NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

72

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
7272-01NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997  18. jan. 2005      
7272-02NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-03NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997  28. jan. 2005      
7272-04NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-05NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-06NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-07NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-08NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-09NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-10NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-11NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-12NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-13NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-14NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-15NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-16NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-17NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-18NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-19NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-20NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-21NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-22NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-23NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-24NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-25NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-26NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-27NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-28NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-29NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-30NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-31NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-32NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-33NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997  26. nov. 2004      
7272-34NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
7272-35NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997  14. des. 2004      
7272-36NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997  27. mar. 2006      
BMa 7272.001NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMa 7272.002NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMa 7272.003NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMa 7272.004NSB AnsaldoBreda     12. juni 2002      
BMa 7272.005NSB AnsaldoBreda     9. aug. 2002      
BMa 7272.006NSB AnsaldoBreda     24. sep. 2002      
BMa 7272.007NSB AnsaldoBreda     30. aug. 2002      
BMa 7272.008NSB AnsaldoBreda     19. des. 2002      
BMa 7272.009NSB AnsaldoBreda   Antg.  des. 2002        
BMa 7272.010NSB AnsaldoBreda     26. juni 2003      
BMa 7272.011NSB AnsaldoBreda     23. des. 2002      
BMa 7272.012NSB AnsaldoBreda     28. mar. 2003      
BMa 7272.013NSB AnsaldoBreda     10. jan. 2003      
BMa 7272.014NSB AnsaldoBreda     27. mar. 2003      
BMa 7272.015NSB AnsaldoBreda     12. mai 2003      
BMa 7272.016NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BMa 7272.017NSB AnsaldoBreda     15. mai 2003      
BMa 7272.018NSB AnsaldoBreda     28. mai 2003      
BMa 7272.019NSB AnsaldoBreda     18. juni 2003      
BMa 7272.020NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BMa 7272.021NSB AnsaldoBreda     10. juli 2003      
BMa 7272.022NSB AnsaldoBreda     30. juni 2003      
BMa 7272.023NSB AnsaldoBreda     22. juli 2003      
BMa 7272.024NSB AnsaldoBreda     15. aug. 2003      
BMa 7272.025NSB AnsaldoBreda     23. apr. 2004      
BMa 7272.026NSB AnsaldoBreda     5. mai 2004      
BMa 7272.027NSB AnsaldoBreda     14. mai 2004      
BMa 7272.028NSB AnsaldoBreda    aug. 200314. juni 2004      
BMa 7272.029NSB AnsaldoBreda    okt. 200328. juni 2004      
BMa 7272.030NSB AnsaldoBreda    okt. 200322. juli 2004      
BMa 7272.031NSB AnsaldoBreda    nov. 20036. sep. 2004      
BMa 7272.032NSB AnsaldoBreda    nov. 200324. sep. 2004      
BMa 7272.033NSB AnsaldoBreda    des. 200326. nov. 2004      
BMa 7272.034NSB AnsaldoBreda     23. sep. 2004      
BMa 7272.035NSB AnsaldoBreda     14. des. 2004      
BMa 7272.036NSB AnsaldoBreda    2004        
BMb 7272.101NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMb 7272.102NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMb 7272.103NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMb 7272.104NSB AnsaldoBreda     12. juni 2002      
BMb 7272.105NSB AnsaldoBreda     9. aug. 2002      
BMb 7272.106NSB AnsaldoBreda     24. sep. 2002      
BMb 7272.107NSB AnsaldoBreda     30. aug. 2002      
BMb 7272.108NSB AnsaldoBreda     19. des. 2002      
BMb 7272.109NSB AnsaldoBreda    2002        
BMb 7272.110NSB AnsaldoBreda     26. juni 2003      
BMb 7272.111NSB AnsaldoBreda     23. des. 2002      
BMb 7272.112NSB AnsaldoBreda     28. mar. 2003      
BMb 7272.113NSB AnsaldoBreda     10. jan. 2003      
BMb 7272.114NSB AnsaldoBreda     27. mar. 2003      
BMb 7272.115NSB AnsaldoBreda     12. mai 2003      
BMb 7272.116NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BMb 7272.117NSB AnsaldoBreda     15. mai 2003      
BMb 7272.118NSB AnsaldoBreda     28. mai 2003      
BMb 7272.119NSB AnsaldoBreda     18. juni 2003      
BMb 7272.120NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BMb 7272.121NSB AnsaldoBreda     10. juli 2003      
BMb 7272.122NSB AnsaldoBreda     30. juni 2003      
BMb 7272.123NSB AnsaldoBreda     22. juli 2003      
BMb 7272.124NSB AnsaldoBreda     15. aug. 2003      
BMb 7272.125NSB AnsaldoBreda   24. mai 200323. apr. 2004      
BMb 7272.126NSB AnsaldoBreda   24. mai 20035. mai 2004      
BMb 7272.127NSB AnsaldoBreda     14. mai 2004      
BMb 7272.128NSB AnsaldoBreda    aug. 200314. juni 2004      
BMb 7272.129NSB AnsaldoBreda   29. okt. 200328. juni 2004      
BMb 7272.130NSB AnsaldoBreda   29. okt. 200322. juli 2004      
BMb 7272.131NSB AnsaldoBreda   5. des. 20036. sep. 2004      
BMb 7272.132NSB AnsaldoBreda   5. des. 200324. sep. 2004      
BMb 7272.133NSB AnsaldoBreda   1. jan. 200426. nov. 2004      
BMb 7272.134NSB AnsaldoBreda     23. sep. 2004      
BMb 7272.135NSB AnsaldoBreda     14. des. 2004      
BMb 7272.136NSB AnsaldoBreda      2004      
BP 7272.701NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BP 7272.702NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BP 7272.703NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BP 7272.704NSB AnsaldoBreda     12. juni 2002      
BP 7272.705NSB AnsaldoBreda     9. aug. 2002      
BP 7272.706NSB AnsaldoBreda     24. sep. 2002      
BP 7272.707NSB AnsaldoBreda     30. aug. 2002      
BP 7272.708NSB AnsaldoBreda     19. des. 2002      
BP 7272.709NSB AnsaldoBreda    2002        
BP 7272.710NSB AnsaldoBreda     26. juni 2003      
BP 7272.711NSB AnsaldoBreda     23. des. 2002      
BP 7272.712NSB AnsaldoBreda     28. mar. 2003      
BP 7272.713NSB AnsaldoBreda     10. jan. 2003      
BP 7272.714NSB AnsaldoBreda     27. mar. 2003      
BP 7272.715NSB AnsaldoBreda     12. mai 2003      
BP 7272.716NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BP 7272.717NSB AnsaldoBreda     15. mai 2003      
BP 7272.718NSB AnsaldoBreda     28. mai 2003      
BP 7272.719NSB AnsaldoBreda     18. juni 2003      
BP 7272.720NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BP 7272.721NSB AnsaldoBreda     10. juli 2003      
BP 7272.722NSB AnsaldoBreda     30. juni 2003      
BP 7272.723NSB AnsaldoBreda     22. juli 2003      
BP 7272.724NSB AnsaldoBreda     15. aug. 2003      
BP 7272.725NSB AnsaldoBreda   24. mai 200323. apr. 2004      
BP 7272.726NSB AnsaldoBreda   24. mai 20035. mai 2004      
BP 7272.727NSB AnsaldoBreda     14. mai 2004      
BP 7272.728NSB AnsaldoBreda     14. juni 2004      
BP 7272.729NSB AnsaldoBreda     28. juni 2004      
BP 7272.730NSB AnsaldoBreda     22. juli 2004      
BP 7272.731NSB AnsaldoBreda     6. sep. 2004      
BP 7272.732NSB AnsaldoBreda     24. sep. 2004      
BP 7272.733NSB AnsaldoBreda     26. nov. 2004      
BP 7272.734NSB AnsaldoBreda     23. sep. 2004      
BP 7272.735NSB AnsaldoBreda     14. des. 2004      
BP 7272.736NSB AnsaldoBreda      2004      
BC 7272.801NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BC 7272.802NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BC 7272.803NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BC 7272.804NSB AnsaldoBreda     12. juni 2002      
BC 7272.805NSB AnsaldoBreda     9. aug. 2002      
BC 7272.806NSB AnsaldoBreda     24. sep. 2002      
BC 7272.807NSB AnsaldoBreda     30. aug. 2002      
BC 7272.808NSB AnsaldoBreda     19. des. 2002      
BC 7272.809NSB AnsaldoBreda      2002      
BC 7272.810NSB AnsaldoBreda     26. juni 2003      
BC 7272.811NSB AnsaldoBreda     23. des. 2002      
BC 7272.812NSB AnsaldoBreda     28. mar. 2003      
BC 7272.813NSB AnsaldoBreda     10. jan. 2003      
BC 7272.814NSB AnsaldoBreda     27. mar. 2003      
BC 7272.815NSB AnsaldoBreda     12. mai 2003      
BC 7272.816NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BC 7272.817NSB AnsaldoBreda     15. mai 2003      
BC 7272.818NSB AnsaldoBreda     28. mai 2003      
BC 7272.819NSB AnsaldoBreda     18. juni 2003      
BC 7272.820NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BC 7272.821NSB AnsaldoBreda     10. juli 2003      
BC 7272.822NSB AnsaldoBreda     30. juni 2003      
BC 7272.823NSB AnsaldoBreda     22. juli 2003      
BC 7272.824NSB AnsaldoBreda     15. aug. 2003      
BC 7272.825NSB AnsaldoBreda   24. mai 200323. apr. 2004      
BC 7272.826NSB AnsaldoBreda   24. mai 20035. mai 2004      
BC 7272.827NSB AnsaldoBreda     14. mai 2004      
BC 7272.828NSB AnsaldoBreda   29. aug. 200314. juni 2004      
BC 7272.829NSB AnsaldoBreda   29. okt. 200328. juni 2004      
BC 7272.830NSB AnsaldoBreda   29. okt. 200322. juli 2004      
BC 7272.831NSB AnsaldoBreda   5. des. 20036. sep. 2004      
BC 7272.832NSB AnsaldoBreda   5. des. 200324. sep. 2004      
BC 7272.833NSB AnsaldoBreda   1. jan. 200426. nov. 2004      
BC 7272.834NSB AnsaldoBreda     23. sep. 2004      
BC 7272.835NSB AnsaldoBreda     14. des. 2004      
BC 7272.836NSB AnsaldoBreda    2004        
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
72-01
http://pix.njk.no/180/s180170-IMG_4103.jpg
type 72 nr.72-01
Første tog på Høvik
13. des. 2015
Høvik
72-02
http://pix.njk.no/162/s162307.jpg
type 72 nr.72-02
72-sett på vei inn mot Oslo
19. okt. 2013
i nærheten av
Foto: Gustav Tollefsen
http://pix.njk.no/177/s177645-hovtun_0933j.jpg
type 72 nr.72-02
Innsatstog 1051 (L14x Oslo - Kongsvinger) ved Mellandsmo plo. mellom Sander og Galterud
12. aug. 2015
i nærheten av Mellandsmo
Foto: Halvard Hovtun
72-03
http://pix.njk.no/185/s185999-DSC00042_1280.jpg
type 72 nr.72-03
Lokaltog Spikkestad-Lillestrøm
27. aug. 2016
sør for Gullhella
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/186/s186000-DSC00042_1280u.jpg
type 72 nr.72-03
Et utsnitt til Materielldatabasen
27. aug. 2016
sør for Gullhella
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/191/s191343-ob2017-05-30-217992bel.jpg
type 72 nr.72-03
Tog 1639
30. mai 2017
Drammen
Foto: Øyvind Berg
72-04
http://pix.njk.no/144/s144371-ob2012-03-16-168509pt.jpg
type 72 nr.72-04
Tog 525
16. mar. 2012
Rustand
Foto: Øyvind Berg
72-07
http://pix.njk.no/148/s148983-IMG_0004.jpg
type 72 nr.72-07
BM72107.På Hønefoss stasjon,er klar til avgang til Drammen.
21. juli 2005
Foto: Stein Arild Tufte
72-09
http://pix.njk.no/134/s134651-efn_13des10_tveter.jpg
type 72 nr.72-09
13. des. 2010
Foto: Espen Franck-Nielsen
72-15
http://pix.njk.no/178/s178588.jpg
type 72 nr.72-15
19. sep. 2015
Foto: Gustav Tollefsen
72-23
http://pix.njk.no/170/s170243-DSC_1425B.jpg
type 72 nr.72-23
72-sett nr. 23.
1. aug. 2014
i nærheten av Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
72-30
http://pix.njk.no/137/s137221-DSC_0206B.jpg
type 72 nr.72-30
72-sett nr. 30 i nærheten av Oslo S. Ny veibru i bakgrunnen, snart ferdigbygd. Foto: Hans-Ole Sveia.
28. aug. 2011
i nærheten av Oslo S
Foto: Hans-Ole Sveia
72-32
http://pix.njk.no/179/s179124.jpg
type 72 nr.72-32
7. okt. 2015
sør for Ås
Foto: Gustav Tollefsen
72-33
http://pix.njk.no/166/s166478-DSC_7874.jpg
type 72 nr.72-33
16. nov. 2011
Orstad
Foto: Erik Borgersen
72.002
http://pix.njk.no/135/s135061-DSC_0329B.jpg
BMa 72 nr.72.002
72-settene nr. 30, 02 og 15 på Skamarken i Drammen. Foto: Hans-Ole Sveia.
16. juli 2011
sidespor ved Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/164/s164279-Tog1024131229-6wsSoerumsand.jpg
BMa 72 nr.72.002
Tog 1024
29. des. 2013
Sørumsand
Foto: Jon Rokseth
72.003
http://pix.njk.no/63/s63968-72.03-Lillestroem-01.jpg
BMa 72 nr.72.003
BM72 er fine tog, men fargene... Liker dem ikke spesielt godt verken utvendig eller innvendig.
31. mar. 2007
Foto: Paul F.E. Reale
http://pix.njk.no/46/s46021-0109040388_lier.jpg
BMa 72 nr.72.003
72.03 mellom Brakerøya og Lier holdeplass.
Tog 1617
1. okt. 2006
Foto: Stian Henriksen
72.004
http://pix.njk.no/18/s18306-144_4451.jpg
BMa 72 nr.72.004
BMa 72.004.
17. juli 2004
Kongsberg
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/55/s55844-300407-72004-Galterud-4663.jpg
BMa 72 nr.72.004
30. apr. 2007
Galterud
Foto: R. G. Nilsson
72.005
http://pix.njk.no/12/s12115-img_0889_1000.jpg
BMa 72 nr.72.005
21. aug. 2004
Sandvika
http://pix.njk.no/16/s16130-LHR-021205-Askim01liten.jpg
BMa 72 nr.72.005
005-settet i Askim 5. desember 2002.
  
72.006
http://pix.njk.no/136/s136777-72.jpg
BMa 72 nr.72.006
28. aug. 2011
Ljan
Foto: Espen Franck-Nielsen
http://pix.njk.no/180/s180848-DSC_0607-1.jpg
BMa 72 nr.72.006
Lillestrømlokalen kommer, mens Moss-lokalen venter.
Tog 2234
14. jan. 2016
Høvik
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/180/s180849-DSC_0608.jpg
BMa 72 nr.72.006
Kjørsignal i utkjørhovedsignal M.
Tog 2234
14. jan. 2016
Høvik
Foto: Erik Borgersen
72.007
http://pix.njk.no/16/s16751-72-007_05.jpg
BMa 72 nr.
21. aug. 2002
Skoppum
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/22/s22060-72007.jpg
BMa 72 nr.72.007
16. apr. 2005
Leirsund
Foto: Amund Garthus
72.008
http://pix.njk.no/16/s16753-72-08_07.jpg
BMa 72 nr.72.008
72.008, Holmestrand, 3.10.02, foto Erland Rasten
  
http://pix.njk.no/15/s15885-LHR-030116-01.jpg
BMa 72 nr.72.008
008-settet ved Langhus i testkjøring på Østfoldbanen.
16. jan. 2003
Langhus
Foto: Leif-Harald Ruud
http://pix.njk.no/33/s33292-ob200405100160m.jpg
BMa 72 nr.72.008
På hjuldreieren.
10. mai 2004
Vst. Sundland
Foto: Øyvind Berg
72.009
http://pix.njk.no/71/s71887-3behandlet.jpg
BMa 72 nr.72.009
72.009 som lokaltog ved Svingen under relativt dårlige fotoforhold.
29. des. 2007
Svingen
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/133/s133883-DSC_3746.jpg
BMa 72 nr.72.009
72.09 i tog 527 forlater her Hokksund mot endestasjonen Kongsberg
23. juni 2011
Hokksund
Foto: Frode Skogstad
72.010
http://pix.njk.no/121/s121770-572.jpg
BMa 72 nr.72.010
 2010
Foto: Svein Sando
72.011
http://pix.njk.no/170/s170499-DSC03491.jpg
BMa 72 nr.72.011
72.11 settet passerer nedlagte Næringsparken hp i Askim.
19. sep. 2014
i nærheten av Næringsparken
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/193/s193266-DSC_9033-1.jpg
BMa 72 nr.72.011
Italiensk ankomst.
17. aug. 2017
Stabekk
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/16/s16755-72-011_03.jpg
BMa 72 nr.72.011
72.011, Oslo S, 10.03.03, foto Erland Rasten
  
72.012
http://pix.njk.no/140/s140195-DSC_4913.jpg
BMa 72 nr.72.012
72.12 venter avgang til Kongsberg
19. nov. 2011
Hokksund
Foto: Frode Skogstad
http://pix.njk.no/31/s31256-Arild.jpg
BMa 72 nr.72.012
Lokfører Arild i 72012 i Moss
24. mar. 2005
Moss
Foto: Jan Tepper
http://pix.njk.no/31/s31259-BM72012.jpg
BMa 72 nr.72.012
BM72.012 i Moss
24. mar. 2005
Moss
Foto: Jan Tepper
72.013
http://pix.njk.no/16/s16757-72-013_03.jpg
BMa 72 nr.72.013
72.013, Oslo S, 17.03.03, foto Erland Rasten
  
http://pix.njk.no/16/s16974-72-ryg.jpg
BMa 72 nr.72.013
72013 på Rygge
 mar. 2003
Rygge
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/17/s17067-72-13_di.jpg
BMa 72 nr.72.013
72.013
 mar. 2003
Dilling
Foto: Knut Ragnar Holme
72.014
http://pix.njk.no/156/s156617-StavangerS130118-2wsTog.jpg
BMa 72 nr.72.014
Tog 3148
18. jan. 2013
Stavanger
Foto: Jon Rokseth
72.016
http://pix.njk.no/71/s71899-1.jpg
BMa 72 nr.72.016
72.016 som lokatog fra Eidsvoll til Kongsberg ankommer Frogner. Plattformen i spor 2 er tatt ut av bruk ganske nylig
9. sep. 2007
Frogner
Foto: Lars Mariåsen
72.017
http://pix.njk.no/16/s16232-310704-450-1.jpg
BMa 72 nr.72.017
72017 i Pulsdesign i Drammen 2004
Tog 525
31. juli 2004
Drammen
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
72.018
http://pix.njk.no/33/s33229-310704-41-1.jpg
BMa 72 nr.72.018
Ved Drammen stasjon. Ekstratog for Drammen - Hønefoss
31. juli 2004
Drammen
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
72.019
http://pix.njk.no/17/s17362-301004-dobb72.jpg
BMa 72 nr.72.019
07 og 19 som tomtog fra Stavanger til Drammen.
30. okt. 2004
Helleland
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/39/s39475-07_02.jpg
BMa 72 nr.72.019
Lokaltog mot Årnes.
7. mai 2006
Blaker
Foto: Kjetil Næss
72.020
http://pix.njk.no/130/s130478-ob2011-04-02-156016.jpg
BMa 72 nr.72.020
Tog 512
2. apr. 2011
Eidsvoll Verk
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/33/s33311-ob200405100182m.jpg
BMa 72 nr.
10. mai 2004
Vst. Sundland
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/39/s39852-186.jpg
BMa 72 nr.72.020
BM72.020. På Oslo S.
før 30. mai 2006
Foto: Stein Arild Tufte
72.024
http://pix.njk.no/16/s16734-110304-450-3.jpg
BMa 72 nr.72.024
72.024
11. mar. 2004
Kongsberg
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
http://pix.njk.no/42/s42600-IM000013.jpg
BMa 72 nr.72.024
72.24 mellom Mjøndalen og Gulskogen.
18. juli 2006
Drammen-Hokksund
Foto: Stian Henriksen
72.025
http://pix.njk.no/170/s170104-DSC_0198B.jpg
BMa 72 nr.72.025
72-sett nr. 25.
13. apr. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/30/s30134-72-taakequiz.jpg
BMa 72 nr.72.025
Avventer avgangstiden tilbake til Skøyen.
18. okt. 2005
Rakkestad
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/47/s47955-151006-72025-Sandnes.jpg
BMa 72 nr.72.025
Lokaltog fra Stavanger ankommer.
15. okt. 2006
Sandnes
Foto: R. G. Nilsson
72.026
http://pix.njk.no/62/s62990-19.jpg
BMa 72 nr.72.026
72.026 i dobbeltsett passerer Leirsund
Tog 72.026
16. aug. 2007
Leirsund
Foto: Lars Mariaasen
72.028
http://pix.njk.no/33/s33266-ob200405100142m.jpg
BMa 72 nr.
10. mai 2004
Vst. Sundland
Foto: Øyvind Berg
72.029
http://pix.njk.no/18/s18225-131_3161.jpg
BMa 72 nr.
72-sett nr. 29 på Holmen Syd, Drammen.
4. nov. 2003
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/56/s56608-300407-72029-Hagasvingen.jpg
BMa 72 nr.72.029
30. apr. 2007
øst for Haga
Foto: R. G. Nilsson
72.030
http://pix.njk.no/32/s32799-ob200504282518m.jpg
BMa 72 nr.72.030
28. apr. 2005
Kongsberg
Foto: Øyvind Berg
72.031
http://pix.njk.no/32/s32820-ob200410231901.jpg
BMa 72 nr.72.031
23. okt. 2004
Kongsberg
Foto: Øyvind Berg
72.032
http://pix.njk.no/33/s33298-ob200405100169m.jpg
BMa 72 nr.
Under sluttmontering av italienerne.
10. mai 2004
Vst. Sundland
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/20/s20395-100_0065.jpg
BMa 72 nr.72.032
72032 Moss 12.04.
 des. 2004
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/33/s33299-ob200405100173m.jpg
BMa 72 nr.
Dørpartiet. Under sluttmontering av italienerne.
10. mai 2004
Vst. Sundland
Foto: Øyvind Berg
72.034
http://pix.njk.no/144/s144370-ob2012-03-16-168504pt.jpg
BMa 72 nr.72.034
Tog 525
16. mar. 2012
Rustand
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/193/s193267-DSC_9041-1.jpg
BMa 72 nr.72.034
Askerlokalen.
17. aug. 2017
Stabekk
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/50/s50397-72034.jpg
BMa 72 nr.72.034
30. apr. 2006
Drammen
Foto: Hans Martin Lie
72.036
http://pix.njk.no/68/s68511-KveldiMoss004.jpg
BMa 72 nr.72.036
72 036 på Moss
23. nov. 2007
Moss
Foto: Ståle Hatlelid Karlsen
72.101
http://pix.njk.no/63/s63130-160707j.jpg
BMb 72 nr.72.101
Har du hørt om toget som stilte seg i solen for å bli brun? Ikke jeg heller, men virker som dette toget er lei av å være grått og satser på å få litt sommerfarge. Synes forøvrig Moss stasjon kunne fått en penere farge, gjerne melkehvit eller noe lignende
16. juli 2007
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
http://pix.njk.no/170/s170249-DSC_3329.jpg
BMb 72 nr.72.101
12. sep. 2014
Mysen
Foto: Erik Borgersen
72.104
http://pix.njk.no/133/s133854-DSC_3579.jpg
BMb 72 nr.72.104
72.04 & 72.35 kjører inn til Hokksund Stasjon som tog 513 til Kongsberg dette toget reise vi med.
Tog 513
23. juni 2011
Hokksund
Foto: Frode Skogstad
http://pix.njk.no/18/s18308-144_4452.jpg
BMb 72 nr.72.104
BMb 72.104.
17. juli 2004
Kongsberg
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/16/s16749-72-04_01.jpg
BMb 72 nr.72.104
72.104, Oslo S, 15.07.04, foto Erland Rasten
  
72.105
http://pix.njk.no/71/s71232-bilde175.jpg
BMb 72 nr.72.105
 jan. 2007
Hølen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/74/s74298-DSC_0149.jpg
BMb 72 nr.72.105
15. mar. 2008
Foto: Henning Løvås
http://pix.njk.no/76/s76971-160408v.jpg
BMb 72 nr.72.105
Sporene fra Oslo Vestbanestasjon (nå: kun fra Filipstad) og Oslo Østbanestasjon (altså Sentralstasjonen) møtes rett øst for Skøyen stasjon.
16. apr. 2008
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
72.106
http://pix.njk.no/74/s74292-DSC_0092.jpg
BMb 72 nr.72.106
En dobbel hilsen denne gangen til gutta i pukken.
15. mar. 2008
Gausel
Foto: Henning Løvås
http://pix.njk.no/16/s16735-110304-450-2.jpg
BMb 72 nr.72.106
72.106
 2004
Kongsberg
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
http://pix.njk.no/41/s41894-72106.jpg
BMb 72 nr.72.106
1. juli 2006
Kongsvinger
Foto: Hans Martin Lie
72.107
http://pix.njk.no/136/s136869-72107Marna190711T775.jpg
BMb 72 nr.72.107
Tog 775
19. juli 2011
Marnardal
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/138/s138727-SAM_0446.jpg
BMb 72 nr.72.107
72.007 settet tar en pust i bakken
14. okt. 2011
Drammen
Foto: Odd Håkon Johansen
http://pix.njk.no/16/s16759-72-107_02.jpg
BMb 72 nr.72.107
72.107, Oslo S, 13.03.03, foto Erland Rasten
  
72.108
http://pix.njk.no/56/s56874-110507-72108-Jong-4728.jpg
BMb 72 nr.72.108
11. mai 2007
øst for Slependen
Foto: R. G. Nilsson
72.109
http://pix.njk.no/26/s26609-72109.jpg
BMb 72 nr.72.109
12. aug. 2005
på stedet Hønefoss
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/91/s91692-_KEH1125sw100.jpg
BMb 72 nr.72.109
Helt i rute ut fra Frogner - Leirsund nest.
Tog 521
24. jan. 2009
Frogner
Foto: Kurt E. Håland
http://pix.njk.no/91/s91691-_KEH1123sw.jpg
BMb 72 nr.72.109
Tog 521 klar for avgang Frogner hp.
Tog 521
24. jan. 2009
Frogner
Foto: Kurt E. Håland
72.111
http://pix.njk.no/169/s169764-DSC_0090B.jpg
BMb 72 nr.72.111
72-sett nr. 11.
7. juli 2011
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/16/s16761-72-111_05.jpg
BMb 72 nr.72.111
72.111, Oslo S, 23.04.03, foto Erland Rasten
  
http://pix.njk.no/17/s17364-111004-dobb72-Hvalst-Vakaas.jpg
BMb 72 nr.72.111
Mellom Hvalstad og Vakås.
11. okt. 2004
Foto: R. G. Nilsson
72.112
http://pix.njk.no/31/s31260-BM72112.jpg
BMb 72 nr.72.112
72.112
24. mar. 2005
Spikkestad
Foto: Jan Tepper
http://pix.njk.no/35/s35220-DSC05145.jpg
BMb 72 nr.72.112
Bondivatn hp.
6. juli 2005
Bondivatn
Foto: Thomas Markovic
72.113
http://pix.njk.no/71/s71092-72113-Hoelen.jpg
BMb 72 nr.72.113
 apr. 2007
Hølen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/124/s124055-ob2010-08-20-150629.jpg
BMb 72 nr.72.113
20. aug. 2010
Kongsberg
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/16/s16763-72-113_01.jpg
BMb 72 nr.72.113
72.113
17. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
72.114
http://pix.njk.no/156/s156618-StavangerS130118-4wsTog.jpg
BP 72 nr.72.714
Tog 3148
18. jan. 2013
Stavanger
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/18/s18150-NJK-omvisning-tp72-Sundland.jpg
BMb 72 nr.
NJK-omvisning på Vst. Sundland.
ca  nov. 2002
Vst. Sundland
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/58/s58341-080607-72114-Lysaker-4949.jpg
BMb 72 nr.72.114
8. juni 2007
vest for Lysaker
Foto: R. G. Nilsson
72.115
http://pix.njk.no/16/s16231-310704-41-2.jpg
BMb 72 nr.72.115
Ekstratog Hønefoss - Drammen for reisende fra 601
Tog "601"
31. juli 2004
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
http://pix.njk.no/169/s169763-DSC_0011B.jpg
BMb 72 nr.72.115
72-sett nr. 15.
5. mai 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/130/s130001-DSC_0078.jpg
BMb 72 nr.72.115
24. feb. 2011
Foto: Stig H F
72.116
http://pix.njk.no/170/s170494-DSC03400.jpg
BMb 72 nr.72.116
Oppgradering av Askim stasjon.
19. sep. 2014
Askim
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/23/s23115-160505-72116-Asker.jpg
BMb 72 nr.72.116
På vei inn i Liertunnelen.
16. mai 2005
Asker
Foto: R. G. Nilsson
72.117
http://pix.njk.no/16/s16630-102_0201.jpg
BMb 72 nr.72.117
72.117 rett nord for flyplassen.
  
nord for Gardermoen
Foto: Åge Lybekbråten
72.118
http://pix.njk.no/110/s110873-_KEH1131sRGBv2.jpg
BMb 72 nr.72.118
Nordsjøveien ved Brusand
5. okt. 2006
sør for Brusand
Foto: Kurt E. Håland
http://pix.njk.no/31/s31041-PIC_0028.jpg
BMb 72 nr.72.118
72.118
19. feb. 2005
Ski
Foto: Kristoffer W. Svendsen
72.120
http://pix.njk.no/145/s145076-DSC_0387B.jpg
BMb 74 nr.74508
74-sett nr. 08 og 10 på prøvetur Skien-Lillehammer. Til venstre fører BMb 72.120 an i lokaltoget Kongsberg-Eidsvoll. Foto: Hans-Ole Sveia.
16. apr. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
72.121
http://pix.njk.no/18/s18302-144_4447.jpg
BMb 72 nr.72.121
BMb 72.121 og BMb 72.104.
17. juli 2004
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
72.122
http://pix.njk.no/174/s174113-20140710DSC_8476.jpg
BMb 72 nr.72.122
Sommeren 2014 var nye KL-stolper på plass flere steder. Kontrasten til det gamle anlegget med trestolper er i øynefallende. Her er et Jærbanelokaltog fotografert i stolpeskogen ved Vatnamot.
10. juli 2014
Vatnamot
Foto: Andreas W.
72.123
http://pix.njk.no/97/s97701-Bilde859.jpg
BMb 72 nr.72.131
Langtidshensatt pga. delemangel.
27. mai 2009
Vst. Sundland
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/20/s20396-100_0066.jpg
BMb 72 nr.72.123
72123 Moss 12.04.
 des. 2004
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/33/s33263-ob200405070021m.jpg
BMb 72 nr.72.123
7. mai 2004
Kongsberg
Foto: Øyvind Berg
72.124
http://pix.njk.no/54/s54077-01040772124OsloS.jpg
BMb 72 nr.72.124
1. apr. 2007
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
72.125
http://pix.njk.no/30/s30133-181005-72125-Mysen.jpg.jpg
BMb 72 nr.72.125
Mysen i tåke.
18. okt. 2005
Mysen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/47/s47954-72125-Sandnes-151006.jpg
BMb 72 nr.72.125
Lokaltog fra Stavanger ankommer.
15. okt. 2006
Sandnes
Foto: R. G. Nilsson
72.126
http://pix.njk.no/154/s154634-ob2013-01-25-181443pt.jpg
BMb 72 nr.72.126
Tog 1639
25. jan. 2013
Drammen
Foto: Øyvind Berg
72.127
http://pix.njk.no/15/s15878-P2051584.jpg
BMb 72 nr.
BM 72.127 passerer Gvarv, sannsynligvis på prøvetur.
5. feb. 2004
Gvarv
Foto: Martin Bondkall
72.128
http://pix.njk.no/87/s87784-Dscn0186.jpg
BMb 72 nr.72.128
15. nov. 2008
Drammen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/180/s180207-_KEH4784-w.jpg
BMb 72 nr.72.128
Nytt banner er kommet opp – 16 avganger i døgnet, men stille ser det likevel ut på stasjonen med kun et 72-sett bortstuet på et av sporene.
14. des. 2015
Kristiansand
Foto: Kurt E.Håland
http://pix.njk.no/23/s23117-160505-721XX-Asker.jpg
BMb 72 nr.72.128
Nettopp kommet ut av Liertunnelen.
16. mai 2005
Asker
Foto: R. G. Nilsson
72.129
http://pix.njk.no/67/s67824-DSC_1008.jpg
BMb 72 nr.72.129
Til slutt et bilde av "arvtakeren" til type 69. Behagelige og fine sett, men personlig synes jeg ikke et godt vedlikeholdt 69D-sett har særlig dårligere komfort. Avslutningsvis kan en jo stille seg to spørsmål: 1: Kommer også disse settene etter hvert i "Tomatsuppe-design? 2: Kommer NSB til å bestille ytterligere en ny togtype for å erstatte de eldste 69-settene når den tid kommer? Drømmen om standarisering ser ikke ut til å være gjennomførbar, verken når det gjelder materieltyper eller fargemessig design.
20. mai 2007
Foto: Paul F.E. Reale
http://pix.njk.no/56/s56609-300407-72129-Hagaasving.jpg
BMb 72 nr.72.129
30. apr. 2007
øst for Haga
Foto: R. G. Nilsson
72.130
http://pix.njk.no/68/s68513-KveldiMoss031.jpg
BMb 72 nr.72.130
Tog til NSB, og tog til Spikkestad
23. nov. 2007
Moss
Foto: Ståle Hatlelid Karlsen
http://pix.njk.no/35/s35230-DSC05308.jpg
BMb 72 nr.72.130
På Ski st.
7. juli 2005
Ski
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/32/s32800-ob200504282517m.jpg
BMb 72 nr.72.130
28. apr. 2005
Kongsberg
Foto: Øyvind Berg
72.131
http://pix.njk.no/97/s97701-Bilde859.jpg
BMb 72 nr.72.131
Langtidshensatt pga. delemangel.
27. mai 2009
Vst. Sundland
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/15/s15890-bm72131.jpg
BMb 72 nr.72.131
72.131
14. des. 2004
Hønefoss
Foto: Martin Bondkall
72.132
http://pix.njk.no/185/s185004-IMG_2630_1280.jpg
BMb 72 nr.72.132
6. nov. 2005
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/170/s170080-A72132Krs220713T719.jpg
BMb 72 nr.72.132
Tog 719
22. juli 2013
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/33/s33297-ob200405100178m.jpg
BMb 72 nr.
Under sluttmontering av italienerne.
10. mai 2004
Vst. Sundland
Foto: Øyvind Berg
72.133
http://pix.njk.no/18/s18905-100_0220.jpg
BMb 72 nr.72.133
72133 på Oslo S 7.2.2005.
 feb. 2005
Oslo S
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/35/s35221-DSC05116.jpg
BMb 72 nr.72.133
På Spikkestad st.
6. juli 2005
Spikkestad
Foto: Thomas Markovic
72.136
http://pix.njk.no/134/s134245-LHR-110702-04liten.jpg
BMb 72 nr.72.136
Ridderne av det hvite bord - fra venstre ser vi (mer eller mindre tydelig) Arild Gunby, Jan Aasen, Ellen Fuhre, Per Salicath, Arne Augestad, Peer Hovland, Maiken Elisabeth Fjelldal, Stein Johannessen og Gunnar Thomassen.
2. juli 2011
Kråkstad
Foto: LeHar
http://pix.njk.no/26/s26304-72-136_01.jpg
BMb 72 nr.72.136
72.136
5. aug. 2005
Sundland
Foto: Erland Rasten
72.707
http://pix.njk.no/17/s17381-211102-Einar-Enger-type72.jpg
BP 72 nr.72.707
Einar Enger holder tale i forbindelse med første rutemessige tur på Østlandet.
21. nov. 2002
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
72.711
http://pix.njk.no/16/s16764-72-711_02.jpg
BP 72 nr.72.711
72.711, Oslo S, 10.03.03, foto Erland Rasten
  
72.713
http://pix.njk.no/16/s16766-72-713_01.jpg
BP 72 nr.72.713
72.713, Oslo S, 17.03.03, foto Erland Rasten
  
72.714
http://pix.njk.no/156/s156618-StavangerS130118-4wsTog.jpg
BP 72 nr.72.714
Tog 3148
18. jan. 2013
Stavanger
Foto: Jon Rokseth
72.804
http://pix.njk.no/16/s16768-72-804_01.jpg
BC 72 nr.72.804
72.804, Oslo S, 15.07.04, foto Erland Rasten
  
72.807
http://pix.njk.no/16/s16770-72-807_01.jpg
BC 72 nr.
72.807
21. aug. 2002
Skoppum
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/17/s17471-211102-rullestol-7207.jpg
BC 72 nr.72.807
Rulestolrampa innvies. Første tur med 72-sett i ordinært tog på Østlandet.
21. nov. 2002
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
72.811
http://pix.njk.no/16/s16772-72-811_02.jpg
BC 72 nr.72.811
72.811, Oslo S, 10.03.03, foto Erland Rasten
  
72.815
http://pix.njk.no/129/s129999-DSC_0101.jpg
BC 72 nr.72.815
24. feb. 2011
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/130/s130000-DSC_0102.jpg
BC 72 nr.72.815
24. feb. 2011
Foto: Stig H F

Med NJK-medlemskap ville du kunne se 332 bilder i stedet for bare 144. Ikke-medlemmer vises inntil tre bilder for hver enhet, dog de tre beste.

Fjern visning av alle bilder

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, L, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 2.01 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 7372 treff på rmdb, og 25718263 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5199 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 2.01 sek