NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

74

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
7474-01NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
7474-02NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
7474-03NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
7474-04NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
7474-05NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
7474-06NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
7474-07NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
7474-08NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
7474-09NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
7474-10NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
7474-11NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
7474-12NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
7474-13NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
7474-14NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
7474-15NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
7474-16NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
7474-17NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
7474-18NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
7474-19NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
7474-20NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
7474-21NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
7474-22NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
7474-23NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
7474-24NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
7474-25NSB Stadler  201324. apr. 201527. mai 2015      
7474-26NSB Stadler  201319. juni 201517. juli 2015      
7474-27NSB Stadler  20137. sep. 201525. sep. 2015      
7474-28NSB Stadler  201322. sep. 201523. okt. 2015      
7474-29NSB Stadler   23. okt. 201513. nov. 2015      
7474-30NSB Stadler   19. des. 2015        
7474-31NSB Stadler   19. des. 20155. feb. 2016      
7474-32NSB Stadler             
7474-33NSB Stadler             
7474-34NSB Stadler   23. apr. 201627. mai 2016      
7474-35NSB Stadler   23. apr. 201624. juni 2016      
7474-36NSB Stadler   18. juni 201622. juli 2016      
7474-37NSB Stadler   18. juni 201619. aug. 2016      
7474-38NSB Stadler Polska    2019        
7474-39NSB Stadler Polska    2019        
7474-40NSB Stadler Polska    2019        
7474-41NSB Stadler Polska    2019        
BMa 7474101NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
BMa 7474102NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
BMa 7474103NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
BMa 7474104NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
BMa 7474105NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
BMa 7474106NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
BMa 7474107NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
BMa 7474108NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
BMa 7474109NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
BMa 7474110NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
BMa 7474111NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
BMa 7474112NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
BMa 7474113NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
BMa 7474114NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
BMa 7474115NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
BMa 7474116NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BMa 7474117NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BMa 7474118NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
BMa 7474119NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
BMa 7474120NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
BMa 7474121NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
BMa 7474122NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
BMa 7474123NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
BMa 7474124NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
BPa 7474201NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
BPa 7474202NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
BPa 7474203NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
BPa 7474204NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
BPa 7474205NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
BPa 7474206NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
BPa 7474207NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
BPa 7474208NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
BPa 7474209NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
BPa 7474210NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
BPa 7474211NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
BPa 7474212NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
BPa 7474213NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
BPa 7474214NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
BPa 7474215NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
BPa 7474216NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BPa 7474217NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BPa 7474218NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
BPa 7474219NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
BPa 7474220NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
BPa 7474221NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
BPa 7474222NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
BPa 7474223NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
BPa 7474224NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
BCMU 7474301NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
BCMU 7474302NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
BCMU 7474303NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
BCMU 7474304NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
BCMU 7474305NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
BCMU 7474306NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
BCMU 7474307NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
BCMU 7474308NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
BCMU 7474309NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
BCMU 7474310NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
BCMU 7474311NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
BCMU 7474312NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
BCMU 7474313NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
BCMU 7474314NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
BCMU 7474315NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
BCMU 7474316NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BCMU 7474317NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BCMU 7474318NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
BCMU 7474319NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
BCMU 7474320NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
BCMU 7474321NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
BCMU 7474322NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
BCMU 7474323NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
BCMU 7474324NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
BPb 7474401NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
BPb 7474402NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
BPb 7474403NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
BPb 7474404NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
BPb 7474405NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
BPb 7474406NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
BPb 7474407NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
BPb 7474408NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
BPb 7474409NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
BPb 7474410NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
BPb 7474411NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
BPb 7474412NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
BPb 7474413NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
BPb 7474414NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
BPb 7474415NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
BPb 7474416NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BPb 7474417NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BPb 7474418NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
BPb 7474419NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
BPb 7474420NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
BPb 7474421NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
BPb 7474422NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
BPb 7474423NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
BPb 7474424NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
BMb 7474501NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
BMb 7474502NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
BMb 7474503NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
BMb 7474504NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
BMb 7474505NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
BMb 7474506NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
BMb 7474507NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
BMb 7474508NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
BMb 7474509NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
BMb 7474510NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
BMb 7474511NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
BMb 7474512NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
BMb 7474513NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
BMb 7474514NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
BMb 7474515NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
BMb 7474516NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BMb 7474517NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BMb 7474518NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
BMb 7474519NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
BMb 7474520NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
BMb 7474521NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
BMb 7474522NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
BMb 7474523NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
BMb 7474524NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
74-01
http://pix.njk.no/151/s151231-ob2012-09-30-179339pt.jpg
type 74 nr.74-10
74-10 og 74-01.
30. sep. 2012
Sundland
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/136/s136691-DSC_0060B.jpg
type 74 nr.74-01
74-sett nr. 01 på prøvetur nordover til Trondheim - ved Krogstadbakken mellom Krogstadløkken og Hovin. Foto: Hans-Ole Sveia.
25. aug. 2011
i nærheten av Krogstadløkken
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/144/s144633-FLIRT74-01paaKornsjoe.jpg
type 74 nr.74-01
FLIRT 74-01 på Kornsjø stasjon.
15. mar. 2011
Foto: Jack Andresen
74-02
http://pix.njk.no/132/s132680-DSC_0055B.jpg
type 74 nr.74-02
74-sett nr. 02 og motorvognsett BM 69.001 + BS 69.601 side om side. Foto: Hans-Ole Sveia.
27. mai 2011
sidespor ved
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/132/s132679-DSC_0044B.jpg
type 74 nr.74-02
74-sett nr. 02. Overgang mellom to av vognene. Foto: Hans-Ole Sveia.
27. mai 2011
sidespor ved
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/132/s132682-DSC_0051B.jpg
type 74 nr.74-02
74-sett nr. 02. Overgang mellom to av vognene. Foto: Hans-Ole Sveia.
27. mai 2011
sidespor ved
Foto: Hans-Ole Sveia
74-03
http://pix.njk.no/131/s131291-74-03_Erlen_2011-04-09.jpg
type 74 nr.74-03
74-03 i Erlen.
9. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
http://pix.njk.no/131/s131290-74-03_74-02_Salez_2011-04-19.jpg
type 74 nr.74-03
74-03 og 74-02 i Salez-Sennwald
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
http://pix.njk.no/131/s131292-74-03_Salez_2011-04-19.jpg
type 74 nr.74-03
74-03 i Salez-Sennwald.
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
74-04
http://pix.njk.no/136/s136788-DSCN0941.jpg
type 74 nr.74-04
Midt i toget nok en maskinromsgang over en av tre drivboggier. Seks trefase asynkronmotorer finnes i toget, hver på 750 kW
  
Oslo S
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/136/s136787-DSCN0940.jpg
type 74 nr.74-04
3-seter i lys og komfortabel mellomvogn
  
Oslo S
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/136/s136786-DSCN0934.jpg
type 74 nr.74-04
Overgang mellom vogner med lavgulv
  
Oslo S
Foto: Knut Ragnar Holme
74-05
http://pix.njk.no/141/s141750-2012-01-17_0073.jpg
type 74 nr.74-05
74-settet har kommet inn på stasjonen, på plattformen står Txp klar til å hilse.
17. jan. 2012
Sandefjord
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/141/s141751-2012-01-17_0075.jpg
type 74 nr.74-05
Txp hilser, det er klart gjennom for et av togsettene som om noen uker gjør sin inntreden i Vestfoldbanens tog.
17. jan. 2012
Sandefjord
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/141/s141753-2012-01-17_0080.jpg
type 74 nr.74-05
Straks ute av stasjonsområdet, neste er Stokke stasjon og kryssing med et sørgående vestfoldtog.
17. jan. 2012
Sandefjord
Foto: Hans Morten Tamnes
74-06
http://pix.njk.no/144/s144028-ob2012-03-21-169622pt.jpg
type 74 nr.74-06
21. mar. 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/144/s144029-ob2012-03-21-169630pt.jpg
type 74 nr.74-06
21. mar. 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/176/s176559-2015-06-26_1592.jpg
type 74 nr.74-06
Dobbelt Flirt-sett utgjør tog 806.
26. juni 2015
sør for Eikenes
Foto: Hans Morten Tamnes
74-07
http://pix.njk.no/144/s144377-74-07.jpg
type 74 nr.74-07
74-07
23. mar. 2012
Tunga
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/144/s144876-ob2012-04-13-169874pt.jpg
type 74 nr.74-07
13. apr. 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/176/s176568-2015-06-26_1627.jpg
type 74 nr.74-07
Tog 808 blir om et øyeblikk borte i svingen. Det tidligere spor 1 endte et sted rett utenfor synsfeltet.
26. juni 2015
Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
74-10
http://pix.njk.no/151/s151231-ob2012-09-30-179339pt.jpg
type 74 nr.74-10
74-10 og 74-01.
30. sep. 2012
Sundland
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/149/s149691-DSC_0003B.jpg
type 74 nr.74-10
Passasjerene får erfaring i øvelsen "maxitaxi for tog" og "buss for tog"! Her fra tog 326. Årsaken var at en hadde problemer med strømtilførselen mellom Tangen og Eidsvoll. Det var visstnok problemer med en sprengning som gikk galt på 23. august 2012. Det var for øvrig også en slik hendelse i 1990-årene. Da ble lok Di 3.604 sendt som forspann i tog 315 til Eidsvoll og busspendel ble da opprettet mellom Eidsvoll og Hamar.
Tog 326
23. aug. 2012
Tangen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/170/s170099-DSC_0418C.jpg
type 74 nr.74-10
74-sett. BMa 74.110 er nærmest.
26. mai 2014
nord for Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
74-11
http://pix.njk.no/151/s151789-ob2012-10-28-179740pt.jpg
type 74 nr.74-11
28. okt. 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/162/s162064-IMG_7656.jpg
type 74 nr.74-11
Tog 310
14. okt. 2013
i nærheten av Ottestad
Foto: Knut Eidsæther
http://pix.njk.no/176/s176571-2015-06-26_1641.jpg
type 74 nr.74-11
Tog 810 kommer til syne. Vannstanden er uvanlig lav, det har sammenheng med vedlikeholdsarbeider på damlukene i Farriseidet. Men vannliljene trives …
26. juni 2015
sør for Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
74-12
http://pix.njk.no/144/s144634-TaagabRc200974-12og74-13...jpg
type 74 nr.74-12
FLIRT settene 74-12 og 74-13 trukket av Togab. Her like nord for Skjeberg stasjon
2. mar. 2012
Foto: Jack Andresen
http://pix.njk.no/145/s145951-ob2012-05-03-171020pt.jpg
type 74 nr.74-12
3. mai 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/149/s149736-DSC_0203B.jpg
type 74 nr.74-12
Forlenget stopp på Oklungen. Noe lys ble koblet ut en periode, og informasjonssystemene ble restartet. Her er skjermene svarte. En fikk etter hvert liv i informasjonssystemene igjen, men toget ble mer enn 3 min. 59 sek. forsinket til Skien.
Tog 873
21. aug. 2012
Oklungen
Foto: Hans-Ole Sveia
74-13
http://pix.njk.no/149/s149499-DSC08542.jpg
type 74 nr.74-13
2stk nye BM74 014+74 013.Går bakerst i toget,på vei sørover fra Hamar.
14. aug. 2012
Foto: Stein Arild Tufte
http://pix.njk.no/152/s152310-ob2012-11-07-179867pt.jpg
type 74 nr.74-13
Tog 509
7. nov. 2012
Kongsberg
Foto: Øyvind Berg
74-14
http://pix.njk.no/147/s147043-os_20120608_5972.jpg
type 74 nr.74-14
Først kom "den nye tid"
8. juni 2012
vest for Meheia
Foto: Ola Søgaard
http://pix.njk.no/176/s176563-2015-06-26_1612.jpg
type 74 nr.74-14
Tog 808 kommer til syne, passasjeren registreres og …
26. juni 2015
Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
74-17
http://pix.njk.no/149/s149696.jpg
type 74 nr.74-17
Flirt testkjøring. Her er 74-17 og 75-03 på vei mot Hønefoss.
23. aug. 2012
Jevnaker
Foto: Gustav Tollefsen
http://pix.njk.no/151/s151232-ob2012-09-30-179354pt.jpg
type 74 nr.74-17
Tog 822
30. sep. 2012
sør for Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/170/s170098-DSC_0394B.jpg
type 74 nr.74-17
74-sett. BM 74.517 er første vogn i toget.
26. mai 2014
nord for Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
74-18
http://pix.njk.no/176/s176003-Tog320meddobbeltFlirt74518fremstinnkjoertilMinnesundst.24.04.20015kt1.jpg
type 74 nr.74-18
Tog 320 med dobbelt Flirt 74518 fremst innkjoer til Minnesund st.
Tog 320
24. apr. 2014
i nærheten av Minnesund
Foto: Kjetil Tømmerås
74-21
74-22
http://pix.njk.no/147/s147539.jpg
type 74 nr.74-22
Flirt testkjøring. 74-22 går inn inn i avvik på Tyristrand, der den blir stående lenge. Motgående trafikk er en Robel, en LM-2, Ht 601 og et trippel 72-sett.
22. juni 2012
Foto: Gustav Tollefsen
http://pix.njk.no/185/s185834-hovtun_7909k.jpg
type 74 nr.74-22
Tog 320 (R10 Lillehammer - Drammen) med 74.22 + 74.26
17. aug. 2016
Ring
Foto: Halvard Hovtun
74-23
http://pix.njk.no/150/s150243-DSC08718.jpg
type 74 nr.74-23
BM74123.Passerer Grindvoll stasjon,under testkjøring på vei mot Hønefoss.
13. sep. 2012
Foto: Stein Arild Tufte
http://pix.njk.no/151/s151228-ob2012-09-25-179166pt.jpg
type 74 nr.74-23
25. sep. 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
74-25
http://pix.njk.no/200/s200269-H74bg020718t80601t5510.jpg
type 74 nr.74-25
Formiddagstoget østfra ankommer Bergen, nesten skjult av Gt 5510 som settes opp
Tog 80601
2. juli 2018
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/200/s200270-I7425bg020718t80606.jpg
type 74 nr.74-25
De samme Flirtsettene som vises i bildet over ble mandagens nattog fra Bergen. Her på vei inn i spor 4 like før avgang klokka 11 på kvelden.
Tog 80606
2. juli 2018
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/200/s200272-K7425bg020718t80606.jpg
type 74 nr.74-25
Årets mest spesielle nattog på vei østover med lyset i ryggen
Tog 80606
2. juli 2018
Bergen
Foto: Kjell Hegna
74-27
http://pix.njk.no/190/s190400-DSC_6852-1.jpg
type 74 nr.74-27
Fremme i Hamar,
Tog 321
10. apr. 2017
Hamar
Foto: Erik Borgersen
74-32
http://pix.njk.no/200/s200271-J7432bg020718t80606.jpg
type 74 nr.74-32
Sola er i ferd med å gå ned
Tog 80606
2. juli 2018
Bergen
Foto: Kjell Hegna
74-33
http://pix.njk.no/200/s200265-D7433Bg010718T80605.jpg
type 74 nr.74-33
Nattog østfra (til venstre) og Myrdalstog av nyere type
Tog 80605
2. juli 2018
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/200/s200268-G7433bg010718T80602.jpg
type 74 nr.74-33
Formiddagstoget med sitt uvanlige materiell har startet på turen østover
Tog 80602
2. juli 2018
Bergen
Foto: Kjell Hegna
74-35
http://pix.njk.no/189/s189222-ob2017-02-08-215167st.jpg
type 74 nr.74-35
8. feb. 2017
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/190/s190437-ob2017-04-19-216522bel.jpg
type 74 nr.74-35
19. apr. 2017
Sundland
Foto: Øyvind Berg
74-36
http://pix.njk.no/200/s200266-E7436Bg010718T80602.jpg
type 74 nr.74-36
De samme togene sett fra andre enden. Flirtsettene til høyre er formiddagstoget østover
Tog 80602
2. juli 2018
Bergen
Foto: Kjell Hegna
74-37
http://pix.njk.no/189/s189221-ob2017-02-08-215157st.jpg
type 74 nr.74-37
Tog 319
8. feb. 2017
Drammen
Foto: Øyvind Berg
74101
http://pix.njk.no/130/s130026-IMG_6645.jpg
BMa 74 nr.74101
74-001 settet på prøvetur i lav hastighet
23. mar. 2011
sør for Hønefoss
Foto: Odd Håkon Johansen
http://pix.njk.no/134/s134987-DSC_0099B.jpg
BMa 74 nr.74101
Påskrift på siden av vogn BMa 74.101. En form for "offisiell voksengrafitti"? Foto: Hans-Ole Sveia.
14. juli 2011
Gol
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/135/s135824-IMG_0508.jpg
BCMU 74 nr.74301
BMa 74.101 på Driftsbanegården
10. aug. 2011
Trondheim
Foto: Thomas Markovic
74102
http://pix.njk.no/134/s134984-DSC_0092B.jpg
BMa 74 nr.74102
Prøvetog bestående av 74-sett nr. 01 og 02. Vogn 74.102 er nærmest fotografen/bakerst i toget fram til Gol. Foto: Hans-Ole Sveia.
14. juli 2011
øst for Gol
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/134/s134985-DSC_0095B.jpg
BMa 74 nr.74102
Prøvetog med 74-settene nr. 01 og 02 på Gol stasjon. Vogn 74.102 er nærmest fotografen. Foto: Hans-Ole Sveia.
14. juli 2011
Gol
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/134/s134986-DSC_0096B.jpg
BMa 74 nr.74102
Vogn 74.102 på Gol - i et prøvetog bestående av 74-sett nr. 02 og 01. Foto: Hans-Ole Sveia.
14. juli 2011
Gol
Foto: Hans-Ole Sveia
74103
http://pix.njk.no/131/s131296-74-103_Erlen_2011-04-09.jpg
BMa 74 nr.74103
BMa 74 103 i Erlen
9. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
http://pix.njk.no/137/s137649-74-03.jpg
BMa 74 nr.74103
74-03 på prøvetur
20. sep. 2011
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/137/s137847-ob2011-09-20-164381.jpg
BMa 74 nr.74103
Design by NOSE ... nesedesign?
20. sep. 2011
Drammen
Foto: Øyvind Berg
74104
http://pix.njk.no/149/s149855-DSC_0140B.jpg
BMa 74 nr.74104
Seter på type 74. Også her de ubehagelige og trange setene med fem i bredden.
  
Oslo S
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/136/s136782-DSC05961.jpg
BMa 74 nr.74104
Togsett 74-04 kom til Norge sist i juli. På spor 19 fikk publikum se det grundig
  
Oslo S
Foto: Knut Ragnar Holme
http://pix.njk.no/137/s137398-DSC_0136B.jpg
BMa 74 nr.74104
Førerplass på BMa 74.104. Vi ser blant annet bryteren for manuell innstilling av retardasjon (den midtre av de tre til venstre). Foto: Hans-Ole Sveia.
28. aug. 2011
Oslo S
Foto: Hans-Ole Sveia
74105
http://pix.njk.no/141/s141753-2012-01-17_0080.jpg
type 74 nr.74-05
Straks ute av stasjonsområdet, neste er Stokke stasjon og kryssing med et sørgående vestfoldtog.
17. jan. 2012
Sandefjord
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/142/s142456-2012-02-15_0245.jpg
BMa 74 nr.74105
Motorvognen som gikk bakerst i settet på tur nordover. Personell fra ulike etater studerer og forsøker å skaffe seg en oversikt.
15. feb. 2012
nord for Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/142/s142564-2012-02-17_0289.jpg
BMa 74 nr.74105
Stabilt underlag for støttebenene kommer godt med når det skal løftes ...
17. feb. 2012
Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
74106
http://pix.njk.no/144/s144031-ob2012-03-21-169642pt.jpg
BMa 74 nr.74106
21. mar. 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
74108
http://pix.njk.no/173/s173216-Oslo150129-1wsTp74.jpg
BMa 74 nr.74108
29. jan. 2015
Oslo S
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/178/s178363-DSC_2987B.jpg
BMa 74 nr.74108
Tog 824 besto av 74-sett nr. 08. Her er toget ved Holmestrand kirke - rett før innkjøring på Holmestrand stasjon.
Tog 824
9. sep. 2015
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
74109
http://pix.njk.no/175/s175363-DSC_6285B.jpg
BMa 74 nr.74109
Tog 823 har nettopp passert Eikenes holdeplass. Toget besto av BMb 74 509 + BPb 74 409 + BCMU 74 309 + BPa 74 209 + BMa 74109.
Tog 823
8. mai 2015
Eikenes
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/175/s175364-DSC_6287B.jpg
BMa 74 nr.74109
Tog 823 har passert Eikenes holdeplass. Toget besto av BMb 74 509 + BPb 74 409 + BCMU 74 309 + BPa 74 209 + BMa 74109.
Tog 823
8. mai 2015
i nærheten av Eikenes
Foto: Hans-Ole Sveia
74110
http://pix.njk.no/145/s145078-DSC_0399B.jpg
BMa 74 nr.74110
74-sett nr. 08 og 10 på prøvetur Skien-Lillehammer, sett bakfra etter avgang fra Drammen. Foto: Hans-Ole Sveia.
16. apr. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/150/s150039-DSC_0262B.jpg
BMa 74 nr.74110
Tog 821 rett etter ankomst Skien - godt forsinket takket være enkeltsporet drift mellom Asker og Drammen som følge av feil på linjeblokk. Toget bestod av BMa 74.110 + BPa 74.210 + BCMU 74.310 + BPb 74.410 + BMb 74.510. Settet er "feilvendt" i forhold til vanlig praksis.
Tog 821
21. aug. 2012
Skien N
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/150/s150040-DSC_0272B.jpg
BMa 74 nr.74110
Vognene BMa 74.110 og BMa 74.102 hilser på hverandre.
21. aug. 2012
Skien N
Foto: Hans-Ole Sveia
74111
http://pix.njk.no/151/s151790-ob2012-10-28-179744pt.jpg
BMa 74 nr.74111
28. okt. 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/176/s176853-2015-07-01_1714.jpg
BMa 74 nr.74111
… 74.11-settet forrest.
1. juli 2015
Eikenes
Foto: Hans Morten Tamnes
74114
http://pix.njk.no/154/s154347-2013-01-2410.24.59.jpg
BMa 74 nr.74114
BM74
24. jan. 2013
Oslo S
Foto: Andreas Arnestad
74115
http://pix.njk.no/177/s177684-2015-08-06_2883.jpg
BMa 74 nr.74115
… før det på ny bærer inn i den grønne tunnelen.
6. aug. 2015
Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
74116
http://pix.njk.no/176/s176867-2015-07-01_1752.jpg
BMa 74 nr.74116
Tog 808 kommer til syne.
1. juli 2015
Eikenes
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/176/s176868-2015-07-01_1753.jpg
BMa 74 nr.74116
74.116 leder an i tog 808, …
1. juli 2015
Eikenes
Foto: Hans Morten Tamnes
74118
http://pix.njk.no/145/s145527-nsb_bm74_118-cst.jpg
BMa 74 nr.74118
BM74 på Stockholm C
27. apr. 2012
Foto: Jonas Bobjörk
http://pix.njk.no/149/s149771-DSC_0161B.jpg
BMa 74 nr.74118
Mer av 74-materiell på prøvetur, i dette tilfellet trolig fra Skien til Lillehammer. Toget bestod av BMa 74.118 + BPa 74.218 + BCMU 74.318 + BPb 74.418 + BMb 74.5184 + BMa 74.121 + BPa 74.221 + BCMU 74.321 + BPb 74.421 + BMb 74.521.
21. aug. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/167/s167921-ses34126.jpg
BMa 74 nr.74118
Tog 329
19. juni 2014
nord for Sørli
Foto: Svein Sando
74119
http://pix.njk.no/172/s172263-2014-12-13_4082.jpg
BMa 74 nr.74119
Tog 820/323 kjører inn på stasjonen den siste dagen med regiontog til Lillehammer.
13. des. 2014
Sandefjord
Foto: Hans Morten Tamnes
74121
http://pix.njk.no/150/s150042-DSC_0060B.jpg
BMa 74 nr.74121
Motorvognsettet BMa 74.121 + BPa 74.221 + BCMU 74.321 + BPb 74.421 + BMb 74.521 rett før avgang fra Drammen for en prøvetur i retning Oslo og Lillehammer.
24. aug. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/169/s169593-DSC_2205B.jpg
BMa 74 nr.74121
Toget kommer nærmest krypende forbi!
8. aug. 2014
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
74122
http://pix.njk.no/170/s170241-DSC_2327B.jpg
BMa 74 nr.74122
74-sett nr. 22.
8. aug. 2014
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/175/s175235-2015-05-06_0749.jpg
BMa 74 nr.74122
Lokaltoget til Lillehammer triller inn til plattform, ta plass.
6. mai 2015
Drammen
Foto: Hans Morten Tamnes
74123
http://pix.njk.no/148/s148417-DSC_0297B.jpg
BMa 74 nr.74123
På første del av prøveturen denne ettermiddagen skal settene 24 og 23 gå som dobbeltsett, mens returen sannsynligvis foregikk som enkeltsett i to forskjellige ruteleier etter det jeg mener å kunne legge merke til noen timer seinere. Her er BMa 74.123 + BPa 74.223 + BCMU 74.323 + BPb 74.423 + BMb 74.523 + BMa 74.124 + BPa 74.224 + BCMU 74.324 + BPb 74.424 + BMb 74.524.
6. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/149/s149370-DSC_0294C.jpg
BMa 74 nr.74123
EVN-nummeret til 74-sett nr. 23.
6. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
74124
http://pix.njk.no/148/s148418-DSC_0307B.jpg
BMb 74 nr.74523
BMa 74.124 og BMb 74.523 sammenkoblet.
6. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/149/s149770-DSC_0155B.jpg
BMa 74 nr.74124
74-settet BMa 74.124 + BPa 74.224 + BCMU 74.324 + BPb 74.424 + BMb 74.524 på prøvetur.
21. aug. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/169/s169785-DSC_0158B.jpg
BMa 74 nr.74124
74-sett nr. 24.
21. aug. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
74203
http://pix.njk.no/131/s131298-74-203_Erlen_2011-04-09.jpg
BPa 74 nr.74203
BPa 74 203 i Erlen
9. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
74204
http://pix.njk.no/131/s131299-74-204_Salez_2011-04-19.jpg
BPa 74 nr.74204
BPa 74 204 i Salez-Sennwald
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
http://pix.njk.no/152/s152910-ob2012-11-30-180679pt.jpg
BPa 74 nr.74204
30. nov. 2012
Notodden
Foto: Øyvind Berg
74205
http://pix.njk.no/142/s142453-2012-02-15_0238.jpg
BPa 74 nr.74205
De to siste vognene i settet. At vognen som veltet ikke har rast utfor den bratte og høye skrenten er en lykke.
15. feb. 2012
nord for Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/142/s142454-2012-02-15_0239.jpg
BPa 74 nr.74205
Den veltede vognen.
15. feb. 2012
nord for Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/142/s142591-2012-02-17_0320.jpg
BPa 74 nr.74205
Bakerste mellomvogn, veltet. Til alt hell var det flatt parti akkurat her, en vognlengde tidligere hadde vognen havnet utfor en bratt og høy fylling.
17. feb. 2012
Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
74301
http://pix.njk.no/135/s135821-IMG_0497.jpg
BCMU 74 nr.74301
Reklame på BCMU 74.301
10. aug. 2011
Trondheim
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/135/s135824-IMG_0508.jpg
BCMU 74 nr.74301
BMa 74.101 på Driftsbanegården
10. aug. 2011
Trondheim
Foto: Thomas Markovic
74303
http://pix.njk.no/131/s131300-74-303_Erlen_2011-04-09.jpg
BCMU 74 nr.74303
BCMU 74 303 i Erlen
9. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
74304
http://pix.njk.no/131/s131301-74-304_Salez_2011-04-19.jpg
BCMU 74 nr.74304
BCMU 74 304 i Salez-Sennwald
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
http://pix.njk.no/145/s145771-DSC_0110B.jpg
BCMU 74 nr.74304
Infoskjerm inne i et motorvognsett av type 74.
28. aug. 2011
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/152/s152908-ob2012-11-30-180672pt.jpg
BCMU 74 nr.74304
30. nov. 2012
Notodden
Foto: Øyvind Berg
74305
http://pix.njk.no/142/s142588-2012-02-17_0313.jpg
BCMU 74 nr.74305
Den bakerste av de tre forreste vognene står rett på bakken, vognens boggi er revet av.
17. feb. 2012
Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/142/s142905-2012-02-18_0473.jpg
BCMU 74 nr.74305
I overkant ute av kurs, det er utvilsomt behov for en sideveis forflytning før sporkontakt kan oppnås. Når en ser på vognens plassering, er det ikke til å undres over at kabelkanal og kabler fikk gjennomgå.
18. feb. 2012
Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/142/s142910-2012-02-18_0484.jpg
BCMU 74 nr.74305
Bakerste ende jekket opp, første steg i forberedelsene på å få beveget vognen sideveis.
18. feb. 2012
Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
74307
http://pix.njk.no/148/s148406-DSC_0654B.jpg
BCMU 74 nr.74307
Så kommer tog 826 og krysser med forsinket tog 873. Tog 826 bestod av BMa 74.103 + BPa 74.203 + BCMU 74.303 + BPb 74.403 + BMb 74.503.
Tog 873 + 826
13. juli 2012
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
74314
http://pix.njk.no/172/s172995-IMG_6433_900.jpg
BCMU 74 nr.74314
Dette er noen hundre meter nord for forrige standplass.
Tog 819
21. jan. 2015
nord for Holmestrand
Foto: Erik W. Johansson
74318
http://pix.njk.no/170/s170761-DSC_0127B.jpg
BCMU 74 nr.74318
Det var en gang...
4. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
74403
http://pix.njk.no/131/s131302-74-403_Erlen_2011-04-09.jpg
BPb 74 nr.74403
BPb 74 403 i Erlen
9. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
74404
http://pix.njk.no/131/s131303-74-404_Salez_2011-04-19.jpg
BPb 74 nr.74404
BPb 74 404 i Salez-Sennwald
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
74405
http://pix.njk.no/142/s142466-2012-02-15_0263.jpg
BPb 74 nr.74405
Overblikk over deler av de tre forrerste vognene i settet.
15. feb. 2012
nord for Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/142/s142904-2012-02-18_0468.jpg
BPb 74 nr.74405
En litt trist Jacobsboggi. I bakgrunnen en påsporet vogn. Og en skinnegang som ikke er egnet til formålet ...
18. feb. 2012
Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
74407
http://pix.njk.no/168/s168578-DSC_0651B.jpg
BPb 74 nr.74407
Vogn BPb 74.407 i 74-sett nr. 07.
13. juli 2012
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
74424
http://pix.njk.no/168/s168580-DSC_0169B.jpg
BPb 74 nr.74424
74-sett nr. 24 under prøvekjøring.
24. sep. 2012
sør for Hamar
Foto: Hans-Ole Sveia
74501
http://pix.njk.no/130/s130513-100_3863.jpg
BMb 74 nr.74501
NSB 74-01 i Sandvika
Tog 12060
26. mar. 2011
Foto: Steinar Danielsen
http://pix.njk.no/133/s133884-DSC_3752.jpg
BMb 74 nr.74501
Min tur kammerat sa der kommer forsinket 602 og jeg tenker jeg får fote den og snur meg rundt og da er begge Flirtene 20-30 meter unna meg så da prioriterte jeg den korte tiden på og slå på Videokamera så ble kun bilde bakfra.
23. juni 2011
Hokksund
Foto: Frode Skogstad
http://pix.njk.no/134/s134991-DSC_0103B.jpg
BMb 74 nr.74501
Prøvetoget bestående av 74-sett nr. 02 og 01 går fra Gol. Klokka er 11.15. Folk gjør store øyne og ser på. Vogn 74.501 nærmest fotografen/bakerst i toget. Foto: Hans-Ole Sveia.
14. juli 2011
Gol
Foto: Hans-Ole Sveia
74502
http://pix.njk.no/132/s132678-DSC_0015B.jpg
BMb 74 nr.74502
74-sett nr. 02 og motorvognsett BM 69.001 + BS 69.601 side om side. Foto: Hans-Ole Sveia.
27. mai 2011
sidespor ved
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/132/s132705-DSC_0057B.jpg
BMb 74 nr.74502
Målevogn rett før den passerer motorvogn BMb 74.502. Foto: Hans-Ole Sveia.
27. mai 2011
sidespor ved
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/150/s150038-DSC_0254B.jpg
BMb 74 nr.74502
Nytt og gammelt i motorvognsettsparken på IC-strekningene. Her er BMb 74.502 ved siden av et 70-sett i Skien. Det nyeste NSB-emblemet på BMb 74.502. "Gakk-gakken" på 70-settet.
21. aug. 2012
Skien N
Foto: Hans-Ole Sveia
74503
http://pix.njk.no/131/s131304-74-503_Salez_2011-04-19.jpg
BMb 74 nr.74503
BMb 74 503 i Salez-Sennwald
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
http://pix.njk.no/131/s131308-IMG_5089.jpg
BMb 74 nr.74503
Påskrifter på BMb 74 503.
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
http://pix.njk.no/137/s137846-ob2011-09-20-164375.jpg
BMb 74 nr.74503
20. sep. 2011
Drammen
Foto: Øyvind Berg
74504
http://pix.njk.no/131/s131306-74-504_Sulgen_2011-04-18.jpg
BMb 74 nr.74504
BMb 74 504 i Sulgen
18. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
http://pix.njk.no/131/s131305-74-504_Salez_2011-04-19.jpg
BMb 74 nr.74504
BMb 74 504 i Salez-Sennwald
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
http://pix.njk.no/131/s131307-IMG_5062.jpg
BMb 74 nr.74504
Påskrifter på BMb 74 504.
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
74505
http://pix.njk.no/142/s142465-2012-02-15_0262.jpg
BMb 74 nr.74505
Fronten på den forrerste motorvognen, slik den fremstår fra siden. Sideveggen på førerrommet er omfattende skadet.
15. feb. 2012
nord for Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/142/s142461-2012-02-15_0254.jpg
BMb 74 nr.74505
Den forrerste motorvognen, skadene er åpenbare.
15. feb. 2012
nord for Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/142/s142459-2012-02-15_0251.jpg
BMb 74 nr.74505
Den forrerste motorvognen sett ovenfra.
15. feb. 2012
nord for Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
74506
http://pix.njk.no/144/s144030-ob2012-03-21-169636pt.jpg
BMb 74 nr.74506
21. mar. 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/176/s176855-2015-07-01_1717.jpg
BMb 74 nr.74506
… 74.06-settet. Langs Farris er mange rettstrekninger så korte at et tog bestående av to Flirt-sett får anledning til å utgjøre en S …
1. juli 2015
Eikenes
Foto: Hans Morten Tamnes
74507
http://pix.njk.no/148/s148404-DSC_0642B.jpg
BMb 74 nr.74507
Tog 873 i Holmestrand - ventende på kryssing med tog 826. Tog 873 bestod av BMb 74.507 + BPb 74.407 + BCMU 74.307 + BPa 74.207 + BMa 74.107 + BMb 74.502 + BPb 74.402 + BCMU 74.302 + BPa 74.202 + BMa 74.102.
Tog 873
13. juli 2012
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/148/s148405-DSC_0647B.jpg
BMb 74 nr.74507
Tog 873 i Holmestrand - ventende på kryssing med tog 826. Tog 873 bestod av BMb 74.507 + BPb 74.407 + BCMU 74.307 + BPa 74.207 + BMa 74.107 + BMb 74.502 + BPb 74.402 + BCMU 74.302 + BPa 74.202 + BMa 74.102.
Tog 873
13. juli 2012
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/175/s175368-DSC_6315B.jpg
BMb 74 nr.74507
Tog 825 på Bærug bru. Toget besto av BMb 74 507 + BPb 74 407 + BCMU 74 307 + BMa 74 207 + BMa 74 107.
Tog 825
8. mai 2015
Eikenes
Foto: Hans-Ole Sveia
74508
http://pix.njk.no/145/s145076-DSC_0387B.jpg
BMb 74 nr.74508
74-sett nr. 08 og 10 på prøvetur Skien-Lillehammer. Til venstre fører BMb 72.120 an i lokaltoget Kongsberg-Eidsvoll. Foto: Hans-Ole Sveia.
16. apr. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/145/s145077-DSC_0392B.jpg
BMb 74 nr.74508
74-sett nr. 08 og 10 på prøvetur Skien-Lillehammer. Foto: Hans-Ole Sveia.
16. apr. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/149/s149765-DSC_0141B.jpg
BMb 74 nr.74508
Tog 821 ankommer Drammen. Toget bestod av BMb 74.508 + BPb 74.408 + BCMU 74.308 + BPa 74.208 + BMa 74.108 + BMb 74.504 + BPb 74.404 + BCMU 74.304 + BPa 74.204 + BMa 74.104.
Tog 821
20. aug. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
74509
http://pix.njk.no/169/s169617-DSC_0495B.jpg
BMb 74 nr.74509
Tog i Holmestrand.
26. mai 2014
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/175/s175362-DSC_6283B.jpg
BMb 74 nr.74509
Tog 823 ankommer Eikenes holdeplass. Toget besto av BMb 74 509 + BPb 74 409 + BCMU 74 309 + BPa 74 209 + BMa 74109.
Tog 823
8. mai 2015
Eikenes
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/178/s178358-DSC_2937B.jpg
BMb 74 nr.74509
Tog 821 besto av 74-sett nr. 09 og 04. Vogn BMb 74509 leder an først i toget. I bakgrunnen ser vi tårnet til Holmestrand kirke.
Tog 821
9. sep. 2015
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
74510
http://pix.njk.no/149/s149692-DSC_0011B.jpg
BMb 74 nr.74510
Materiellet fra tog 326 ble "snudd" til tog 325 på Tangen, slik at dette bestod av BMb 74.510 + BPb 74.410 + BCMU 74.310 + BPa 74.210 + BMa 74.110.
Tog 326/325
23. aug. 2012
Tangen
Foto: Hans-Ole Sveia
74511
http://pix.njk.no/151/s151787-ob2012-10-28-179731pt.jpg
BMb 74 nr.74511
28. okt. 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/154/s154637-ob2013-01-25-181455pt.jpg
BMb 74 nr.74511
Tog 819
25. jan. 2013
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/175/s175490-DSC_6435B.jpg
BMb 74 nr.74511
Stadler Flirt-sett på Eidsvoll.
10. mai 2015
Eidsvoll
Foto: Hans-Ole Sveia
74512
http://pix.njk.no/145/s145950-ob2012-05-03-171016pt.jpg
BMb 74 nr.74512
3. mai 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/149/s149727-DSC_0184B.jpg
BMb 74 nr.74512
Tog 873 i Larvik. Toget bestod av BMb 74.512 + BPb 74.412 + BCMU 74.312 + BPa 74.212 + BMa 74.112 + BMb 74.509 + BPb 74.409 + BCMU 74.309 + BPa 74.209 + BMa 74.109. Begge sett var overtatt av NSB fredag 17. august 2012. I spor 1 ser vi 70-sett nr. 08 som skulle gå fra Larvik som tog 830.
Tog 873
21. aug. 2012
Larvik
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/149/s149737-DSC_0208B.jpg
BMb 74 nr.74512
Tog 873 rett etter ankomst til Skien. Toget bestod av BMb 74.512 + BPb 74.412 + BCMU 74.312 + BPa 74.212 + BMa 74.112 + BMb 74.509 + BPb 74.409 + BCMU 74.309 + BPa 74.209 + BMa 74.109.
Tog 873
21. aug. 2012
Skien N
Foto: Hans-Ole Sveia
74513
http://pix.njk.no/152/s152306-ob2012-11-07-179855pt.jpg
BMb 74 nr.74513
7. nov. 2012
Drammen
Foto: Øyvind Berg
74514
http://pix.njk.no/150/s150036-DSC_0113B.jpg
BMb 74 nr.74514
Tog 824. Toget bestod av BMa 74.102 + BPa 74.202 + BCMU 74.302 + BPb 74.402 + BMb 74.502 + BMa 74.114 + BPa 74.214 + BCMU 74.314 + BPb 74.414 + BMb 74.514.
Tog 824
20. aug. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/172/s172994-IMG_6428_900.jpg
BMb 74 nr.74514
Dette er noen hundre meter nord for forrige standplass.
Tog 819
21. jan. 2015
nord for Holmestrand
Foto: Erik W. Johansson
74515
http://pix.njk.no/169/s169544-DSC_2314B.jpg
BMb 74 nr.74515
Tog på Holmestrand stasjon.
8. aug. 2014
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/177/s177682-2015-08-06_2880.jpg
BMb 74 nr.74515
Toget til Skien kommer sigende, ...
6. aug. 2015
Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/177/s177683-2015-08-06_2882.jpg
BMb 74 nr.74515
… reisende som velger å nyte utsikten kan få et glimt av Farris badet i sensommerettermiddagssol, ...
6. aug. 2015
Kjose
Foto: Hans Morten Tamnes
74517
http://pix.njk.no/169/s169590-DSC_2279B.jpg
BMb 74 nr.74517
Tog gjennom Holmestrand. Vi ser 74-sett nr. 17.
8. aug. 2014
Holmestrand
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/176/s176869-2015-07-01_1757.jpg
BMb 74 nr.74517
… baktroppen utgjøres av 74.517.
1. juli 2015
Eikenes
Foto: Hans Morten Tamnes
74518
http://pix.njk.no/148/s148411-DSC_0122B.jpg
BMb 74 nr.74518
Også 74-sett nr. 18 var på prøvetur og hilser på sitt eget vis før det kjører opp til Sundland. Vogna på bildet er BMb 74.518.
4. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/148/s148412-DSC_0120B.jpg
BMb 74 nr.74518
74-sett nr. 18 på prøvetur. Settet består av BMb 74.518 + BPb 74.418 + BCMU 74.318 + BPa 74.218 + BMa 74.118.
4. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/176/s176927-685c_37951.jpg
BMb 74 nr.74518
4. juli 2015
Foto: Svein Sando
74521
http://pix.njk.no/150/s150044-DSC_0066B.jpg
BMb 74 nr.74521
Motorvognsettet BMa 74.121 + BPa 74.221 + BCMU 74.321 + BPb 74.421 + BMb 74.521 rett etter avgang fra Drammen på en prøvetur i retning Oslo og Lillehammer.
24. aug. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
74523
http://pix.njk.no/148/s148413-DSC_0219B.jpg
BMb 74 nr.74523
74-sett nr. 23 tilbake fra prøvetur. Settet består av BMb 74.523 + BPb 74.423 + BCMU 74.323 + BPa 74.223 + BMa 74.123.
5. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/148/s148416-DSC_0227B.jpg
BMb 74 nr.74523
74-sett nr. 23 går opp til Sundland etter prøveturen. Settet består av BMb 74.523 + BPb 74.423 + BCMU 74.323 + BPa 74.223 + BMa 74.123.
5. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/148/s148418-DSC_0307B.jpg
BMb 74 nr.74523
BMa 74.124 og BMb 74.523 sammenkoblet.
6. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
74524
http://pix.njk.no/148/s148409-DSC_0059B.jpg
BMb 74 nr.74524
74-sett nr. 24 (BMb 74.524 + BPb 74.424 + BCMU 74.324 + BPa 74.224 + BMa 74.124) legger ut på ettermiddagens prøvetur fra Drammen - tydeligvis til Vestfoldbanen i et ruteleie som disse settene ganske sikkert kommer til å gå i etter at sommeren er slutt.
4. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/148/s148410-DSC_0117B.jpg
BMb 74 nr.74524
74-sett nr. 24 har returnert til Drammen etter prøveturen. Her står BMb 74.524 + BPb 74.424 + BCMU 74.324 + BPa 74.224 + BMa 74.124 klar for å kjøre opp til Sundland etter prøveturen.
4. juli 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/150/s150037-DSC_0171B.jpg
BMb 74 nr.74524
Motorvognsettet BMa 74.124 + BPa 74.224 + BCMU 74.324 + BPb 74.424 + BMb 74.524 rett etter avgang fra Drammen for en prøvetur i retning Oslo og Lillehammer.
21. aug. 2012
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia

Med NJK-medlemskap ville du kunne se 771 bilder i stedet for bare 170. Ikke-medlemmer vises inntil tre bilder for hver enhet, dog de tre beste.

Fjern visning av alle bilder

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, L, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 1.55 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 12021 treff på rmdb, og 25576110 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5176 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 1.55 sek