juli 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
01Skd 228GR
1Ska 205
1Skd 228GR
1Skd 228GR
02Skd 226SJ  1972, NSBgods  des. 1999, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
02Skd 228GR
2Ska 205NSB   , utr ca  1990, CN 1. jan. 2002, Norsk Transp.  2008
03Skd 226SJ  1972, NSBgods  nov. 1999, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
3Ska 207
04Skd 226SJ  1972, NSBgods 27. juli 2000, CN 1. jan. 2002
4Ska 207
05Skd 226SJ  1972, NSBgods 31. mai 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
5Ska 208NSB 1. juli 1920
06Skd 226SJ  1972, NSBgods  nov. 1999, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
07Skd 226SJ  1972, NSBgods  okt. 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
08Skd 226SJ  1972, NSBgods 6. jan. 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
09Skd 226SJ  1972, NSBgods 15. mar. 2000, CN 1. jan. 2002
10Skd 226SJ  1972, NSBgods 5. apr. 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
10Skb 203
11Skd 226SJ  1972, NSBgods  des. 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
11Skd 206
12Skd 206
12Skd 226SJ  1972, NSBgods  jan. 2001, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
13Skd 206
13Skd 226SJ  1972, NSBgods  jan. 2001, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
14Skd 206
14Skd 226SJ  1972, NSBgods  des. 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
15Skd 206
15Skd 226SJ  1972, NSBgods  sep. 2000, CN 1. jan. 2002
16Skd 206
Amanda16Robel 54.12NSB  1975, S&T etter  1990
17Skb 202
18Skb 202
19Skb 202
20Skb 202NSB   , Norsk Transp.  2011
21Skb 202
22Skb 202
23Skd 206
23SchömaRjSalp.f.  mai 1985?, SRjB(mus) 1. mai 1997, NIA(mus) 31. des. 2012
24Skd 206
24Skd 213NSB  1950, SRjB(mus)  1998, NIA(mus) 31. des. 2012
25Skd 206
26Skd 206
27Skd 206
28Skd 206
29Skd 206
30Skd 206
30-36-1021Robel 11NSB
30-36-1022Robel 11NSB
30-36-3008Robel 54.12NSB
30-36-3009Robel 54.12NSB
30-36-3010Robel 54.12NSB
30-36-3011Robel 54.12NSB
30-36-3012Robel 54.12NSB
30-36-3014Robel 54.12NSB
30-36-3015Robel 54.12NSB
Amanda30-36-3016Robel 54.12NSB  1975, S&T etter  1990
30-36-3017Robel 54.12NSB  1975, S&T etter  1990, SRJ(mus)  mai 2007
30-36-3018Robel 54.12NSB
30-36-3019Robel 54.12NSB
30-36-4001Robel 54.12NSB
30-36-4002Robel 54.12NSB
31Skd 206
31Skd 226SJ  1972, GC  2001, TÅGAB  2004, Baneservice  feb. 2005
32Skd 206
32Skd 226SJ  1973, GC  2001, TÅGAB  2004, Euro Shuttle  feb. 2005, Baneservice senest 25. okt. 2009, GR senest  feb. 2013
33Skd 206
33Skd 226SJ  1972, GC  2001, TÅGAB  2004, Baneservice  2005
34Skd 206
34Skd 226SJ  1972, GC 1. jan. 2001, Baneservice  2008
35Skd 206
36Skd 206
37Skd 206
38Skd 206
39Skd 206
40Skd 206
40-36-3008Robel 54.12NSB
41Skd 206
42Skd 206
43Skb 201
44Skd 206
45Skb 202
46Skb 202
47Skb 202
48Skd 206
49Skd 206
50Skd 206
51Skd 206
52Skd 206
53Skd 206
54Skd 206
55Skd 206
56Skd 206
57Skd 206
58Skb 204
59Skb 209
60Skd 210
61Skd 211
64Skd 213
65Skd 213NSB  1950, SRjB(mus)  1998, NIA(mus) 31. des. 2012
66Skd 213
67Skd 213
68Skd 213
69Skd 213NSB  1950, NJM(mus) 1. jan. 1994
70Skd 213
71Skd 213
72Skd 213
73Skd 213NSB  1951, NJK(mus) 1. feb. 2006
74Skd 214
75Skd 214
76Skd 214
77Skd 214
78Skd 214
79Skd 214
80Skd 214
81Skd 214
82Skd 214
83Skd 214
84Skd 214
85Skd 214
86Skd 214
87Skd 214
88Skd 214
89Skd 214
90Skd 214
91Skd 214
92Skd 214
93Skd 214
94Skd 214
95Skd 214
96Skd 214
97Skd 214
98Skd 214
99Skd 214
100Skd 214
101Skd 214
102Skd 214
103Skd 214
104Skd 215NSB   , Ind.baner  1972, NJK(mus) ca  1987
105Skd 215
106Skde 216
107Skd 217
108Skd 217
109Skd 217
110Skd 217
111Skd 217
112Skd 214
113Skd 217
114Skd 217
115Skd 217
116Skd 217
117Skd 217NSB  1959, NJM(mus)  1997
118Skd 217
119Skd 217
120Skd 217NSB
121Skd 217
122Skd 220b
123Skd 220bNSB
124Skd 220bNSB
125Skd 220b
126Skd 220a
127Skd 220a
128Skd 220a
130Skd 220a
131Skd 220a
132Skd 220a
133Skd 220a
134Skd 220a
135Skd 220c
136Skd 220c
137Skd 220c
138Skd 220cNSB
139Skd 220c
140Skd 220c
141Skd 220c
142Skd 220c
142V4SJ  1973, GC 1. jan. 2001, FT  2003, TAB  2005, GR 15. apr. 2016
143Skd 220c
144Skd 220c
145Skd 220c
146Skd 221
147Skd 221
148Skd 221
149Skd 221
150Skd 221
151Skd 221
152Skd 220a
153Skd 220a
154Skd 220a
155Skd 220a
156Skd 220a
157Skd 220b
158Skd 220b
159Skd 220b
160Skd 220a
161Skd 220a
162Skd 220a
163Skd 220b
164Skd 220bNSB 4. juli 1964, NJK(mus) ca  1999
165Skd 220b
166Skd 220c
167Skd 220c
168Skd 220c
169Skd 220c
170Skd 220c
171Skd 220c
172Skd 220c
173Skd 220c
174Skd 220c
175Skd 220c
176Skd 220cOBAS
177Skd 220c
178Skd 220c
179Skd 220c
180Skd 220c
181Skd 220c
182Skd 220cNJK(mus)
183Skd 220c
184Skd 220c
185Skd 220c
186Skd 220c
187Skd 220c
188Skd 220c
189Skd 220c
190Skd 220c
191Skd 220c
192Skd 220c
193Skd 220c
194Skd 220c
195Skd 220c
196Skd 220c
197Skd 220c
198Skd 220c
199Skd 220c
200Skd 220c
201Skd 220c
202Skd 220c
203Skd 220cNSB   , OBAS 1. mar. 2005, SkJb 28. mar. 2013
204Skd 220c
205Skd 220c
206Skd 220cNSB   , NJK(mus) 17. mar. 2016
207Skd 220c
208Skd 220c
209Skd 220c
210Skd 220c
211Skd 220c
212Skd 220cNSB
213Skd 224NSB 30. mar. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
214Skd 224NSB 30. mar. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002, JBV  okt. 2003, Bane NOR 1. jan. 2017
215Skd 224NSB 22. mai 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
216Skd 224NSB 22. mai 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
217Skd 224NSB 6. aug. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
218Skd 224NSB 6. aug. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
219Skd 224NSB 3. okt. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002
220Skd 224NSB 3. okt. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002, JBV  okt. 2003, Bane NOR 1. jan. 2017
221Skd 224NSB 11. des. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002
222Skd 224NSB 11. des. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
223Skd 224NSB 11. des. 1979, NSBgods  sep. 1996, CN 1. jan. 2002
259 001-6Skd 228GR
401Ska 223
402Ska 223
491Z71SJ  1962, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
502Ska 208NSB 1. juli 1920
502Z71SJ  1963, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
506Z71SJ  1963, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
538Z71SJ  1964, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
539Z71SJ  1964, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
554Z71SJ  1965, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
591Skd 226SJ  1971, NSBgods 27. juli 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
592Skd 226SJ  1972, NSBgods  des. 1999, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
593 Skd 226SJ  1972, GC 1. jan. 2001, Baneservice  2008
594Skd 226SJ  1972, NSBgods  nov. 1999, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
595Skd 226SJ  1972, NSBgods 27. juli 2000, CN 1. jan. 2002
596Skd 226SJ  1972, NSBgods  okt. 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
597Skd 226SJ  1972, NSBgods 31. mai 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
598Skd 226SJ  1972, NSBgods  nov. 1999, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
599Skd 226SJ  1972, GC  2001, TÅGAB  2004, Baneservice  2005
602Skd 226SJ  1972, GC  2001, TÅGAB  2004, Baneservice  feb. 2005
603Skd 226SJ  1972, NSBgods 6. jan. 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
604Skd 226SJ  1972, NSBgods 15. mar. 2000, CN 1. jan. 2002
605Skd 226SJ  1972, NSBgods 5. apr. 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
606Skd 226SJ  1972, NSBgods  sep. 2000, CN 1. jan. 2002
607Skd 226SJ  1972, NSBgods  des. 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
608Skd 226SJ  1972, NSBgods  jan. 2001, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
610Skd 226SJ  1972, NSBgods  jan. 2001, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
611Skd 226SJ  1972, NSBgods  des. 2000, CN 1. jan. 2002, RailCombi 1. juni 2013
615Skd 226SJ  1973, GC  2001, TÅGAB  2004, Euro Shuttle  feb. 2005, Baneservice senest 25. okt. 2009, GR senest  feb. 2013
618Skd 226SJ  1973, GC 1. jan. 2001, Volvo  2002, GR  mai 2007
702Z71SJ  1962, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
706Z71SJ  1965, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
707Z71SJ  1964, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
729Z71SJ  1963, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
742Z71SJ  1964, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
744Z71SJ  1963, GC 1. jan. 2001, OBAS  2007, CL  2008
759Skd 228GR
4620Robel 11NSB
4621Robel 11NSB
4650Robel 54.12NSB
4651Robel 54.12NSB
4652Robel 54.12NSB
4653Robel 54.12NSB
4654Robel 54.12NSB
4656Robel 54.12NSB
4657Robel 54.12NSB
Amanda4658Robel 54.12NSB  1975, S&T etter  1990
4659Robel 54.12NSB  1975, S&T etter  1990, SRJ(mus)  mai 2007
4660Robel 54.12NSB
4661Robel 54.12NSB
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Bybanen AS (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • LKAB Narvik (elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (di.lok, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


Skb 201
Skb 202
Skb 203
Skb 204
Ska 205
Skd 206
Ska 207
Ska 208
Skb 209
Skd 210
Skd 211
Skd 212
Skd 213
Skd 214
Skd 215
Skde 216
Skd 217
Skd 218
Skd 219
Skd 220: Skd 220a, Skd 220b, Skd 220c
Skd 221
Skd 222
Ska 223
Skd 224
Skd 225
Skd 226
Skd 228
Skd 229
Schöma
V4
Z70: Z70, Z71
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Transport, Stiftelsen Rjukanbanen, Norsk Industriarbeidermuseum, Norsk Jernbaneklubb, Ofotbanen AS, Skandinaviska Jernbanor AB, CargoNet AS, NSB Gods, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Baneservice AS, Euro Shuttle, Grenland Rail AS, Rjukan Salpeterfabrikker, Statens Järnvägar, Green Cargo AB, Cargolink AS,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.31 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 22660 treff på rmdb, og 10904226 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 2426 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.31 sek