NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

B5

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26001NSB Strømmen . Kilde:ER    197716. mar. 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-6
B5-3
26002NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
BC5-3
26003NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26004NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26005NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26006NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26007NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
BC5-3
26008NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26009NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
26010NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977 mai 1994 1998 okt. 1998
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-5
26011NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26012NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
A5-1
26013NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
A5-1
26014NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-5
26015NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-6
B5-3
26016NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-5
26017NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-6
B5-3
26018NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-5
26019NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-3
26020NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
26021NSB
NJM(mus)
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-6
B5-3
26022NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
26023NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980     2013
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-3
26024NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
BC5-3
26025NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-5
26026NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
26027NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980   jan. 2014  
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5N
26028 19. feb. 2014  2875 028-0NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5
26029NSB
NJM(mus)
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5
B5CN
26030 19. feb. 2014  2873 030-8NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5
26031NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980  15. juli 2013senest 24. juli 2013
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5
B5CN
26032 19. feb. 2014  2873 032-4NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-5
26033NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-6
B5-3
26034NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-5
26035NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-3
26036NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26037NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26038NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26039NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-6
B5-5
26040NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
B5-3
26041NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
26042NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980     2013
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
26043NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980  31. okt. 2012  
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
BC5-3
26044NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
BC5-3
26045NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
BC5-3
26046NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-2
26047NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980   jan. 2014  
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-6
B5-3
26048NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26049NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26050NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
26051NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981   jan. 2014  
B5 [32910]
B5-2 [32910]
26052NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981  12. juni 2012  
B5 [32910]
B5-2 [32910]
A5-1
26053NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
26054NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981   jan. 2014  
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26055NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26056NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
A5-1
26057NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
26058NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981     2013
B5 [32910]
B5-2 [32910]
A5-1
26059NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26060NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
BC5-3
26061NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
A5-1
26062NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
B5 [32910]
B5-2 [32910]
B5-3
26063NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 1981      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
26001
http://pix.njk.no/137/s137395-DSC_0126B.jpg
B5-3 nr.26001
Bombardier-boggi uten magnetskinnebrems - på vogn B 5-3 26001. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 875
  
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/122/s122938-DSC_0402B.jpg
B5-3 nr.26001
Prøvetog Oslo S.-Hamar med fem nyoppussede type 5-vogner. Toget bestod av El 18.2262 + B5-3 26018 + B5-3 26007 + A5-1 26014 + B5-3 26015 + B5-3 26001. Plattformendedørene på vognene er av en ny type. Foto: Hans-Ole Sveia.
23. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/122/s122943-DSC_0407B.jpg
B5-3 nr.26001
B5-3 26001 i prøvetog Oslo S.-Hamar. Toget bestod av El 18.2262 + B5-3 26018 + B5-3 26007 + A5-1 26014 + B5-3 26015 + B5-3 26001. Foto: Hans-Ole Sveia.
23. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
26002
http://pix.njk.no/195/s195006-Tog405171021-7wHeimdal.jpg
B5-3 nr.26002
Nattog 405 to timer forsinket til Heimdal
Tog 405
21. okt. 2017
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/32/s32848-B5-26002_03b.jpg
B5-2 nr.26002
B5 26002
10. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26003
http://pix.njk.no/137/s137389-DSC_0138B.jpg
BC5-3 nr.26003
Vogn BC 5-3 26003 - interiørbilde. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 875
8. juli 2011
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/137/s137390-DSC_0423B.jpg
BC5-3 nr.26003
Vogn BC 5-3 26003 - interiørbilde. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 875
31. aug. 2011
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/137/s137391-DSC_0428B.jpg
BC5-3 nr.26003
Vogn BC 5-3 26003 - interiørbilde. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 875
31. aug. 2011
Foto: Hans-Ole Sveia
26004
http://pix.njk.no/32/s32849-B5-26004_03.jpg
B5-2 nr.26004
B5 26004
12. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/56/s56819-170507-26004-Halden-4786.jpg
B5-2 nr.26004
Med både gammel rettvendt og nytt speilvendt emblem.
17. mai 2007
Halden
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/56/s56821-170507-26004-Halden-4788.jpg
B5-2 nr.26004
Med både gammel rettvendt og nytt speilvendt emblem.
17. mai 2007
Halden
Foto: R. G. Nilsson
26005
http://pix.njk.no/138/s138570-DSC_0375B.jpg
B5-3 nr.26005
Vogn 75762875505-5 eller B 5-3 26005. Foto: Hans-Ole Sveia.
10. okt. 2011
sidespor i nærheten av Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/32/s32850-B5-26005_04.jpg
B5-2 nr.26005
B5 26005,
17. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32853-B5-26005innv02b.jpg
B5-2 nr.26005
B5 26005 innvendig
4. apr. 2003
Lodalen
Foto: Erland Rasten
26006
http://pix.njk.no/180/s180504-DSC_5278B.jpg
B5-3 nr.26006
Tog 45 på Støren stasjon og bussene til høyre. Tog 45 besto av El 18.2241 og ni vogner (tre B 5-3 + FR 5-1 + 3 B5-3 + BC 5-3 + A 5-1).
Tog 45
30. des. 2015
Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/191/s191788-DSC05735.jpg
B5-3 nr.26006
B5-3 26006 i Sommertoget
21. juni 2017
Trondheim
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/191/s191807-ob2017-06-21-218718bel.jpg
B5-3 nr.26006
Tog 7001
21. juni 2017
Oslo S
Foto: Øyvind Berg
26007
http://pix.njk.no/122/s122940-DSC_0404B.jpg
B5-3 nr.26007
B5-3 26007 i prøvetog Oslo S.-Hamar. Toget bestod av El 18.2262 + B5-3 26018 + B5-3 26007 + A5-1 26014 + B5-3 26015 + B5-3 26001. Foto: Hans-Ole Sveia.
23. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/36/s36857-DSCN3631.jpg
B5-2 nr.26007
I parkert tog
25. mar. 2006
Foto: Kristoffer W. Svendsen
26008
http://pix.njk.no/139/s139262-DSC_0048B.jpg
BC5-3 nr.26008
Kommentar på displayet til vogn BC 5-3 26008 (75768475508-0) etter turen. Foto: Hans-Ole Sveia.
7. nov. 2011
sidespor ved Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/32/s32855-B5-26008_02b.jpg
B5-2 nr.26008
B5 26008
23. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26009
http://pix.njk.no/175/s175718-DSC_6833B.jpg
B5-3 nr.26009
Litteraturtoget mellom Snurruhagen og Basmoen (Støren). Dette besto av El 18.2247 + WLAB-2 21097 + FR5-1 21722 + B5-3 26009 + A4 24010 + B5-3 26039.
26. mai 2015
sør for Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/32/s32856-B5-26009_02b.jpg
B5-2 nr.26009
B5 26009
9. mar. 2005
Lodalen
Foto: Erland Rasten
26010
http://pix.njk.no/33/s33820-070998-26010-Grd.jpg
B5-2 nr.26010
7. sep. 1998
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/33/s33821-070998-26010-Grd-2.jpg
B5-2 nr.26010
7. sep. 1998
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/33/s33822-070998-26010-Grd-3.jpg
B5-2 nr.26010
Ugraset gror i et hull i vognsiden.
7. sep. 1998
Foto: R. G. Nilsson
26011
http://pix.njk.no/149/s149320-DSC_0005B.jpg
B5-5 nr.26011
Tog 42 er nettopp i ferd med å forlate Kongsvoll stasjon. Denne dagen er det bare nyoppussede type 5-vogner. Toget bestod av El 18.2241 + 26013 + 26003 + 26050 + 26016 + 21718 + 26004 + 26005 + 26011.
Tog 42
13. aug. 2012
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/54/s54824-B52601101.jpg
B5-2 nr.26011
B5 26011
24. mai 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26012
http://pix.njk.no/54/s54825-B52601204.jpg
B5-2 nr.26012
B5 26012
24. mai 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26013
http://pix.njk.no/138/s138622-DSC_0363B.jpg
A5-1 nr.26013
Bombardier-boggi under vogn 75763875513-7 eller A 5-1 26013. Foto: Hans-Ole Sveia.
10. okt. 2011
sidespor i nærheten av Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/139/s139161-DSC_0252B.jpg
A5-1 nr.26013
Fra venstre: Vognenden av FR 5-1 21727, A 5-1 26013, BC 5-3 26008 og B 5-3 26005. Foto: Hans-Ole Sveia.
24. okt. 2011
sidespor i nærheten av Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/139/s139263-DSC_0029B.jpg
A5-1 nr.26013
Detaljfoto av forskjellen mellom MD-boggier og Bombardier-boggier, samt design, mellom vogn B 3-2 25572 og nyoppusset vogn A 5-1 26013. Foto: Hans-Ole Sveia.
7. nov. 2011
sidespor ved Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
26014
http://pix.njk.no/122/s122941-DSC_0405B.jpg
A5-1 nr.26014
A5-1 26014 i prøvetog Oslo S.-Hamar. Toget bestod av El 18.2262 + B5-3 26018 + B5-3 26007 + A5-1 26014 + B5-3 26015 + B5-3 26001. Foto: Hans-Ole Sveia.
23. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/137/s137066-DSC_0120B.jpg
A5-1 nr.26014
Da jeg ankommer Drammen stasjon med tog 525 står tog 875 ennå på Drammen stasjon. Her er vogn A 5-1 26014 på Drammen stasjon kl. 16.56. Tog 875 skulle ha gått fra stasjonen kl. 16.48. Tog 602 tas inn på Drammen stasjon, og tog 525 får gå. Tog 875 må ennå vente. Siste bilde jeg tar av toget på Drammen stasjon er kl. 17.01. Omtrent da får tog 875 avgang etter å ha krysset med tog 826 i Drammen. Tog 875 blir altså ca. 13 min. forsinket. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 875
2. sep. 2011
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/32/s32857-B5-26014_01b.jpg
B5-2 nr.26014
B5 26014
19. mai 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26015
http://pix.njk.no/122/s122942-DSC_0406B.jpg
B5-5 nr.26015
B5-3 26015 i prøvetog Oslo S.-Hamar. Toget bestod av El 18.2262 + B5-3 26018 + B5-3 26007 + A5-1 26014 + B5-3 26015 + B5-3 26001. Foto: Hans-Ole Sveia.
23. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/175/s175569-DSC_6787B.jpg
B5-5 nr.26015
Tog 42 på Støren stasjon. Dette besto av lok El 18.2251 og vognene 26062, 26045, 26050, 21718, 26007, 26024 og 26015.
Tog 42
19. mai 2015
Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/54/s54881-B52601501.jpg
B5-2 nr.26015
B5 26015 i Kongetog
14. juni 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26016
http://pix.njk.no/36/s36856-DSCN3628.jpg
B5-2 nr.26016
I parkert tog
25. mar. 2006
Foto: Kristoffer W. Svendsen
26017
http://pix.njk.no/180/s180008-DSC_5255B.jpg
B5-5 nr.26017
B 5-5 26017.
2. des. 2015
Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/55/s55041-D23420.jpg
B5-2 nr.26017
B5 26017
24. juni 1993
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/54/s54882-B52601701.jpg
B5-2 nr.26017
B5 26017
9. mar. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26018
http://pix.njk.no/122/s122939-DSC_0403B.jpg
B5-6 nr.26018
B5-3 26018 i prøvetog Oslo S.-Hamar. Toget bestod av El 18.2262 + B5-3 26018 + B5-3 26007 + A5-1 26014 + B5-3 26015 + B5-3 26001. Foto: Hans-Ole Sveia.
23. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/35/s35243-DSC05566.jpg
B5-2 nr.26018
I Halden
7. juli 2005
Halden
Foto: Thomas Markovic
26019
http://pix.njk.no/32/s32858-B5-26019_03.jpg
B5-2 nr.26019
B5 26019
23. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26020
http://pix.njk.no/32/s32545-210701-26020-Loenga.jpg
B5-2 nr.26020
21. juli 2001
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/34/s34382-B5-26020_01.jpg
B5-2 nr.26020
B5 26020
9. feb. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26021
http://pix.njk.no/171/s171768-DSC_0213B.jpg
B5-2 nr.26021
B5-2 26021 i trafikk hos NSB - før den ble museumsvogn hos Norsk Jernbanemuseum.
27. mai 2011
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/134/s134536-ob2011-06-23-160557.jpg
B5-2 nr.26021
23. juni 2011
Drammen
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/138/s138726-SAM_0443.jpg
B5-2 nr.26021
B5-2 26021
14. okt. 2011
Drammen
Foto: Odd Håkon Johansen
26022
http://pix.njk.no/34/s34383-B5-26022_04.jpg
B5-2 nr.26022
B5 26022
13. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26023
http://pix.njk.no/174/s174209-DSC_0295B.jpg
B5-2 nr.26023
B5-2 26023 og B5-2 26058.
21. aug. 2012
Skien N
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/151/s151667-Cbg211012T608v26023.jpg
B5-2 nr.26023
Neste vogn er relativt nylakkert i variant av 80-tallsfarger, med helt moderne logo
Tog 608
21. okt. 2012
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/32/s32404-120601-26023-Lod.jpg
B5-2 nr.26023
12. juni 2001
Lodalen
Foto: R. G. Nilsson
26024
http://pix.njk.no/131/s131051-DSCN8925.jpg
B5-2 nr.26024
Påskrifter
13. apr. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/131/s131052-DSCN8926.jpg
B5-2 nr.26026
13. apr. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/131/s131055-DSCN8927-.jpg
B5-2 nr.26024
Under vedlikehold, verksted Grorud
13. apr. 2011
Foto: Stig
26025
http://pix.njk.no/55/s55043-D11936.jpg
B5 nr.26025
B5 26025, toget dag i Halden
11. mai 1985
Halden
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/38/s38999-PIC_0049.jpg
B5-2 nr.26025
I parkert tog
18. mai 2006
Halden
Foto: Kristoffer W. Svendsen
26026
http://pix.njk.no/131/s131058-DSCN8935.jpg
B5-2 nr.26026
Verksted Grorud
13. apr. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/131/s131060-DSCN8936.jpg
B5-2 nr.26026
13. apr. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/131/s131061-DSCN8941.jpg
B5-2 nr.26026
13. apr. 2011
Foto: Stig
26027
http://pix.njk.no/149/s149870-C26027Bre120712nattkl1315.jpg
B5-2 nr.26027
Nattogsvognene er vist under i rekkefølge som de gikk i toget
12. juli 2012
Breland
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/32/s32859-B5-26027_02.jpg
B5-2 nr.26027
B5 26027
1. mar. 2005
Lodalen
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/51/s51740-B5226027Bg15022007KHE.jpg
B5-2 nr.26027
15. feb. 2007
Bergen
Foto: Kjell Hegna
2875 028-0
http://pix.njk.no/151/s151904-E201012v26028t608.jpg
B5-2 nr.26028
Fjerde vogn
Tog 608
28. okt. 2012
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/122/s122963-DSC_0941B.jpg
B5-2 nr.26028
Tog 601 rett etter avgang fra Drammen stasjon. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 601
16. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/149/s149871-D26028Bre120712nattkl1315.jpg
B5-2 nr.26028
12. juli 2012
Breland
Foto: Kjell Hegna
26029
http://pix.njk.no/74/s74864-CIMG20571.jpg
BC5 nr.26029
På Marienborg i Trondheim
14. mar. 2008
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/153/s153223-DSC_0035B.jpg
BC5 nr.26029
Returtoget vel framme på Støren. Toget bestod av Di 3.616 + 21255 + BC 5 26029 + FR 3-2 21265 + ZU 20 205 + Di 3.603 + 226 8239-5 + B 1 19925.
Tog 2400
9. des. 2012
Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/155/s155753-26029.jpg
BC5 nr.26029
BC5 26029
5. mar. 2013
Dombås
Foto: Hans Martin Lie
2873 030-8
http://pix.njk.no/72/s72146-CIMG71192.jpg
BC5 nr.26030
I Bodø
2. juli 2007
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/160/s160592-015B.jpg
BC5 nr.26030
Fra Driftsbanegården, Trondheim. Til venstre snuten av BM 73.005. Vi ser ellers BC5 26030, B3-3 25583, BF14 21723, BF14 21721, B3-2 25574 og BC5 26032.
24. aug. 2013
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/31/s31910-250699-26030-utv.jpg
BC5 nr.26030
Har kommet i nattoget og skal gå igjen i dagtoget.
25. juni 1999
Bodø
Foto: R. G. Nilsson
26031
http://pix.njk.no/74/s74863-CIMG20581.jpg
BC5 nr.26031
På Marienborg i Trondheim
14. mar. 2008
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/84/s84396-IMG_4543.jpg
BC5 nr.26031
Hvilestolvognen
Tog 472
28. aug. 2008
Foto: Lars Kristian Røli
http://pix.njk.no/84/s84398-IMG_4545.jpg
BC5 nr.26031
Dobbel hvilestol
Tog 472
28. aug. 2008
Foto: Lars Kristian Røli
2873 032-4
http://pix.njk.no/72/s72144-CIMG711911.jpg
BC5 nr.26032
I Bodø
2. juli 2007
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/126/s126546-DSC_0861.jpg
BC5 nr.26032
4. okt. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/136/s136940-26032.jpg
BC5 nr.26032
BC5 26032
28. aug. 2011
Dombås
Foto: Hans Martin Lie
26033
http://pix.njk.no/191/s191363-DSC04959.jpg
B5-5 nr.26033
B5-5 26033 på Leangen stasjon
28. mai 2017
Leangen
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/55/s55035-B52603301.jpg
B5-2 nr.26033
B5 26033
31. mai 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26034
http://pix.njk.no/55/s55036-B52603403.jpg
B5-2 nr.26034
B5 26034
5. okt. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26035
http://pix.njk.no/55/s55046-D06809.jpg
B5 nr.26035
B5 26035
2. mai 1983
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/55/s55037-B52603502.jpg
B5-2 nr.26035
B5 26035
21. aug. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26036
http://pix.njk.no/58/s58118-DSC055681.jpg
B5-2 nr.26036
I Halden
7. juli 2005
Halden
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/55/s55039-B52603604.jpg
B5-2 nr.26036
B5 26036
21. aug. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26037
http://pix.njk.no/158/s158282-122B.jpg
BR 185 nr.185 685-5
Trondheim stasjonsområde under ombygging. I spor 4 ser vi vognene B5-5 26015 og B5-3 26037 fra tog 41/46 Dombås-Trondheim-Dombås. I spor 22 ser vi Cargolinks lok 185 685. Dette gikk siden for egen maskin til Driftsbanegården.
Tog 41, 46
3. juni 2013
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/32/s32860-B5-26037_01.jpg
B5-2 nr.26037
B5 26037
5. aug. 2005
Vst. Sundland
Foto: Erland Rasten
26038
http://pix.njk.no/130/s130580-DSCN8675.jpg
B5-2 nr.26038
Påskrifter
6. apr. 2011
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/130/s130581-DSCN8676.jpg
B5-2 nr.26038
Fra ende 1
6. apr. 2011
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/130/s130582-DSCN8684.jpg
B5-2 nr.26038
Fra ende 2
6. apr. 2011
Foto: Stig H F
26039
http://pix.njk.no/32/s32408-120601-26039-Sarp.jpg
B5-2 nr.26039
12. juni 2001
Sarpsborg
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32861-B5-26039_01b.jpg
B5-2 nr.26039
B5 26039
15. apr. 2005
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
26040
http://pix.njk.no/55/s55383-B5-26040_06.jpg
B5-2 nr.26040
B5 26040
2. juni 2006
Bjørgeseter
Foto: Erland Rasten
26041
http://pix.njk.no/55/s55777-BC5-2-26041_01.jpg
BC5-2 nr.26041
BC5-2 26041
12. juni 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26042
http://pix.njk.no/55/s55778-BC5-2-26042_02.jpg
BC5-2 nr.26042
BC5-2 26042
31. okt. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26043
http://pix.njk.no/31/s31905-230291-26043-skader-I.jpg
B5-2 nr.26043
Sterkt skadet etter ulykken ved Bjorli der to reisende omkom 18. januar 1991.
23. feb. 1991
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31906-230291-26043-skader-II.jpg
B5-2 nr.26043
Sterkt skadet etter ulykken ved Bjorli der to reisende omkom 18. januar 1991.
23. feb. 1991
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/33/s33793-BC5-2-26043_01B.jpg
BC5-2 nr.26043
BC5-2 26043
1. apr. 2005
Lodalen
Foto: Erland Rasten
26044
http://pix.njk.no/180/s180006-DSC_5266.jpg
BC5-3 nr.26044
BC 5-3 26044.
2. des. 2015
i nærheten av Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/32/s32024-160494-26044-Finse.jpg
B5-2 nr.26044
Med OL-merking.
Tog 602
16. apr. 1994
Haugastøl
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/55/s55784-BC5-2-26044_02.jpg
BC5-2 nr.26044
BC5-2 26044
19. apr. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26045
http://pix.njk.no/32/s32862-B5-26045_01b.jpg
B5-2 nr.26045
B5 26045 før ombygging til BC5-2
5. mai 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/33/s33794-BC5-2-26045_02B.jpg
BC5-2 nr.26045
BC5-2 26045
15. juli 2004
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/33/s33795-BC5-2-26045innv_02.jpg
BC5-2 nr.26045
BC5-2 26045 innvendig i Komfort-avd.
23. nov. 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26046
http://pix.njk.no/32/s32911-B5-26046_03.jpg
BC5-2 nr.26046
B5 26046 før ombygging til BC5
28. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/33/s33796-BC5-2-26046_01.jpg
BC5-2 nr.26046
BC5-2 26046
1. apr. 2005
Lodalen
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/33/s33255-211003-26046-kontorint.jpg
BC5-2 nr.26046
Interiøret i kontoravdelingen like etter at vogna er ombygget fra B5 til BC5.
21. okt. 2003
Foto: R. G. Nilsson
26047
http://pix.njk.no/151/s151905-F281012v26047t608.jpg
BC5-2 nr.26047
Femte og siste vogn
Tog 608
28. okt. 2012
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/152/s152114-5fVa041112T60826047.jpg
BC5-2 nr.26047
Siste vogn
Tog 608
4. nov. 2012
Vaksdal
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/55/s55384-B5-26047_01.jpg
BC5-2 nr.26047
B5 26047 før omb. til BC5-2
13. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26048
http://pix.njk.no/1/s1183-270496-SIGboggi-26048.jpg
B5-3 nr.26048
  
http://pix.njk.no/32/s32912-B5-26048_02b.jpg
B5-2 nr.26048
B5 26048 me SIG boggi
15. juli 2004
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31739-270496-SIGboggi-26048.jpg
B5-2 nr.26048
SIG-boggi
27. apr. 1996
Foto: R. G. Nilsson
26049
http://pix.njk.no/32/s32913-B5-26049_03b.jpg
B5-2 nr.26049
B5 26049, med SIG boggi
15. apr. 2005
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32410-120601-26049-boggi.jpg
B5-2 nr.26049
Detaljbilde med Sig-boggi.
12. juni 2001
Sarpsborg
Foto: R. G. Nilsson
26050
http://pix.njk.no/175/s175619-DSC_6818B.jpg
B5-3 nr.26050
Tog 42 på en mer vårlig dag - på Støren. Vogn 26050 som skulle ha gått som ordningsnr. 4, går i stedet aller bakerst.
Tog 42
21. mai 2015
Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/32/s32915-B5-26050_07b.jpg
B5-2 nr.26050
B5 26050, med SIG boggi
28. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26051
http://pix.njk.no/151/s151901-B281012v26051t608.jpg
B5-2 nr.26051
608 på vei østover. Første vogn er 26051 (?)
Tog 608
28. okt. 2012
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/152/s152107-5bVa041112T608v26051.jpg
B5-2 nr.26051
Slitte påskrifter på første vogn
Tog 608
4. nov. 2012
Vaksdal
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/55/s55426-B5_26051Bg230407KHE.jpg
B5-2 nr.26051
23. apr. 2007
Bergen
Foto: Kjell Hegna
26052
http://pix.njk.no/82/s82526-DSCF0438.jpg
B5-2 nr.26052
BM 93 kommer kjørene inn til hamar stasjon
  
Foto: Emil Frogner
http://pix.njk.no/32/s32917-B5-26052_04b.jpg
B5-2 nr.26052
B5 26052
23. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/35/s35244-DSC05577.jpg
B5-2 nr.26052
I Halden
7. juli 2005
Halden
Foto: Thomas Markovic
26053
http://pix.njk.no/55/s55385-B5-26053_01.jpg
B5-2 nr.26053
B5 26053
14. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26054
http://pix.njk.no/55/s55399-B5-26054_07.jpg
B5-2 nr.26054
B5 26054
27. jan. 2007
Halden
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/55/s55427-B5_26054BogBg230407KHE.jpg
B5-2 nr.26054
Boggie
23. apr. 2007
Bergen
Foto: Kjell Hegna
26055
http://pix.njk.no/138/s138478-DSC_0270.jpg
B5-2 nr.26055
6. sep. 2010
Foto: Stig
http://pix.njk.no/55/s55400-B5-26055_06.jpg
B5-2 nr.26055
B5 26055
10. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/55/s55408-D146-33.jpg
B5-2 nr.26055
B5 26055
8. juli 1987
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26056
http://pix.njk.no/164/s164763-014B.jpg
B5-3 nr.26056
Ekstratog med El 18.2245 og vognene 19021, 21727, 26056, 26033 og 26012. Toget ble nyttet til personellopplæring.
15. jan. 2014
Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/55/s55401-B5-26056_02.jpg
B5-2 nr.26056
B5 26056
14. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/55/s55409-D245-34.jpg
B5-2 nr.26056
B5 26056 med OL-merking
8. des. 1994
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26057
http://pix.njk.no/87/s87575-cBG091108T604v26057x.jpg
B5-2 nr.26057
Et bilde av B5-vogna, som går bakerst i retning Oslo. Lurer noen på hvorfor billetthallen i bakgrunnen plutselig er blitt så lys ? Billettsalget har flyttet ut fra sitt ærverdige, gamle rom. Inn er det kommet butikk/ kafé. Kafeévogna i tog 604 er FR7.3.21776.
Tog 604
9. nov. 2008
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/55/s55402-B5-26057_11.jpg
B5-2 nr.26057
B5 26057
10. nov. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/55/s55410-D254-09.jpg
B5-2 nr.26057
B5 26057 med OL-merking
12. apr. 1994
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26058
http://pix.njk.no/151/s151902-C281012v226058T608.jpg
B5-2 nr.26058
Andre vogn
Tog 608
28. okt. 2012
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/152/s152109-5cVa041112T608v26058.jpg
B5-2 nr.26058
Andre vogn
Tog 608
4. nov. 2012
Vaksdal
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/157/s157574-DSC_0199B.jpg
B5-2 nr.26058
B 5-2 26058 i Drammen - trolig på sin siste tur med passasjerer. Toget bestod av El 18.2242 + B 5-2 26051 + B 5-2 26058 + BF 14 21728 + B 5-2 26028 + AB 3-1 25675.
Tog 608
28. apr. 2013
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
26059
http://pix.njk.no/1/s1092-26059-boggi-250297.jpg
A5-1 nr.26059
  
http://pix.njk.no/94/s94879-Dscn0682.jpg
B5-2 nr.26059
27. mar. 2009
Lodalen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/142/s142018-DSC_0034B.jpg
A5-1 nr.26059
Nyoppusset type 5-materiell i tog 44. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 44
3. feb. 2012
Berkåk
Foto: Hans-Ole Sveia
26060
http://pix.njk.no/157/s157257-DSC_0015B.jpg
B5-3 nr.26060
Testtog 2412 Trondheim-Oslo S. sett bakfra like ved Haga bru mellom km. 503,5 og km. 503,0. Dette bestod av El 18.2246 + BC 5-3 26045 + B 5-5 26035 + B 5-6 26040 + FR 5-1 21726 + B 5-3 26055 + FR 5-1 21713 + BC 5-3 26061 + FR 5-1 21724 + B 5-3 26060.
Tog 2412
25. apr. 2013
nord for Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/55/s55412-D177-08.jpg
B5-2 nr.26060
B5 26060
29. aug. 1989
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32920-B5-26060_06b.jpg
B5-2 nr.26060
B5 26060
23. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26061
http://pix.njk.no/32/s32921-B5-26061_03b.jpg
B5-2 nr.26061
B5 26061
23. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
26062
http://pix.njk.no/146/s146958-DSC_0218B.jpg
A5-1 nr.26062
Tog 45 går fra Støren. Toget bestod av El 18.2245 + B 7-5 27015 + B 7-4 27008 + B 7-4 27007 + FR 7-3 21772 + B 5-6 26018 + BC 5-3 26003 + A 5-1 26013 + A 5-1 26014 + A 5-1 26062.
Tog 45
6. juni 2012
Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/32/s32922-B5-26062_05b.jpg
B5-2 nr.26062
B5 26062
15. sep. 2005
Lodalen
Foto: Erland Rasten
26063
http://pix.njk.no/55/s55407-D238-18.jpg
B5-2 nr.26063
B5 26063
18. aug. 1993
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32923-B5-26063_04_b.jpg
B5-2 nr.26063
B5 26063
13. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/35/s35242-DSC05565.jpg
B5-2 nr.26063
I Halden
7. juli 2005
Halden
Foto: Thomas Markovic

Med NJK-medlemskap ville du kunne se 245 bilder i stedet for bare 152. Ikke-medlemmer vises inntil tre bilder for hver enhet, dog de tre beste.

Fjern visning av alle bilder

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, L, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 1.01 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 7316 treff på rmdb, og 25718207 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5199 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 1.01 sek