NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

69

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
69A69-01NSB NEBB
Strømmen
          24. apr. 2015
69A69-02NSB NEBB
Strømmen
        Ja  
69A69-03NSB NEBB
Strømmen
      18. mar. 2016  13. jan. 2017
69A69-04NSB NEBB
Strømmen
       nov. 2004   okt. 2015
69A69-05NSB NEBB
Strømmen
          17. mar. 2017
69A69-06NSB NEBB
Strømmen
          27. mai 2014
69A69-07NSB NEBB
Strømmen
          7. jan. 2015
69A69-08NSB          sep. 2014  
69A69-09NSB         12. juli 1990  
6969-10NSB           15. jan. 2015
69A69-11NSB           2. des. 2016
69A69-12NSB           13. jan. 2017
69A69-13NSB           16. mar. 2015
69A69-14NSB         2. jan. 1992  
69A69-15NSB           5. jan. 2015
69B69-16NSB           25. sep. 2015
69B69-17NSB            okt. 2007
69B69-18NSB           19. nov. 2013
69B69-19NSB         2. des. 1991  
69B69-20NSB          des. 2003  
69B69-21NSB            okt. 2007
69B69-22NSB            okt. 2007
69B69-23NSB          okt. 2007  
69B69-24NSB           17. mar. 2017
69B69-25NSB           20. okt. 2014
69B69-26NSB             
69B69-27NSB             
69B69-28NSB           2. des. 2016
69B69-29NSB             
69B69-30NSB           19. nov. 2013
69B69-31NSB            mai 2014
69B69-32NSB           16. mar. 2015
69B69-33NSB             
69B69-34NSB             
69B69-35NSB             
69C69-36NSB             
69C69-37NSB             
69C69-38NSB             
69C69-39NSB             
69C69-40NSB             
69C269-41NSB           17. des. 2014
69C69-42NSB             
69C69-43NSB             
69C69-44NSB             
69C69-45NSB             
69C69-46NSB             
69C69-47NSB             
69C69-48NSB             
69C69-49NSB             
69D1
69E
69-50NSB
TKAB
             
69D1
69E
69-51NSB
TKAB
             
69D1
69H
69-52NSB             
69D1
69H
69-53NSB             
69D169-54NSB         26. jan. 1989  
69D1
69H
69-55NSB             
69D1
69G
69-56NSB
NSB GB
       12. des. 2017    
69D169-57NSB         1. nov. 2017tidligst  feb. 2018
69D1
69H
69-58NSB             
69D1
69H
69-59NSB             
69D1
69G
69-60NSB
NSB GB
             
69D1
69G
69-61NSB
NSB GB
             
69D1
69G
69-62NSB
NSB GB
             
69D1
69G
69-63NSB
NSB GB
             
69D1
69H
69-64NSB             
69D1
69G
69-65NSB
NSB GB
             
69D1
69G
69-66NSB
NSB GB
             
69D1
69G
69-67NSB
NSB GB
             
69D169-68NSB         3. okt. 1993  
69D1
69H
69-69NSB             
69D1
69G
69-70NSB
NSB GB
             
69D169-71NSB             
69D1
69H
69-72NSB             
69D1
69H
69-73NSB             
69D1
69H
69-74NSB             
69D269-75NSB             
69D269-76NSB             
69D269-77NSB             
69D269-78NSB             
69D269-79NSB             
69D269-80NSB             
69D369-81NSB             
69D369-82NSB             
69D369-83NSB             
69D469-84NSB             
69D469-85NSB             
69D469-86NSB             
69D469-87NSB             
69D469-88NSB             
BM 69A69.01  jan. 1974  69.001NSB NEBB
Strømmen
   19701. juli 1970   201524. apr. 2015
BM 69A69.02  1974  69.002NSB NEBB
Strømmen
   197024. okt. 1970  Ja22. aug. 2017
BM 69A69.03  jan. 1974  69.003NSB NEBB
Strømmen
   197024. okt. 197018. mar. 2016  13. jan. 2017
BM 69A69.04  jan. 1974  69.004NSB NEBB
Strømmen
   197024. okt. 1970 nov. 2004   okt. 2015
BM 69A69.05  jan. 1974  69.005NSB NEBB
Strømmen
   197029. okt. 197018. mar. 2016  17. mar. 2017
BM 69A69.06  jan. 1974  69.006NSB NEBB
Strømmen
   197010. des. 1970    27. mai 2014
BM 69A69.07  jan. 1974  69.007NSB NEBB
Strømmen
   197023. des. 1970    7. jan. 2015
BM 69A69.08  jan. 1974  69.008NSB NEBB
Strømmen
   197129. jan. 1971  tidligst  2011  
BM 69A69.09  jan. 1974  69.009NSB NEBB
Strømmen
   197126. feb. 1971  12. juli 1990  
BM 69A69.10  jan. 1974  69.010NSB NEBB
Strømmen
   197125. mar. 1971    15. jan. 2015
BM 69A69.11  jan. 1974  69.011NSB NEBB
Strømmen
   19717. mai 197118. mar. 2016  2. des. 2016
BM 69A69.12  jan. 1974  69.012NSB NEBB
Strømmen
   19714. juni 197118. mar. 2016  13. jan. 2017
BM 69A69.13  jan. 1974  69.013NSB NEBB
Strømmen
   197118. juni 1971    tidligst 16. mar. 2015
BM 69A69.14  jan. 1974  69.014NSB NEBB
Strømmen
   197122. juli 1971  2. jan. 1992  
BM 69A69.15  jan. 1974  69.015NSB NEBB
Strømmen
   197126. aug. 1971    5. jan. 2015
BM 69B69.016NSB NEBB
Strømmen
   197426. mai 1974    25. sep. 2015
BM 69B69.017NSB NEBB
Strømmen
   197426. mai 1974     okt. 2007
BM 69B69.018NSB NEBB
Strømmen
   197426. mai 19746. jan. 2013 201319. nov. 2013
BM 69B69.019NSB NEBB
Strømmen
   197425. mai 1974  2. des. 1991  
BM 69B69.020NSB NEBB
Strømmen
   197421. juni 1974   des. 2003  
BM 69B69.021NSB NEBB
Strømmen
   197416. juli 1974     okt. 2007
BM 69B69.022NSB NEBB
Strømmen
   197423. aug. 1974 nov. 2004   okt. 2007
BM 69B69.023NSB NEBB
Strømmen
   197419. sep. 1974   okt. 2007  
BM 69B69.024NSB NEBB
Strømmen
   19744. nov. 1974    17. mar. 2017
BM 69B69.025  1998  FrekeNSB NEBB
Strømmen
   197425. nov. 1974  Ja20. okt. 2014
BM 69B69.026NSB NEBB
Strømmen
   197416. des. 1974      
BM 69B69.027NSB NEBB
Strømmen
   197523. jan. 1975      
BM 69B69.028NSB NEBB
Strømmen
   197524. feb. 197518. mar. 2016  2. des. 2016
BM 69B69.029NSB NEBB
Strømmen
   197517. mar. 1975      
BM 69B69.030  1993  Tjalve ca  2004  NSB NEBB
Strømmen
   197524. apr. 197524. jan. 2013 201319. nov. 2013
BM 69B69.031  1998  IdunNSB NEBB
Strømmen
   197529. mai 1975     mai 2014
BM 69B69.032  1993  RøskvaNSB NEBB
Strømmen
   197518. juni 1975    tidligst 16. mar. 2015
BM 69B69.033  1993  Hugin ca  2005  NSB NEBB
Strømmen
   197510. juli 1975      
BM 69B69.034  1993  MuninNSB NEBB
Strømmen
   19754. sep. 1975      
BM 69B69.035  1998  EivindNSB NEBB
Strømmen
   197523. okt. 1975      
BM 69C69.036NSB NEBB
Strømmen
    1. des. 1975      
BM 69C69.037NSB NEBB
Strømmen
    17. des. 1975      
BM 69C69.038NSB NEBB
Strømmen
    27. jan. 1976      
BM 69C69.039NSB NEBB
Strømmen
    1. mar. 1976      
BM 69C69.040NSB NEBB
Strømmen
    25. mar. 1976      
BM 69C69.041NSB NEBB
Strømmen
    28. apr. 1976  Ja17. des. 2014
BM 69C69.042NSB NEBB
Strømmen
    3. juni 1976      
BM 69C69.043NSB NEBB
Strømmen
    1. juli 1976      
BM 69C69.044NSB NEBB
Strømmen
    24. aug. 1976      
BM 69C69.045NSB NEBB
Strømmen
    22. sep. 1976      
BM 69C69.046NSB NEBB
Strømmen
    15. okt. 1976      
BM 69C69.047NSB NEBB
Strømmen
    16. nov. 1976      
BM 69C69.048NSB NEBB
Strømmen
    14. des. 1976      
BM 69C69.049NSB NEBB
Strømmen
    27. jan. 1977      
BM 69D
BFM 69E
69.050 13. apr. 1983  Knoll  1994  NSB
TKAB
 NEBB
Strømmen
    21. jan. 1983      
BM 69D
BFM 69E
69.051 13. apr. 1983  Tott  1994  NSB
TKAB
 NEBB
Strømmen
    10. feb. 1983      
BM 69D1
BM 69H
69.052NSB NEBB
Strømmen
   19829. mar. 1983      
BM 69D1
BM 69H
69.053NSB NEBB
Strømmen
    13. apr. 1983      
BM 69D169.054NSB NEBB
Strømmen
   198328. apr. 198320. juni 198626. jan. 1989  
BM 69D1
BM 69H
69.055NSB NEBB
Strømmen
   198325. mai 1983      
BM 69D1
BM 69G
69.056NSB NEBB
Strømmen
    15. juni 198312. des. 2017    
BM 69D169.057NSB NEBB
Strømmen
    3. aug. 1983  1. nov. 2017tidligst  feb. 2018
BM 69D1
BM 69H
69.058NSB NEBB
Strømmen
    25. aug. 1983      
BM 69D1
BM 69H
69.059NSB NEBB
Strømmen
    19. sep. 1983      
BM 69D1
BM 69G
69.060NSB NEBB
Strømmen
    26. okt. 1983      
BM 69D1
BM 69G
69.061NSB NEBB
Strømmen
    9. nov. 1983      
BM 69D1
BM 69G
69.062NSB NEBB
Strømmen
    2. des. 1983      
BM 69D1
BM 69G
69.063NSB NEBB
Strømmen
    21. des. 1983      
BM 69D1
BM 69H
69.064NSB NEBB
Strømmen
    18. jan. 1984      
BM 69D1
BM 69G
69.065NSB NEBB
Strømmen
    9. feb. 1984      
BM 69D1
BM 69G
69.066NSB NEBB
Strømmen
    3. mar. 1984      
BM 69D1
BM 69G
69.067NSB NEBB
Strømmen
    27. mar. 1984      
BM 69D169.068NSB NEBB
Strømmen
    25. apr. 1984  3. okt. 1993  
BM 69D1
BM 69H
69.069NSB NEBB
Strømmen
    23. mai 1984      
BM 69D1
BM 69G
69.070NSB NEBB
Strømmen
    19. juni 1984      
BM 69D169.071NSB NEBB
Strømmen
    11. juli 1984      
BM 69D1
BM 69H
69.072NSB NEBB
Strømmen
    4. sep. 1984      
BM 69D1
BM 69H
69.073NSB NEBB
Strømmen
    22. sep. 1984      
BM 69D1
BM 69H
69.074NSB NEBB
Strømmen
    18. okt. 1984      
BM 69D269.075NSB EB Strømmen     20. apr. 1990      
BM 69D269.076NSB EB Strømmen     15. mai 1990      
BM 69D269.077NSB EB Strømmen     14. juni 1990      
BM 69D269.078NSB EB Strømmen     6. juli 1990      
BM 69D269.079NSB EB Strømmen     17. aug. 1990      
BM 69D269.080NSB EB Strømmen     12. sep. 1990      
BM 69D369.081NSB ABB Strømmen     4. juni 1993      
BM 69D369.082NSB ABB Strømmen     4. aug. 1993      
BM 69D369.083NSB ABB Strømmen     9. sep. 1993      
BM 69D469.084NSB ABB Strømmen     14. sep. 1993      
BM 69D469.085NSB ABB Strømmen    aug. 199312. okt. 1993      
BM 69D469.086NSB ABB Strømmen     27. okt. 1993      
BM 69D469.087NSB ABB Strømmen     8. nov. 1993      
BM 69D469.088NSB ABB Strømmen     23. des. 1993      
BS 69A69.61  jan. 1974  69.601NSB NEBB
Strømmen
    1. juli 1970   201524. apr. 2015
BS 69A69.62  jan. 1974  69.602  des. 2009  69.647NSB NEBB
Strømmen
    24. okt. 1970      
BS 69A69.63  jan. 1974  69.603NSB NEBB
Strømmen
    24. okt. 197018. mar. 2016  13. jan. 2017
BS 69A69.64  jan. 1974  69.604NSB NEBB
Strømmen
    24. okt. 1970 nov. 2004   okt. 2015
BS 69A69.65  jan. 1974  69.605NSB NEBB
Strømmen
    29. okt. 197018. mar. 2016  17. mar. 2017
BS 69A69.66  jan. 1974  69.606NSB NEBB
Strømmen
    10. des. 1970    27. mai 2014
BS 69A69.67  jan. 1974  69.607NSB NEBB
Strømmen
    23. des. 1970    7. jan. 2015
BS 69A69.68  jan. 1974  69.608NSB NEBB
Strømmen
    29. jan. 1971  tidligst  2011  
BS 69A69.69  jan. 1974  69.609NSB NEBB
Strømmen
    26. feb. 197118. mar. 2016  2. des. 2016
BS 69A69.70  jan. 1974  69.610NSB NEBB
Strømmen
    25. mar. 1971    15. jan. 2015
BS 69A69.71  jan. 1974  69.611NSB NEBB
Strømmen
    7. mai 197118. mar. 2016  2. des. 2016
BS 69A69.72  jan. 1974  69.612NSB NEBB
Strømmen
    4. juni 197118. mar. 2016  13. jan. 2017
BS 69A69.73  jan. 1974  69.613NSB NEBB
Strømmen
    18. juni 1971    tidligst 16. mar. 2015
BS 69A69.74  jan. 1974  69.614NSB NEBB
Strømmen
    22. juli 197116. jan. 2013 201319. nov. 2013
BS 69A69.75  jan. 1974  69.615NSB NEBB
Strømmen
    26. aug. 1971    5. jan. 2015
BS 69B69.616NSB NEBB
Strømmen
    26. mai 1974    25. sep. 2015
BS 69B69.617NSB NEBB
Strømmen
    26. mai 1974     okt. 2007
BS 69B
B 69B
69.618  nov. 1993  69.824NSB NEBB
Strømmen
    26. mai 1974    17. mar. 2017
BS 69B
B 69B
69.619  nov. 1993  69.825NSB NEBB
Strømmen
    25. mai 1974   nov. 199320. okt. 2014
BS 69B69.620NSB NEBB
Strømmen
    21. juni 1974  Ja22. aug. 2017
BS 69B69.621NSB NEBB
Strømmen
    16. juli 1974     okt. 2007
BS 69B69.622NSB NEBB
Strømmen
    23. aug. 1974 nov. 2004   okt. 2007
BS 69B69.623NSB NEBB
Strømmen
    19. sep. 1974   okt. 2007  
BS 69B69.624NSB NEBB
Strømmen
    4. nov. 1974    17. mar. 2017
BS 69B69.625  1998  FrekeNSB NEBB
Strømmen
    25. nov. 1974    tidligst 17. okt. 2014
BS 69B69.626NSB NEBB
Strømmen
    16. des. 1975      
BS 69B69.627NSB NEBB
Strømmen
    23. jan. 1975      
BS 69B69.628NSB NEBB
Strømmen
    24. feb. 1975  12. juli 1990  
BS 69B69.629NSB NEBB
Strømmen
    17. mar. 1975      
BS 69B69.630  1993  Tjalve Antg.  2006  NSB NEBB
Strømmen
    24. apr. 197524. feb. 2013 201319. nov. 2013
BS 69B69.631  1998  IdunNSB NEBB
Strømmen
    29. mai 1975     mai 2014
BS 69B69.632  1993  Røskva  1997  NSB NEBB
Strømmen
    18. juni 1975    tidligst 16. mar. 2015
BS 69B69.633  1993  Hugin Antg.  2006  NSB NEBB
Strømmen
    10. juli 1975      
BS 69B69.634  1993  MuninNSB NEBB
Strømmen
    4. sep. 1975      
BS 69B69.635  1998  Eivind Antg.  2006  NSB NEBB
Strømmen
    23. okt. 1975      
BS 69C69.636NSB NEBB
Strømmen
    1. des. 1975      
BS 69C69.637NSB NEBB
Strømmen
    17. des. 1975      
BS 69C69.638NSB NEBB
Strømmen
    27. jan. 1976      
BS 69C69.639NSB NEBB
Strømmen
    1. mar. 1976      
BS 69C69.640NSB NEBB
Strømmen
    25. mar. 1976      
BS 69C69.641NSB NEBB
Strømmen
    28. apr. 1976    17. des. 2014
BS 69C69.642NSB NEBB
Strømmen
    3. juni 1976      
BS 69C69.643NSB NEBB
Strømmen
    1. juli 1976      
BS 69C69.644NSB NEBB
Strømmen
    24. aug. 1976      
BS 69C69.645NSB NEBB
Strømmen
    22. sep. 1976      
BS 69C69.646NSB NEBB
Strømmen
    15. okt. 1976      
BS 69C69.647NSB NEBB
Strømmen
    16. nov. 1976  tidligst 11. feb. 2002Ja
BS 69C69.648NSB NEBB
Strømmen
    14. des. 1976      
BS 69C69.649NSB NEBB
Strømmen
    27. jan. 1977      
BS 69D
BCS 69E
69.650NSB
TKAB
 NEBB
Strømmen
    21. jan. 1983      
BS 69D
BCS 69E
69.651NSB
TKAB
 NEBB
Strømmen
    10. feb. 1983      
BS 69D1
BS 69H
69.652NSB NEBB
Strømmen
    9. mar. 1983      
BS 69D1
BS 69H
69.653NSB NEBB
Strømmen
    13. apr. 1983      
BS 69D1
B 69C
69.654  1995  69.836NSB NEBB
Strømmen
    28. apr. 1983   1995  
BS 69D1
BS 69H
69.655NSB NEBB
Strømmen
    25. mai 1983      
BS 69D1
BS 69G
69.656NSB NEBB
Strømmen
    15. juni 1983      
BS 69D169.657NSB NEBB
Strømmen
    3. aug. 1983  1. nov. 2017  
BS 69D1
BS 69H
69.658NSB NEBB
Strømmen
    25. aug. 1983      
BS 69D1
BS 69H
69.659NSB NEBB
Strømmen
    19. sep. 1983      
BS 69D1
BS 69G
69.660NSB NEBB
Strømmen
    26. okt. 1983      
BS 69D1
BS 69G
69.661NSB NEBB
Strømmen
    9. nov. 1983      
BS 69D1
BS 69G
69.662NSB NEBB
Strømmen
    2. des. 1983      
BS 69D1
BS 69G
69.663NSB NEBB
Strømmen
    21. des. 1983      
BS 69D1
BS 69H
69.664NSB NEBB
Strømmen
    18. jan. 1984      
BS 69D1
BS 69G
69.665NSB NEBB
Strømmen
    9. feb. 1984      
BS 69D1
BS 69G
69.666NSB NEBB
Strømmen
    3. mar. 1984      
BS 69D1
BS 69G
69.667NSB NEBB
Strømmen
    27. mar. 1984      
BS 69D169.668NSB NEBB
Strømmen
    25. apr. 1984  26. jan. 1989  
BS 69D1
BS 69H
69.669NSB NEBB
Strømmen
    23. mai 1984      
BS 69D1
BS 69G
69.670NSB NEBB
Strømmen
    19. juni 1984      
BS 69D169.671NSB NEBB
Strømmen
    11. juli 1984      
BS 69D1
BS 69H
69.672NSB NEBB
Strømmen
    4. sep. 1984      
BS 69D1
BS 69H
69.673NSB NEBB
Strømmen
    22. sep. 1984      
BS 69D1
BS 69H
69.674NSB NEBB
Strømmen
    18. okt. 1984      
BS 69D269.675NSB EB Strømmen     20. apr. 1990      
BS 69D269.676NSB EB Strømmen     15. mai 1990      
BS 69D269.677NSB EB Strømmen     14. juni 1990      
BS 69D269.678NSB EB Strømmen     6. juli 1990      
BS 69D269.679NSB EB Strømmen     17. aug. 1990      
BS 69D269.680NSB EB Strømmen     12. sep. 1990      
BS 69D369.681NSB ABB Strømmen     4. juni 1993      
BS 69D369.682NSB ABB Strømmen     4. aug. 1993      
BS 69D369.683NSB ABB Strømmen     9. sep. 1993      
BS 69D469.684NSB ABB Strømmen     14. sep. 1993      
BS 69D469.685NSB ABB Strømmen     12. okt. 1993      
BS 69D469.686NSB ABB Strømmen     27. okt. 1993      
BS 69D469.687NSB ABB Strømmen     8. nov. 1993      
BS 69D469.688NSB ABB Strømmen     23. des. 1993      
B 69D1
B 69C2
69.868  1995  69.837NSB NEBB
Strømmen
    14. juni 1988   1995  
B 69C69.838NSB NEBB
Strømmen
    9. okt. 1992      
B 69C69.839NSB NEBB
Strømmen
    16. okt. 1992      
B 69C69.840NSB NEBB
Strømmen
    27. okt. 1992      
B 69C69.841NSB NEBB
Strømmen
    2. nov. 1992    17. des. 2014
B 69C69.842NSB NEBB
Strømmen
    11. nov. 1992      
B 69C69.843NSB NEBB
Strømmen
    18. nov. 1992      
B 69C69.844NSB NEBB
Strømmen
    26. nov. 1992      
B 69C69.845NSB NEBB
Strømmen
    4. des. 1992      
B 69C69.846NSB NEBB
Strømmen
    14. des. 1992      
B 69C69.847NSB NEBB
Strømmen
    22. des. 1992      
B 69C69.848NSB NEBB
Strømmen
    8. jan. 1993      
B 69C69.849NSB NEBB
Strømmen
    18. jan. 1993      
B 69D
B 69EE
69.850NSB NEBB
Strømmen
    9. juli 198715. sep. 2016  24. aug. 2017
B 69D
B 69E
69.851NSB NEBB
Strømmen
    21. aug. 198715. sep. 2016  24. aug. 2017
B 69D1
B 69H
69.852NSB NEBB
Strømmen
    4. sep. 1987      
B 69D1
B 69H
69.853NSB NEBB
Strømmen
    17. sep. 1987      
B 69D169.854NSB NEBB
Strømmen
    14. okt. 1987      
B 69D1
B 69H
69.855NSB NEBB
Strømmen
    26. okt. 1987      
B 69D1
B 69G
69.856NSB NEBB
Strømmen
    9. nov. 1987      
B 69D169.857NSB NEBB
Strømmen
    23. nov. 1987  1. nov. 2017  
B 69D1
B 69H
69.858NSB NEBB
Strømmen
    2. des. 1987      
B 69D1
B 69H
69.859NSB NEBB
Strømmen
    16. des. 1987      
B 69D1
B 69G
69.860NSB NEBB
Strømmen
    14. jan. 1988      
B 69D1
B 69G
69.861NSB NEBB
Strømmen
    29. jan. 1988      
B 69D1
B 69G
69.862NSB NEBB
Strømmen
    15. feb. 1988      
B 69D1
B 69G
69.863NSB NEBB
Strømmen
    29. feb. 1988      
B 69D1
B 69H
69.864NSB NEBB
Strømmen
    11. apr. 1988      
B 69D1
B 69G
69.865NSB NEBB
Strømmen
    14. mar. 1988      
B 69D1
B 69G
69.866NSB NEBB
Strømmen
    29. apr. 1988      
B 69D1
B 69G
69.867NSB NEBB
Strømmen
    25. mai 1988      
B 69D1
B 69H
69.869NSB NEBB
Strømmen
    1. juli 1988      
B 69D1
B 69G
69.870NSB NEBB
Strømmen
    4. aug. 1988      
B 69D169.871NSB NEBB
Strømmen
    6. sep. 1988      
B 69D1
B 69H
69.872NSB NEBB
Strømmen
    6. sep. 1988      
B 69D1
B 69H
69.873NSB NEBB
Strømmen
    22. sep. 1988      
B 69D1
B 69H
69.874NSB NEBB
Strømmen
    10. okt. 1988      
B 69D269.875NSB EB Strømmen     20. apr. 1990      
B 69D269.876NSB EB Strømmen     15. mai 1990      
B 69D269.877NSB EB Strømmen     14. juni 1990      
B 69D269.878NSB EB Strømmen     6. juli 1990      
B 69D269.879NSB EB Strømmen     17. aug. 1990      
B 69D369.881NSB ABB Strømmen     4. juni 1993      
B 69D369.882NSB ABB Strømmen     4. aug. 1993      
B 69D369.883NSB ABB Strømmen     9. sep. 1993      
B 69D469.884NSB ABB Strømmen     17. des. 1993      
B 69D469.885NSB ABB Strømmen     5. jan. 1994      
B 69D469.886NSB ABB Strømmen     12. jan. 1994      
B 69D469.887NSB ABB Strømmen     21. jan. 1994      
B 69D469.888NSB ABB Strømmen     2. feb. 1994      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
69-02
http://pix.njk.no/176/s176037-ERTMStesttog69002og69620passererSelst.11.08.2014kt.jpg
type 69 nr.69-02
ERTMS testtog 69002 og 69620 passerer Sel st. 11.08.2014
11. aug. 2014
Sel
Foto: Kjetil Tømmerås
69-03
http://pix.njk.no/44/s44436-9_T1814Ti080806Kl1853s6903.jpg
type 69 nr.69-03
Klokka er rundt 18.50 på tirsdag 8. august. 69-03 settet i tog 1814 passerer på vei mot Voss.
Tog 1814
8. aug. 2006
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
69-04
http://pix.njk.no/51/s51466-D201-25.jpg
type 69 nr.69-04
69.604/004
ca 1. juni 1991
Alnabru
Foto: Erland Rasten
69-05
http://pix.njk.no/124/s124491-00638-6903.jpg
type 69 nr.69-05
Pressefremvisning av type 69 på Østbanen
27. okt. 1970
Oslo S
Foto: Svein Sando
69-11
http://pix.njk.no/177/s177999-hovtun_1733j.jpg
type 69 nr.69-11
Bonusbilde: I Oslo-området er det nå bare i togparet 2804/2811 at 69A/B-sett turneres fast. Her kjører tog 2811 (Innsatstog L2x Skøyen - Ski) inn til sin endestasjon. Toget bestod av 69.11 + 69.27
Tog 2811
31. aug. 2015
Ski
Foto: Halvard Hovtun
69-16
http://pix.njk.no/197/s197237-Motorvogner-e-BM69-016-013-OsloOE-1974_1280.jpg
type 69 nr.69-16
 1974
Oslo S
Foto: Erik W. Johansson
69-24
http://pix.njk.no/180/s180065-285.jpg
type 69 nr.69-24
Sykkeltoget på Finse sommeren 2012.
30. juli 2012
Finse
Foto: Finn Halling
http://pix.njk.no/180/s180077-P1000301.jpg
type 69 nr.69-24
 sep. 2013
Myrdal
Foto: Gunnar Farestveit
http://pix.njk.no/199/s199366-P8150178.jpg
type 69 nr.69-24
Vestgående sykkeltog ved Oksebotn
15. aug. 2014
Foto: Finn Halling
69-26
http://pix.njk.no/180/s180053-P1150005c.jpg
type 69 nr.69-26
69-26 i Skilokalen, samt et Flirt-sett som "linselus", Oslo S
4. des. 2015
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69-32
http://pix.njk.no/182/s182225.jpg
type 69 nr.69-32
19. mar. 2014
Foto: Stig
69-35
http://pix.njk.no/179/s179101-IMG_0150.jpg
type 69 nr.69-35
 apr. 2015
Voss
Foto: Gunnar Farestveit
http://pix.njk.no/175/s175386-DSC00367x1280x853.jpg
type 69 nr.69-35
Og er her 1816 med 69-35-settet kommet nærmere og kjører ut på den 68 meter lange broen over Kalfarveien. Det var ingen god dag for 35-settet i dag. Cirka 20 minutter etter at bildet ble tatt, havarerte settet i raset på Vossebanen - omtalt i en annen tråd på forumet.
Tog 1816
12. mai 2015
Bergen
Foto: Dag Christian Halvorsen
http://pix.njk.no/175/s175388-DSC003581280x853.jpg
type 69 nr.69-35
69-35 på Bergens stasjon i tog 1816 - en knapp time senere kjørte det inn i søleraset på Vossebanen
Tog 1816
12. mai 2015
Bergen
Foto: Dag Christian Halvorsen
69-37
http://pix.njk.no/155/s155329-image.jpg
type 69 nr.69-37
For glede evt. 69-fans (motorvogn type 69, bare for å ha nevnt det, såingen skal misforstå) viser jeg her et fotografi avet tog jeg møtte på hjemturen.
  
Lindeberg
Foto: Odd Eeg
69-52
http://pix.njk.no/200/s200402-a6952Dv100718T1821.jpg
type 69 nr.69-52
Klokka er blitt rundt kvart over fire på ettermiddagen
Tog 1821
10. juli 2018
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/200/s200403-b6952Dv100718T1821.jpg
type 69 nr.69-52
Dette er like ved den nå nedlagte holdeplassen Hellestre
Tog 1821
10. juli 2018
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
69-53
http://pix.njk.no/197/s197090-Adv200118T1810v6953.jpg
type 69 nr.69-53
Fargeklatt fra NSB lyser opp i tristessen
Tog 1810
20. jan. 2018
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/200/s200409-h6953Va100718T1827ann1828.jpg
type 69 nr.69-53
Kryssing mellom tog 1828 ved østgående plattform og 1827 på vei til Bergen
Tog 1827
10. juli 2018
Vaksdal
Foto: Kjell Hegna
69-55
http://pix.njk.no/200/s200316-L6955bg020718t1838kl0009.jpg
type 69 nr.69-55
Toget som etter hvert som går til Voss 9 minutter etter midnatt
Tog 1838
2. juli 2018
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/200/s200369-F6955Ar080718T1816.jpg
type 69 nr.69-55
Etter at 75-62 med Arnapendelen hadde dradd fra Arna og ankommet Bergen starter neste lokaltog mot øst.
Tog 1816
8. juli 2018
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
69-56
http://pix.njk.no/179/s179023-IMG_4960.jpg
type 69 nr.69-56
BM69656.På vei ut fra Reinsvoll stasjon med tog 216.
Tog 216
11. okt. 2015
Reinsvoll
Foto: Stein Arild Tufte
http://pix.njk.no/179/s179022-IMG_4958.jpg
type 69 nr.69-56
BM69656.Gjør en kort stopp på Reinsvoll stasjon med tog 216.
Tog 216
11. okt. 2015
Reinsvoll
Foto: Stein Arild Tufte
http://pix.njk.no/190/s190496-ob2017-04-23-216695bel.jpg
type 69 nr.69-56
Tog 1329
23. apr. 2017
Oslo S
Foto: Øyvind Berg
69-57
http://pix.njk.no/180/s180071-D2I_6429.jpg
type 69 nr.69-57
69-57 i tog 213 ved Harestua
Tog 213
16. aug. 2011
Harestua
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/197/s197902-ob2018-02-02-223955bel.jpg
type 69 nr.69-57
2. feb. 2018
Sundland
Foto: Øyvind Berg
69-58
http://pix.njk.no/197/s197036-Gar130118T1811v6958.jpg
type 69 nr.69-58
Tog østfra ankommer, mens bussene venter til høyre i bildet
Tog 1811
13. jan. 2018
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/197/s197039-Jar170118v6958.jpg
type 69 nr.69-58
Tilbake står neste tog østover og venter på bussen
Tog 1816
13. jan. 2018
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
69-59
http://pix.njk.no/197/s197031-Bar130118T1810v6959.jpg
type 69 nr.69-59
Siste passasjertog helt fra Bergen denne dagen passerer Oslotoget (over og under)
Tog 1810
13. jan. 2018
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/197/s197032-Car130118T1810v6959.jpg
type 69 nr.69-59
Tog 1810
13. jan. 2018
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/199/s199972-Ax6959dv020618T1807.jpg
type 69 nr.69-59
En eldre tidlig på morgenen
Tog 1807
2. juni 2018
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
69-61
http://pix.njk.no/182/s182442-IMG_9738_1280.jpg
type 69 nr.69-61
23. mar. 2016
Eina
Foto: Erik W. Johansson
69-62
http://pix.njk.no/175/s175907-CFSalicath-8645.jpg
type 69 nr.69-62
Lokaltog mot Gjøvik passerer Movatn. I bakgrunnen skimtes MTW100 på vei sørover.
31. mai 2015
Movatn
Foto: CF Salicath
http://pix.njk.no/179/s179723-IMG_9122-1.jpg
type 69 nr.69-62
Tog mot Oslo ved Vestre Gamme hvor vi finner forsignalet til innkjør.
Tog 214
21. nov. 2015
nord for Eina
Foto: Erik W. Johansson
69-63
http://pix.njk.no/195/s195277-6963.jpg
type 69 nr.69-63
Transporten skal krysse flere Gjøvikbanetog, her kommer en fra Oslo
5. nov. 2017
Roa
Foto: Getol
http://pix.njk.no/197/s197904-ob2018-03-08-224656bel.jpg
type 69 nr.69-63
8. mar. 2018
Drammen
Foto: Øyvind Berg
69-64
http://pix.njk.no/181/s181022-hovtun_9576j.jpg
type 69 nr.69-64
En overraskelse denne dagen var bytte av 69D-sett fra Vossebanen. Bildet viser 69.64 i tomtog 11420 (Bergen - Sundland). Senere kom 69.55 motsatt vei som tomtog 12977.
Tog 11420
24. jan. 2016
Foto: Halvard Hovtun
http://pix.njk.no/200/s200366-C6964Ar080718T1811.jpg
type 69 nr.69-64
Like etterpå kommer lokaltog mot Bergen inn på stasjonen
Tog 1811
8. juli 2018
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/200/s200367-D6964Ar080718T1811.jpg
type 69 nr.69-64
75-62 står i buttsporet
Tog 1811
8. juli 2018
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
69-66
http://pix.njk.no/191/s191172-DSC01381_1280.jpg
type 69 nr.69-66
Tog 218
24. mai 2017
Eina
Foto: Erik W. Johansson
69-67
69-69
http://pix.njk.no/197/s197091-Bdv071017T1811v6969.jpg
type 69 nr.69-69
Fargerik høst
Tog 1811
7. okt. 2017
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/199/s199978-Ay6969dv160618T1807.jpg
type 69 nr.69-69
Vi starter der vi var i første post
Tog 1807
16. juni 2018
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
69-70
http://pix.njk.no/190/s190499-ob2017-04-23-216726bel.jpg
type 69 nr.69-70
Tog 210
23. apr. 2017
Roa
Foto: Øyvind Berg
69-72
http://pix.njk.no/189/s189470-ob2017-02-21-215646st.jpg
type 69 nr.69-72
21. feb. 2017
Sundland
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/199/s199979-By6972Dv020618T1808.jpg
type 69 nr.69-72
Neste tog på morgenen (riktignok på en annen dag) med sola i riktig retning litt nærmere Stanghelle stasjon enn i bildet over.
Tog 1808
2. juni 2018
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
69-74
http://pix.njk.no/197/s197092-Cdv090416T1816v6974.jpg
type 69 nr.69-74
Lokaltog i vårsol
Tog 1816
9. apr. 2016
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/200/s200263-C6974bg290618T1808.jpg
type 69 nr.69-74
Tog til Myrdal med gammelt materiell
Tog 1808
29. juni 2018
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/46/s46637-RO-20061009-008s.jpg
type 69 nr.69-74
  
Lier
69-83
http://pix.njk.no/193/s193236-DSC_1342B.jpg
type 69 nr.69-83
69-sett nr. 83 står på Sundland og har ikke kommet ut i trafikk etter avsporingen på Ski tidligere i sommer.
13. aug. 2017
Foto: Hans-Ole Sveia
69-85
http://pix.njk.no/177/s177946-X280815T1819x69685.jpg
type 69 nr.69-85
Litt mer av området enn det som er vist i godstogsbildet i trådstarten
Tog 1819
28. aug. 2015
Bergen
Foto: Kjell Hegna
69.001
http://pix.njk.no/175/s175203-11.2149.jpg
BM 69A nr.69.01
69.01 ble også trukket på sin første tur til Oslo Ø, våren 1970
 1970
Foto: Stein Olav Hohle
http://pix.njk.no/175/s175204-69.01OsloOE.jpg
BM 69A nr.69.01
 1970
Foto: Stein Olav Hohle
http://pix.njk.no/171/s171761-DSC_0459B.jpg
BM 69A nr.69.001
69-sett nr. 01 på Flisebekken, Drammen.
5. nov. 2006
sidespor ved Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.002
http://pix.njk.no/141/s141253-DSC04629.jpg
BM 69A nr.69.002
Hønefoss st.
4. juli 2005
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/71/s71257-3DV28JAN07T1806.jpg
BM 69A nr.69.002
Januar: Snø langs sporet og is på fjorden i Dalevågen (tog 1806)
Tog 1806
28. jan. 2007
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/160/s160554-DSC_0038B.jpg
BM 69A nr.69.002
Motorvognsett BM 69.002 + BS 69.620 - her sammen med 69-sett nr. 73.
2. mai 2013
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.003
http://pix.njk.no/44/s44140-1_T1809kl1131Lo220706.jpg
BM 69A nr.69.003
Først et bilde fra før kl.12: Tog 1809 passerer rundt halv tolv på lørdag 22. juli.
Tog 1809
22. juli 2006
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/75/s75530-26.jpg
BM 69A nr.69.003
69003 på Jernbaneverkets avdeling på Lillestrøm.
5. apr. 2008
Lillestrøm
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/122/s122336-DSC_0370B.jpg
BM 69A nr.69.003
Tog med BM 69.003 + BS 69.603 på Bru over Drammenselva - Strømsø-løpet. Foto: Hans-Ole Sveia.
9. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
69.004
http://pix.njk.no/112/s112375-69-004.jpg
BM 69A nr.69.004
  
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/97/s97697-Bilde864.jpg
BM 69A nr.69.004
I bruk i forbindelse med NSB-skolens opplæring av personalet i håndtering av ulykkeshendelser.
27. mai 2009
Vst. Sundland
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/97/s97698-Bilde866.jpg
BM 69A nr.69.004
I bruk i forbindelse med NSB-skolens opplæring av personalet i håndtering av ulykkeshendelser.
28. mai 2009
Vst. Sundland
Foto: R. G. Nilsson
69.005
http://pix.njk.no/183/s183977-DSC_7615B.jpg
BM 69A nr.69.005
69-sett nr. 05 har kommet til veis ende. Før ruteskiftet i 1973 ble 69-sett nr. 05 og 14 brukt til opplæring av personalet i Drammen distrikt.
15. mai 2016
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/51/s51138-69-005_03b.jpg
BM 69A nr.69.005
BM 69.005
8. sep. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51144-D100-36.jpg
BM 69A nr.69.005
BM 69.005
8. okt. 1984
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.006
http://pix.njk.no/1/s1572-170402-2811-v-Bekkelagskaia.jpg
BM 69A nr.69.006
  
Oslo-Ski
http://pix.njk.no/162/s162556-DSC_0268B.jpg
BM 69A nr.69.006
Motorvognsettet BS 69.606 + BM 69.006 på Bru over Drammenselva - Strømsø-løpet mellom Brakerøya og Drammen.
27. mai 2011
i nærheten av Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/165/s165724-2014-03-1009.40.15.jpg
BM 69A nr.69.006
BM 69006 under riving på Sundland
10. mar. 2014
Foto: morten håland
69.007
http://pix.njk.no/141/s141254-tm5336.jpg
BM 69A nr.69.007
Voss st.
18. juli 2003
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/62/s62373-69007Bg180707.jpg
BM 69A nr.69.007
I Arnapendelen
18. juli 2007
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/62/s62497-300707-69007-Arna.jpg
BM 69A nr.69.007
30. juli 2007
Arna (nye)
Foto: R. G. Nilsson
69.008
http://pix.njk.no/162/s162129-DSC_0035B.jpg
BM 69A nr.69.008
BM 69.008 + BS 69.608, her bakerst i lokaltoget til Asker.
  
i nærheten av Lysaker
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/162/s162128-DSC_0033B.jpg
BM 69A nr.69.008
BM 69.008 + BS 69.608, her bakerst i lokaltoget til Asker.
  
i nærheten av Lysaker
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/193/s193936-img633.jpg
BM 69A nr.69.008
Påsporing av 69008 etter avledende sporveksel.
ca 3. apr. 1981
Asker
Foto: Finn Halling
69.009
http://pix.njk.no/0/s37-69&El14_2.jpg
BM 69A nr.69.009
  
http://pix.njk.no/51/s51146-D034-36.jpg
BM 69A nr.69.009
BM 69.009
2. juni 1982
Lodalen
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51458-D059-02.jpg
BM 69A nr.69.009
69.009/609
29. jan. 1983
sør for Bjørgeseter
Foto: Erland Rasten
69.010
http://pix.njk.no/162/s162099-DSC_0949B.jpg
BM 69A nr.69.010
BM 69.010 + B S 69.610. Til venstre ser vi bl.a. bygg E.
28. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/137/s137071-DSC_0088B.jpg
BM 69A nr.69.010
Også tog 551 nytter Bærumstunnelen. Her er toget på vei inn mot tunnelen. Toget bestod av BS 69.609 + BM 69.028 + BS 69.610 + BM 69.010. Toget er her sett bakfra.. Her er det 20 promille fall. Skal toget kjøre i samme retning over gamle Drammenbanen får en i stedet 20 promille stigning her ved tunnelåpningen. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 551
2. sep. 2011
i nærheten av Lysaker
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/139/s139610-IMG_4412.jpg
BM 69A nr.69.010
9. nov. 2011
Foto: Stig
69.011
http://pix.njk.no/125/s125459-img146.jpg
BM 69A nr.
 1971
Fokstua
Foto: Halvard Halling
http://pix.njk.no/125/s125457-img145.jpg
BM 69A nr.
 1971
Foto: Halvard Halling
http://pix.njk.no/16/s16758-69-011_01.jpg
BM 69A nr.69.011
69.011
12. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.012
http://pix.njk.no/172/s172524-img106.jpg
BM 69A nr.69.012
NSB. Østfoldbanen Østre Linje. Bf 69 612(Strømmen/ NEBB 1971 ) bakerst i et lokaltog ved Drømtorp, vinteren 1991.
 1991
Østfoldbanen Østre Linje
Foto: Nils Olav Glein
http://pix.njk.no/67/s67816-69.12paaOsloS.jpg
BM 69A nr.69.012
69.12 er en av de eldste settene som har fått nye farger og jeg må si de har blitt riktig fine. Gangegenskapene er så som så på mange 69-sett, men noen er faktisk ganske bra. Reiste med 69.06 for noen dager siden og den er blitt riktig fin innvendig med nye setetrekk og sorte vinduslister innvendig. Behagelige gangegenskaper og mindre støyende dører har den også. Hadde desverre ikke med kamera.
 juni 2007
Foto: Paul F.E. Reale
http://pix.njk.no/182/s182820-hovtun_2511h.jpg
BM 69A nr.69.012
69-sett hensatt på Sundland, mer eller mindre klargjort for hugging. F.v. 69.12, 69.11 (og 69.03, ikke synlig), 69.28.
15. apr. 2016
Sundland
Foto: Halvard Hovtun
69.013
http://pix.njk.no/133/s133525-_KEH72171-Rossedalenw-2011.jpg
BM 69A nr.69.013
Tog 2509 passerer Rossedalen kl 19.20 – 10 minutter etter rute. Ryddingen som var gjort i fjor uten antatt uten bruk av 'roundup' er siktmessig snart tilgrodd igjen - synd.
Tog 25009
15. juni 2011
Rossedalen
Foto: Kurt E. Håland
http://pix.njk.no/158/s158867-hovtun_4953g.jpg
BM 69A nr.69.013
Mye materiell på Nelaug samtidig.
28. juni 2013
Nelaug
Foto: Halvard Hovtun
http://pix.njk.no/174/s174002-69.01369.032017.jpg
BM 69A nr.69.013
69.013 føreplassen, på huggesporet ved Sundland i Drammen
12. mar. 2015
Vst. Sundland
Foto: Tore Wahl
69.014
http://pix.njk.no/51/s51149-D050-36.jpg
BM 69A nr.69.014
BM 69.014
21. okt. 1982
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51151-D177-03.jpg
BM 69A nr.69.014
BM 69.014
29. aug. 1989
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51150-D170-33.jpg
BM 69A nr.69.014
BM 69.014
23. juni 1989
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.015
http://pix.njk.no/1/s1705-quiz69f.JPG
BM 69A nr.69.015
  
Langhus
http://pix.njk.no/173/s173997-69.015004.jpg
BM 69A nr.69.015
69.015 på huggesporet ved Sundland
20. des. 2014
Vst. Sundland
Foto: Tore Wahl
http://pix.njk.no/52/s52468-D11635.jpg
BM 69A nr.69.015
BM 69.015
11. apr. 1985
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.016
http://pix.njk.no/197/s197237-Motorvogner-e-BM69-016-013-OsloOE-1974_1280.jpg
type 69 nr.69-16
 1974
Oslo S
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/132/s132454-1973-69016.jpg
BM 69B nr.
Det første B-settet, nr. 016.
 1974
Oslo S
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/175/s175657.jpg
BM 69B nr.69.016
Traversen på Sundland
Tog 69016
20. mar. 2002
Foto: Dag Bjørge
69.017
http://pix.njk.no/1/s1270-69017-quiz.jpg
BM 69B nr.69.017
  
Kongsvinger
http://pix.njk.no/195/s195179-Gjoevikbanen-Hvalvestover-1989-05-01_2560.jpg
BM 69B nr.69.017
Persontog Roa-Hønefoss forlater
1. mai 1989
Hval
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/51/s51252-D026-34.jpg
BM 69B nr.69.017
BM 69.017
14. apr. 1982
Lodalen
Foto: Erland Rasten
69.018
http://pix.njk.no/74/s74824-16.jpg
BM 69B nr.69.018
69018 på Lillestrøm, visstnok "ikke i trafikk" og et passerende tog.
20. feb. 2008
Lillestrøm
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/162/s162081-DSC_0945B.jpg
BM 69B nr.69.018
BM 69.018 + BS 69.614 ved bygg E, D og C på Drammen stasjon.
28. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/128/s128311-ob2011-02-07-153826.jpg
BM 69B nr.69.018
Tog 517
7. feb. 2011
Kongsberg
Foto: Øyvind Berg
69.019
http://pix.njk.no/118/s118758-69019.jpg
BM 69B nr.69.019
  
Hønefoss
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/50/s50536-1979-15a-14-0001.jpg
BM 69B nr.69.019
På Krekling krysset vi med 69.019-settet, på vei til Kongsberg. Og det ble også mitt sist bilde fra denne turen.
16. sep. 1979
Krekling
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/16/s16369-69019-oppbrent-1991.jpg
BM 69B nr.69.019
69.019 like etter brannen i "strupen" mellom Oslo V og Filipstad.
5. juli 1991
Oslo V
Foto: R. G. Nilsson
69.020
http://pix.njk.no/172/s172586-S03043-1200XXXX-c.jpg
BM 69B nr.69.020
13. juli 1978
Skøyen
Foto: H. Lindholm
http://pix.njk.no/162/s162223-HOS1812913111984Vikersund.jpg
BM 69B nr.69.020
BFM 69.020 + BS 69.620 på prøvetur etter revisjon og oppussing/ombygging for å bli Bergens-sett.
13. nov. 1984
Vikersund
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/141/s141238-17.07.0369.020-settetpaaMyrdalst..jpg
BM 69B nr.69.020
På Myrdal
17. juli 2003
Foto: Thomas Markovic
69.021
http://pix.njk.no/5/s5855-69021-quiz.JPG
BM 69B nr.69.021
  
Vatnahalsen
http://pix.njk.no/169/s169323-69020.jpg
BM 69B nr.69.021
69021
 okt. 1984
Foto: Gunnar Farestveit
http://pix.njk.no/112/s112344-DSC_0859.jpg
BM 69B nr.69.021
Bergen stasjon
 okt. 1984
Foto: Gunnar Farestveit
69.022
http://pix.njk.no/190/s190773-DSC_2135.jpg
BM 69B nr.69.022
69.022/622 på Myrdal
11. aug. 1986
Foto: Gunnar Farestveit
http://pix.njk.no/18/s18301-BFM_69.022_(tel)voss29-3-89.jpg
BM 69B nr.69.022
BFM 69.022. Reisegodsrommet er ved nærmeste inngangsdør som derfor er rødmalt.
29. mar. 1989
Voss
Foto: Tor Erik Lillehagen
http://pix.njk.no/19/s19771-1980-07007.jpg
BM 69B nr.69.022
Neppe det perfekte typebildet av 69022, men det viser i alle fall en typisk situasjon på Oslo S straks etter åpningen av stasjonen. Det automatiske toganvisersystemet var litt kranglete......
30. juni 1980
Oslo S
Foto: Ulf Berntsen
69.023
http://pix.njk.no/118/s118842-150294-69023-2117-Skoyen.jpg
BM 69B nr.69.023
Utlånt fra Bergen til Oslo under OL-perioden.
Tog 2117
15. feb. 1994
Skøyen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/179/s179729.jpg
BM 69B nr.69.023
 sep. 1996
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/17/s17727-210294-69023-godsrom.jpg
BM 69B nr.69.023
Godsrommet, sett i retning mot førerrommet.
21. feb. 1994
Foto: R. G. Nilsson
69.024
http://pix.njk.no/141/s141239-DSC06837.jpg
BM 69B nr.69.024
Bryn hp.
18. mar. 2006
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/40/s40002-grefsen.jpg
BM 69B nr.69.024
Innlasting av sykler på Grefsen
3. juni 2006
Grefsen
Foto: Amund Garthus
http://pix.njk.no/82/s82347-69024.jpg
BM 69B nr.69.024
BM 69024
10. aug. 2008
Ål
Foto: Hans Martin Lie
69.025 Freke
http://pix.njk.no/134/s134701-DSC01397.jpg
BM 69B nr.69.025 Freke
Det var satt av tid til uttak i oppmøtetiden min, men til min store glede viser det seg at settet har vært ute i trafikk og uttaket (som skal gjøres en gang i døgnet) holder til 0515. Så fint, for 0500 så håper jeg inderlig at jeg er hjemme og koser puta. Papirene viser også at det er kan være problemer med å få utstyring (trekkraft), og det er årsaken til timen hos doktorn. Men vi får stole på at det holder til Drammen, og som i konfirmasjoner tar vi frem de rosa arkene dere!
  
Foto: Trond L
http://pix.njk.no/172/s172631-IMGP3439.jpg
BM 69B nr.69.025 Freke
Bm69.025 på Årnes
9. feb. 2005
Foto: Peter
http://pix.njk.no/72/s72613-031005-69025-Hoboelbrua.jpg
B 69B nr.69.825
Hobøl viadukt.
3. okt. 2005
øst for Tomter
Foto: R. G. Nilsson
69.026
http://pix.njk.no/180/s180184.jpg
BM 69B nr.69.026
7. aug. 2006
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/62/s62495-300707-69026-Trengeried.jpg
BM 69B nr.69.026
30. juli 2007
Trengereid
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/66/s66502-7Bg130907T656.jpg
BM 69B nr.69.026
Grønt for Arnapendelen. Klokka 16.05 kjører Arnapendelen vi så over sin neste tur (tog 656).
Tog 656
13. okt. 2007
Bergen
Foto: Kjell Hegna
69.027
http://pix.njk.no/74/s74825-1behandlet.jpg
BM 69B nr.69.027
69027 blir dratt ut av Strømmen verksteds område en regnværsdag. Bildet er tatt med mobiltelefon, derfor den dårlige kvaliteten, dessverre.
30. mai 2007
Strømmens Verksted
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/170/s170837-69027Myrdal.jpg
BM 69B nr.69.027
69027
22. juni 2014
Foto: Gunnar Farestveit
http://pix.njk.no/15/s15875-P6220312.jpg
BM 69B nr.69.027
BM 69.027
22. juni 2003
Arendal
Foto: Martin Bondkall
69.028
http://pix.njk.no/75/s75533-30.jpg
BM 69B nr.69.028
69028 koblet med 69609 på Jernbaneverkets avdeling på Lillestrøm
5. apr. 2008
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/169/s169663-DSC_0001B.jpg
BM 69B nr.69.028
BM 69.028 + BS 69.609.
5. mai 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/183/s183755-DSC_7560B.jpg
BM 69B nr.69.028
BM 69.028 og plattformvogn 20 76 325 8009-9 .
13. mai 2016
Sundland
Foto: Hans-Ole Sveia
69.029
http://pix.njk.no/169/s169678-DSC_0192C.jpg
BM 69B nr.69.029
BS 69.629 + BM 69.029.
14. sep. 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/107/s107790-IMG_1302_900.jpg
BM 69B nr.69.029
31. des. 2009
Hvalstad
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/107/s107793-IMG_1297_900.jpg
BM 69B nr.69.029
31. des. 2009
Hvalstad
Foto: Erik W. Johansson
69.030
http://pix.njk.no/92/s92242-DSC_0816.jpg
BM 69B nr.69.030
69 030 dukker ned i mørket
6. feb. 2009
Oslo S
Foto: Jørn Ole Steina
http://pix.njk.no/104/s104724-DSC_0532.jpg
BM 69B nr.69.030
Her en vanligere representant for lokaltogene Bergen-Voss-Myrdal.
6. aug. 2009
Foto: Gunnar Farestveit
http://pix.njk.no/163/s163129-DSC_0778B.jpg
BM 69B nr.69.030
BM 69.030.
26. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.031 Idun
http://pix.njk.no/162/s162104-2007_03_31..2007_04_25018B.jpg
BM 69B nr.69.031 Idun
BM 69.031 på Skamarken i Drammen.
25. apr. 2007
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/73/s73719-dxbg010308m6931.jpg
BM 69B nr.69.031 Idun
En annen dag i mars med utsikt mot lokstallen. Arnapendelen er på vei mot Arna.
1. mar. 2008
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/126/s126593-17122010192.jpg
BM 69B nr.69.031 Idun
BM 69031
16. des. 2010
Sundland
Foto: morten håland
69.032 Røskva
http://pix.njk.no/123/s123511-20100923DSC_9784nelaug69032.jpg
BM 69B nr.69.032 Røskva
Lett salrygget 69032 på Nelaug....
23. sep. 2010
Foto: Andreas W.
http://pix.njk.no/169/s169325-69032.jpg
BM 69B nr.69.032 Røskva
69032
 aug. 2014
Foto: Gunnar Farestveit
http://pix.njk.no/174/s174004-69.01369.032022.jpg
BM 69B nr.69.032 Røskva
69.013 og 69.032 hos ring Teigen Hokksund
16. mar. 2015
sidespor ved Hokksund
Foto: Tore Wahl
69.033
http://pix.njk.no/18/s18824-69-033_02.jpg
BM 69B nr.69.033 Hugin
69.033
6. mai 1999
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/46/s46158-69-033.jpg
BM 69B nr.69.033
69.033
3. okt. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/18/s18066-170792-69033-lnfSiervaag-742.jpg
BM 69B nr.69.033
Tog 742 til Egersund like nord for Sirevåg hp.
Tog 742
17. juli 1992
nord for Sirevåg
Foto: R. G. Nilsson
69.034 Munin
http://pix.njk.no/178/s178471-1975-09-20-IMG.jpg
BM 69B nr.69.034
Moderne lokaltogsmateriell.
20. sep. 1975
Lillestrøm
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/44/s44653-4_69034T1819Ti080806kl1959.jpg
BM 69B nr.69.034 Munin
Rundt klokka 8 samme kvelden: Tog 1819 på vei mot Bergen.
Tog 1819
8. aug. 2006
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/169/s169792-DSC_0093B.jpg
BM 69B nr.69.034 Munin
BM 69.034 + BS 69.634 like ved Skamarken, Drammen.
6. mai 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.035 Eivind
http://pix.njk.no/0/s236-Bru-quiz-69035.JPG
BM 69B nr.69.035 Eivind
  
http://pix.njk.no/133/s133224-69035Bg040611T650.jpg
BM 69B nr.69.035 Eivind
Tog 650
4. juni 2011
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/139/s139320-B69035T1811VaksT1806081111.jpg
BM 69B nr.69.035 Eivind
Kryssing med tog 1806 (øverst i bildet)
Tog 1811
8. nov. 2011
Vaksdal
Foto: Kjell Hegna
69.036
http://pix.njk.no/195/s195207-Drammenbanen-Jong-1993-05-22_2560.jpg
BM 69C nr.69.036
Dagen før nedleggelsen av Jong tok jeg bilde av dette lokaltoget mot Drammen. Oppe til venstre i bildet ser vi vokterbolig som sannsynligvis ble reist i forbindelse med dobbeltsporutbyggingen.
22. mai 1993
Jong
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/76/s76563-7behandlet.jpg
BM 69C nr.69.036
69.036 som lokaltog til Oslo S på Sørumsand.
21. apr. 2008
Sørumsand
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/81/s81689-220708-69036-Filipstad.jpg
BM 69C nr.69.036
22. juli 2008
Oslo V (Filipstad)
Foto: R. G. Nilsson
69.037
http://pix.njk.no/141/s141249-DSC05318.jpg
BM 69C nr.69.037
Ski.
7. juli 2005
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/108/s108320-69-37.jpg
BM 69C nr.69.037
69.037 ombygget til 69C2
18. nov. 2009
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/132/s132002-69037Oslo060511T553.jpg
BM 69C nr.69.037
Tog 553
6. mai 2011
Oslo S
Foto: Kjell Hegna
69.038
http://pix.njk.no/116/s116632-69-038.jpg
BM 69C nr.69.038
69.038
27. mai 2010
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/157/s157188-69038Osl100212.jpg
BM 69C nr.69.038
10. feb. 2012
Oslo S
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/18/s18827-69-038_01.jpg
BM 69C nr.69.038
69.038
12. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.039
http://pix.njk.no/0/s765-quiz37.JPG
BM 69C nr.69.040
  
http://pix.njk.no/74/s74833-1behandlet.jpg
BM 69C nr.69.039
69039 som lokaltog Lillestrøm - Asker forlater Høybråten.
16. mar. 2008
Høybråten
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/122/s122927-DSC_0560B.jpg
BM 69C nr.69.039
BM 69.039 + B 69.839 + BS 69.639 i tog Drammen kl. 10.13-Dal. Foto: Hans-Ole Sveia.
14. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
69.040
http://pix.njk.no/1/s1877-quizrep.JPG
BM 69C nr.69.040
  
http://pix.njk.no/1/s1442-P5190042.jpg
BM 69C nr.69.040
  
http://pix.njk.no/0/s739-260294-Brynsbakken-1607.jpg
BM 69C nr.69.040
  
69.041
http://pix.njk.no/149/s149617-69041DV01062007.jpg
BM 69C nr.69.041
1. juni 2007
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/79/s79495-070608b.jpg
BM 69C nr.69.041
69- og 72-sett hensatt i Drammen, langs den nye elvepromenaden og den nye gangbrua
7. juni 2008
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
http://pix.njk.no/112/s112316-DSC_0027.jpg
BM 69C nr.69.041
BM 69.041 i tog 551, som bestod av BS 69.601 + BM 69.001 + BS 69.641 + B 69.841 + BM 69.041. Foto: Hans-Ole Sveia.
5. mai 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.042
http://pix.njk.no/103/s103816-DSC_0223B.jpg
BM 69C nr.69.042
Detalj av frontparti av BM 69.042. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 551
15. sep. 2009
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/71/s71888-10.jpg
BM 69C nr.69.042
69.042 som lokaltog fra Dal til Drammen drar fra Frogner under den siste tiden plattformen i spor 2 var i drift.
Tog 1672
7. aug. 2007
Frogner
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/66/s66879-Bryn101007TlilKl1411.jpg
BM 69C nr.69.042
Lillestrømtoget 5 minutter tidligere.
10. okt. 2007
nord for Oslo S
Foto: Kjell Hegna
69.043
http://pix.njk.no/122/s122970-DSC_0498B.jpg
BM 69C nr.69.043
BM 69.043. Foto: Hans-Ole Sveia.
23. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/136/s136779-69lokal.jpg
BM 69C nr.69.043
28. aug. 2011
Ljan
Foto: Espen Franck-Nielsen
http://pix.njk.no/51/s51403-69-043_06b.jpg
BM 69C nr.69.043
BM 69.043
27. okt. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.044
http://pix.njk.no/122/s122926-DSC_0497B.jpg
BM 69C nr.69.044
Oppusset BM 69.044. Foto: Hans-Ole Sveia.
  
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/137/s137219-DSC_0217B.jpg
BM 69C nr.69.044
69-sett nr. 44 går ut fra Oslo S. Foto: Hans-Ole Sveia.
  
i nærheten av Oslo S
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/0/s744-69044-gaate.jpg
BM 69C nr.69.044
17. juli 2003
69.045
http://pix.njk.no/75/s75534-19behandlet.jpg
BM 69C nr.69.045
69045 på Jernbaneverkets avdeling på Lillestrøm.
5. apr. 2008
Lillestrøm
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/34/s34498-220898-69045-Asker.jpg
BM 69C nr.69.045
22. aug. 1998
Asker
Foto: R. G. Nilsson
69.046
http://pix.njk.no/108/s108318-69-046.jpg
BM 69C nr.69.046
69.046 ombygget til 69C2
17. feb. 2009
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/123/s123611-DSC_0961.jpg
BM 69C nr.69.046
25. sep. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/51/s51559-D128-17.jpg
BM 69C nr.69.046
BM 69.046
25. sep. 1985
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.047
http://pix.njk.no/74/s74847-9.jpg
BM 69C nr.69.047
69047 som tomtog på Lillestrøm. I følge destinasjonsbildet skal settet til Spikkestad...
20. feb. 2008
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/108/s108317-69-047.jpg
BM 69C nr.69.047
69.047 ombygget til 69C2
14. jan. 2010
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51555-D039-37.jpg
BM 69C nr.69.047
BM 69.047
20. aug. 1982
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.048
http://pix.njk.no/76/s76830-2.jpg
BM 69C nr.69.048
69.048 ankommer Frogner som lokaltog Drammen - Dal.
18. apr. 2008
Frogner
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/18/s18835-69-048_01.jpg
BM 69C nr.69.048
69.048
6. mai 1999
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.049
http://pix.njk.no/141/s141252-tm4053.jpg
BM 69C nr.69.049
Oslo S.
28. sep. 2003
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/122/s122785-DSCN9146.jpg
BM 69C nr.69.049
27. apr. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/51/s51557-D117-23.jpg
BM 69C nr.69.049
BM 69.049
22. apr. 1985
Hakadal
Foto: Erland Rasten
69.050
http://pix.njk.no/137/s137180-69050BG120605KHEx.jpg
BFM 69E nr.69.050
12. juni 2005
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/44/s44435-8_T1817Ti080806kl1830.jpg
BFM 69E nr.69.050
Samme toget nærmere Bergen tirsdag 8. august.
8. aug. 2006
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/44/s44432-5_T1812Lo120806kl1752.jpg
BFM 69E nr.69.050
Samme dag kl. 17.52: Tog 1812 på vei i retning Voss.
Tog 1812
12. aug. 2006
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
69.051
http://pix.njk.no/153/s153703-IMG_4932-r.jpg
BFM 69E nr.69.051
Kryssning mellom Lokaltog te Vos, og Et 601, på Trengereid.
Tog 601
23. sep. 2012
Trengereid
Foto: Morten Erik Larsen
http://pix.njk.no/176/s176535-E69051arna270615T629.jpg
BFM 69E nr.69.051
To vanlige tog. Tog 1811 til venstre er på vei til Bergen. Arnapendelen til høyre har avgang om ca 30 minutter.
Tog 629
27. juni 2015
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/156/s156404-SORL20010629SJA724.jpg
BFM 69E nr.69.051
Tog 724 passerer tidligere Sjåvatn hp ved km 387,9, et par km vest for Breland.
Tog 724
29. juni 2001
Foto: Andreas W.
69.052
http://pix.njk.no/75/s75041-24.jpg
BM 69D nr.69.052
69052 i dobbeltsett med 69003 ankommer Frogner som lokaltog Drammen - Dal en varm og deilig sommerdag. Legg merke til den litt spesielle nummerskriften på 69052.
7. aug. 2008
Frogner
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/185/s185147-DSC_1259B.jpg
BM 69H nr.69.052
Vestgående tomtog til Bergen - bestående av BM 69.052 + B 69.852 + BS 69.652 + BS 69.624 + B 69.824 + BM 69.024.
20. juli 2016
Gol
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/189/s189501-IMG_0564.jpg
BM 69H nr.69.052
Voss
27. jan. 2017
Foto: Gunnar Farestveit
69.053
http://pix.njk.no/100/s100181-2009_0719_01-wdd1024.jpg
BM 69D nr.69.053
Ytterst få verdiget 69053 et bilde.
19. juli 2009
Vikersund
Foto: Lars Helge Frivold
http://pix.njk.no/76/s76828-1.jpg
BM 69D nr.69.053
69.053 som lokaltog Lillestrøm - Asker på Lillestrøm.
21. feb. 2008
Lillestrøm
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/100/s100180-2009_0719_01-wd1024.jpg
BM 69D nr.69.053
Bergenstoget gikk over Roa, og dermed var det "tog for tog" på Randsfjordbanen.
19. juli 2009
Vikersund
Foto: Lars Helge Frivold
69.054
http://pix.njk.no/18/s18929-300591-69054-Sundland.jpg
BM 69D nr.69.054
Restene av vogna utendørs på Vst. Sundlands område.
30. mai 1995
Foto: R. G. Nilsson
69.055
http://pix.njk.no/1/s1226-quiz46.JPG
BM 69H nr.69.055
  
http://pix.njk.no/1/s1245-P5120002.jpg
BM 69H nr.69.055
  
Lillestrøm
http://pix.njk.no/18/s18838-69-055_01.jpg
BM 69D nr.69.055
69.055
15. juli 2004
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.056
http://pix.njk.no/172/s172941-Grua.jpg
BM 69G nr.69.056
Gruatunnelen sett fra nordsiden
2. juli 2007
Grua
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/126/s126162-DSCN6136.jpg
BM 69G nr.69.056
16. nov. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/172/s172592-IMG_6407_900.jpg
BM 69G nr.69.056
Tog 207
29. des. 2014
Fiskevollen
Foto: Erik W. Johansson
69.057
http://pix.njk.no/33/s33310-ob200405100177m.jpg
BM 69D nr.69.057
10. mai 2004
Vst. Sundland
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/23/s23298-hpl_050524_0740_69057_holmlia.jpg
BM 69D nr.69.057
Holmlia, klar for avgang mot Oslo S kl. 07:41
24. mai 2005
Holmlia
Foto: Hans-Petter Lyshaug
http://pix.njk.no/24/s24149-69057BG160605T1812.jpg
BM 69D nr.69.057
I tog 1812 mot Voss i Bergensvær
16. juni 2005
Bergen
Foto: Kjell Hegna
69.058
http://pix.njk.no/79/s79648-e10042.jpg
BM 69D nr.69.058
7. juni 2008
Foto: Svein Sando
http://pix.njk.no/200/s200133-2018juni24Vaks69058T1811.jpg
BM 69H nr.69.058
Lokaltoget til Bergen på vei ut fra stasjonen
Tog 1811
24. juni 2018
Vaksdal
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/52/s52368-6905801.jpg
BM 69D nr.69.058
BM 69.058
21. apr. 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.059
http://pix.njk.no/21/s21107-BM69059BG220305KHE.jpg
BM 69D nr.69.059
69.059 i Arnapendelen
22. mar. 2005
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/93/s93069-2009-001-0036.jpg
BM 69D nr.69.059
... der det forsvinner i retning Larvik.
Tog 819
12. feb. 2009
Jåberg
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/119/s119801-69059Bg090710Arnap.jpg
BM 69D nr.69.059
I Arnapendel på vei til Bergen
Tog 649
9. juli 2010
Bergen
Foto: Kjell Hegna
69.060
http://pix.njk.no/139/s139759-DSC_0234.jpg
BM 69G nr.69.060
18. mar. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/52/s52383-696002b.jpg
BM 69G nr.69.060
BM 69G060 - B 69G860 - BS 69G660
1. juli 2006
Bjørgeseter
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51810-D29311.jpg
BM 69D nr.69.060
BM 69.060
17. apr. 1996
Drammen
Foto: Erland Rasten
69.061
http://pix.njk.no/129/s129783-DSC_0491c.jpg
BM 69G nr.69.061
7. juni 2006
sør for Movatn
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/71/s71061-11behandlet.jpg
BM 69G nr.69.061
69.061 på Gjøvik på den første dagen i 2008
1. jan. 2008
Gjøvik
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/126/s126164-DSCN6161.jpg
BM 69G nr.69.061
16. nov. 2010
Foto: Stig H F
69.062
http://pix.njk.no/169/s169787-DSC_0001B.jpg
BM 69G nr.69.062
69G-sett nr. 62.
26. aug. 2012
Oslo S
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/18/s18840-69-062_01.jpg
BM 69D nr.69.062
69.062
12. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/39/s39308-69062.jpg
BM 69G nr.69.062
23. mai 2006
Gjøvik
Foto: Hans Martin Lie
69.063
http://pix.njk.no/175/s175394-_CFS9831.jpg
BM 69G nr.69.063
69.63 ved Rådalen tunnel bortenfor Kjelsås.
9. mai 2015
i nærheten av Kjelsås
Foto: CF Salicath
http://pix.njk.no/195/s195277-6963.jpg
type 69 nr.69-63
Transporten skal krysse flere Gjøvikbanetog, her kommer en fra Oslo
5. nov. 2017
Roa
Foto: Getol
http://pix.njk.no/195/s195885-_DSC5728-2.jpg
BS 69G nr.69.663
Reisende med og uten ski venter på NSB Gjøvikbanen A/S sitt tog på L3.
1. des. 2017
Movatn
Foto: Erik Borgersen
69.064
http://pix.njk.no/199/s199874-IMG_1593.jpg
BM 69H nr.69.064
69.064/664 Lt. 1844 fra Voss
9. juni 2018
Foto: Gunnar Farestveit
http://pix.njk.no/52/s52388-6906406b.jpg
BM 69D nr.69.064
BM 69.064
9. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/19/s19540-69-064_01.jpg
BM 69D nr.69.064
BM 69.064
30. mai 2003
Oslo S
Foto: Erland rasten
69.065
http://pix.njk.no/188/s188896-P1010994.jpg
BM 69G nr.69.065
Harestua
15. jan. 2017
Foto: Gunnar Farestveit
http://pix.njk.no/51/s51811-D45923.jpg
BM 69D nr.69.065
BM 69.065
2. feb. 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51314-69065-MDB-1200.jpg
BM 69G nr.69.065
Tog 214
13. feb. 2007
Gjøvik
Foto: Tore Haugen
69.066
http://pix.njk.no/22/s22981-bs-F1160026.jpg
BM 69D nr.69.066
Ankommer fra Oslo en kald vinterdag.
 2003
Roa
Foto: Jon Oskar Grefsrud
http://pix.njk.no/52/s52396-6906603b.jpg
BM 69G nr.69.066
BM 69G066
4. sep. 2006
Bjørgeseter
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/18/s18648-190896-69066-1130.jpg
BM 69D nr.69.066
Tog 1130 til Spikkestad nærmer seg Kjenn hp. (st. nr. 0511A).
19. aug. 1996
sør for Kjenn
Foto: R. G. Nilsson
69.067
http://pix.njk.no/52/s52399-696703b.jpg
BM 69G nr.69.067
BM 69G067
21. sep. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51812-D17430.jpg
BM 69D nr.69.067
BM 69.067
22. aug. 1989
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.068
http://pix.njk.no/51/s51813-D18024.jpg
BM 69D nr.69.068
BM 69.068
28. sep. 1989
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/17/s17709-081093-69068.jpg
BM 69D nr.69.068
Parkert på Loenga etter Nordstrandulykken. Motorvogna ble utrangert, mellomvogna B 69.868 ble ombygget og omnummerert til B 69.837.
8. okt. 1993
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
69.069
http://pix.njk.no/51/s51974-g69069T1806ti200207KHE.jpg
BM 69D nr.69.069
Det er tid for standardbildet av tog 1806 på vei vestover omtrent 13.55. Dette toget har krysset med Gt 5515/ 10607 på Stanghelle.
Tog 1806
20. feb. 2007
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/70/s70187-SV400275.jpg
BM 69D nr.69.069
Myrdal stasjon. Lt. 1841/ 1819 Myrdal - Bergen.
30. des. 2007
Foto: Gunnar Farestveit
http://pix.njk.no/150/s150363-D69069Fos090912T1806.jpg
BM 69D nr.69.069
Litt seinere møter vi igjen 69-69 på vei tilbake østover etter å ha vært i Bergen. Vi er like øst for tidligere Fossmarkli holdeplass.
Tog 1806
9. sep. 2012
vest for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
69.070
http://pix.njk.no/0/s776-quiz38.JPG
BM 69G nr.69.070
  
http://pix.njk.no/0/s795-P4100002.jpg
BM 69G nr.69.070
  
Tøyen
http://pix.njk.no/172/s172706-_CFS9762.jpg
BM 69G nr.69.070
Gjøvikbanen ved Oset
27. des. 2014
Gjøvikbanen
Foto: CF Salicath
69.071
http://pix.njk.no/193/s193270-DSC_9044-1.jpg
BM 69D nr.69.071
Nå begynte det å nærme seg ruta til "sommertoget", helikopteret var i det fjerne, men først NSB sitt "årgangstog".
17. aug. 2017
Stabekk
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/52/s52400-6907107b.jpg
BM 69D nr.69.071
BM 69.071
28. apr. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.072
http://pix.njk.no/1/s1242-69D-og-vann-quiz.jpg
BM 69H nr.69.072
  
http://pix.njk.no/122/s122766-DSCN4812.jpg
BM 69D nr.69.072
25. aug. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/193/s193748-G69072Bg090516TLx.jpg
BM 69D nr.69.072
Et passasjertog samme dagen
9. mai 2016
Bergen
Foto: Kjell Hegna
69.073
http://pix.njk.no/136/s136778-69tog.jpg
BM 69D nr.69.073
28. aug. 2011
Ljan
Foto: Espen Franck-Nielsen
http://pix.njk.no/137/s137073-DSC_0027B.jpg
BM 69D nr.69.073
Lokaltoget Asker-Lillestrøm stopper lokalt og nytter ikke Bærumstunnelen, men gamle Drammenbanen. Det er settet BM 69.073 + B 69.873 + BS 69.673 som vi ser på bildet. Motorvogn BM 69.073 har ikke-fungerende destinasjonsskilt i fronten og synes å ha gått slik i en evighet - dessverre. Foto: Hans-Ole Sveia.
2. sep. 2011
i nærheten av Lysaker
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/183/s183830-DSC_0043B.jpg
BM 69D nr.69.073
BM 69.073 i Drammen.
2. mai 2013
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.074
http://pix.njk.no/118/s118849-220405-69074-badtaste-Drm.jpg
BM 69D nr.69.074
69-74 var første togsett som fikk det som i ettertid er blitt kalt "tomatsuppe-designet". En del detaljer er endret, bl.a. nummerplassering i fronten, dekaler.
22. apr. 2005
Drammen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/167/s167543-G69074Rg280514T1819.jpg
BM 69D nr.69.074
Idyllisk ved Raundalselva
Tog 1819
28. mai 2014
Reimegrend
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/22/s22179-69-074_01.jpg
BM 69D nr.69.074
BM 69.074
3. mar. 2005
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
69.075
http://pix.njk.no/88/s88353-05_KEH0140.jpg
BM 69D nr.69.075
Tog 1613 har nettopp passert 1662 på sin vei mot Leirsund.
Tog 1613
23. nov. 2008
nord for Lillestrøm
Foto: Kurt E. Håland
http://pix.njk.no/51/s51814-D31409.jpg
BM 69D nr.69.075
BM 69.075(-851-651)
26. des. 1996
Harestua
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52413-6907501.jpg
BM 69D nr.69.075
BM 69.075
5. jan. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.076
http://pix.njk.no/174/s174082-Bg200315.jpg
BM 69D nr.69.076
Med sorte vindusrammer
20. mar. 2015
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/52/s52415-6907606b.jpg
BM 69D nr.69.076
BM 69.076
2. mar. 2007
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51815-D32703.jpg
BM 69D nr.69.076
BM 69.076
7. juli 1997
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.077
http://pix.njk.no/75/s75072-1.jpg
BM 69D nr.69.077
69.077 forlater Lørenskog som lokaltog Lillestrøm - Asker (- Drammen?)
16. mar. 2008
Lørenskog
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/21/s21721-210305-69077-Blaker.jpg
BM 69D nr.69.077
Inn i avvikespor for kryssing.
21. mar. 2005
Blaker
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/52/s52416-6907704b.jpg
BM 69D nr.69.077
BM 69.077
9. mar. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.078
http://pix.njk.no/51/s51816-D26125.jpg
BM 69D nr.69.078
BM 69.078
24. juni 1994
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/19/s19541-69-078_04.jpg
BM 69D nr.69.078
BM 69.078
6. apr. 2000
Oslo S
Foto: Erland rasten
http://pix.njk.no/16/s16679-69-078_06.jpg
BM 69D nr.69.078
BM 69.078 med Freia reklame.
30. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.079
http://pix.njk.no/75/s75463-Kongsvinger080317-9wsBM69.jpg
BM 69D nr.69.079
17. mar. 2008
Kongsvinger
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/52/s52418-6907902b.jpg
BM 69D nr.69.079
BM 69.079
24. mai 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/20/s20430-300597-69079-Bryn.jpg
BM 69D nr.69.079
På vei opp Brynsbakken. Godstogsporet nærmest.
30. mai 1997
vest for Bryn
Foto: R. G. Nilsson
69.080
http://pix.njk.no/0/s15-P1070044.jpg
BM 69D nr.69.080
  
http://pix.njk.no/127/s127550-vvDSC06475.jpg
BM 69D nr.69.080
18. jan. 2011
Onsøy
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/144/s144699-Regional69-80iSkjeberg.jpg
BM 69D nr.69.080
69-80 i tjeneste på Østfoldbanen vestre linje. Her ved passering Skjeberg stasjon.
2. sep. 2011
Foto: Jack Andresen
69.081
http://pix.njk.no/49/s49580-T1815dvLo120806.jpg
BM 69D nr.69.081
Tog 1815 lørdag 12. august 2006
Tog 1815
12. aug. 2006
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/68/s68180-Bilde238.jpg
BM 69D nr.69.081
19. feb. 2007
Bergen
Foto: Kaarina Engebretsen
http://pix.njk.no/63/s63885-8ASt300807T1814.jpg
BM 69D nr.69.081
Ett kvarter seinere forlater tog 1814 stasjonen på vei østover.
Tog 1814
30. aug. 2007
Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
69.082
http://pix.njk.no/169/s169662-DSC_0031B.jpg
BM 69D nr.69.082
69-sett nr. 82.
5. mai 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/17/s17961-0793-60+92-Filipstad.jpg
BM 69D nr.
Under klargjøring, foreløpig ikke satt i trafikk. Til høyre står 70.09-settet for tilsvarende behandling.
 juli 1993
Oslo V (Filipstad)
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/16/s16356-69082-Melkesjokolade-Nordstrand-april-00.jpg
BM 69D nr.69.082
69.082 med Melkesjokolade-reklame.
 apr. 2000
Nordstrand
Foto: R. G. Nilsson
69.083
http://pix.njk.no/132/s132489-GArna220511T1815.jpg
BM 69D nr.69.083
..og en uvanlig kryssing med tog 1815.
Tog 1815
22. mai 2011
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/133/s133480-69083dv130611T1806.jpg
BM 69D nr.69.083
Tog 1806
13. juni 2011
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/167/s167544-H69083Rg280514T1814.jpg
BM 69D nr.69.083
Først nå kom sola helt riktig. Dette var det siste toget jeg fotograferte her denne dagen
Tog 1814
28. mai 2014
Reimegrend
Foto: Kjell Hegna
69.084
http://pix.njk.no/66/s66495-2St130907T1802My.jpg
BM 69D nr.69.084
Tog 1802 på vei mot Voss og Myrdal forlater Stanghelle stasjon på kryssingssporet etter å ha krysset med tog 1807. Fjellene innerst i Dalevågen kan skimtes i bakgrunnen.
13. okt. 2007
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/71/s71271-17dv101107T1806LI.jpg
BM 69D nr.69.084
November: Et snev av snø og lav sol (tog 1806).
Tog 1806
10. nov. 2007
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/171/s171681-A69084Dale011114T602.jpg
BM 69D nr.69.084
Erstatningstoget for 602 er nettopp ankommet Dale
Tog 602
1. nov. 2014
Dale
Foto: Kjell Hegna
69.085
http://pix.njk.no/75/s75468-Kongsvinger080318-7wsBM69085.jpg
BM 69D nr.69.085
18. mar. 2008
Kongsvinger
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/161/s161798-DSC_0288B.jpg
BM 69D nr.69.085
"Feilvendt" 69-sett nr. 85 på Bru over Drammenselva, Strømsø-løpet.
9. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/131/s131902-DSCN9850.jpg
BM 69D nr.69.085
2. mai 2011
Foto: Stig
69.086
http://pix.njk.no/154/s154286.jpg
BM 69D nr.69.086
Brann i motoromkobler til BM 69086
24. jan. 2013
Foto: Morten Håland?
http://pix.njk.no/160/s160328-2013-08-1409.09.45.jpg
BM 69D nr.69.086
Oppbygging av omkobler og motorbryterstativ etter brann. vst Sundland.
14. aug. 2013
Foto: Morten Håland
http://pix.njk.no/52/s52459-6908601b.jpg
BM 69D nr.69.086
BM 69.086
12. mai 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.087
http://pix.njk.no/1/s1878-quizrep2.JPG
BM 69D nr.69.087
  
http://pix.njk.no/94/s94409-IMG_1722.jpg
BM 69D nr.69.087
BM69087 som tog829 forlater Torp retning Skien
Tog 829
18. mar. 2009
Foto: Stefan Bårli Hansen
http://pix.njk.no/19/s19959-200196-69087-int.jpg
BM 69D nr.69.087
Interiørfoto.
20. jan. 1996
Foto: R. G. Nilsson
69.088
http://pix.njk.no/55/s55540-260407-8vgtomt-Nordstr-besk-4578.jpg
BM 69D nr.69.088
Tomtog med åtte vogner, 69.088 bakerst.
26. apr. 2007
nord for Nordstrand
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/149/s149553-A69088vRom180812T1826.jpg
BM 69D nr.69.088
Vi ser bakparten på et dobbelt 69-sett. Fremre delen av toget passerer nå Romslo (nedlagte) holdeplass
Tog 1826
18. aug. 2012
i nærheten av Romslo
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/19/s19546-69-088_03.jpg
BM 69D nr.69.088
69.088
8. mai 2001
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.601
http://pix.njk.no/171/s171760-DSC_0449C.jpg
BS 69A nr.69.601
69-sett nr. 01 på Flisebekken, Drammen.
5. nov. 2006
sidespor ved Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/171/s171762-DSC_0470B.jpg
BS 69A nr.69.601
69-sett nr. 01 på Flisebekken, Drammen.
5. nov. 2006
sidespor ved Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/173/s173242-DSC_0023B.jpg
BS 69A nr.69.601
BS 69.601 + BM 69.001 + BS 69.641 + B 69.841 + BM 69.041 ankommer Drammen.
5. mai 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.647
http://pix.njk.no/169/s169793-DSC_0132B.jpg
BS 69A nr.69.647
69-sett nr. 47 og 36. Vogn BS 69.647 II (tidligere BS 69.602) fører an.
7. mai 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/169/s169794-DSC_0133B.jpg
BS 69A nr.69.647
69-sett nr. 47. Vogn BS 69.647 II (tidligere BS 69.602) fører an.
7. mai 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/108/s108319-69-647.jpg
BS 69A nr.69.647
69C2647 ombygget og omnumrert fra 69.602
14. jan. 2010
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.603
http://pix.njk.no/162/s162392-DSC_0188B.jpg
BS 69A nr.69.603
BS 69.603 + BM 69.003 + BS 69.642 + B 69.842 + BM 69.042.
14. sep. 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/162/s162393-DSC_0200B.jpg
BS 69A nr.69.603
BS 69.603 + BM 69.003.
15. sep. 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/162/s162391-DSC_0021B.jpg
BS 69A nr.69.603
BS 69.603 + BM 69.003 + BS 69.680 + B 69.854 + BM 69.080.
17. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.604
http://pix.njk.no/162/s162467-OsloOEogtomterBS69.604ogBM69004utenforToghallen30.3.74.jpg
BS 69A nr.69.604
På nordsiden av Toghallen fant vi relativt nye BS69 604 og BM69004 i vårsola.
30. mar. 1974
Lodalen
Foto: Svein Rune Kjønnø
http://pix.njk.no/97/s97696-Bilde862.jpg
BS 69A nr.69.604
I bruk i forbindelse med opplæring av NSB-skolens opplæring av personalet i håndtering av ulykkeshendelser.
27. mai 2009
Vst. Sundland
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/16/s16719-161004-69604-Moss.jpg
BS 69A nr.69.604
69.604
16. okt. 2004
Moss
Foto: R. G. Nilsson
69.605
http://pix.njk.no/162/s162125-DSC_0870-1B.jpg
BS 69A nr.69.605
BS 69.605 + BM 69.005 på Skamarken i Drammen.
19. juli 2008
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/162/s162122-DSC_0872-1B.jpg
BS 69A nr.69.605
BS 69.605 på Skamarken i Drammen. Sammenlikn med forrige bilde!
19. juli 2008
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/162/s162120-DSC_0873-1B.jpg
BS 69A nr.69.613
BS 69.613 og BS 69.605 på Skamarken i Drammen. Ser dere noen forskjell med hensyn til påskriftene på de to styrevognene? Legg også merke til Lehmkuhl klimaanlegget på taket av BS 69.605. Lehmkuhl utviklet dette for NSB etter at settene hadde vært i trafikk noen år. Et prøveanlegg som så noe annerledes ut ble montert på et 69-sett (69-sett nr. 09?), men deretter fikk alle sett slikt anlegg som vi ser på BS 69.605 her på bildet. Anleggenes oppgave var å redusere temperaturen i førerrommet på varme dager. 69D-settene hadde klimaanlegg alt fra leveringen av, men da av en annen type.
19. juli 2008
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.606
http://pix.njk.no/52/s52606-6906BS.jpg
BS 69A nr.69.606
BS 69-606 utvendig etter oppussing
8. mar. 2007
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51264-D177-30.jpg
BS 69A nr.69.606
BS 69.606
7. apr. 1986
Lodalen
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51265-D188-22.jpg
BS 69A nr.69.606
BS 69.606
7. mai 1990
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.607
http://pix.njk.no/124/s124523-DSC_0484-1.jpg
BS 69A nr.69.607
Sporvekselgruppen fra hovedspor og inn i spor 3 på Drammen stasjon under bygging. Motorvognsett BS 69.607 + BM 69.007 i spor 2. Foto: Hans-Ole Sveia.
10. juli 2008
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/19/s19272-69607-quiz.jpg
BS 69A nr.69.607
  
i nærheten av Såner
http://pix.njk.no/51/s51286-D137-36.jpg
BS 69A nr.69.607
BS 69.607
7. apr. 1986
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.608
http://pix.njk.no/193/s193938-img635.jpg
BS 69A nr.69.608
El 8 2069 var redningslokomotiv denne dagen.
3. apr. 1981
Asker
Foto: Finn Halling
http://pix.njk.no/56/s56800-ETre1997BuKHE.jpg
BS 69A nr.69.608
Østgående tog har passert, og lokaltoget fortsetter mot Bergen.
 1997
Trengereid
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/141/s141257-tm5335.jpg
BS 69A nr.69.608
I Arendal.
6. juli 2004
Foto: Thomas Markovic
69.609
http://pix.njk.no/166/s166113-1980-oslov.jpg
BS 69A nr.69.609
Eidsvoll-lokalen, veska, og noen skeptiske jernbanefolk.
 1980
Oslo V
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/112/s112315-DSC_0015B.jpg
BS 69A nr.69.609
Motorvognsettet BS 69.609 + BM 69.028. Foto: Hans-Ole Sveia.
5. mai 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/51/s51289-D352-21.jpg
BS 69A nr.69.609
BS 69.609
22. apr. 1999
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.610
http://pix.njk.no/23/s23175-210585Kolbotnuly69610.jpg
BS 69A nr.69.610
Skadet etter kollisjonen dagen før. Vogna ble reparert.
21. mai 1985
Kolbotn
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/51/s51113-69610.jpg
BS 69A nr.69.610
BS 69610
30. apr. 2006
Drammen
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/51/s51211-69-610b.jpg
BS 69A nr.69.610
BS 69.610
6. feb. 2007
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.611
http://pix.njk.no/180/s180186.jpg
BS 69A nr.69.611
Tog 1806 (?)
 nov. 2005
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/51/s51212-69-611_02b.jpg
BS 69A nr.69.611
BS 69.611
7. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/18/s18335-rmdb_69611.jpg
BS 69A nr.69.71
69.611, (69.71 før omnummerering) på vei mot Oslo.
1972-1973
Ski
Foto: Bjørn Næss
69.612
http://pix.njk.no/95/s95083-192.00-Picture0008.jpg
BS 69A nr.69.612
Tog 871 v/innkjør Eidanger
1. apr. 2009
Eidanger
Foto: Vestein Øvrom
http://pix.njk.no/162/s162097-DSC_0017B.jpg
BS 69A nr.69.612
BS 69.612 + BM 69.012.
17. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/175/s175374-DSC_5957B.jpg
BS 69A nr.69.612
BS 69.612 + BM 69.012 i farta! Det møter et 74-sett ved Husebysletta.
6. mai 2015
Lier
Foto: Hans-Ole Sveia
69.613
http://pix.njk.no/1/s1160-quiz43.JPG
BS 69A nr.69.613
  
Fjellhamar
http://pix.njk.no/1/s1107-quiz43.JPG
BS 69A nr.69.613
  
http://pix.njk.no/172/s172645-IMGP4449.jpg
BS 69A nr.69.613
Bm69.613
26. aug. 2005
Oslo S
Foto: Peter
69.614
http://pix.njk.no/163/s163131-DSC_0809B.jpg
BS 69A nr.69.614
BS 69.614 + BM 69.018.
27. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/125/s125172-ob2010-11-10-152386.jpg
BS 69A nr.69.614
Sannsynligvis overføring fra Arendalsbanen.
10. nov. 2010
Kongsberg
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/136/s136795-20110828DSC_2713NEL.jpg
BS 69A nr.69.614
Togmøte på Nelaug mellom 2508 og 82. 69-settet 18/14, og type 73a -03 og -04.
Tog 2508
28. aug. 2011
Nelaug
Foto: Andreas W.
69.615
http://pix.njk.no/51/s51298-D174-33.jpg
BS 69A nr.69.615
BS 69.615
14. mar. 1990
Lillestrøm
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51299-D431-10.jpg
BS 69A nr.69.615
BS 69.615
6. feb. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.616
http://pix.njk.no/162/s162344-DSC_0405B.jpg
BS 69B nr.69.616
Motorvognsettet BS 69.616 + BM 69.016 kommer til Drammen.
31. aug. 2011
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/171/s171431-IMG_9456h.jpg
BS 69B nr.69.616
Tog 2233 (Linje L1, Lillestrøm - Spikkestad)
25. okt. 2014
Alna
Foto: Halvard Hovtun
http://pix.njk.no/175/s175377-DSC_6008B.jpg
BS 69B nr.69.616
BM 69.016 og BS 69.616 i farta - i retning mot Oslo. De var vel bygd i 1974, men ble satt inn på Drammenbanen fra 1975 dersom jeg ikke husker feil.
6. mai 2015
Lier
Foto: Hans-Ole Sveia
69.617
http://pix.njk.no/195/s195180-Gjoevikbanen-Hvalgodshus-1989-05-01_2560.jpg
BS 69B nr.69.617
Tog fra Roa mot Hønefoss på
1. mai 1989
Hval
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/51/s51261-D186-08.jpg
BS 69B nr.69.617
BS 69.617
19. apr. 1990
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51262-D190-09.jpg
BS 69B nr.69.617
BS 69.617
18. mai 1990
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.824
http://pix.njk.no/82/s82349-69824.jpg
B 69B nr.69.824
B 69824
10. aug. 2008
Ål
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/51/s51473-D197-36.jpg
BS 69B nr.69.618
BS 69.618
24. okt. 1990
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/16/s16598-69-824innv_02.jpg
B 69B nr.69.824
69.824 interiør.
7. juni 2004
Oslo V (Filipstad)
Foto: Erland Rasten
69.825
http://pix.njk.no/162/s162230-HOSAE5869619-019.jpg
B 69B nr.69.825
BS 69.619 + BM 69.019.
  
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/72/s72613-031005-69025-Hoboelbrua.jpg
B 69B nr.69.825
Hobøl viadukt.
3. okt. 2005
øst for Tomter
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/112/s112276-DSC_0118B.jpg
B 69B nr.69.825
B 69.825 i tog Drammen-Dal, som bestod av BM 69.025 + B 69.825 + BS 69.625 + BM 69.042 + B 69.842 + BS 69.642. Foto: Hans-Ole Sveia.
7. mai 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.620
http://pix.njk.no/141/s141245-18.07.0369.620paaStanghellest..jpg
BS 69B nr.69.620
Stanghelle st.
18. juli 2003
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/141/s141241-DSC04627.jpg
BS 69B nr.69.620
Passerer Hønefoss, overføring fra Bergen.
4. juli 2005
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/166/s166987-Tog11325140512-9wsLerNyhus.jpg
BS 69B nr.69.620
Tog 11325
12. mai 2014
nord for Ler
Foto: Jon Rokseth
69.621
http://pix.njk.no/179/s179727-69621camaapr99.jpg
BS 69B nr.69.621
 1999
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/141/s141242-18.07.0369.621paaArnast._1.jpg
BS 69B nr.69.621
Arna hp.
18. juli 2003
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/18/s18276-BS_69.621_(tel)oslos4-3-84.jpg
BS 69B nr.69.621
BS 69.621
4. mar. 1984
Oslo S
Foto: Tor Erik Lillehagen
69.622
http://pix.njk.no/141/s141243-18.07.0369.622paaVaksdalst..jpg
BS 69B nr.69.622
Vaksdal st.
18. juli 2003
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/19/s19908-BM69622DalvOkt1995KHE.jpg
BS 69B nr.69.622
69.622 på vei mot Bergen (tross skiltinga)
 okt. 1995
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/17/s17695-171202-1152-1163-Haven.jpg
BS 69B nr.69.622
69-settene 22 og 24 parkert i Haven, Oslo S, mellom bruk i rushtidstogene 1152 og 1163 fra og til Moss.
17. des. 2002
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
69.623
http://pix.njk.no/51/s51308-69-623_02b.jpg
BS 69B nr.69.623
BS 69.623 hensatt
10. mai 2005
Vst. Sundland
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/17/s17257-SHJ_041018.jpg
BS 69B nr.69.623
BS 69.623
20. mai 1977
Oslo V
Foto: Sven Hjorth-Johansen
http://pix.njk.no/18/s18275-BS_69.623_(tel)voss29-3-89.jpg
BS 69B nr.69.623
BS 69.623
29. mar. 1989
Foto: Tor Erik Lillehagen
69.624
http://pix.njk.no/180/s180187.jpg
BS 69B nr.69.624
Tog 1819
30. juli 2006
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/64/s64421-DSC_0607.jpg
BS 69B nr.69.624
69-sett som tog 1829 ved Ål. Foto: Hans-Ole Sveia.
18. juli 2007
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/82/s82348-69624.jpg
BS 69B nr.69.624
BS 69624
10. aug. 2008
Ål
Foto: Hans Martin Lie
69.625 Freke
http://pix.njk.no/172/s172632-IMGP3441.jpg
BS 69B nr.69.625 Freke
Bm69.25 på Årnes.
9. feb. 2005
Årnes
Foto: Peter
http://pix.njk.no/112/s112277-DSC_0119B.jpg
BS 69B nr.69.625 Freke
BS 69.625 i tog Drammen-Dal, som bestod av BM 69.025 + B 69.825 + BS 69.625 + BM 69.042 + B 69.842 + BS 69.642. Foto: Hans-Ole Sveia.
7. mai 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/162/s162086-DSC_0770B.jpg
BS 69B nr.69.625 Freke
BS 69.625 + B 69.825 + BM 69.025.
26. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.626
http://pix.njk.no/170/s170088-F69626Stah040514.jpg
BS 69B nr.69.626
4. mai 2014
Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/180/s180185.jpg
BS 69B nr.69.626
Tog 1807
3. aug. 2006
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/62/s62496-300707-69626-Trengereid.jpg
BS 69B nr.69.626
30. juli 2007
Trengereid
Foto: R. G. Nilsson
69.627
http://pix.njk.no/174/s174517-150224-2.jpg
BS 69B nr.69.627
69-01 (med 69-12 bak) har ankommet Nelaug i tog 2510, og skal fortsette som tomtog til Drammen. 69-27 har kommet sammen med 69-26 som tomtog fra Drammen og skal inn i trafikk på Arendalsbanen
24. feb. 2015
Nelaug
Foto: Rune Vindholmen
http://pix.njk.no/51/s51560-D136-29.jpg
BS 69B nr.69.627
BS 69.627
26. mar. 1986
Furumo
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51562-69-627_04b.jpg
BS 69B nr.69.627
BS 69.627
23. mai 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.628
http://pix.njk.no/18/s18928-300595-69628-Sundland.jpg
BS 69B nr.69.628
Restene av vogna utendørs på Vst. Sundlands område.
30. mai 1995
Foto: R. G. Nilsson
69.629
http://pix.njk.no/1/s1158-69629-quiz-beskaaret.JPG
BS 69B nr.69.629
  
http://pix.njk.no/1/s1221-69629-quiz.jpg
BS 69B nr.69.629
  
Bryn
Foto: Roar G. Nilsson
http://pix.njk.no/107/s107789-IMG_1305_900.jpg
BS 69B nr.69.629
31. des. 2009
Hvalstad
Foto: Erik W. Johansson
69.630
http://pix.njk.no/103/s103422-Arna-2.jpg
BS 69B nr.69.630
69630, er bulkete og fel i fronten. Kom ifra Voss.
19. sep. 2009
Arna (nye)
Foto: Morten Erik Larsen
http://pix.njk.no/162/s162084-DSC_0775B.jpg
BS 69B nr.69.630
BS 69.630 + BM 69.030.
26. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/126/s126629-006.jpg
BS 69B nr.69.630
Myrdal
3. okt. 2010
Myrdal
Foto: Gunnar Farestveit
69.631 Idun
http://pix.njk.no/155/s155337-IMG_0011.jpg
BS 69B nr.69.631
"Heiberg-sett" på tur til Drammen. Kun en dør på styrevogna var ikke det mest geniale i rushtida, men det "morsomste" var at de subbet plattformen på Jong når det var mye folk ombord. (Retning Oslo, vel og merke.)
 des. 1981
Oslo S
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/162/s162103-2007_03_31..2007_04_25010B.jpg
BS 69B nr.69.631 Idun
BS 69.631 + BM 69.031 på Skamarken i Drammen.
25. apr. 2007
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/162/s162105-2007_03_31..2007_04_25031B.jpg
BS 69B nr.69.631 Idun
BS 69.631 på Skamarken i Drammen.
25. apr. 2007
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.632
http://pix.njk.no/174/s174000-69.01369.032004.jpg
BS 69B nr.69.632
69.632 innvendig på huggesporet på Sundland
12. mar. 2015
Vst. Sundland
Foto: Tore Wahl
http://pix.njk.no/173/s173999-69.01369.032003.jpg
BS 69B nr.69.632
69.632/032 på huggesporet på Sundland
12. mar. 2015
Vst. Sundland
Foto: Tore Wahl
http://pix.njk.no/20/s20826-220797-69632-Haven.jpg
BS 69B nr.69.632
Parkert i Haven.
22. juli 1997
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
69.633
http://pix.njk.no/167/s167435-H6963Voss270514.jpg
BS 69B nr.69.633
69-settet
27. mai 2014
Voss
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/46/s46157-69-633.jpg
BS 69B nr.69.633
69.633
3. okt. 2006
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/34/s34256-020799-69633-linjekart.jpg
BS 69B nr.69.633 Hugin
Linjekart for Stavanger-Egersund.
20. juli 1999
Foto: R. G. Nilsson
69.634 Munin
http://pix.njk.no/120/s120703-_KEH0753w.jpg
BS 69B nr.69.634 Munin
Ca. fem minutter var alt det tok før alle var vel om bord. God tur hjem! Da er det bare å rydde bort pallene for i år.
29. juli 2010
Bøylefossbru
Foto: Kurt E. Håland
http://pix.njk.no/162/s162090-DSC_0160B.jpg
BS 69B nr.69.634 Munin
BS 69.634 + BM 69.034 passerer over Holmen mellom Brakerøya og Drammen.
20. aug. 2010
i nærheten av Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/162/s162094-DSC_0736B.jpg
BS 69B nr.69.634 Munin
BS 69.634 + BM 69.034 går bakerst i et tog som går fra Drammen stasjon. Bygg E til høyre.
26. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.635
http://pix.njk.no/141/s141246-DSC017316.jpg
BS 69B nr.69.635
Bergen st.
13. juni 2010
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/146/s146489-69635Arna250512T641.jpg
BS 69B nr.69.635
Tog 641
25. mai 2012
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/147/s147991-BT609Bg300612m69635.jpg
BS 69B nr.69.635
Vel framme i Bergen, og kaféen losser det som ble til overs.
Tog 609
30. juni 2012
Bergen
Foto: Kjell Hegna
69.636
http://pix.njk.no/81/s81567-Dscn9987.jpg
BS 69C nr.69.636
22. juli 2008
Oslo V (Filipstad)
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/16/s16235-220604-300-1.jpg
BS 69C nr.69.636
69.636 i tog 248.
Tog 248
22. juni 2004
Sandermosen
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
http://pix.njk.no/21/s21726-210305-69636-Hagasvingen.jpg
BS 69C nr.69.636
Tog 1054.
21. mar. 2005
øst for Haga
Foto: R. G. Nilsson
69.637
http://pix.njk.no/172/s172683-IMGP3484.jpg
BS 69C nr.69.637
14. mar. 2005
Foto: Peter
http://pix.njk.no/99/s99240-IMGsm2171.jpg
BS 69C nr.69.637
Type 69, 37-settet
18. juni 2009
Sørumsand
Foto: Ragnar Andenæs
http://pix.njk.no/131/s131916-DSCN9918.jpg
BS 69C nr.69.637
2. mai 2011
Foto: Stig
69.638
http://pix.njk.no/141/s141247-CIMG58910.jpg
BS 69C nr.69.638
Oslo S.
15. apr. 2007
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/116/s116633-69-638.jpg
BS 69C nr.69.638
69.638
27. mai 2010
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/126/s126166-DSCN6183.jpg
BS 69C nr.69.638
17. nov. 2010
Foto: Stig H F
69.639
http://pix.njk.no/122/s122930-DSC_0553B.jpg
BS 69C nr.69.639
Nedre del av front på BS 69.639. Foto: Hans-Ole Sveia.
14. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/122/s122931-DSC_0554B.jpg
B 69C nr.69.839
Nytt ledningsopplegg mellom B 69.839 og BS 69.639. Foto: Hans-Ole Sveia.
14. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/18/s18008-071092-69639-Eidsvoll.jpg
BS 69C nr.69.639
Parkert ved lokstallen, Eidsvoll.
7. okt. 1992
Eidsvoll
Foto: R. G. Nilsson
69.640
http://pix.njk.no/72/s72616-090195-Slitu-171.jpg
BS 69C nr.69.640
9. jan. 1995
Slitu
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/141/s141248-DSC04539.jpg
BS 69C nr.69.640
Hakadal st.
4. juli 2005
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/73/s73820-2008_03040045.jpg
BS 69C nr.69.640
Falmet i lakken og helt klart modent for oppgradering, men fortsatt i den gode gamle røde fargen.
4. mar. 2008
Foto: Anders O.
69.641
http://pix.njk.no/29/s29600-D6941Bg011105KHE.jpg
BS 69C nr.69.641
69-41 i Bergen tirsdag 1. november 2005. 69-51 skimtes i bakgrunnen
1. nov. 2005
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/70/s70328-Voss-1a.jpg
BS 69C nr.69.641
Kor er supperådet????
29. mai 2007
Foto: Morten Erik Larsen
http://pix.njk.no/70/s70327-Hardangerlokalen.jpg
BS 69C nr.69.641
Lokaltog til Hardanger, er klar ifra Spor 10.
29. mai 2007
Foto: Morten Erik Larsen
69.642
http://pix.njk.no/103/s103627-DSC_0202B.jpg
BS 69C nr.69.642
Interiør i BS 69.642. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 551
  
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/107/s107514-DSC_0601.jpg
BS 69C nr.69.642
69-42 på Oslo S
  
Foto: Lars Løkken
http://pix.njk.no/1/s1308-P5190034.jpg
BS 69C nr.69.642
  
i nærheten av Ensjø
69.643
http://pix.njk.no/0/s684-EWJ-quiz11-2.jpg
BS 69C nr.69.643
3. nov. 2003
http://pix.njk.no/73/s73819-2008_03040044.jpg
BS 69C nr.69.643
Snart blir dette synet også historie.
4. mar. 2008
Foto: Anders O.
http://pix.njk.no/122/s122972-DSC_0500B.jpg
BS 69C nr.69.643
BS 69.643. Foto: Hans-Ole Sveia.
23. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
69.644
http://pix.njk.no/0/s125-28213.jpg
BS 69C nr.69.644
  
http://pix.njk.no/0/s755-260202-69644.jpg
BS 69C nr.69.644
  
http://pix.njk.no/0/s111-28213.jpg
BS 69C nr.69.644
14. feb. 2004
69.645
http://pix.njk.no/1/s1513-quiz56b.JPG
BS 69C nr.69.645
  
Brobekk
http://pix.njk.no/75/s75535-3behandlet.jpg
BS 69C nr.69.645
69645 på Jernbaneverkets avdeling på Lillestrøm
5. apr. 2008
Lillestrøm
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/128/s128171-DSC_0946B.jpg
BS 69C nr.69.645
69-sett nr. 45 før det ble oppusset. Foto: Hans-Ole Sveia.
28. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
69.646
http://pix.njk.no/111/s111863-69-.646.jpg
BS 69C nr.69.646
69.646
16. jan. 2009
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/169/s169762-DSC_0127B.jpg
BS 69C nr.69.646
69-sett nr. 46 på Flisebekken, Drammen.
6. mai 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/123/s123614-DSC_0969.jpg
BS 69C nr.69.646
25. sep. 2010
Foto: Stig H F
69.647
http://pix.njk.no/19/s19156-020297-69647-Lodalen.jpg
BS 69C nr.69.647
2. feb. 1997
Lodalen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/16/s16678-69-647_02.jpg
BS 69C nr.69.647
BS 69.647
8. sep. 1999
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/18/s18682-200195-Lls-II.jpg
BS 69C nr.69.647
I spor 1 en skikkelig snøværskveld.
20. jan. 1995
Lillestrøm
Foto: R. G. Nilsson
69.648
http://pix.njk.no/1/s1685-quiz-01-u.jpg
BS 69C nr.69.648
  
Lillestrøm
http://pix.njk.no/1/s1700-quiz-01-f.jpg
BS 69C nr.69.648
  
Lillestrøm
http://pix.njk.no/133/s133597-DSCN5078.jpg
BS 69C nr.69.648
15. juni 2011
Foto: Stig
69.649
http://pix.njk.no/112/s112269-DSC_0103B.jpg
BS 69C nr.69.649
Motorvognsettet BS 69.649 + B 69.849 + BM 69.049 - ennå ikke oppusset. Foto: Hans-Ole Sveia.
7. mai 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/122/s122969-DSC_0015B.jpg
BS 69C nr.69.649
BS 69.649 + B 69.849 + BM 69.049 + BM 69.012 + BS 62.612. Foto: Hans-Ole Sveia.
17. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/161/s161799-DSC_0015B.jpg
BS 69C nr.69.649
"Feilvendt" 69-sett nr. 49 sammen med "rettvendt" 69-sett nr. 12.
17. aug. 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
69.650
http://pix.njk.no/44/s44654-5_69650T1816Ti080806kl2013.jpg
BCS 69E nr.69.650
Noen minutter seinere samme kvelden: Tog 1816 på vei mot Voss.
Tog 1816
8. aug. 2006
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/73/s73084-1Tr200208t1807.jpg
BCS 69E nr.69.650
Tog 1807 reiser fra Trengereid i retning Bergen klokka halv ti.
Tog 1807
20. feb. 2008
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/73/s73716-aBG050308.jpg
BCS 69E nr.69.650
Klokka er snart 9, og her skulle det ikke ha vært et 73-sett å speile seg i.
5. mar. 2008
Bergen
Foto: Kjell Hegna
69.651
http://pix.njk.no/44/s44655-6_69651T1816so300706kl2007.jpg
BCS 69E nr.69.651
Samme toget en juli-kveld. (69-51 denne gang, 69-50 i bildet ovenfor)(30. juli).
Tog 1816
30. juli 2006
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/52/s52429-BgFre2mars07T1810T1404x.jpg
BCS 69E nr.69.651
Bergen stasjon på fredag ettermiddag 2. mars: Tog 1810 (69-settet) er på vei ut, mens tog 1404 med B-5 vogner har avgnag 16.38
Tog 1810
2. mar. 2007
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/108/s108674-DSC_0691.jpg
BCS 69E nr.69.651
Voss
13. des. 2009
Foto: Gunnar Farestveit
69.652
http://pix.njk.no/21/s21852-090305-69652-Galgeberg.jpg
BS 69D nr.69.652
Ved Galgeberg. Et lokaltog ankommer Oslo S.
9. mar. 2005
øst for Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/51/s51927-6965202b.jpg
BS 69D nr.69.652
BS 69.652
13. juni 2006
Vst. Sundland
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51614-D077-17.jpg
BS 69D nr.69.652
BS 69.652 der Furumo hlp. ligger nå, før denne ble bygget
17. juni 1983
Furumo
Foto: Erland Rasten
69.653
http://pix.njk.no/169/s169788-DSC_0180B.jpg
BS 69D nr.69.653
69D-sett nr. 53.
21. aug. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/193/s193016-Arna12032017T625.jpg
BS 69H nr.69.653
Med en lukkertid på 1/100 får kameraet med seg alle punktene i navnet i destinasjonsskiltet
Tog 625
12. mar. 2017
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/51/s51828-D15225.jpg
BS 69D nr.69.653
BS 69.653
1. sep. 1987
Lodalen
Foto: Erland Rasten
69.836
http://pix.njk.no/81/s81565-Dscn9988.jpg
B 69C nr.69.836
22. juli 2008
Oslo V (Filipstad)
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/112/s112275-DSC_0138B.jpg
B 69C nr.69.836
B 69.836 i tog 551, som bestod av BS 69.647 (II) (tidligere BS 69.602) + B 69.847 + BM 69.047 + BS 69.636 + B 69.836 + BM 69.036. Foto: Hans-Ole Sveia
7. mai 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/111/s111860-69.836.jpg
B 69C nr.69.836
69.836
7. mai 2010
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.655
http://pix.njk.no/175/s175408-M69655Arna120515T669.jpg
BS 69D nr.69.655
Etter båttur og busstur er det tid for siste etappe: Med Arnapendelen til Bergen. Avgang er klokka 20.18.
Tog 669
12. mai 2015
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/175/s175409-N69655Arna120515T669.jpg
BS 69D nr.69.655
Tog 669
12. mai 2015
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/181/s181264-D69655bg310116T1820.jpg
BS 69H nr.69.655
Et av de "nye" 69-settene i Bergen er klar til avgang
Tog 1820
31. jan. 2016
Bergen
Foto: Kjell Hegna
69.656
http://pix.njk.no/172/s172549-IMG_6410-11.jpg
BS 69G nr.69.656
Tog 207
29. des. 2014
Fiskevollen
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/51/s51583-D076-04.jpg
BS 69D nr.
BS 69.656 på 1. prøvetur
13. juni 1983
Seterstøa
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/43/s43483-656.jpg
BS 69G nr.69.656
BS 69656.
6. aug. 2006
Gjøvik
Foto: Hans Martin Lie
69.657
http://pix.njk.no/126/s126214-DSC_0105.jpg
BS 69D nr.69.657
23. nov. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/169/s169660-DSC_0125B.jpg
BS 69D nr.69.657
69-sett nr. 57.
6. mai 2009
sidespor ved Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/51/s51913-D19515.jpg
BS 69D nr.69.657
BS 69.657
6. sep. 1990
Sagdalen
Foto: Erland Rasten
69.658
http://pix.njk.no/133/s133878-DSC_3721.jpg
BS 69D nr.69.658
69.58 Klar til avgang som tomtog 12256 rettning Drammen
Tog 12256
23. juni 2011
Hokksund
Foto: Frode Skogstad
http://pix.njk.no/133/s133879-DSC_3723.jpg
BS 69D nr.69.658
69.58 Sett fra litt lavere perspektiv.
23. juni 2011
Hokksund
Foto: Frode Skogstad
http://pix.njk.no/134/s134711-DSC01417.jpg
BS 69D nr.69.658
Nok en gang møter vi opp og tar taxi til Lillestrøm. Denne gang er det ett D sett som skal til doktorn, og denne gangen er jeg ekstra heldig. Togsettet kom rett fra trafikk, så jeg avløser førern og bytter bare ende før jeg melder meg klar.
11. juli 2011
Lillestrøm
Foto: Trond L
69.659
http://pix.njk.no/28/s28081-69659_voss_160905.jpg
BS 69D nr.69.659
BS 69d 659 i tog 1838.
Tog 1838
16. sep. 2005
Voss
Foto: Terje Knudsen
http://pix.njk.no/93/s93067-2009-001-0034.jpg
BS 69D nr.69.659
Tog 819 går inn i den lange kurven inn mot den tidligere stasjonen, ...
Tog 819
12. feb. 2009
nord for Jåberg
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/149/s149007-C69659Id040812T1809.jpg
BS 69D nr.69.659
Lokaltog på vei mot Stanghelle og Bergen
Tog 1809
4. aug. 2012
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
69.660
http://pix.njk.no/139/s139756-DSC_0212.jpg
BS 69G nr.69.660
18. mar. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/139/s139757-DSC_0216.jpg
BS 69G nr.69.660
18. mar. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/51/s51915-D29310.jpg
BS 69D nr.69.660
BS 69.660
17. apr. 1996
Drammen
Foto: Erland Rasten
69.661
http://pix.njk.no/0/s330-69061-Dombaas-mot-Hjerkinn.JPG
BS 69G nr.69.661
  
Dombås
http://pix.njk.no/0/s321-Klart-i-utkjor-quiz.JPG
BS 69G nr.69.661
  
Dombås
http://pix.njk.no/71/s71060-4.jpg
BS 69G nr.69.661
69.661 på Gjøvik den første dagen i 2008
1. jan. 2008
Gjøvik
Foto: Lars Mariåsen
69.662
http://pix.njk.no/168/s168762-1987-jaren-69662.jpg
BS 69D nr.69.662
Parkert i Røykenviklinja
 1987
Jaren
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/0/s219-Holdeplass-quiz.JPG
BS 69D nr.69.662
7. aug. 2003
http://pix.njk.no/193/s193835-003-1.jpg
BS 69G nr.69.662
16. juni 2007
sør for Sandermosen
Foto: Erik Borgersen
69.663
http://pix.njk.no/136/s136609-C.jpg
BS 69G nr.69.663
Tog 210
25. juli 2011
Roa
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/195/s195892-_DSC5731-1.jpg
BS 69G nr.69.663
1. des. 2017
Movatn
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/195/s195885-_DSC5728-2.jpg
BS 69G nr.69.663
Reisende med og uten ski venter på NSB Gjøvikbanen A/S sitt tog på L3.
1. des. 2017
Movatn
Foto: Erik Borgersen
69.664
http://pix.njk.no/92/s92245-DSC_0844.jpg
BS 69D nr.69.664
69 664 i Bergen
8. feb. 2009
Bergen
Foto: Jørn Ole Steina
http://pix.njk.no/20/s20723-69664.jpg
BS 69D nr.69.664
69.664
Tog 243
12. mar. 2005
Roa
Foto: Amund Garthus
http://pix.njk.no/19/s19974-290396-69664-Lod.jpg
BS 69D nr.69.664
.
29. mar. 1996
Lodalen
Foto: R. G. Nilsson
69.665
http://pix.njk.no/51/s51315-69665-MDB-1200.jpg
BS 69G nr.69.665
Tog 214
13. feb. 2007
Gjøvik
Foto: Tore Haugen
http://pix.njk.no/51/s51918-D08528.jpg
BS 69D nr.
BS 69.665
1. feb. 1984
Lodalen
Foto: Erland Rasten
69.666
http://pix.njk.no/191/s191172-DSC01381_1280.jpg
type 69 nr.69-66
Tog 218
24. mai 2017
Eina
Foto: Erik W. Johansson
http://pix.njk.no/52/s52471-D14108.jpg
BS 69D nr.69.666
BS 69.666
5. sep. 1986
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52486-6966604b.jpg
BS 69G nr.69.666
BS 69G666
4. sep. 2006
Bjørgeseter
Foto: Erland Rasten
69.667
http://pix.njk.no/169/s169759-DSC_0344B.jpg
BS 69G nr.69.667
69G-sett nr. 67.
1. okt. 2006
Eina
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/172/s172713-_CFS1177.jpg
BS 69G nr.69.667
30. des. 2014
Movatn
Foto: CF Salicath
http://pix.njk.no/172/s172708-_CFS1177.jpg
BS 69G nr.69.667
69.667 kjører ut av Movatn stasjon.
30. des. 2014
Movatn
Foto: CF Salicath
69.668
http://pix.njk.no/155/s155126-OSL19850619BS69668.jpg
BS 69D nr.69.668
Ski-lokalen, her med BM69D 69068/-668. Ikke bare er hele dette 69-settet forsvunnet pga ulykker, omgivelsene er også ganske ettertrykkelig forandret i årene som har gått...
19. juni 1985
Oslo S
Foto: Andreas W.
69.669
http://pix.njk.no/171/s171688-H69669Arna011114T64.jpg
BS 69H nr.69.669
Enda en tur for 69-69, nå som ettermiddagstoget til Oslo
Tog 64
  
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/73/s73900-07032008865_800.jpg
BS 69D nr.69.669
Ettermiddagens tog til DAL
7. mar. 2008
Foto: Åge Lybekbråten
http://pix.njk.no/141/s141691-X080112t1826.jpg
BS 69D nr.69.669
..og tog 1826 (og Arnapendelen) etter at tog 608 har dratt.
Tog 1826
8. jan. 2012
Bergen
Foto: Kjell Hegna
69.670
http://pix.njk.no/175/s175395-_CFS9880.jpg
BS 69G nr.69.670
69.670 ved Rådalen tunnel bortenfor Kjelsås.
9. mai 2015
i nærheten av Kjelsås
Foto: CF Salicath
http://pix.njk.no/19/s19921-250196-69670-Strommen.jpg
BS 69D nr.69.670
Lokaltog til Asker.
25. jan. 1996
Strømmen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/36/s36952-NO.015._BS69.670._Paa_Gjoevik_stasjon_etter_ankomst_med_Pt.203._06.04.06..jpg
BS 69G nr.69.670
BS69.670. På Gjøvik stasjon etter ankoms.
Tog 203
6. apr. 2006
på stedet
Foto: Stein Arild Tufte
69.671
http://pix.njk.no/17/s17423-69071OsloS070900.jpg
BS 69D nr.69.671
På Oslo S.
7. sep. 2000
Foto: R. G. Nilsson
69.672
http://pix.njk.no/62/s62195-IMG_3368.jpg
BS 69D nr.69.672
Lysaker holdeplass sett vestfra.
30. juli 2007
Foto: Morten Søderblom
http://pix.njk.no/65/s65570-170907-69672-Stabekk.jpg
BS 69D nr.69.672
17. sep. 2007
Stabekk
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/122/s122767-DSCN4818.jpg
BS 69D nr.69.672
25. aug. 2010
Foto: Stig H F
69.673
http://pix.njk.no/193/s193812.jpg
BS 69H nr.69.673
Tog 649
21. aug. 2017
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/52/s52476-D46310.jpg
BS 69D nr.69.673
BS 69.673
22. mar. 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52484-6967301b.jpg
BS 69D nr.69.673
BS 69.673
5. nov. 2006
Jaren
Foto: Erland Rasten
69.674
http://pix.njk.no/123/s123610-DSC_0018.jpg
BS 69D nr.69.674
25. sep. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/179/s179788-2015-10-26_4370.jpg
BS 69D nr.69.674
Lokaltoget til Lillestrøm forlater holdeplassen, jeg (fotograf og fortellerstemme) må ta meg ned til porten inn til Verkstedet Grorud.
26. okt. 2015
Nyland
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/193/s193813.jpg
BS 69H nr.69.674
Tog 1821
1. sep. 2017
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
69.675
http://pix.njk.no/61/s61994-6200-Picture0002.jpg
BS 69D nr.69.675
Tog 251 rett nord for Lunner
Tog 251
26. juli 2007
Roa-Jaren
Foto: Vestein Øvrom
http://pix.njk.no/52/s52478-D18824.jpg
BS 69D nr.69.675
BS 69.675
7. mai 1990
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52485-6967501.jpg
BS 69D nr.69.675
BS 69.675
5. jan. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.676
http://pix.njk.no/170/s170430-C69676Voss120914.jpg
BS 69D nr.69.676
12. sep. 2014
Voss
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/33/s33231-160904-300-1.jpg
BS 69D nr.69.676
16. sep. 2004
Kjelsås
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
69.677
http://pix.njk.no/35/s35226-DSC05235.jpg
BS 69D nr.69.677
Tog 2721 på Ljan hp.
7. juli 2005
Ljan
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/52/s52488-6967701b.jpg
BS 69D nr.69.677
BS 69.677
15. nov. 2006
Vst. Sundland
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/18/s18854-170495-1105-69677-Sonsv.jpg
BS 69D nr.69.677
Lokaltog 1105 til Moss setter i gang fra gamle Sonsveien hp. (st. nr. 0512A).
17. apr. 1995
Sonsveien
Foto: R. G. Nilsson
69.678
http://pix.njk.no/16/s16239-100904-400-1.jpg
BS 69D nr.69.678
69.678 med Freia reklame.
Tog 2131
10. sep. 2004
Grorud
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
http://pix.njk.no/52/s52489-6967801b.jpg
BS 69D nr.69.678
BS 69.678
5. aug. 2005
Vst. Sundland
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/22/s22093-69-678_01.jpg
BS 69D nr.69.678
69.678
21. apr. 2001
nord for Viubråtån
Foto: Erland Rasten
69.679
http://pix.njk.no/1/s1775-quiz71b.JPG
BS 69D nr.69.679
  
Sagdalen
http://pix.njk.no/1/s1521-69679-quiz.JPG
BS 69D nr.69.679
  
Kambo
http://pix.njk.no/20/s20350-170497-69679-Gmlb.jpg
BS 69D nr.69.679
Lokaltog til Mysen mellom Oslo S og Loenga, på vei inn i tunnelen under Oslo gate.
17. apr. 1997
(Oslo S)
Foto: R. G. Nilsson
69.680
http://pix.njk.no/180/s180833-DSC_0570-1.jpg
BS 69D nr.69.680
Tog 2732 har ankommet fra Ski, og skal videre som tomtog 12732 til Høvik.
Tog 12732
14. jan. 2016
Stabekk
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/193/s193263-DSC_9025-1.jpg
BS 69D nr.69.680
Fremme på endestasjonen, nå gjenstår bare å kjøre tomtog til Høvik stasjon.
17. aug. 2017
Stabekk
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/17/s17730-011293-69680-ICE-OsloS.jpg
BS 69D nr.69.680
69.080-settet som erstatning for 70-sett i en ICE-avgang til Halden.
1. des. 1993
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
69.681
http://pix.njk.no/132/s132483-Aap1420Arna220511.jpg
BS 69D nr.69.681
Mens alt fremdeles var ved det vante. Dette er Arnapendelen til Bergen klokka 14.20.
Tog 649
22. mai 2011
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/139/s139107-EBulken291011T1802.jpg
BS 69D nr.69.681
Tog 1802 kommer litt etterpå, og nå har sola kommet opp over fjellene sørøst for Vangsvatnet.
Tog 1802
29. okt. 2011
Bulken
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/145/s145958-P050512Arna69681T648.jpg
BS 69D nr.69.681
Det er blitt grønnere
Tog 648
5. mai 2012
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
69.682
http://pix.njk.no/169/s169661-DSC_0030.jpg
BS 69D nr.69.682
69-sett nr. 82.
5. mai 2009
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/189/s189968.jpg
BS 69D nr.69.682
6. mar. 2017
Foto: Stig
http://pix.njk.no/52/s52479-D31213.jpg
BS 69D nr.69.682
BS 69.682
2. nov. 1996
Stryken
Foto: Erland Rasten
69.683
http://pix.njk.no/132/s132490-HArna220511T1815.jpg
BS 69D nr.69.683
Mens tog 1815 laster av, kan endelig tog 64 fortsette mot Oslo (over og under)
Tog 1815
22. mai 2011
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/17/s17720-130294-69683-Rbu.jpg
BS 69D nr.69.683
På Ringebu med tomtog underveis til den provisoriske driftsbanegården Hove etter OL-kjøring fra Oslo til Kvitfjell.
13. feb. 1994
Ringebu
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/52/s52480-D40623.jpg
BS 69D nr.69.683
BS 68.683
21. mar. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.684
http://pix.njk.no/18/s18408-100594-tog-110-nyparsell.jpg
BS 69D nr.69.684
Første dag med trafikk på ny parsell mellom Ski og tidligere Holstad.
10. mai 1994
sør for Ski
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/171/s171655-69684Arna021114T602.jpg
BS 69D nr.69.684
Erstatningstog etter flomskader
Tog 602
2. nov. 2014
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/171/s171691-K69684Arna021114T602.jpg
BS 69D nr.69.684
Toget til Oslo (med omstigning på Dale) på søndag formiddag
Tog 602
2. nov. 2014
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
69.685
http://pix.njk.no/17/s17716-121093-69685.jpg
BS 69D nr.69.685
På Oslo S etter utført overtakelsestur.
12. okt. 1993
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/18/s18495-150794-1030-69685-Seterstoa.jpg
BS 69D nr.69.685
Lokaltog 1030 Kongsvinger-Skøyen.
15. juli 1994
Seterstøa
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/18/s18355-bs69.685.jpg
BS 69D nr.69.685
BS 69.685 med interflora reklame.
 2002
Oslo S
Foto: Tor Erik Lillehagen
69.686
http://pix.njk.no/1/s1324-Planovergang.jpg
BS 69D nr.69.686
  
Kjenn
http://pix.njk.no/88/s88352-04_KEH0133.jpg
BS 69D nr.69.686
Tog 1662 merket Skøyen glir sakte nedover kl 10.35.
Tog 1662
23. nov. 2008
nord for Lillestrøm
Foto: Kurt E. Håland
http://pix.njk.no/17/s17128-150494-Tog2122-Aasaaker-Spikkestadlinja.jpg
BS 69D nr.69.686
69.686 i tog 2122.
15. apr. 1994
Åsåker
Foto: R. G. Nilsson
69.687
http://pix.njk.no/82/s82420-2008-024-0019.jpg
BS 69D nr.69.687
Tog 827 har nettopp ankommet med 69.087-settet – her representert ved styrevognen 69.687.
11. juli 2008
Larvik
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/52/s52492-6968701b.jpg
BS 69D nr.69.687
BS 69.687
18. apr. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/46/s46503-69687.jpg
BS 69D nr.69.687
BS 69 687.
24. sep. 2006
Drammen
Foto: Hans Martin Lie
69.688
http://pix.njk.no/71/s71774-10.jpg
BS 69D nr.69.688
Lokaltoget fra Dal til Drammen ankommer Frogner. Som man kan se er deler av den gamle plattformen fjernet på grunn av at den var for smal.
28. jan. 2008
Frogner
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/22/s22833-69688,_filipstad..jpg
BS 69D nr.69.688
27. apr. 2005
Oslo V (Filipstad)
Foto: Tormod Askeland
http://pix.njk.no/17/s17112-110202-Snovaer-Kolbotn.jpg
BS 69D nr.69.688
69.688
11. feb. 2002
Kolbotn
Foto: R. G. Nilsson
69.837
http://pix.njk.no/52/s52493-6983703b.jpg
B 69C2 nr.69.837
B 69.837
5. okt. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/18/s18647-130295-69837-132156.jpg
B 69C2 nr.69.837
13.2156 transporterer den nyombygde mellomvogna på Oslo S.
13. feb. 1995
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
69.838
http://pix.njk.no/116/s116634-69-838.jpg
B 69C nr.69.838
68.838
27. mai 2010
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52494-6983809b.jpg
B 69C nr.69.838
B 69.838
24. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.839
http://pix.njk.no/122/s122928-DSC_0564B.jpg
B 69C nr.69.839
Interiør i B 69.839 etter oppussingen. Foto: Hans-Ole Sveia.
14. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/122/s122931-DSC_0554B.jpg
B 69C nr.69.839
Nytt ledningsopplegg mellom B 69.839 og BS 69.639. Foto: Hans-Ole Sveia.
14. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/122/s122932-DSC_0555B.jpg
B 69C nr.69.839
Nytt ledningsopplegg mellom BM 69.039 og B 69.839. Foto: Hans-Ole Sveia.
14. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
69.840
http://pix.njk.no/19/s19557-69-840_02.jpg
B 69C nr.69.840
69.840
15. juli 2004
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.841
http://pix.njk.no/118/s118856-260506-69641-int-2.jpg
B 69C nr.69.841
26. mai 2006
http://pix.njk.no/52/s52540-D38236.jpg
B 69C nr.69.841
B 69.841
20. sep. 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/27/s27719-69-841innv_05.jpg
B 69C nr.69.841
69.841, innvendig etter modernisering
28. feb. 2005
Foto: Erland Rasten
69.842
http://pix.njk.no/76/s76512-2.jpg
B 69C nr.69.842
Nesten ferdigoppusset 69.842 på en liten "luftetur" på Strømmen verksted.
18. apr. 2008
Strømmens Verksted
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/103/s103629-DSC_0218B.jpg
B 69C nr.69.842
Interiør i B 69.842. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 551
15. sep. 2009
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/103/s103817-DSC_0207B.jpg
B 69C nr.69.842
Det nye og forbedrede toalettet på B 69.842. Foto: Hans-Ole Sveia.
15. sep. 2009
Foto: Hans-Ole Sveia
69.843
http://pix.njk.no/122/s122971-DSC_0499B.jpg
B 69C nr.69.843
B 69.843. Foto: Hans-Ole Sveia.
23. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/52/s52497-6984302b.jpg
B 69C nr.69.843
B 69.843
19. apr. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.844
http://pix.njk.no/19/s19558-69-844_01.jpg
B 69C nr.69.844
69.844
15. juli 2004
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.845
http://pix.njk.no/75/s75536-1behandlet.jpg
B 69C nr.69.845
69845 på Jernbaneverkets avdeling på Lillestrøm.
5. apr. 2008
Lillestrøm
Foto: Lars Mariåsen
http://pix.njk.no/129/s129819-DSCN6889.jpg
B 69C nr.69.845
28. des. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/52/s52498-6984502b.jpg
B 69C nr.69.845
B 69.845
22. des. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.846
http://pix.njk.no/52/s52499-6984604b.jpg
B 69C nr.69.846
B 69.846
1. feb. 2007
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.847
http://pix.njk.no/112/s112274-DSC_0135B.jpg
B 69C nr.69.847
B 69.847 i tog 551, som bestod av BS 69.647 (II) (tidligere BS 69.602) + B 69.847 + BM 69.047 + BS 69.636 + B 69.836 + BM 69.036. Foto: Hans-Ole Sveia.
7. mai 2010
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/19/s19158-020297-69847-Lodalen.jpg
B 69C nr.69.847
2. feb. 1997
Lodalen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/19/s19559-69-847innv_04.jpg
B 69C nr.69.847
69.847 innvendig
17. mar. 2003
Foto: Erland Rasten
69.848
http://pix.njk.no/52/s52541-D35622.jpg
B 69C nr.69.848
B 69.848
6. mai 1999
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.849
http://pix.njk.no/19/s19560-69-849_01.jpg
B 69C nr.69.849
69.849
23. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.850
http://pix.njk.no/193/s193543-DSC_1357B.jpg
B 69E nr.69.851
B 69E 50 og B 69E 51 kort tid før hugging.
13. aug. 2017
Sundland
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/19/s19160-190197-69850-Lodalen.jpg
B 69E nr.69.850
19. jan. 1997
Lodalen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/52/s52542-D28312.jpg
B 69E nr.69.850
B 69E850
25. sep. 1995
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.851
http://pix.njk.no/192/s192820-ob2017-08-01-220450bel.jpg
B 69E nr.69.851
1. aug. 2017
Sundland
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/193/s193543-DSC_1357B.jpg
B 69E nr.69.851
B 69E 50 og B 69E 51 kort tid før hugging.
13. aug. 2017
Sundland
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/18/s18025-150294-69851-inter.jpg
B 69E nr.69.851
Nyombygget mellomvogn, interiøret.
15. feb. 1994
Foto: R. G. Nilsson
69.852
http://pix.njk.no/52/s52500-6985202b.jpg
B 69D nr.69.852
69.852
19. apr. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52501-6985206b.jpg
B 69D nr.69.852
69.852
5. feb. 2007
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.853
http://pix.njk.no/52/s52502-6985301b.jpg
B 69D nr.69.853
B 69.853
12. jan. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52503-6985306b.jpg
B 69D nr.69.853
B 69.853
18. aug. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.854
http://pix.njk.no/52/s52545-D43623.jpg
B 69D nr.69.854
B 69.854
4. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52504-6985404b.jpg
B 69D nr.69.854
B 69.854
9. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.855
http://pix.njk.no/134/s134494-DSCN5722.jpg
B 69D nr.69.855
Interiør
5. juli 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/52/s52586-D45910.jpg
B 69D nr.69.855
B 69.855
2. feb. 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.856
http://pix.njk.no/43/s43481-856.jpg
B 69G nr.69.856
B 69856
6. aug. 2006
Gjøvik
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/52/s52587-D17124.jpg
B 69D nr.69.856
B 69.856
5. juli 1989
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.857
http://pix.njk.no/52/s52588-D42625.jpg
B 69D nr.69.857
B 69.857
9. des. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/23/s23958-69857Bgt1815070605KHE.jpg
B 69D nr.69.857
I tog 1815
Tog 1815
7. juni 2005
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/33/s33308-ob200405100174m.jpg
B 69D nr.69.857
Inn gjennom den "private" åpningen ...
10. mai 2004
Vst. Sundland
Foto: Øyvind Berg
69.858
http://pix.njk.no/52/s52589-D42921.jpg
B 69D nr.69.858
B 69.858
14. jan. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/25/s25222-147_4787.jpg
B 69D nr.69.858
B 69.858.
14. juni 2005
Oslo S
Foto: Hans-Ole Sveia
69.859
http://pix.njk.no/16/s16819-B_69.859_(tel)_Osl15-11-98.jpg
B 69D nr.69.859
B 69.859
15. nov. 1998
Oslo S
Foto: Tor Erik Lillehagen
http://pix.njk.no/52/s52506-6985904b.jpg
B 69D nr.69.859
B 69.859
6. sep. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.860
http://pix.njk.no/139/s139758-DSC_0221.jpg
B 69G nr.69.860
18. mar. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/52/s52597-6986001b.jpg
B 69G nr.69.860
B 69.860
12. jan. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52598-6986003b.jpg
B 69G nr.69.860
B 69G860
10. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.861
http://pix.njk.no/132/s132403-DSC_0208.jpg
B 69G nr.69.861
Oslo S
18. mar. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/195/s195793-_DSC5655-1.jpg
B 69G nr.69.861
Tog til Jaren (L 3) håper på en passasjer eller to.
27. nov. 2017
Oslo S
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/52/s52590-D42336.jpg
B 69D nr.69.861
B 69.861
26. sep. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.862
http://pix.njk.no/52/s52591-D43031.jpg
B 69D nr.69.862
B 69.862
5. feb. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/39/s39309-69862.jpg
B 69G nr.69.862
23. mai 2006
Gjøvik
Foto: Hans Martin Lie
69.863
http://pix.njk.no/52/s52592-D43715.jpg
B 69D nr.69.863
B 69.863
22. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52599-6986309b.jpg
B 69G nr.69.863
B 69G863
9. feb. 2007
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.864
http://pix.njk.no/52/s52600-6986402.jpg
B 69D nr.69.864
B 69.864
25. jan. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52601-6986405b.jpg
B 69D nr.69.864
B 69.864
5. okt. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.865
http://pix.njk.no/124/s124995-DSC_0815.jpg
B 69G nr.69.865
29. okt. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/52/s52602-6986504b.jpg
B 69G nr.69.865
B 69865
3. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52593-D45924.jpg
B 69D nr.69.865
B 69.865
2. feb. 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.866
http://pix.njk.no/138/s138631-IMG_3469.jpg
B 69G nr.69.866
11. okt. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/138/s138633-IMG_3470.jpg
B 69G nr.69.866
10. nov. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/52/s52594-D43025.jpg
B 69D nr.69.866
B 69.866
5. feb. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.867
http://pix.njk.no/52/s52603-6986704b.jpg
B 69G nr.69.867
B 69G867
7. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52595-D41413.jpg
B 69D nr.69.867
B 69.867
15. feb. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.869
http://pix.njk.no/52/s52672-D39220.jpg
B 69D nr.69.869
B 69.869
7. aug. 2001
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52708-D47826.jpg
B 69D nr.69.869
B 69.869
1. feb. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.870
http://pix.njk.no/52/s52673-D40915.jpg
B 69D nr.69.870
B 69.870
16. apr. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/39/s39251-69870.jpg
B 69G nr.69.870
23. mai 2006
Gjøvik
Foto: Hans Martin Lie
69.871
http://pix.njk.no/86/s86853-231008-69871-Grorud.jpg
B 69D nr.69.871
Styrevogna er inne til etterarbeider i fronten.
23. okt. 2008
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/111/s111399-Bilde526.jpg
B 69D nr.69.871
21. apr. 2010
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/135/s135126-DSC_0543.jpg
B 69D nr.69.871
23. juli 2011
Foto: Stig
69.872
http://pix.njk.no/122/s122769-DSCN4822.jpg
B 69D nr.69.872
25. aug. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/122/s122774-DSCN4820.jpg
B 69D nr.69.872
25. aug. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/123/s123230-DSCN4839.jpg
B 69D nr.69.872
25. aug. 2010
Foto: Stig H F
69.873
http://pix.njk.no/52/s52676-D20323.jpg
B 69D nr.69.873
B 69.873 med reklame
13. aug. 1991
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52692-6987303b.jpg
B 69D nr.69.873
B 69.873
5. nov. 2006
Jaren
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52677-D23123.jpg
B 69D nr.69.873
B 69.873 med reklame
26. mar. 1993
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.874
http://pix.njk.no/22/s22182-69-874_01.jpg
B 69D nr.69.874
B 69.874
3. mar. 2005
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/22/s22183-IMGP4997B.jpg
B 69D nr.69.874
B 69.874
21. apr. 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52693-6987408b.jpg
B 69D nr.69.874
B 69.874
12. jan. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.875
http://pix.njk.no/52/s52695-6987503b.jpg
B 69D nr.69.875
B 69.875
5. jan. 2007
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52678-D43933.jpg
B 69D nr.69.875
B 69.875
7. mai 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.876
http://pix.njk.no/52/s52696-6987601b.jpg
B 69D nr.69.876
B 69.876
9. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/18/s18737-B69876-Grd-1979.jpg
B 69D nr.
Nybygde mellomvogner lagres utendørs på Vst. Groruds område i påvente av at motor- og styrevogn blir ferdige. Nærmeste vogn er 69.876.
 1989
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/52/s52679-D45833.jpg
B 69D nr.69.876
B 69.876
24. jan. 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.877
http://pix.njk.no/16/s16818-B_69.877_(tel)Grorud10-8-89.jpg
B 69D nr.
B 69.877 nylevert på vst. Grorud.
10. aug. 1989
Grorud
Foto: Tor Erik Lillehagen
http://pix.njk.no/52/s52697-6987705b.jpg
B 69D nr.69.877
69.877
25. okt. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.878
http://pix.njk.no/52/s52700-6987805b.jpg
B 69D nr.69.878
B 69.878
12. des. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/19/s19561-69-878_01.jpg
B 69D nr.69.878
69.878 med heldekkende reklame
21. juli 2004
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52699-6987802b.jpg
B 69D nr.69.878
B 69.878 etter fjerning av reklame
5. aug. 2005
Vst. Sundland
Foto: Erland Rasten
69.879
http://pix.njk.no/52/s52701-6987905b.jpg
B 69D nr.69.879
B 69.879
29. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52680-D42621.jpg
B 69D nr.69.879
B 69.879
9. des. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.881
http://pix.njk.no/18/s18041-090393-6981-82-83-Hmr-II.jpg
B 69D nr.
69-mellomvognene 881, 882 og 883 lagret ved Hamar stasjon i påvente av at de tilhørende motor-og styrevognene skal bygges.
9. mar. 1993
Hamar
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/19/s19562-69-881_01.jpg
B 69D nr.69.881
B 69.881
25. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/43/s43460-69881TOG1802BG05AUG06BM8169.jpg
B 69D nr.69.881
Sett 81&69 i tog 1802
5. aug. 2006
Bergen
Foto: Kjell Hegna
69.882
http://pix.njk.no/52/s52702-6988206b.jpg
B 69D nr.69.882
B 69.882
27. okt. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52681-D42923.jpg
B 69D nr.69.882
B 69.882 med melkesjokolade reklame
14. jan. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.883
http://pix.njk.no/52/s52682-D40622.jpg
B 69D nr.69.883
B 69.883
21. mar. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52704-6988304b.jpg
B 69D nr.69.883
B 69.883
10. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.884
http://pix.njk.no/52/s52683-D42917.jpg
B 69D nr.69.884
B 69.884
14. jan. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52703-6988402b.jpg
B 69D nr.69.884
B 69.884
2. juni 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.885
http://pix.njk.no/52/s52705-6988503b.jpg
B 69D nr.69.885
B 69.885
24. jan. 2007
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52684-D40334.jpg
B 69D nr.69.885
B 69.885 med Interflora reklame
12. mar. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.886
http://pix.njk.no/52/s52685-D42607.jpg
B 69D nr.69.886
B 69.886
9. des. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/36/s36746-69886.jpg
B 69D nr.69.886
B 69.886
1. apr. 2006
Dal
Foto: Hans Martin Lie
69.887
http://pix.njk.no/19/s19872-160297-69887.jpg
B 69D nr.69.887
16. feb. 1997
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/52/s52706-6988703b.jpg
B 69D nr.69.887
B 69.887
4. jan. 2007
Oslo S
Foto: Erland Rasten
69.888
http://pix.njk.no/129/s129831-DSCN5477.jpg
B 69D nr.69.888
Rullestolplass
24. sep. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/16/s16594-69-888_01.jpg
B 69D nr.69.888
69.888
12. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/52/s52675-D47321.jpg
B 69D nr.69.888
B 69.888
21. sep. 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten

Med NJK-medlemskap ville du kunne se 1710 bilder i stedet for bare 677. Ikke-medlemmer vises inntil tre bilder for hver enhet, dog de tre beste.

Fjern visning av alle bilder

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, L, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 4.47 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 12011 treff på rmdb, og 25576100 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5176 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 4.47 sek