NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

70

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
7070-01NSB Düwag
EB Strømmen
    6. juli 1992      
7070-02NSB Düwag
EB Strømmen
    13. juli 1992      
7070-03NSB Düwag
EB Strømmen
    20. aug. 1992      
7070-04NSB Düwag
EB Strømmen
    22. okt. 1992      
7070-05NSB Düwag
EB Strømmen
    13. nov. 1992      
7070-06NSB Düwag
EB Strømmen
    20. nov. 1992      
7070-07NSB Düwag
EB Strømmen
    18. des. 1992      
7070-08NSB Düwag
EB Strømmen
    16. des. 1992      
7070-09NSB Düwag
EB Strømmen
    17. mar. 1993      
7070-10NSB ABB Strømmen
NSB Drm
    12. jan. 1994      
7070-11NSB ABB Strømmen
NSB Drm
    19. jan. 1994      
7070-12NSB ABB Strømmen
NSB Drm
    1. feb. 1994      
7070-13NSB ABB Strømmen     6. des. 1995      
7070-14NSB ABB Strømmen     16. feb. 1996      
7070-15NSB ABB Strømmen     6. mar. 1996      
7070-16NSB ABB Strømmen     17. apr. 1996      
BFM 7070.001NSB EB Strømmen     6. juli 1992      
BFM 7070.002NSB EB Strømmen     13. juli 1992      
BFM 7070.003NSB EB Strømmen     20. aug. 1992      
BFM 7070.004NSB EB Strømmen     22. okt. 1992      
BFM 7070.005NSB EB Strømmen     13. nov. 1992      
BFM 7070.006NSB EB Strømmen     20. nov. 1992      
BFM 7070.007NSB EB Strømmen     18. des. 1992      
BFM 7070.008NSB EB Strømmen     16. des. 1992      
BFM 7070.009NSB EB Strømmen     17. mar. 1993      
BFM 7070.010NSB ABB Strømmen     12. jan. 1994      
BFM 7070.011NSB ABB Strømmen     19. jan. 1994      
BFM 7070.012NSB ABB Strømmen     1. feb. 1994      
BFM 7070.013NSB ABB Strømmen     6. des. 1995      
BFM 7070.014NSB ABB Strømmen     16. feb. 1996      
BFM 7070.015NSB ABB Strømmen     6. mar. 1996      
BFM 7070.016NSB ABB Strømmen     17. apr. 1996      
ABS 7070.601NSB Düwag
EB Strømmen
    6. juli 1992      
ABS 7070.602NSB Düwag
EB Strømmen
    13. juli 1992      
ABS 7070.603NSB Düwag
EB Strømmen
    20. aug. 1992      
ABS 7070.604NSB Düwag
EB Strømmen
    22. okt. 1992      
ABS 7070.605NSB Düwag
EB Strømmen
    13. nov. 1992      
ABS 7070.606NSB Düwag
EB Strømmen
    20. nov. 1992      
ABS 7070.607NSB Düwag
EB Strømmen
    18. des. 1992      
ABS 7070.608NSB Düwag
EB Strømmen
    16. des. 1992      
ABS 7070.609NSB Düwag
EB Strømmen
    17. mar. 1993      
ABS 7070.610NSB ABB Strømmen
NSB Drm
    12. jan. 1994      
ABS 7070.611NSB ABB Strømmen
NSB Drm
    19. jan. 1994      
ABS 7070.612NSB ABB Strømmen
NSB Drm
    1. feb. 1994      
ABS 7070.613NSB ABB Strømmen     6. des. 1995      
ABS 7070.614NSB ABB Strømmen     16. feb. 1996      
ABS 7070.615NSB ABB Strømmen     6. mar. 1996      
ABS 7070.616NSB ABB Strømmen     17. apr. 1996      
B 7070.801NSB EB Strømmen     6. juli 1992      
B 7070.802NSB EB Strømmen     13. juli 1992      
B 7070.803NSB EB Strømmen     20. aug. 1992      
B 7070.804NSB EB Strømmen     22. okt. 1992      
B 7070.805NSB EB Strømmen     13. nov. 1992      
B 7070.806NSB EB Strømmen     20. nov. 1992      
B 7070.807NSB EB Strømmen     18. des. 1992      
B 7070.808NSB EB Strømmen     16. des. 1992      
B 7070.809NSB EB Strømmen     17. mar. 1993      
B 7070.810NSB EB Strømmen     17. mar. 1993      
B 7070.811NSB EB Strømmen     6. juli 1992      
B 7070.812NSB EB Strømmen     13. juli 1992      
B 7070.813NSB EB Strømmen     20. aug. 1992      
B 7070.814NSB EB Strømmen     22. okt. 1992      
B 7070.815NSB EB Strømmen     13. nov. 1992      
B 7070.816NSB EB Strømmen     20. nov. 1992      
B 7070.817NSB EB Strømmen     18. des. 1992      
B 7070.818NSB EB Strømmen     16. des. 1992      
B 7070.819NSB ABB Strømmen     12. jan. 1994      
B 7070.820NSB ABB Strømmen     12. jan. 1994      
B 7070.821NSB ABB Strømmen     19. jan. 1994      
B 7070.822NSB ABB Strømmen     19. jan. 1994      
B 7070.823NSB ABB Strømmen     1. feb. 1994      
B 7070.824NSB ABB Strømmen     1. feb. 1994      
B 7070.825NSB ABB Strømmen     6. des. 1995      
B 7070.826NSB ABB Strømmen     6. des. 1995      
B 7070.827NSB ABB Strømmen     16. feb. 1996      
B 7070.828NSB ABB Strømmen     16. feb. 1996      
B 7070.829NSB ABB Strømmen     6. mar. 1996      
B 7070.830NSB ABB Strømmen     6. mar. 1996      
B 7070.831NSB ABB Strømmen     17. apr. 1996      
B 7070.832NSB ABB Strømmen     17. apr. 1996      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
70-02
http://pix.njk.no/193/s193755-DSC_4470_es.jpg
type 70 nr.70-02
70-02 og 70-05 som EPt. 1328 (KVG-OSL)
31. aug. 2017
vest for Årnes
Foto: Snorre Johansen
70-04
http://pix.njk.no/176/s176860-2015-07-01_1729.jpg
type 70 nr.70-04
Tog 852 utgjøres av to 70-sett, …
1. juli 2015
Eikenes
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/176/s176914-2015-07-01_1732.jpg
type 70 nr.70-04
… idet motorvognen i det første settet farer forbi er det mulig å se at det er 70.04-settet.
1. juli 2015
Eikenes
Foto: Hans Morten Tamnes
70-07
http://pix.njk.no/176/s176545-2015-06-26_1519.jpg
type 70 nr.70-07
Mandag til fredag kjøres tre innsatstog fra Skien til Oslo S. Det første av disse, tog 852, kommer til syne og passerer blokksignalet.
26. juni 2015
Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/176/s176546-2015-06-26_1524.jpg
type 70 nr.70-07
70-settene gjør trofast tjeneste i disse togene. For en fotograf som er oppe med fuglene, er det alltid hyggelig når lokfører hilser.
26. juni 2015
Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/186/s186430-DSC00096u_1280.jpg
type 70 nr.70-07
Tog 851
14. sep. 2016
Tvillingbru
Foto: Erik W. Johansson
70-11
http://pix.njk.no/176/s176554-2015-06-26_1576.jpg
type 70 nr.70-11
Innsatstog nummer to. Tog 854 kommer til syne borte i enden av den lange kurven ved Kjose kirke.
26. juni 2015
Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/176/s176555-2015-06-26_1580.jpg
type 70 nr.70-11
Nå er det to 70-sett, med omtrent tohundre meter lengde. Som nevnt tidligere – det er alltid hyggelig når lokfører hilser.
26. juni 2015
Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
70-14
http://pix.njk.no/176/s176560-2015-06-26_1597.jpg
type 70 nr.70-14
Tog 856 kommer til syne, morgensolen kaster sine stråler over toget og vimpelen klamrer seg fast til flaggstangen. Og knotten hilser på fotografen …
26. juni 2015
Eikenes
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/176/s176561-2015-06-26_1599.jpg
type 70 nr.70-14
Også det tredje innsatstoget fremføres med dobbeltsett.
26. juni 2015
Eikenes
Foto: Hans Morten Tamnes
70-16
http://pix.njk.no/178/s178652-IMG_8887_1280.jpg
type 70 nr.70-16
Tog 855
23. sep. 2015
Sem
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/178/s178653-IMG_8892_1280.jpg
type 70 nr.70-16

Tog 855
23. sep. 2015
Sem
Foto: Erik W. Johansson
70.001
http://pix.njk.no/75/s75968-136.69-Picture0002.jpg
BFM 70 nr.70.001
Tog 817 har passert Unneberg, nedlagte Gokstad hp rett forut. Et forsøk på "70 i solnedgang". Sjekk gresset OG datoen!
Tog 817
17. feb. 2008
Unneberg
Foto: Vestein Øvrom
http://pix.njk.no/135/s135072-IMG_7397.jpg
BFM 70 nr.70.001
Bm70.001 som tomtog 17922
Tog 17922
21. juli 2011
i nærheten av Drolsum
Foto: Odd Håkon Johansen
http://pix.njk.no/149/s149767-DSC_0149B.jpg
BFM 70 nr.70.001
Kort tid etter at tog 821 hadde fått avgang fra Sande kommer tog 826 til Sande. Tog 826 bestod av BFM 70.001 + B 70.801 + B 70.811 + ABS 70.601. I bakgrunnen ser vi tog 321 (74-sett nr. 08 og 04).
Tog 826
20. aug. 2012
Sande
Foto: Hans-Ole Sveia
70.002
http://pix.njk.no/171/s171309-DSC_2282.jpg
BFM 70 nr.70.002
1. mai 2008
Hamar
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/82/s82435-2008-024-0032.jpg
BFM 70 nr.70.002
Gapende sår sett bakfra.
12. juli 2008
Holmestrand
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/82/s82434-2008-024-0031.jpg
BFM 70 nr.70.002
I dette tilfellet var det helt klart fordelaktig at førerplassen var lokalisert på høyre side!
12. juli 2008
Holmestrand
Foto: Hans Morten Tamnes
70.003
http://pix.njk.no/47/s47460-Untitled-Scanned-07iu57i.jpg
BFM 70 nr.
Testkjøring av 70003 på Filipstad i juli 1992.
 juli 1992
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/15/s15889-bm70003.jpg
BFM 70 nr.70.003
BM 70.003
 juni 2004
Skien N
Foto: Martin Bondkall
http://pix.njk.no/35/s35215-DSC04928.jpg
BFM 70 nr.70.003
Tønsberg stasjon
6. juli 2005
Tønsberg
Foto: Thomas Markovic
70.004
http://pix.njk.no/65/s65308-5_KEH-050907.jpg
BFM 70 nr.70.004
Nok et tog på vei mot Drammen, her ved utløpet av Smørstein tunnel. Det var om morgenen signalene falt ut ved Barkåker og fremdeles er togene langt fra i rute.
5. sep. 2007
Foto: Kurt E. Håland
http://pix.njk.no/135/s135044-IMG_7351.jpg
BFM 70 nr.70.004
Bm70.004 som tomtog
5. juli 2011
Geithus
Foto: Odd Håkon Johansen
http://pix.njk.no/20/s20343-170497-70-Gamleb.jpg
BFM 70 nr.70.004
Har nettopp passert tunnelen under Oslo gate.
17. apr. 1997
i nærheten av
Foto: R. G. Nilsson
70.005
http://pix.njk.no/1/s1638-020509-001.jpg
BFM 70 nr.70.005
  
http://pix.njk.no/1/s1607-Interior-quiz-medstol.JPG
BFM 70 nr.70.005
  
http://pix.njk.no/149/s149790-DSC_0025B.jpg
BFM 70 nr.70.005
Motorvognsettet BFM 70.005 + B 70.805 + B 70.815 + ABS 70.605. Det var dette settet som også gikk i tog 812 fredag 31. august 2012 og som da rev kontaktledningen ved Skoppum.
Tog 328
23. aug. 2012
Eidsvoll
Foto: Hans-Ole Sveia
70.006
http://pix.njk.no/140/s140248.jpg
BFM 70 nr.70.006
test
  
Foto: Atle Samuelsen
http://pix.njk.no/143/s143908-BM7006_BOS_1.jpg
BFM 70 nr.70.006
3. mar. 2011
Borgestad
Foto: Rolf Støen
http://pix.njk.no/135/s135416-DSC_0006.jpg
BFM 70 nr.70.006
Så langt, men ikke lenger. 70-sett nr. 06 venter vest for Lillestrøm stasjon - for å settes opp som tog til Lillehammer. Foto: Hans-Ole Sveia.
17. juli 2011
Lillestrøm
Foto: Hans-Ole Sveia
70.007
http://pix.njk.no/57/s57506-2007-010-0019.jpg
BFM 70 nr.70.007
Tog 809 har kommet inn i kurven før Hybbestad. Trær og busker som har strukket seg mot skyene i løpet av nesten 28 år gjør at standplassen i 2007 er noe nærmere sporet.
  
Hybbestad
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/135/s135000-DSC_9877.jpg
BFM 70 nr.70.007
Så skulle togsettet få ett kyss av det andre togsettet..
18. juli 2011
Skøyen
Foto: Atle Samuelsen
http://pix.njk.no/136/s136133-IMG_0851_BFM70007_TS_16.08.2011_EFG.jpg
BFM 70 nr.70.007
16. aug. 2011
Trondheim
Foto: Erland Gjermstad
70.008
http://pix.njk.no/99/s99415-IMG_7089.2.jpg
BFM 70 nr.70.008
Tog 313 ved Espa.
29. juni 2009
Foto: Knut Eidsæther
http://pix.njk.no/129/s129900-os_20110318_04.jpg
BFM 70 nr.70.008
Tog til Lillehammer kommer..
Tog 824
18. mar. 2011
Borgestad
Foto: Ola Søgaard
http://pix.njk.no/173/s173000-IMG_6453_900.jpg
BFM 70 nr.70.008
Tog 824 mot Eidsvoll titter frem i spor 1.
Tog 851
21. jan. 2015
Stokke
Foto: Erik W. Johansson
70.009
http://pix.njk.no/163/s163846-os_20131213_IMG_0914.jpg
BFM 70 nr.70.009
Elektrisk stemning på Notodden
13. des. 2013
Notodden
Foto: Ola Søgaard
http://pix.njk.no/138/s138558-70009Meheia021011KHE.jpg
BFM 70 nr.70.009
2. okt. 2011
Meheia
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/154/s154638-ob2013-01-25-181470pt.jpg
BFM 70 nr.70.009
25. jan. 2013
Drammen
Foto: Øyvind Berg
70.010
http://pix.njk.no/66/s66074-TogtilLillehammervedinnkjoerAskerstasjon.jpg
BFM 70 nr.70.010
Tog til Lillehammer ved innkjør Asker stasjon
8. okt. 2007
Foto: Lars Kristian Røli
http://pix.njk.no/66/s66494-20071014DSC_1597okl828.jpg
BFM 70 nr.70.010
Tog 828 med 70-sett nr. 10 passerer Oklungen, korrekt skiltet "Dombås".
14. okt. 2007
Foto: Andreas W.
http://pix.njk.no/17/s17025-raa-70.jpg
BFM 70 nr.70.010
70010 i tog 120
 aug. 2002
Råde
Foto: Knut Ragnar Holme
70.011
http://pix.njk.no/165/s165881-DSC_5583.jpg
BFM 70 nr.70.011
3. apr. 2007
Hamar
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/54/s54498-Picture011.jpg
BFM 70 nr.70.011
Tog 308 ved forsignal til Eidanger stasjon.
7. apr. 2007
øst for Eidanger
Foto: Vestein Øvrom
http://pix.njk.no/178/s178362-DSC_2980B.jpg
BFM 70 nr.70.011
Tog 853 besto av 70-sett nr. 09 og 04. Vogn BFM 70.011 går som siste vogn. Vi ser også Holmestrand kirke.
Tog 853
9. sep. 2015
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
70.012
http://pix.njk.no/69/s69206-11.jpg
BFM 70 nr.70.012
BM 70012 ankommer Lillestrøm.
20. feb. 2007
Lillestrøm
Foto: Lars Mariaasen
http://pix.njk.no/17/s17718-040294-70012-ny.jpg
BFM 70 nr.70.012
Splitter nytt togsett i Haven, Oslo S. Settene 10, 11 og 12 ble satt i drift til OL-trafikken.
4. feb. 1994
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/17/s17659-120601-70012-ombygget.jpg
BFM 70 nr.70.012
Interiørbilde av den nye stilleavdelingen etter ombyggingen av den tidligere barnekupeen til stilleavdeling.
12. juni 2001
Foto: R. G. Nilsson
70.013
http://pix.njk.no/75/s75970-13497-Picture0002.jpg
BFM 70 nr.70.013
Toget har stoppet og det blir hektisk ved dørene.
Tog 826
17. feb. 2008
Torp flyplass
Foto: Vestein Øvrom
http://pix.njk.no/75/s75969-13497-Picture0001.jpg
BFM 70 nr.70.013
Tog 826 ankommer, det er ganske bra med påstigende.
Tog 826
17. feb. 2008
Torp flyplass
Foto: Vestein Øvrom
http://pix.njk.no/97/s97652-Tog315090523-4wsHamar.jpg
BFM 70 nr.70.013
23. mai 2009
Hamar
Foto: Jon Rokseth
70.014
http://pix.njk.no/177/s177005-DSC_0363B.jpg
BFM 70 nr.70.014
Tog mellom Holmestrand og Smørstein.
26. mai 2014
nord for Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/16/s16836-BFM_70.014_(tel)Hmr21.06.98.jpg
BFM 70 nr.70.014
BFM 70.014 med ICE-merking.
21. juni 1998
Hamar
Foto: Tor Erik Lillehagen
http://pix.njk.no/16/s16881-70-014_02.jpg
BFM 70 nr.70.014
BFM 70.014
22. mai 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
70.015
http://pix.njk.no/54/s54515-Picture0004.jpg
BFM 70 nr.70.015
Tog 813 har avgått retning Skien. Lilleelvgt. plo er passert, Dr. Munchsgt. plo likeså. Slottsbrogt. hp passeres hvert øyeblikk og endestasjonen (Skien N) når man i løpet av 8 min.
Tog 813
7. apr. 2007
Porsgrunn
http://pix.njk.no/134/s134998-DSC_9873.jpg
BFM 70 nr.70.015
18. juli 2011
Skøyen
Foto: Atle Samuelsen
http://pix.njk.no/157/s157190-70015Osl100212.jpg
BFM 70 nr.70.015
10. feb. 2012
Oslo S
Foto: Kjell Hegna
70.016
http://pix.njk.no/143/s143243-2012-02-07_0200.jpg
BFM 70 nr.70.016
Det er ikke plass til hele toget på broen samtidig, men det er ikke mye om å gjøre.
7. feb. 2012
nord for Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/16/s16806-70016Sandefjord-tog815-120800.jpg
BFM 70 nr.70.016
70.016
12. aug. 2000
Sandefjord
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/16/s16364-191000-70016-OsloS.jpg
BFM 70 nr.70.016
70.016
19. okt. 2000
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
70.601
http://pix.njk.no/75/s75967-136.69-Picture0001.jpg
ABS 70 nr.70.601
Tog 817 på vei ned bakken fra Torp. Unneberg plo rett forut. Det er vinter!!
Tog 817
17. feb. 2008
Unneberg
Foto: Vestein Øvrom
http://pix.njk.no/149/s149769-DSC_0160B.jpg
ABS 70 nr.70.601
Tog 815 i Drammen. Toget bestod av BFM 70.001 + B 70.801 + B 70.811 + ABS 70.601. Toget skal til Skien, men er merket "Lillehammer" like fullt! Noen av dere vil kanskje(?) spørre om hvorfor dette settet går "feilvendt" - til forskjell fra dagen før. Årsaken er trolig at det dagen før trolig har gått i tog 837, som innstilles og erstattes med buss fra Drammen, mens materiellet derfra trolig er blitt kjørt som tomtog over Kongsberg til Skien.
Tog 815
21. aug. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/169/s169546-DSC_2346B.jpg
ABS 70 nr.70.601
Tog 853 på tur sørover fra Holmestrand stasjon. Toget besto av 70-sett nr. 08 og 01.
Tog 853
8. aug. 2014
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
70.602
http://pix.njk.no/0/s74-70-sett-quiz.JPG
ABS 70 nr.70.602
  
http://pix.njk.no/174/s174386-2014-05-07_0684.jpg
ABS 70 nr.70.602
70-sett på stasjonen fra 1881, i bakgrunnen inngangen til den nye stasjonen i fjellet (nederst) og anleggsinngangen som blir fremtidig rømningsvei og ventilasjonsåpning.
7. mai 2014
Holmestrand
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/178/s178361-DSC_2975B.jpg
ABS 70 nr.70.602
Tog 853 besto av 70-settene nr. 02 og 11. ABS 70.602 går først. Her er toget på Holmestrand stasjon.
Tog 853
9. sep. 2015
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
70.603
http://pix.njk.no/17/s17941-160193-70603-05-Haven.jpg
ABS 70 nr.70.603
Den første tiden var 70-settene ganske mye å se parkert i Haven, Oslo S. Pga. den ensidige satsingen på ICE-konseptet klarte man ikke å finne anvendelse for alle de nye togsettene etter hvert som de ble levert før ved ruteendringen senere samme år.
16. jan. 1993
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/18/s18676-210796-70603-int.jpg
ABS 70 nr.70.603
Interiørbilde fra kontoravdelingen. Bemerk alle reservert-lappene. Setene er senere skiftet ut med noen som er mer brannsikre.
21. juli 1996
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/17/s17968-230493-70603-Finse.jpg
ABS 70 nr.70.603
Opphold på Finse, NJK-medlemstur til Bergen.
23. apr. 1993
Finse
Foto: R. G. Nilsson
70.604
http://pix.njk.no/165/s165773-1993062220140314IMG_0014.jpg
ABS 70 nr.70.604
Type 70: Sett nr 4 med ABS 70604 (en av de fra Düwag) i tet, slik det så ut da det var nytt. Fotografert på Bru over Bærugdalen (km 172,8) - mellom Kjose og Oklungen.
22. juni 1993
Foto: Andreas W.
http://pix.njk.no/18/s18064-120394-70604-Sarp.jpg
ABS 70 nr.70.604
I Sarpsborg, ICE-tog til Halden.
12. mar. 1994
Sarpsborg
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/16/s16363-70604-Skien-oktober2001.jpg
ABS 70 nr.70.604
70.604
 okt. 2001
Skien N
Foto: R. G. Nilsson
70.605
http://pix.njk.no/0/s636-230992-70605-Blomheller.jpg
ABS 70 nr.70.605
  
Blomheller
http://pix.njk.no/57/s57120-181.80-Picture0001.jpg
ABS 70 nr.70.605
Tog 823 ved innkjør Oklungen retning Porsgrunn
Tog 823
21. mai 2007
Oklungen
Foto: Vestein Øvrom
http://pix.njk.no/135/s135020-_ALS1244.jpg
ABS 70 nr.70.605
19. juli 2011
Nordagutu
Foto: Atle Samuelsen
70.606
http://pix.njk.no/19/s19742-70606.jpg
ABS 70 nr.70.606
70606 på Dombås
11. mar. 2000
Foto: Hans Martin Lie
70.607
http://pix.njk.no/125/s125166-100492-70607-bakfr-Geitabru.jpg
ABS 70 nr.
Ankommer fra Tyskland innkoplet i godstog.
10. apr. 1992
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/55/s55593-187.80-Picture0004.jpg
ABS 70 nr.70.607
70.607 forrest i tog 871 27.04.2007
Tog 871
27. apr. 2007
Borgestadholmen
http://pix.njk.no/94/s94358-IMG_1638.jpg
ABS 70 nr.70.607
tog830 ruller inn på Sandfjord st. for og krysse med tog821 med el18.2253 i front.
Tog 830
9. mar. 2009
på stedet Sandefjord
Foto: Stefan Bårli Hansen
70.608
http://pix.njk.no/129/s129901-os_20110318_10.jpg
ABS 70 nr.70.608
.. og forsvinner i føyka retning Porsgrunn
Tog 824
18. mar. 2011
Borgestad
Foto: Ola Søgaard
http://pix.njk.no/172/s172999-IMG_6451_900.jpg
ABS 70 nr.70.608
Tog til Skien kjøres i spor 2 for å krysse tog mot Eidsvoll.
Tog 851
21. jan. 2015
Stokke
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/175/s175356-DSC_6213B.jpg
ABS 70 nr.70.608
Tog 851 på tur forbi Kjose. Toget besto av ABS 70.608 + B 70.818 + B 70.808 + BFM 70.008.
Tog 851
8. mai 2015
Kjose
Foto: Hans-Ole Sveia
70.609
http://pix.njk.no/0/s617-P3210021.jpg
ABS 70 nr.70.609
  
http://pix.njk.no/134/s134215-BM7009tog823.jpg
ABS 70 nr.70.609
Bm 70 09 i tog 823 rett etter Smørstein plo
31. mai 2001
Foto: Rolf Støen
http://pix.njk.no/0/s602-quiz33.JPG
ABS 70 nr.70.609
14. apr. 2003
70.610
http://pix.njk.no/20/s20304-120205-70610-Jaren.jpg
ABS 70 nr.70.610
Tog 207.
12. feb. 2005
Jaren
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/20/s20971-70.610_Inkj_Eina.jpg
ABS 70 nr.70.610
70.610 ved innkjøringen til Eina st.
18. mar. 2005
Eina
Foto: Oivind Sorhusbakken
http://pix.njk.no/22/s22238-70.610.jpg
ABS 70 nr.70.610
70.610 klar til avgang i tog 212 fra Gjøvik.
21. apr. 2005
Gjøvikbanen
Foto: Oivind Sorhusbakken
70.611
http://pix.njk.no/39/s39304-2006.23.05_087.jpg
ABS 70 nr.70.611
Kryssing på Jaren.
23. mai 2006
Jaren
http://pix.njk.no/22/s22098-IMG_6878.jpg
ABS 70 nr.70.611
70.611
2. jan. 2004
nord for Viubråtån
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/36/s36893-001._BS70.611._Ankommer_Reinsvoll_stasjon_med_Pt.208._04.04.06..jpg
ABS 70 nr.70.611
BS70.611 Ankommer Reinsvoll stasjon med Pt.206.
Tog 208
4. apr. 2006
Reinsvoll
Foto: Stein Arild Tufte
70.612
http://pix.njk.no/136/s136870-70612Roa250711.jpg
ABS 70 nr.70.612
25. juli 2011
Roa
Foto: Kjell Hegna
70.613
http://pix.njk.no/75/s75971-13497-Picture0003.jpg
ABS 70 nr.70.613
Alle har kommet seg på, det blåses i fløyta og 826 drar i gang opp bakken mot forhenværende Torp hp.
Tog 826
17. feb. 2008
Torp flyplass
Foto: Vestein Øvrom
http://pix.njk.no/83/s83684-120808b-20.jpg
ABS 70 nr.70.613
12. aug. 2008
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
http://pix.njk.no/175/s175359-DSC_6257B.jpg
ABS 70 nr.70.613
Tog 853 nærmer seg Eikenes hp. Toget besto av ABS 70.613 + B 70.826 + B 70.825 + BFM 70.013 + ABS 70.601 + B 70.811 + B 70.801 + BFM 70.001.
Tog 853
8. mai 2015
i nærheten av Eikenes
Foto: Hans-Ole Sveia
70.614
http://pix.njk.no/19/s19962-170296-70614-Haven.jpg
ABS 70 nr.70.614
I Haven ved Oslo S.
17. feb. 1996
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/19/s19967-170296-70614-81-forstetur.jpg
ABS 70 nr.70.614
Tog 81. Første tur som ordinært tog og med reisende. ICE-merkingen er foreløpig ikke kommet på.
17. feb. 1996
Lysaker
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/21/s21011-70614.jpg
ABS 70 nr.70.614
70.614
18. mar. 2005
Lillehammer
Foto: Hans Martin Lie
70.615
http://pix.njk.no/54/s54512-Picture0001.jpg
ABS 70 nr.70.615
Tog 813 kommer luskende inn....
Tog 813
7. apr. 2007
Porsgrunn
http://pix.njk.no/54/s54513-Picture0002.jpg
ABS 70 nr.70.615
Her går noen av. At noen går på er løgn......
Tog 813
7. apr. 2007
Porsgrunn
http://pix.njk.no/134/s134999-DSC_9874.jpg
ABS 70 nr.70.615
Toget er kommet inn, og passasjerene stresser avgårde til Bussen..
18. juli 2011
Skøyen
Foto: Atle Samuelsen
70.616
http://pix.njk.no/16/s16803-70016Sandefjord-tog815-120800-2.jpg
ABS 70 nr.70.616
70.616
12. aug. 2000
Sandefjord
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/17/s17836-S08755.jpg
ABS 70 nr.70.616
70.616
22. juni 2002
Oklungen
Foto: H. Lindholm
http://pix.njk.no/22/s22097-IMG_6321.jpg
ABS 70 nr.70.616
70.616
26. okt. 2003
nord for Viubråtån
Foto: Erland Rasten
70.801
http://pix.njk.no/123/s123455-DSCN5267.jpg
B 70 nr.70.801
15. sep. 2010
Foto: Stig H F
70.802
http://pix.njk.no/32/s32552-010901-70802-hamar.jpg
B 70 nr.70.802
Tog 312
1. sep. 2001
Hamar
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/18/s18933-280391-70802-StrommenVst.jpg
B 70 nr.
Ferdig vognkasse på Strømmens Verksteds område.
28. mar. 1991
Strømmens Verksted
Foto: R. G. Nilsson
70.804
http://pix.njk.no/18/s18934-280391-B70804-StrommenVst.jpg
B 70 nr.
Ferdig vognkasse på Strømmens Verksteds område.
28. mar. 1991
Strømmens Verksted
Foto: R. G. Nilsson
70.805
http://pix.njk.no/18/s18138-010492-70805-VstGrd.jpg
B 70 nr.
Plassert sammen med andre mellomvogner på Vst. Groruds område
1. apr. 1992
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/18/s18135-010492-70805-intI.jpg
B 70 nr.
Seter er foreløpig ikke montert.
1. apr. 1992
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/18/s18136-010492-70805-dass.jpg
B 70 nr.
Seter er foreløpig ikke montert.
1. apr. 1992
Foto: R. G. Nilsson
70.806
http://pix.njk.no/126/s126175-DSCN5707.jpg
B 70 nr.70.806
Oslo S
13. okt. 2010
Foto: Stig H F
70.807
http://pix.njk.no/199/s199923-_DSC7390.jpg
B 70 nr.70.807
11. juni 2018
Foto: Erik Borgersen
70.810
http://pix.njk.no/132/s132648-DSC_0177.jpg
B 70 nr.70.810
28. mai 2011
Foto: Stig¨
70.812
http://pix.njk.no/32/s32553-010901-70812-Hamar.jpg
B 70 nr.70.812
Tog 312
1. sep. 2001
Hamar
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/16/s16366-020792-70812-inter.jpg
B 70 nr.
70.812 Interiøret monteres.
2. juli 1992
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/18/s18130-020792-70812-int.jpg
B 70 nr.
Interiøret monteres.
2. juli 1992
Foto: R. G. Nilsson
70.815
http://pix.njk.no/149/s149695-DSC_0019B.jpg
B 70 nr.70.815
Så kunne passasjerene fra tog 326 stige på 70-sett nr. 05 i tog 328 fra Eidsvoll. De mest observante kunne observere at et sørgående godstog trukket av CargoLink sitt lok 185 682 passerte stasjonen. Strømmen hadde tydeligvis kommet tilbake. Passasjerene fikk vente til avgangstid for tog 328/829 fra Eidsvoll.
Tog 328
23. aug. 2012
Eidsvoll
Foto: Hans-Ole Sveia
70.821
http://pix.njk.no/16/s16887-70-821_01.jpg
B 70 nr.70.821
B 70.821
25. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
70.822
http://pix.njk.no/16/s16886-70-822_01.jpg
B 70 nr.70.822
B 70.822, Oslo S, 25.04.03, foto Erland Rasten
  
70.825
http://pix.njk.no/19/s19923-010296-70825-int.jpg
B 70 nr.70.825
Interiørbilde. Bemerk lystekst-informasjonen, ble satt ut av bruk ved den senere Agenda-ombyggingen.
1. feb. 1996
Foto: R. G. Nilsson
70.827
http://pix.njk.no/16/s16888-70-827_01.jpg
B 70 nr.70.827
B 70.827, Oslo S, 22.05.03, foto Erland Rasten
  
70.828
http://pix.njk.no/19/s19963-170296-70828.jpg
B 70 nr.70.828
I Haven ved Oslo S.
17. feb. 1996
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/16/s16889-70-828_01.jpg
B 70 nr.70.828
B 70.828
22. mai 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/19/s19964-170296-70828-boggi.jpg
B 70 nr.70.828
Boggi.
17. feb. 1996
Foto: R. G. Nilsson
70.829
http://pix.njk.no/36/s36860-DSCN3636.jpg
B 70 nr.70.829
Dør
25. mar. 2006
Foto: Kristoffer W. Svendsen
70.830
http://pix.njk.no/19/s19125-200795-70830-Strommensvst.jpg
B 70 nr.
Nybygd vogn på Strømmens Verksteds område. En Fr7 som ombygges fra kioskvogn til bistro t.h.
20. juli 1995
Strømmens Verksted
Foto: R. G. Nilsson
70.831
http://pix.njk.no/16/s16365-181195-70831-Strommen.jpg
B 70 nr.
70.831 nylevert fra Strømmen.
18. nov. 1995
Strømmens Verksted
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/16/s16890-70-831_02.jpg
B 70 nr.70.831
B70.831
25. feb. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/16/s16802-AGENDAautomat70831-191000.jpg
B 70 nr.70.831
70.831 Ny varmdrikkautomat montert.
19. okt. 2000
Foto: R. G. Nilsson
70.832
http://pix.njk.no/16/s16891-70-832_02.jpg
B 70 nr.70.832
B70.832, Oslo S
25. feb. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32736-130603-70832-Skn.jpg
B 70 nr.70.832
13. juni 2003
Skien N
Foto: R. G. Nilsson

Med NJK-medlemskap ville du kunne se 300 bilder i stedet for bare 132. Ikke-medlemmer vises inntil tre bilder for hver enhet, dog de tre beste.

Fjern visning av alle bilder

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, L, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 1.30 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 7333 treff på rmdb, og 25718224 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5199 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 1.30 sek