NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

B3

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
25634  mar. 2015  0025634ANSB
JBV
Bane NOR
 Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25640  mai 2013  0025640ANSB
JBV
Bane NOR
 Strømmen . Kilde:ER 21. nov. 1968 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
XZ-B3
25621  des. 2002  005NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969   jan. 2014  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
XZ-B3
25582  des. 2002  006NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
XZ-B3
19025     25025  des. 1975  25670  des. 2002  007NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947   jan. 2014  
B3 t.2 [14030]
B3K
XR-B3
25662  2003  110NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 19727. juni 1972   2000  
B3 t.1
B3-2 t.2
XR-B3
25554  2003  116NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196313. mar. 1963 2003   aug. 2006
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
R7
19003     25003  mar. 1976  25671  juni 2003  5630 1. jan. 2014  8873 630-1NSB
COT/VEO
SkJb
 Linköping . Kilde:ER    1947 1947   2001  
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
19010  1964  25010  juni 1976  25672NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947  15. juli 2013 juli 2013
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
19015     25015  sep. 1975  25669NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947 2005    
B10 t.1
B3 t.2 [16300]
19023     25023  jan. 1969  25642NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947      
B10 t.1
B3 t.3
19024     25024  mai 1969  25508NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947   1997  
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
19026     25026  jan. 1977  25674NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947   2000  
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
19027     25027  okt. 1976  25673NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947      
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
AB3-1
B36/F
19028     25028  apr. 1979  25675 20. feb. 2015  2173 375-8NSB
SkJb
 Linköping . Kilde:ER    1947 1947 2005    
B9
B2K
B3 t.3/B3-t.2 t.3
19032  1963  25502NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950 mar. 1996 sep. 1996  
B9
B3-2 t.3
19033     25503NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950   1996  
B9
B3-2 t.3
19034     25504NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950   sep. 1996  
B9
B2
B3-2 t.3
19035     25505NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950  10. jan. 1999  
B9
B3 t.3/B3-t.2 t.3
B3-2 t.3
19036  1963  25506NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950   1994  
B9
B3-2 t.3
19037     25507NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950   1996  
B9
B3 t.2 [16299]
19038     25508  1969  25643NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   sep. 2001  
B9
B3-2 t.3
19039     25509NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1997  
B9
B3-2 t.3
19040     25510NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1998  
B9
B3 t.3/B3-t.2 t.3
B3-2 t.3
19042  1962  25512NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1995  
B9
B3-2 t.3
19043     25513NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1995  
B9
B3-2 t.3
19044     25514NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1996  
B9
B3-2 t.3
19045     25515NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1997  
B9
B3 t.3/B3-t.2 t.3
B3-2 t.3
19046  1963  25516NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   des. 1993  
B9
B3-2 t.3
19047     25517NSB
GMG
 Skabo . Kilde:ER    1952 1952  10. jan. 1999  
B9
B3-2 t.3
19048     25518NSB Skabo . Kilde:ER    1952 1952   sep. 1996  
B9
B3-2 t.3
19050     25520NSB Skabo . Kilde:ER    1952 1952  10. jan. 1999  
B9
B3-2 t.3
19051     25521NSB Skabo . Kilde:ER    1952 1952  21. sep. 1999  
B9
B3-2 t.3
19052     25522NSB Skabo . Kilde:ER    1952 1952  10. jan. 1999  
B9
B3-2 t.3
19060     25530NSB Skabo . Kilde:ER    1953 1953  21. sep. 1999  
B3 t.1
B3-2 t.2
XØ-B3
25552  2003  203NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 19637. mar. 1963   sep. 2001 2013
B3 t.1
B3-2 t.2
XØ-B3
B3-6
B36
24538     25538  2003  206  2007  25538 19. mar. 2015  2273 538-0NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196229. mai 1962      
B3 t.1
XØ-B3
24545     25545  2003  207NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196219. okt. 1962 2003   aug. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
XØ-B3
B3-6
25608  2005  208  2007  25608NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967      
WLA t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
AB3-1
B36/F
21014  okt. 1979  25676 19. mar. 2015  2173 676-9NSB
SkJb
 Scandia    1952 1952      
B3 t.1
CB3 t.2
B3-4
25549  1994  21237  1998  25549NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196213. des. 1962      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BC3
25566  1997  21238NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964 2005   aug. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BC3
25568  1997  21239NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964   1999  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BC3
25571  1997  21240NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964 2005   aug. 2006
B3 t.2 [14030]
BC3
25594  1999  21241NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966 2005   aug. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
FR3
25601  1994  21262NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967  Ja23. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
FR3
25602  1994  21263NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967  Ja23. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3K
BS7
B3-7
B37
25664  juni 2003  5640  2009  25664 20. feb. 2015  2173 364-2NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. feb. 1972 1972 1972   2001  
B3 t.2 [14030]
B3K
BS7
AB3-2
B36/F
25668  juni 2003  5643  2009  25668 20. feb. 2015  2173 368-3NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. feb. 1972 197220. des. 1972      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BS7
B3-7
B37
25580  juni 2003  5637  2009  25580 20. feb. 2015  2173 380-8NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BS7
B3-7
B37
25589  juni 2003  5638  2009  25589 20. feb. 2015  2173 389-9NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966   2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BS7
B3-7
B37
25619  juni 2003  5639  2009  25619 19. mar. 2015  2173 619-9NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1968 1968      
B3 t.2 [14030]
BS7
B3-7
B37
25647  juni 2003  5641  2009  25647 19. mar. 2015  2173 647-0NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971      
B3 t.2 [14030]
B3K
BS7
B3-7
B37
25659  juli 2003  5642  2009  25659 19. mar. 2015  2173 659-5NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972   2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25613 20. feb. 2015  2273 313-8NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25614 20. feb. 2015  2273 314-6NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967   sep. 2003  
B3 t.1
B3-2 t.2
B3-6
B36
25562 19. mar. 2015  2273 562-0NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 1963 1963   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25624 19. mar. 2015  2273 624-8NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25638 19. mar. 2015  2273 638-8NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25644 19. mar. 2015  2273 644-6NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25651 19. mar. 2015  2273 651-1NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971      
B3 t.1
B3-2 t.2
24531     25531NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196219. feb. 1962 2002    
B3 t.1
B3-2 t.2
24532     25532NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. mar. 1962 1994   okt. 1999
B3 t.1
B3-2 t.2
24533     25533NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. mar. 1962 2001 2001 okt. 2002
B3 t.124534     25534NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. mar. 1962  10. jan. 1999 mai 2000?
B3 t.1
B3-2 t.2
24535     25535NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. mar. 1962 2002    
B3 t.124536     25536NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. mar. 1962  15. juli 2013senest 1. aug. 2013
B3 t.1
B3-2 t.2
BF3-3
24537     25537NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196220. juni 1962      
B3 t.1
B3-2 t.2
24539     25539NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19625. juli 1962   2001 nov. 2002
B3 t.1
B3-2 t.2
24540     25540NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196213. juli 1962 2003  19. des. 2005
B3 t.1
B3-2 t.2
24541     25541NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196224. aug. 1962 2005   aug. 2006
B3 t.124542     25542NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19624. sep. 1962 2003  12. des. 2005
B3 t.1
B3-2 t.2
24543     25543NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196221. sep. 1962   2005?10. jan. 2006
B3 t.1
B3-2 t.2
24544     25544NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19625. okt. 1962 2002    
B3 t.1
B3-2 t.2
25546NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. nov. 1962 2001 2001 okt. 2002
B3 t.1
B3-2 t.2
B3-6
25547NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. nov. 1962    4. juni 2015
B3 t.1
B3-2 t.2
B3-4
25548NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. nov. 1962      
B3 t.1
B3-2 t.2
25550NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196315. jan. 1963      
B3 t.1
B3-2 t.2
25551NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196327. feb. 1963      
B3 t.1
B3-2 t.2
25553NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 19637. mar. 1963  15. juli 2013 2013
B3 t.1
B3-2 t.2
25555NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196327. mar. 1963      
B3 t.1
B3-2 t.2
25556NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 19638. apr. 1963   sep. 2003  
B3 t.1
B3-2 t.2
25557NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196324. apr. 1963 2003  8. des. 2005
B3 t.1
B3-2 t.2
25558NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196315. mai 1963  15. juli 2013 2013
B3 t.1
B3-2 t.2
25559NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 1963 1963 2002 sep. 2003  
B3 t.1
B3-2 t.2
25560NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196313. juni 1963 2003  15. des. 2005
B3 t.1
B3-2 t.2
25561NSB
NJK(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 1963 1963   nov. 1999  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25563NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964   1999  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25564NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964 2003  29. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25565NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964   2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25567NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964 2002  30. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25569  juni 2001  319NSB
TKAB
 Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964   juni 200127. juli 2016
B3 t.2 [14030]
R7
25570  juni 2003  5631 1. jan. 2014  8873 631-9NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964   2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25572NSB
NJM(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964      
B3 t.2 [14030]25573NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1965 1965   2002  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25574NSB
BJs(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1965 1965      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25575NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966   1999  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25576NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966   2001  
B3 t.2 [14030]25577NSB
BJs(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25578NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25579NSB
NJM(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25581NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966   2005?10. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25583NSB
BJs(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-5
25584NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25585NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966   des. 2001 2013
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25586NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966  15. juli 20138. aug. 2013
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25587  juni 2001  320NSB
TKAB
 Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966   juni 2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25588NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966   2002 aug. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25590NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25591NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25592NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966  15. juli 2013 2013
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25593NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966   des. 2000 2002
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25595NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966 2003  5. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25596NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25597NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966   juni 2003  
B3 t.2 [14030]25598NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967   2000  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BF3-3
25599NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-5
25600NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25603NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967   sep. 2001 apr. 2002
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25604NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25605NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967   juni 2003  
B3 t.2 [14030]25606NSB Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967 2003  14. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25607NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967   juni 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
R7
25609  juni 2003  5632 1. jan. 2014  8873 632-7NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967   2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25610NSB Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967   2005?17. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25611NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967   juni 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25612NSB Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967 2002  21. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
R7
25615  juni 2003  5633NSB
COT/VEO
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1968 1968   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25616NSB Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1968 1968   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25617NSB
TKAB
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1968 1968   juni 2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25618NSB Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1968 1968   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25620NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1968 1968   2001 okt. 2002
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25622NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969      
B3 t.225623NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969   20017. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
R7
25625  juni 2003  5634NSB
COT/VEO
 Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25626NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969   2005?10. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25627NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969   2005?10. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
25628NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969    4. juni 2015
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25629NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
R7
25630  juli 2003  5636 10. juni 2014  8873 636-8NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25631NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25632NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969 2003  6. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25633NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969   sep. 2001 2002
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25635NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969   sep. 2001 apr. 2002
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25636NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969 2003  14. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-5
25637NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25639NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969   2003  
B3 t.2 [14030]
R7
25641  juni 2003  5635 12. juni 2013  8873 635-0NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 21. nov. 1968 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25645NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971 2003  7. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25646NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971 2003  15. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-4
25648NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971      
B3 t.2 [14030]25649NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971  senest  des. 2002 2013
B3 t.2 [14030]25650NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971   2005?11. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-4
25652NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-4
25653NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25654NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972   2005?10. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25655NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972 2003  28. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25656NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972   2000  
B3 t.2 [14030]
B3K
25657NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972   sep. 1999  
B3 t.2 [14030]
B3K
B3-5
25658NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972      
B3 t.2 [14030]
B3K
25660NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972      
B3 t.2 [14030]
B3K
25661NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 197223. mai 1972   sep. 1999  
B3 t.2 [14030]
B3K
B3-4
25663NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 197220. juni 1972      
B3 t.2 [14030]
B3K
25665NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 1. feb. 1972 1972 1972      
B3 t.2 [14030]
B3K
25666NSB Strømmen . Kilde:ER 1. feb. 1972 197229. nov. 1972 2003  1. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3K
25667NSB Strømmen . Kilde:ER 1. feb. 1972 197211. des. 1972   2000 apr. 2002
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
0025634A
http://pix.njk.no/31/s31726-090603-25634-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25634
Eksteriør. Hensatt for utrangering.
9. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31725-090603-25634-innv.jpg
B3-2 type 2 nr.25634
Interiør
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
0025640A
http://pix.njk.no/76/s76207-b3.jpg
B3-2 type 2 nr.25640
15. apr. 2008
Trondheim
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/124/s124860-108.jpg
B3-2 type 2 nr.25640
Tog 108 med B3-2 25640, Oslo S
Tog 108
1. nov. 2010
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/124/s124859-25640.jpg
B3-2 type 2 nr.25640
B3-2 25640 i tog 108, Oslo S
Tog 108
1. nov. 2010
Oslo S
Foto: Erland Rasten
005
http://pix.njk.no/31/s31747-25621interioer011000.jpg
B3-2 type 2 nr.25621
Interiør
24. sep. 2000
Gjøvik
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32342-130401-25621-Loenga.jpg
B3-2 type 2 nr.25621
Hensatt med skader etter Nittedal-ulykken.
13. apr. 2001
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/88/s88452-005.jpg
XZ-B3 nr.005
XZ-B3 005. Beredskapsvogn.
4. aug. 2007
Ål
Foto: Hans Martin Lie
006
http://pix.njk.no/125/s125430-DSCN5591.jpg
XZ-B3 nr.006
Ende 2. Bildet er tatt på Grorud verksted.
29. okt. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/53/s53475-D41916.jpg
B3-2 type 2 nr.25582
B3 25582
19. aug. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
007
http://pix.njk.no/125/s125429-DSCN5583.jpg
XZ-B3 nr.007
29. sep. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/129/s129841-DSCN5587.jpg
XZ-B3 nr.007
Verksted Grorud
29. sep. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/54/s54815-D41829.jpg
B3-2 type 2 nr.25670
B3 25670
10. juli 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
110
http://pix.njk.no/31/s31742-090603-25662-utv.jpg
XR-B3 nr.110
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31744-090603-25662-innv.jpg
XR-B3 nr.110
Interiør
9. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
116
http://pix.njk.no/155/s155290-tm2221_20042000.jpg
B3-2 type 2 nr.25554
På Dombås.
20. apr. 2000
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/33/s33627-tm282.jpg
XR-B3 nr.116
B3-2 25554 hensatt på Mantena Marienborg
5. okt. 2003
Vst. Marienborg
Foto: Thomas Markovic
8873 630-1
http://pix.njk.no/0/s20-25671interior011000.jpg
R7 nr.8873 630-1
  
http://pix.njk.no/31/s31745-25671interior011000.jpg
B3-2 type 2 nr.25671
Interiør
24. sep. 2000
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/78/s78135-CIMG7992.jpg
R7 nr.5630
På Driftsbanegården ved Luleå C.
6. juli 2007
Foto: Thomas Markovic
25672
http://pix.njk.no/159/s159887-DSC_0321.jpg
B3-2 type 2 nr.25672
B3-2 25672 i trafikk.
Tog 472
27. juni 2008
Dunderland
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/142/s142935-ob2011-06-18-160271pt.jpg
B3-2 type 2 nr.25672
Tog 472
18. juni 2011
Jørstad
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/136/s136554-DSC_0448B.jpg
B3-2 type 2 nr.25672
Åpningstoget returnerte fra Hommelvik med barna fra Lånke skole. Her kjører det inn i spor 1 på Hell stasjon. Toget bestod av Di 4.653 + BC 5 26031 + FR 3-2 21266 + BF 14 21728 + B 3-2 25558 + B 3-2 25553 + B 3-2 25640 + B 3-2 25586 + B 2-2 25572 + B 3-2 25672 + BC 5 26032. Foto: Hans-Ole Sveia.
23. aug. 2011
Foto: Hans-Ole Sveia
25669
http://pix.njk.no/43/s43308-CIMG3532_web.jpg
B3-2 type 2 nr.25669
B3-2 25669 under hugging på Marienborg, foto Thomas Markovic
  
Vst. Marienborg
http://pix.njk.no/31/s31835-100603-B3-25669.jpg
B3-2 type 2 nr.25669
Fortsatt i bruk ved fototidspunktet.
10. juni 2003
Lodalen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/38/s38239-CIMG0135.jpg
B3-2 type 2 nr.25669
Hensatt i Trondheim
3. mai 2006
Foto: Thomas Markovic
25642
http://pix.njk.no/111/s111705-TB-1981-157.jpg
B3 type 2B nr.25642
B3 25642
1. nov. 1981
Foto: Thor Bjerke
http://pix.njk.no/31/s31997-221295-25642-utv-Skien.jpg
B3 type 2B nr.25642
Ledig i Skien.
22. des. 1995
Skien N
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32776-B3-25642_04.jpg
B3 type 2B nr.25642
B3 25642
28. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25508
http://pix.njk.no/32/s32092-030595-25608-Aandalsn.jpg
B3 type 3 nr.25508
Ledig. Det gikk på denne tiden ekstravogn i dag- og nattogene Oslo-Åndalsnes enkelte dager.
3. mai 1995
Åndalsnes
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32644-111196-25508-OsloS-tog527-1.jpg
B3 type 3 nr.25508
11. nov. 1996
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32645-111196-25508-OsloS-tog527.jpg
B3 type 3 nr.25508
11. nov. 1996
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
25674
http://pix.njk.no/32/s32786-B3-25674_01b.jpg
B3 type 2B nr.25674
B3 25674
14. mar. 1984
Oslo V
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32182-0791-25674-OsloS.jpg
B3-2 type 2 nr.25674
I ankommet tog. Dette er tatt like før vogna ble omlakkert til åttitallsdesign (nydesign).
 juli 1991
Foto: R. G. Nilsson
25673
http://pix.njk.no/54/s54816-D12719.jpg
B3 type 2B nr.25673
B3 25673
9. sep. 1985
Oslo V
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32785-B3-25673_01.jpg
B3-2 type 2 nr.25673
B3-2 25673
28. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
2173 375-8
http://pix.njk.no/118/s118817-DSCN7542.jpg
AB3-1 nr.25675
23. mar. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/171/s171758-DSC_0173B.jpg
AB3-1 nr.25675
AB3 25675 på Finse.
28. apr. 2013
Finse
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/171/s171759-DSC_0182B.jpg
AB3-1 nr.25675
AB3 25675 på Hønefoss.
28. apr. 2013
Hønefoss
Foto: Hans-Ole Sveia
25503
http://pix.njk.no/53/s53039-D27910.jpg
B3-2 type 3 nr.25503
B3 25503
21. aug. 1995
Loenga
Foto: Erland Rasten
25643
http://pix.njk.no/111/s111706-TB-1999-070.jpg
B3 type 2B nr.25643
B3 25643
6. mai 1999
Foto: Thor Bjerke
http://pix.njk.no/84/s84028-25643.jpg
B3 type 2B nr.25643
Hensatt.
23. aug. 2008
i nærheten av Oslo S
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/32/s32320-230800-25643-perrong-OsloS.jpg
B3 type 2B nr.25643
23. aug. 2000
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
25509
http://pix.njk.no/153/s153325-IMG_0016.jpg
B3-2 type 3 nr.25509
Lav desembersol på vogna.
Tog 207
 des. 1972
Oslo S
Foto: Erik Borgersen
25510
http://pix.njk.no/128/s128331-tm663.jpg
B3-2 type 3 nr.25510
Hensatt spor G14 Oslo S.
2. okt. 1999
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/53/s53042-D21226.jpg
B3-2 type 3 nr.25510
B3 25510
23. apr. 1992
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25513
http://pix.njk.no/32/s32963-140995-25513-Skn.jpg
B3-2 type 3 nr.25513
14. sep. 1995
Skien N
Foto: R. G. Nilsson
25514
http://pix.njk.no/31/s31715-241098-25514-NSB-Ofotbanen.jpg
B3-2 type 3 nr.25514
Utvendige påskrifter.
24. okt. 1998
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31982-010795-25514-Bjornfjell.jpg.jpg
B3-2 type 3 nr.25514
I ekstratog for Svarta Bjørn-marsjen.
1. juli 1995
Bjørnfjell (nye)
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31904-310892-25514-903.jpg
B3-2 type 3 nr.25514
Som tredje vogn i tog 903 til Luleå.
31. aug. 1992
i nærheten av Kvitur
Foto: R. G. Nilsson
25515
http://pix.njk.no/53/s53043-D04732.jpg
B3-2 type 3 nr.25515
B3 25515
17. sep. 1982
Lodalen
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32289-170799-25515-ovelse.jpg
B3-2 type 3 nr.25515
Har vært i bruk som øvelsesvogn etter utrangeringen.
17. juli 1999
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32354-030600-25515-Loenga.jpg
B3-2 type 3 nr.25515
3. juni 2000
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
25517
http://pix.njk.no/130/s130547-tm617.jpg
B3-2 type 3 nr.25517
B3 tp.3 25517 på Hamar
8. aug. 1999
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/147/s147176-DSC07575.jpg
B3-2 type 3 nr.25517
Hensatt Overhøgdal grustak sidespor km 401,40 Inlandsbanan
10. juni 2012
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/32/s32259-B3-25517_01.jpg
B3-2 type 3 nr.25517
B3 tp.3 25517
21. sep. 1998
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25518
http://pix.njk.no/53/s53044-D28001.jpg
B3-2 type 3 nr.25518
B3 25518
18. sep. 1995
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25520
http://pix.njk.no/53/s53045-d29228.jpg
B3-2 type 3 nr.25520
B3 25520
16. apr. 1996
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25521
http://pix.njk.no/34/s34394-TB-1971-005.jpg
B9 nr.25521
B9 25521, oppr. 19051, i Ht 308 på Lillehammer stasjon.
12. apr. 1971
Lillehammer
Foto: Thor Bjerke
http://pix.njk.no/53/s53046-D36325.jpg
B3-2 type 3 nr.25521
B3 25521
1. sep. 1999
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25530
http://pix.njk.no/130/s130231-tm21411.jpg
B3-2 type 3 nr.25530
Vst. Grorud, utrangert
20. nov. 1999
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/53/s53047-D28008.jpg
B3-2 type 3 nr.25530
B3 25530
1. sep. 1995
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/33/s33937-080399-25530-int.jpg
B3-2 type 3 nr.25530
Interiøret
8. mar. 1999
Foto: R. G. Nilsson
203
http://pix.njk.no/84/s84651-b325552.jpg
XØ-B3 nr.203
XØ-B3 203. Vogna skal brukes i en redningsøvelse i Romsdalen den 11.9.2008.
10. sep. 2008
Dombås
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/84/s84643-b325552.jpg
XØ-B3 nr.203
XØ-B3-203 (B3 25552) på Dombås.
10. sep. 2008
Foto: H.M. Lie
http://pix.njk.no/85/s85115-CI1MG4742.jpg
XØ-B3 nr.203
I Trondheim
15. sep. 2008
Foto: Thomas Markovic
2273 538-0
http://pix.njk.no/53/s53198-D39903.jpg
B3-2 type 2 nr.25538
B3 25538
23. jan. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/69/s69766-B3-6-25538_02.jpg
B3-6 nr.25538
B3-6 25538
20. des. 2007
Lodalen
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31854-090603-25538-utv.jpg
XØ-B3 nr.206
Hensatt.
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
207
http://pix.njk.no/32/s32265-B3-25545_01.jpg
B3 type 1 nr.25545
B3-2 25545
7. mai 2000
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/43/s43958-CIMG3363_web.jpg
XØ-B3 nr.207
Hensatt på Marienborg
20. juli 2006
Foto: Thomas Markovic
25608
http://pix.njk.no/32/s32754-B3-25608_02b.jpg
XØ-B3 nr.208
B3-2 25608
6. jan. 2005
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31851-100603-25608-int.jpg
B3-2 type 2 nr.25608
Interiør.
10. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
2173 676-9
http://pix.njk.no/76/s76357-DSCN0094.jpg
B3-2 type 2 nr.25676
B3-2. 25676 i nattog 476
2. juli 2006
Foto: Lars Kristian Røli
http://pix.njk.no/130/s130864-DSCN8278-.jpg
AB3-1 nr.25676
30. mar. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/58/s58906-test_17.jpg
B36/F nr.2173 676-9
Også B3-2 25676 hadde montert måleustyr for testkjøring på Gardermobanen. B3 vongene var ribbet for inventar.
  
25549
http://pix.njk.no/56/s56753-D285-23.jpg
CB3 type 2 nr.21237
CB3 21237
26. okt. 1995
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/53/s53215-D12832.jpg
B3 type 1 nr.25549
B3 25549
25. sep. 1985
Lodalen
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32302-031299-25549-Grd.jpg
B3-4 nr.25549
Skal gå i "kippen" til Oslo S etter utført revisjon ved verkstedet.
3. des. 1999
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
21238
http://pix.njk.no/33/s33195-ob200601274818m.jpg
BC3 nr.21238
På Driftsbanegården.
27. jan. 2006
Trondheim
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/38/s38241-CIMG0121.jpg
BC3 nr.21238
Hensatt i Trondheim
3. mai 2006
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/33/s33645-DSC06533.jpg
BC3 nr.21238
Påskrifter på vogna, hensatt i Trondheim
7. jan. 2006
Trondheim
Foto: Thomas Markovic
21240
http://pix.njk.no/32/s32490-230302-21240-Dbg-Trh.jpg
BC3 nr.21240
På Driftsbanegården.
23. mar. 2002
Trondheim
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/38/s38242-CIMG0119.jpg
BC3 nr.21240
Hensatt i Trondheim
3. mai 2006
Foto: Thomas Markovic
21241
http://pix.njk.no/31/s31908-250699-21241-Bodoe.jpg
BC3 nr.21241
Brum, brum!
25. juni 1999
Bodø
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31909-250699-21241-Bodoe-2.jpg
BC3 nr.21241
Bamsevognene er pyntet både innvendig og utvendig.
25. juni 1999
Bodø
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32388-290601-21241-Trh.jpg
BC3 nr.21241
Driftsbanegården.
29. juni 2001
Trondheim
Foto: R. G. Nilsson
21262
http://pix.njk.no/32/s32017-080494-21262-utv-storvindu.jpg
FR3 nr.21262
Nettopp ankommet Oslo S fra Malmö etter fullført ombygging fra B3.
8. apr. 1994
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32018-080494-21262-utv-vanl-vind.jpg
FR3 nr.21262
Nettopp ankommet Oslo S fra Malmö etter fullført ombygging fra B3.
8. apr. 1994
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32399-290601-21262-Trh.jpg
FR3 nr.21262
Tog 405
29. juni 2001
Trondheim
Foto: R. G. Nilsson
21263
http://pix.njk.no/32/s32021-0494-21263-int-spiseavd-mot-kjk.jpg
FR3 nr.21263
Interiøret: Spiseavdelingen sett i retning mot serveringsdisken. Bildet inngår i en serie som er tatt ved presentasjonen av konseptet "Nytt nattog" i uka som begynte med 11. april.
 apr. 1994
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32020-0494-21263-utv-OsloS.jpg
FR3 nr.21263
Pressevisning og presentasjon av konseptet "Nytt nattog" på Oslo S sammen med en SJ WL5-sovevogn. Bildet er tatt i uka som begynte med 11. april.
 apr. 1994
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32022-0494-21263-int-salong-mot-kjk.jpg
FR3 nr.21263
Salongavdelingen, ett i retning mot serveringsdisken. Bokhylla til høyre.
 apr. 1994
Foto: R. G. Nilsson
2173 364-2
http://pix.njk.no/100/s100640-DSCN5897.jpg
B3-7 nr.25664
Interiør som B3-7.
30. juli 2009
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/108/s108081-25664.jpg
B3-7 nr.25664
B3-7 25664
Tog 607
10. jan. 2010
Oslo S
Foto: Amund Garthus
http://pix.njk.no/54/s54733-D41504.jpg
B3K nr.25664
B3K 25664
23. mai 2002
Vst. Sundland
Foto: Erland Rasten
2173 368-3
http://pix.njk.no/102/s102180-ab3.jpg
AB3-2 nr.25668
AB3-2 25668 i tog 610.
Tog 610
14. aug. 2009
Finse
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/132/s132405-DSC_0979.jpg
AB3-2 nr.25668
6. apr. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/132/s132408-DSC_0980.jpg
AB3-2 nr.25668
Avstengt i tog 601
6. apr. 2011
Foto: Stig
2173 380-8
http://pix.njk.no/155/s155295-tm4802.jpg
BS7 nr.5637
Connex BS7 5637 (tidl. NSB B3-2 25580) i Narvik
7. aug. 2004
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/96/s96713-25580.jpg
B3-7 nr.25580
B3-7 25580
3. mai 2009
Oslo S
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/32/s32724-120603-25580-5637-Loenga.jpg
BS7 nr.5637
Ombygget til salongvogn litra BS7 og gitt svensk nummer 5637 for Connex.
12. juni 2003
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
2173 389-9
http://pix.njk.no/108/s108063-25589.jpg
B3-7 nr.25589
B3-7 25589
Tog 607
10. jan. 2010
Oslo S
Foto: Amund Garthus
http://pix.njk.no/58/s58233-DSCN3680.jpg
BS7 nr.5638
6. juni 2007
Foto: Magnus Ryen
http://pix.njk.no/32/s32743-B3-25589_02b.jpg
B3-2 type 2 nr.25589
B3-2 25589
8. juni 2001
Oslo S
Foto: Erland Rasten
2173 619-9
http://pix.njk.no/122/s122965-DSC_0386B.jpg
B3-7 nr.25619
Tog 602 underveis fra Bergen til Oslo S. Vi ser blant annet B3-7 25619. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 602
22. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/125/s125974-Bilde064.jpg
B3-7 nr.25619
Tog 606
4. des. 2010
Finse
Foto: Roar
http://pix.njk.no/132/s132406-DSC_0975.jpg
B3-7 nr.25619
Påskrifter
6. apr. 2011
Foto: Stig
2173 647-0
http://pix.njk.no/101/s101998-25647.jpg
B3-7 nr.25647
B3-7 25647 i tog 610
14. aug. 2009
Finse
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/32/s32866-120603-25647-Loenga.jpg
BS7 nr.5641
Ombygget til salongvogn litra BS7 og omnummerert til svensk nummer 5641 for Connex.
12. juni 2003
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31748-25647-230302.jpg
B3 type 2B nr.25647
Interiør
23. mar. 2002
Foto: R. G. Nilsson
2173 659-5
http://pix.njk.no/96/s96712-25659.jpg
B3-7 nr.25659
B3-7 25659
3. mai 2009
Oslo S
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/32/s32782-B3-25659_01.jpg
B3K nr.25659
B3K 25659
21. aug. 2002
Vst. Sundland
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32069-100491-25659-Cst.jpg
B3K nr.25659
På Stockholm C i nattoget til Storlien og Trondheim.
10. apr. 1991
Foto: R. G. Nilsson
2273 313-8
http://pix.njk.no/31/s31759-090603-25613-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25613
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32756-B3-25613_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25613
B3-2 25613
22. des. 2004
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/69/s69772-B3-6-25613_03.jpg
B3-2 type 2 nr.25613
B3-6 25613
20. des. 2007
Lodalen
Foto: Erland Rasten
2273 314-6
http://pix.njk.no/69/s69275-061207-25614-Grorud-5334.jpg
B3-6 nr.25614
6. des. 2007
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/69/s69276-061207-25614-Grorud-5342.jpg
B3-6 nr.25614
6. des. 2007
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32757-B3-25614_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25614
B3-2 25614
6. mar. 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
2273 562-0
http://pix.njk.no/155/s155292-005.jpg
B3-2 type 2 nr.25562
Tog 405, Trondheim S.
28. apr. 2000
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/69/s69270-061207-25562-Grorud-5339.jpg
B3-6 nr.25562
6. des. 2007
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/69/s69273-061207-25562-Grorud-5335.jpg
B3-6 nr.25562
6. des. 2007
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
2273 624-8
http://pix.njk.no/32/s32765-B3-25624_03.jpg
B3-2 type 2 nr.25624
B3 25624
17. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/34/s34086-DSC05175.jpg
B3-2 type 2 nr.25624
Hensatt på Mantena verksted Grorud
6. juli 2005
Vst. Grorud
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/69/s69777-B3-6-25624_03.jpg
B3-6 nr.25624
B3-6 25624
20. des. 2007
Lodalen
Foto: Erland Rasten
2273 638-8
http://pix.njk.no/31/s31839-090603-25638-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25638
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31840-090603-25638-innv.jpg
B3-2 type 2 nr.25638
Interiør
9. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
2273 644-6
http://pix.njk.no/69/s69274-061207-25644-int-5332.jpg
B3-6 nr.25644
Interiøret er nesten ferdig etter oppussing for bruk i pendlertog Oslo-Halden.
6. des. 2007
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/130/s130578-DSCN8779.jpg
B3-6 nr.25644
7. apr. 2011
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/31/s31843-090603-25644-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25644
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
2273 651-1
http://pix.njk.no/138/s138636-IMG_3487.jpg
B3-6 nr.25651
10. nov. 2011
Foto: Stig
http://pix.njk.no/31/s31846-090603-25651-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25651
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/34/s34087-DSC05173.jpg
B3-2 type 2 nr.25651
Hensatt på Mantena verksted Grorud
6. juli 2005
Vst. Grorud
Foto: Thomas Markovic
25531
http://pix.njk.no/174/s174134-CIMG456211111.jpg
B3-2 type 2 nr.25531
Hensatt på Hamar
23. aug. 2008
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/144/s144496-IMG_7234.jpg
B3-2 type 2 nr.25531
B3-2 25531
3. apr. 2012
Foto: Peter Flink
http://pix.njk.no/144/s144491-IMG_7226.jpg
B3-2 type 2 nr.25531
B3-2 25531
3. apr. 2012
Foto: Peter Flink
25532
http://pix.njk.no/53/s53150-D13114.jpg
B3-2 type 2 nr.25532
B3 25532
15. nov. 1985
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31898-270294-25532-OsloS.jpg
B3-2 type 2 nr.25532
Under topptrafikken pga. OL på Lillehammer ble Ofotbanens tre stålvogner av B3-generasjonen hentet sørover. 25532 gikk to uker på Bergensbanen.
27. feb. 1994
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/33/s33905-241098-25532-plukk-VstGrd.jpg
B3-2 type 2 nr.25532
Inne for deleplukking før hogging.
24. okt. 1998
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
25533
http://pix.njk.no/174/s174136-tm2752.jpg
B3-2 type 2 nr.25533
Utrangert og hensatt på Marienborg
13. jan. 2002
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/174/s174135-tm2831.jpg
B3-2 type 2 nr.25533
Påskrifter og litra på B3-2 25533, Marienborg
13. jan. 2002
Vst. Marienborg
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/53/s53153-D28107.jpg
B3-2 type 2 nr.25533
B3 25533
23. sep. 1995
Etna
Foto: Erland Rasten
25534
http://pix.njk.no/53/s53035-TB1971171.jpg
B3 type 1 nr.25534
B3 25534 i tog 451 Fauske.
2. juli 1971
Fauske
Foto: Thor Bjerke
http://pix.njk.no/53/s53156-D16308.jpg
B3 type 1 nr.25534
B3 25534
14. apr. 1989
Oslo V
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/67/s67266-24091998Trondheim.jpg
B3 type 1 nr.25534
På Trondheim S.
24. sep. 1998
Foto: Thomas Markovic
25535
http://pix.njk.no/31/s31784-090603-25535-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25535
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31785-090603-25531-innv.jpg
B3-2 type 2 nr.25535
Interiør
9. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25536
http://pix.njk.no/174/s174137-060720071051V9mJ6QKtfISjBdtFHK.jpg
B3 type 1 nr.25536
B3 25536 hensatt på Driftsbanegården i Trondheim
14. juni 2002
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/174/s174138-CIMG3848.jpg
B3 type 1 nr.25536
På Marienborg
18. aug. 2006
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/73/s73634-IMG_7118.jpg
B3 type 1 nr.25536
Tog 471
29. feb. 2008
Mo i Rana
Foto: Lars Kristian Røli
25537
http://pix.njk.no/126/s126508-DSCN6065.jpg
BF3-3 nr.25537
Verksted Grorud
10. nov. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/196/s196388-cBF3_25537bg171217.jpg
BF3-3 nr.25537
Den midterste av Flåmsbanevognene
17. des. 2017
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/56/s56070-D128-24.jpg
B3 type 1 nr.25537
B3 25537 før ombygging til BF3
25. sep. 1985
Lodalen
Foto: Erland Rasten
25539
http://pix.njk.no/53/s53200-D10130.jpg
B3 type 1 nr.25539
B3 25539 påskrifter
12. okt. 1984
Oslo V
Foto: Erland Rasten
25540
http://pix.njk.no/32/s32261-B3-25540_04.jpg
B3-2 type 2 nr.25540
B3-2 25540
13. mar. 2003
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/59/s59103-06072005_b325540_grorud1.jpg
B3-2 type 2 nr.25540
Hensatt på Grorud
28. sep. 2003
Foto: Thomas Markovic
25541
http://pix.njk.no/32/s32263-B3-25541_05.jpg
B3-2 type 2 nr.25541
B3-2 25541
17. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31958-100603-25541-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25541
Ledig på det øverste av Bakkesporene.
10. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/38/s38095-230704-25541-Tnd.jpg
B3-2 type 2 nr.25541
Driftsbanegården.
23. juli 2004
Trondheim
Foto: R. G. Nilsson
25542
http://pix.njk.no/32/s32264-B3-25542_03.jpg
B3 type 1 nr.25542
B3-2 25542
24. sep. 2003
Foto: Erland Rasten
25543
http://pix.njk.no/155/s155286-tm4446.jpg
B3-2 type 2 nr.25543
Hensatt på Loenga
21. mar. 2004
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/53/s53203-D42204.jpg
B3-2 type 2 nr.25543
B3 25543
11. sep. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25544
http://pix.njk.no/53/s53205-D36832.jpg
B3-2 type 2 nr.25544
B3 25544
29. jan. 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25546
http://pix.njk.no/155/s155287-265.jpg
B3-2 type 2 nr.25546
I Mosjøen.
1. juni 2000
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/33/s33625-tm2997.jpg
B3-2 type 2 nr.25546
Hensatt for hugging på Marienborg
20. apr. 2002
Vst. Marienborg
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/32/s32548-230302-25546-int.jpg
B3-2 type 2 nr.25546
Interiøret.
23. mar. 2002
Foto: R. G. Nilsson
25547
http://pix.njk.no/53/s53213-D07714.jpg
B3 type 1 nr.25547
B3 25547
17. juni 1983
Lodalen
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31757-090603-25547-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25547
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31758-090603-25547-inv.jpg
B3-2 type 2 nr.25547
Interiør
9. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25548
http://pix.njk.no/53/s53214-D21003.jpg
B3-2 type 2 nr.25548
B3 25548
28. feb. 1992
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/53/s53158-B342554801b.jpg
B3-4 nr.25548
B3-4 25548
11. mai 2006
Flåm
Foto: Erland Rasten
25550
http://pix.njk.no/155/s155288-tm2387.jpg
B3-2 type 2 nr.25550
I Bodø.
5. juli 2001
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/32/s32266-B3-25550_05.jpg
B3-2 type 2 nr.25550
B3-2 25550
10. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25551
http://pix.njk.no/155/s155289-tm729.jpg
B3-2 type 2 nr.25551
Tog 400, Trondheim S.
12. mar. 2000
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/53/s53216-D09135.jpg
B3 type 1 nr.25551
B3 25551
9. juli 1984
Oslo V
Foto: Erland Rasten
25553
http://pix.njk.no/147/s147796-DSC07762.jpg
B3-2 type 2 nr.25558
B3-2 25553 og 25558 hensatt i stikkspor ved Skansen bru. Vognene er overtallige etter innføring av oppgraderte B5-vogner på Nordlandsbanen.
27. juni 2012
Skansen
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/160/s160185-250B.jpg
B3-2 type 2 nr.25553
Det som må være restene av B3-2 25553.
7. aug. 2013
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/31/s31837-100603-25553-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25553
Fortsatt i bruk, en daglig tur til og fra Kongsberg, ved fototidspunktet.
10. juni 2003
Lodalen
Foto: R. G. Nilsson
25555
http://pix.njk.no/155/s155291-tm2222_20042000.jpg
B3-2 type 2 nr.25555
På Dombås.
20. apr. 2000
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/84/s84567-CIMG74192.jpg
B3-2 type 2 nr.25555
I Narvik
4. juli 2007
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/32/s32555-290602-25555-Bjf.jpg
B3-2 type 2 nr.25555
29. juni 2002
Bjørnfjell (nye)
Foto: R. G. Nilsson
25556
http://pix.njk.no/53/s53217-D40310.jpg
B3-2 type 2 nr.25556
B3 25556
11. mar. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25557
http://pix.njk.no/53/s53470-D08628.jpg
B3 type 1 nr.25557
B3 25557
14. mar. 1984
Oslo V
Foto: Erland Rasten
25558
http://pix.njk.no/72/s72149-CIMG71914.jpg
B3-2 type 2 nr.25558
I Bodø
2. juli 2007
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/72/s72150-CIMG71915.jpg
B3-2 type 2 nr.25558
Detaljer
2. juli 2007
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/124/s124861-25558.jpg
B3-2 type 2 nr.25558
B3-2 25558 i tog 601, Oslo S
1. nov. 2010
Foto: Erland Rasten
25559
http://pix.njk.no/53/s53471-D38811.jpg
B3-2 type 2 nr.25559
B3 25559
11. mai 2001
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25560
http://pix.njk.no/53/s53472-D07818.jpg
B3 type 1 nr.25560
B3 25560
22. juli 1983
Lodalen
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32268-B3-25560_01.jpg
B3-2 type 2 nr.25560
B3-2 25560, vst. Grorud 14.10.03
14. okt. 2003
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31966-100603-25560-int.jpg
B3-2 type 2 nr.25560
Interiør.
10. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25561
http://pix.njk.no/32/s32270-B3-25561_01.jpg
B3-2 type 2 nr.25561
B3-2 25561
11. okt. 2000
Foto: Erland Rasten
25564
http://pix.njk.no/155/s155293-B325564_10032000.jpg
B3-2 type 2 nr.25564
På Trondheim S.
10. mar. 2000
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/33/s33628-tm4441.jpg
B3-2 type 2 nr.25564
Hensatt på Loenga
21. mar. 2004
Loenga
Foto: Thomas Markovic
25565
http://pix.njk.no/191/s191126-DSC04899.jpg
B3-2 type 2 nr.25565
Gamle NSB vogner utstilt på Bertnem bru, Namsosbanen.
20. mai 2017
i nærheten av
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/191/s191127-DSC04898.jpg
B3-2 type 2 nr.25565
Gamle NSB vogner på Bertnem bru, Namsosbanen
20. mai 2017
i nærheten av Øysletta
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/191/s191128-DSC04856.jpg
B3-2 type 2 nr.25565
B3 25565 på Bertnem bru, Namsosbanen.
20. mai 2017
i nærheten av Øysletta
Foto: Thomas Markovic
25567
http://pix.njk.no/33/s33895-231298-25567-Aand.jpg
B3-2 type 2 nr.25567
23. des. 1998
Åndalsnes
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31824-090603-25567-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25567
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/59/s59107-tm4086.jpg
B3-2 type 2 nr.25567
Hensatt på Grorud
28. sep. 2003
Foto: Thomas Markovic
319
http://pix.njk.no/32/s32470-300601-25569-Bjornfjell.jpg
B3-2 type 2 nr.319
30. juni 2001
Bjørnfjell (nye)
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31709-300601-25569.jpg
B3-2 type 2 nr.319
Interiørbilde.
30. juni 2001
Narvik
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31804-280602-B3-319-ex25569.jpg
B3-2 type 2 nr.319
Tågkompaniets vogn B3 319, tidligere NSB B3 25569.
28. juni 2002
Rombak
Foto: R. G. Nilsson
8873 631-9
http://pix.njk.no/91/s91520-DSC_0245.jpg
R7 nr.5631
Vogn COT 5631 (25570) R7 - "Restaurang Goldrenen" på Narvik stasjon Tidligere B3-vogn nr. 25570. Foto: Hans-Ole Sveia.
29. juni 2008
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/32/s32274-B3-25570_01.jpg
B3 type 2B nr.25570
B3 25570
1. mai 2000
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32728-120603-25570-Loenga.jpg
R7 nr.5631
Ombygget til restaurantvogn litra R7 og gitt svensk nummer 5631 for Connex.
12. juni 2003
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
25572
http://pix.njk.no/83/s83865-B3-25572_03.jpg
B3-2 type 2 nr.25572
B3-2 25572, Trondheim
6. apr. 2006
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/124/s124862-25572.jpg
B3-2 type 2 nr.25572
B3-2 25572 i tog 601, Oslo S
Tog 601
1. nov. 2010
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/124/s124863-601.jpg
B3-2 type 2 nr.25572
Tog 601 med bl.a. B3-2 25572 og 25558, Oslo S
Tog 601
1. nov. 2010
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25573
http://pix.njk.no/32/s32701-171202-25573-Haven.jpg
B3 type 2B nr.25573
Haven.
17. des. 2002
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31716-230403-25573-Haven.jpg
B3 type 2B nr.25573
Vogna hensatt i Haven etter et skifteuhell. Skadene ble aldri reparert.
23. apr. 2003
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
25574
http://pix.njk.no/84/s84403-IMG_4513.jpg
B3-2 type 2 nr.25574
Forreste vogn, B3-2
Tog 472
28. aug. 2008
Foto: Lars Kristian Røli
http://pix.njk.no/72/s72141-CIMG71227.jpg
B3-2 type 2 nr.25574
I Bodø
2. juli 2007
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/32/s32279-B3-25574_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25574
B3-2 25574
24. mai 2005
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
25575
http://pix.njk.no/31/s31712-290398-25575-interior-forfr.jpg
B3-2 type 2 nr.25575
Interiør
29. mar. 1998
Fokstua
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31713-290398-25575-interior-bakfra.jpg
B3-2 type 2 nr.25575
Interiør.
29. mar. 1998
Fokstua
Foto: R. G. Nilsson
25576
http://pix.njk.no/31/s31767-090603-25576-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25576
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31769-090603-25576-innv.jpg
B3-2 type 2 nr.25576
Interiør
9. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25577
http://pix.njk.no/155/s155294-tm2231.jpg
B3 type 2B nr.25577
Tog 471 Trondheim S.
25. apr. 2000
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/53/s53391-B32557704b.jpg
B3 type 2B nr.25577
B3 25577
27. sep. 2006
Trondheim
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/63/s63856-B325577.jpg
B3 type 2B nr.25577
Tog 475
9. apr. 2007
Bodø
Foto: Lars Kristian Røli
25578
http://pix.njk.no/32/s32738-B3-25578_03.jpg
B3-2 type 2 nr.25578
B3-2 25578
24. sep. 2003
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/59/s59099-06072005_b325578_grorud1.jpg
B3-2 type 2 nr.25578
Hensatt på Grorud
28. sep. 2003
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/31/s31963-100603-25578-innv.jpg
B3-2 type 2 nr.25578
Interiør. 25578 var en av vognene med spotlights under bagasjehyllene og beregnet for bruk i nattog.
10. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25579
http://pix.njk.no/74/s74339-IMG_7406.jpg
B3-2 type 2 nr.25579
Tog 472
12. mar. 2008
Mo i Rana
Foto: Lars Kristian Røli
http://pix.njk.no/171/s171764-DSC_0274B.jpg
B3-2 type 2 nr.25579
Vognene B3-2 25572 og 25579 mens de ennå var driftsvogner hos NSB. Begge ble siden overtatt av Norsk Jernbanemuseum.
Tog 472
22. juni 2010
Mo i Rana
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/126/s126167-DSCN6186.jpg
B3-2 type 2 nr.25579
17. nov. 2010
Foto: Stig H F
25581
http://pix.njk.no/53/s53474-D36735.jpg
B3-2 type 2 nr.25581
B3 25581
17. jan. 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31850-100603-25581-int.jpg
B3-2 type 2 nr.25581
Interiør.
10. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25583
http://pix.njk.no/72/s72148-CIMG71196.jpg
B3-2 type 2 nr.25583
I Bodø
2. juli 2007
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/126/s126340-DSC_0917.jpg
B3-2 type 2 nr.25583
4. sep. 2010
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/126/s126341-DSC_0870.jpg
B3-2 type 2 nr.25583
4. sep. 2010
Foto: Stig H F
25584
http://pix.njk.no/126/s126120-Bilde114.jpg
B3-5 nr.25584
Interiør.
6. des. 2010
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/36/s36583-B3_25584KrsApr1996JPG.jpg
B3-2 type 2 nr.25584
(fremdeles en B3-2)
 apr. 1996
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/32/s32967-101003-25584-Loenga.jpg
B3-5 nr.25584
Skal til Vst. Grorud for revisjon.
10. okt. 2003
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
25585
http://pix.njk.no/130/s130228-CIMG173911.jpg
B3-2 type 2 nr.25585
Hensatt i Hamar
2. feb. 2008
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/130/s130229-CIMG971811.jpg
B3-2 type 2 nr.25585
Hensatt i Hamar
6. feb. 2010
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/147/s147165-DSC07541.jpg
B3-2 type 2 nr.25585
Hensatt Overhøgdal grustak sidespor km 401,40 Inlandsbanan
10. juni 2012
Foto: Thomas Markovic
25586
http://pix.njk.no/160/s160186-247B.jpg
B3-2 type 2 nr.25586
B3-2 25586.
7. aug. 2013
Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/160/s160240-002B.jpg
B3-2 type 2 nr.25586
B3-2 25586 etter huggearbeidene 8. august 2013.
8. aug. 2013
Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/32/s32742-B3-25586_02b.jpg
B3-2 type 2 nr.25586
B3-2 25586
29. sep. 2005
Trondheim
Foto: Erland Rasten
320
http://pix.njk.no/32/s32588-270602-25587-tog91.jpg
B3-2 type 2 nr.320
I tog 91, nettopp overtatt og midlertidig ommerket av Tågkompaniet.
27. juni 2001
Narvik
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32589-270602-25587-TKAB320.jpg
B3-2 type 2 nr.320
Tågkompaniets påskrifter.
27. juni 2002
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32590-270602-25587-tog91-Katt.jpg
B3-2 type 2 nr.320
Tog 91
27. juni 2002
Katterat
Foto: R. G. Nilsson
25588
http://pix.njk.no/54/s54633-D13103.jpg
B3-2 type 2 nr.25588
B3 25588
11. nov. 1985
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32386-290601-25588-Trh.jpg
B3-2 type 2 nr.25588
Driftsbanegården.
29. juni 2001
Trondheim
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32478-230302-25588-Mbg.jpg
B3-2 type 2 nr.25588
Har vært brukt som øvelsesvogn. Dør med kryss markerer blokkert dør.
23. mar. 2002
Vst. Marienborg
Foto: R. G. Nilsson
25590
http://pix.njk.no/102/s102183-25590.jpg
B3-2 type 2 nr.25590
B3-2 25590
13. aug. 2009
Flåm
Foto: Hans Martin Lie
http://pix.njk.no/151/s151573-22012012482.jpg
B3-2 type 2 nr.25590
B3-2 25590 på Ål i tog 1405 mot Bergen.
Tog 1405
22. jan. 2012
Ål
Foto: Gunnar Høiseth
http://pix.njk.no/151/s151572-22012012500.jpg
B3-2 type 2 nr.25590
Interiørbilde B3-2 25590. På vei fra Ål mot Bergen. Flott vogn, ikke sant? :-)
Tog 1405
22. jan. 2012
vest for Ål
Foto: Gunnar Høiseth
25591
http://pix.njk.no/32/s32745-B3-25591_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25591
B3-2 25591
10. apr. 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/38/s38240-DSC07068.jpg
B3-2 type 2 nr.25591
I Trondheim
20. apr. 2006
Foto: Thomas Markovic
25592
http://pix.njk.no/36/s36564-B3_25592TrhOktNov1991jpg.jpg
B3-2 type 2 nr.25592
I tåka
ca  nov. 1991
Trondheim
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/94/s94645-IMG_1035-1.jpg
B3-2 type 2 nr.25592
Tog 475
13. mar. 2009
Foto: Lars Kristian Røli
http://pix.njk.no/147/s147086-Tog476120609-4wsBodoe.jpg
B3-2 type 2 nr.25592
NJK-reisende har tatt plass og lukket dørene før hjemreise fra Bodø
Tog 476
9. juni 2012
Bodø
Foto: Jon Rokseth
25593
http://pix.njk.no/32/s32746-B3-25593_02b.jpg
B3-2 type 2 nr.25593
B3-2 25593
6. sep. 2001
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
25595
http://pix.njk.no/32/s32747-B3-25595_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25595
B3-2 25595
24. sep. 2003
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/59/s59104-06072005_b325595_grorud1.jpg
B3-2 type 2 nr.25595
Hensatt på Grorud
28. sep. 2003
Foto: Thomas Markovic
25596
http://pix.njk.no/31/s31819-090603-25596-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25596
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31820-090603-25596-innv.jpg
B3-2 type 2 nr.25596
Interiør
9. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25597
http://pix.njk.no/147/s147173-DSC07521.jpg
B3-2 type 2 nr.25597
Hensatt Overhøgdal grustak sidespor km 401,40 Inlandsbanan
10. juni 2012
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/147/s147174-DSC07655.jpg
B3-2 type 2 nr.25597
Hensatt Overhøgdal grustak sidespor km 401,40 Inlandsbanan
10. juni 2012
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/32/s32451-200501-25597-Sarp.jpg
B3-2 type 2 nr.25597
20. mai 2001
Sarpsborg
Foto: R. G. Nilsson
25599
http://pix.njk.no/49/s49572-BF33_25599Bg17des06.jpg
BF3-3 nr.25599
17. des. 2006
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/36/s36956-BF3_3_25599BG06042006.jpg
BF3-3 nr.25599
6. apr. 2006
Bergen
Foto: Kjell Hegna
25600
http://pix.njk.no/93/s93102-HBg270209B3525600.jpg
B3-5 nr.25600
Endeparti på B3-5 25600 i ettermiddagssol.
27. feb. 2009
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/93/s93101-GBg270209T1404Aal.jpg
B3-5 nr.25600
Sjøl om det brukes Flåmsbanevogner i toget til Ål, er det fremdeles noen slike vogner til overs. Helt til vesntre i bildet over står B3-5 25600 (se også under).
27. feb. 2009
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/125/s125483-DSCN0607b.jpg
B3-5 nr.25600
B3-5 25600, vst. Grorud
19. nov. 2010
Foto: Erland Rasten
25603
http://pix.njk.no/31/s31919-230291-25603-Grd.jpg
B3-2 type 2 nr.25603
Hensatt på Grorud med skader etter Bjorli-ulykken 18. januar 1991.
23. feb. 1991
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32748-B3-25603_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25603
B3-2 25603
6. sep. 2001
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
25604
http://pix.njk.no/32/s32749-B3-25604_01.jpg
B3-2 type 2 nr.25604
B3-2 25604
7. mai 2000
Harestua
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32556-290602-25604-Bjf.jpg
B3-2 type 2 nr.25604
29. juni 2002
Bjørnfjell (nye)
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32685-141102-25604-Dbg-Nrv.jpg
B3-2 type 2 nr.25604
På Driftsbanegården.
14. nov. 2002
Narvik
Foto: R. G. Nilsson
25605
http://pix.njk.no/54/s54635-D36733.jpg
B3-2 type 2 nr.25605
B3 25605
17. jan. 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31852-100603-25605-int.jpg
B3-2 type 2 nr.25605
Interiør.
10. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25606
http://pix.njk.no/32/s32750-B3-25606_01b.jpg
B3 type 2B nr.25606
B3 25606
28. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25607
http://pix.njk.no/72/s72039-CIMG18111.jpg
B3-2 type 2 nr.25607
I Hamar
2. feb. 2008
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/54/s54638-D43735.jpg
B3-2 type 2 nr.25607
B3 25607
25. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/33/s33634-tm4752.jpg
B3-2 type 2 nr.25607
OBAS B3-2 25607 i Narvik
7. aug. 2004
Narvik
Foto: Thomas Markovic
8873 632-7
http://pix.njk.no/142/s142601-IMG_5678.jpg
R7 nr.5632
15. feb. 2012
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/142/s142602-IMG_5679.jpg
R7 nr.5632
Interiør
15. feb. 2012
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/142/s142603-IMG_5680.jpg
R7 nr.5632
Interiør
15. feb. 2012
Foto: Stig H F
25610
http://pix.njk.no/31/s31956-100603-25610-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25610
Hensatt.
10. juni 2003
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32755-B3-25610_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25610
B3-2 25610
29. nov. 2005
Loenga
Foto: Erland Rasten
25611
http://pix.njk.no/54/s54643-D41310.jpg
B3-2 type 2 nr.25611
B3 25611
8. mai 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/33/s33635-tm4757.jpg
B3-2 type 2 nr.25611
OBAS B3-2 25611 i Narvik
7. aug. 2004
Narvik
Foto: Thomas Markovic
25612
http://pix.njk.no/54/s54644-D36531.jpg
B3-2 type 2 nr.25612
B3 25612
14. okt. 1999
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/33/s33638-tm4076.jpg
B3-2 type 2 nr.25612
B3 25612 hensatt og utrangert på Mantena Grorud
28. sep. 2003
Vst. Grorud
Foto: Thomas Markovic
5633
http://pix.njk.no/32/s32348-140500-25615-Haven.jpg
B3-2 type 2 nr.25615
25615 ble etter Morskogen-ulykken på den ene langsiden forsynt med ny type emblem og påskrifter, til tross for at den hadde sekstitallsdesign. Motsatt langside fikk samtidig åttitallsdesign (nydesign).
14. mai 2000
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32713-120603-25615-5653-Loenga.jpg
R7 nr.5633
Ombygget til restaurantvogn litra R7 og gitt svensk nummer 5633 for Connex. Norsk nummer er beholdt i parantes.
12. juni 2003
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
25616
http://pix.njk.no/31/s31762-090603-25616-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25616
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31764-090603-25616-innv.jpg
B3-2 type 2 nr.25616
Interiør
9. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25617
http://pix.njk.no/32/s32760-B3-25617_01b.jpg
B3 type 2B nr.25617
B3 25617, prøvevogn i nye farger, ”mellomdesign”
24. aug. 1981
Lodalen
Foto: Erland Rasten
25618
http://pix.njk.no/32/s32762-B3-25618_01.jpg
B3-2 type 2 nr.25618
B3-2 25618
4. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31833-090603-25618-innv.jpg
B3-2 type 2 nr.25618
Interiør
9. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25620
http://pix.njk.no/59/s59048-10032002_b325620_marienborg1.jpg
B3-2 type 2 nr.25620
Innvendig
10. mar. 2002
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/67/s67268-B325620Marienborg01042002.jpg
B3-2 type 2 nr.25620
Hensatt på vst. Marienborg
1. apr. 2002
Foto: Thomas Markovic
25622
http://pix.njk.no/36/s36565-B325622KrsandApril96jpg.jpg
B3-2 type 2 nr.25622
 apr. 1996
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
25623
http://pix.njk.no/31/s31826-090603-25623-utv.jpg
B3 type 2 nr.25623
Vogna er hensatt, og det er plukket diverse deler.
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/59/s59102-06072005_be25623_grorud1.jpg
B3 type 2 nr.25623
Hensatt på Grorud
28. sep. 2003
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/32/s32763-B3-25623_03.jpg
B3 type 2 nr.25623
B3 25623 utrangert
3. feb. 2005
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
5634
http://pix.njk.no/142/s142600-IMG_5687.jpg
R7 nr.5634
15. feb. 2012
Foto: Stig H F
http://pix.njk.no/150/s150811-25625.jpg
R7 nr.5634
B3 25625 ombygget til R7 5634 og nylakkert
24. sep. 2012
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/54/s54646-D3990.jpg
B3-2 type 2 nr.25625
B3 25625
23. jan. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25626
http://pix.njk.no/33/s33639-tm4437.jpg
B3-2 type 2 nr.25626
B3-2 25626 i gammeldesign hensatt på Loenga
21. mar. 2004
Loenga
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/31/s31844-100603-25626-int.jpg
B3-2 type 2 nr.25626
Interiør.
10. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25627
http://pix.njk.no/32/s32767-B3-25627_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25627
B3-2 25627
5. mai 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25628
http://pix.njk.no/31/s31727-090603-25628-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25628
Hensatt for utrangering.
9. juni 2003
vest for Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/69/s69277-061207-25628-Vstgrorud-5340.jpg
B3-6 nr.25628
6. des. 2007
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32768-B3-25628_02b.jpg
B3-2 type 2 nr.25628
B3-2 25628
15. mai 2001
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25629
http://pix.njk.no/32/s32769-B3-25629_04.jpg
B3-2 type 2 nr.25629
B3-2 25629
12. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/33/s33640-tm5218.jpg
B3-2 type 2 nr.25629
B3-2 25629 i Kristiansand
6. juli 2004
Kristiansand
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/32/s32068-DSC00791.jpg
B3-2 type 2 nr.25629
B3 25629 på Grovane
27. sep. 2005
Foto: Tor Haugen
8873 636-8
http://pix.njk.no/32/s32808-ob200407160728m.jpg
R7 nr.5636
16. juli 2004
Narvik
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/32/s32045-b3_25630_flaam_120596.jpg
B3 type 2B nr.25630
B3 25630
12. mai 1996
Flåm
Foto: Terje Knudsen
25631
http://pix.njk.no/32/s32770-B3-25631_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25631
B3-2 25631
5. mai 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31834-100603-25631.jpg
B3-2 type 2 nr.25631
Går i togparet 202 og 209.
10. juni 2003
Lodalen
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/59/s59101-06072005_b325631_grorud1.jpg
B3-2 type 2 nr.25631
Hensatt på Grorud
28. sep. 2003
Foto: Thomas Markovic
25632
http://pix.njk.no/54/s54647-D39609.jpg
B3-2 type 2 nr.25632
B3 25632
2. okt. 2001
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25633
http://pix.njk.no/32/s32771-B3-25633_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25633
B3-2 25633
2. aug. 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32341-130401-25633-Loenga-2.jpg
B3-2 type 2 nr.25633
Hensatt med oppskrapings-skader etter Nittedal-ulykken. Skadene ble aldri reparert.
13. apr. 2001
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
25635
http://pix.njk.no/54/s54648-D42013.jpg
B3-2 type 2 nr.25635
B3 25635
30. aug. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25636
http://pix.njk.no/32/s32563-0802-25636-Loenga.jpg
B3-2 type 2 nr.25636
 aug. 2002
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32774-B3-25636_04b.jpg
B3-2 type 2 nr.25636
B3-2 25636
12. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25637
http://pix.njk.no/35/s35773-25637BG130306.jpg
B3-5 nr.25637
13. mar. 2006
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/47/s47157-B35_25637Bg251006.jpg
B3-5 nr.25637
25. okt. 2006
Bergen
Foto: Kjell Hegna
25639
http://pix.njk.no/191/s191130-DSC04865.jpg
B3-2 type 2 nr.25639
Innvendig i B3 25639 på Bertnem bru Namsosbanen
20. mai 2017
i nærheten av Øysletta
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/191/s191131-DSC04870.jpg
B3-2 type 2 nr.25639
B3 25639 på Bertnem bru, Namsosbanen. Vogna har ikke lenger gammeldesign.
20. mai 2017
i nærheten av Øysletta
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/57/s57971-CIMG1154.jpg
B3-2 type 2 nr.25639
B3-2 25639 med fast vanntilknytning og avløp. Snåsa stasjon 06.07.2006
  
Snåsa
8873 635-0
http://pix.njk.no/54/s54716-D40312.jpg
B3 type 2B nr.25641
B3 25641
11. mar. 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/34/s34003-120603-25641-5641.jpg
R7 nr.5635
12. juni 2003
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
25645
http://pix.njk.no/54/s54717-D08018.jpg
B3 type 2B nr.25645
B3 25645
25. aug. 1983
Lodalen
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32778-B3-25645_05.jpg
B3-2 type 2 nr.25645
B3-2 25645
30. mai 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25646
http://pix.njk.no/33/s33642-tm4084.jpg
B3-2 type 2 nr.25646
B3-2 25646 hensatt på Mantena Grorud
28. sep. 2003
Vst. Grorud
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/32/s32779-B3-25646_03b.jpg
B3-2 type 2 nr.25646
B3-2 25646
6. jan. 2005
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
25648
http://pix.njk.no/172/s172808-tn__os_20150113_IMG_1485.jpg
B3-4 nr.25648
El 18.2260 og El 18.2256 med en enslig grønn B3-4 25648
13. jan. 2015
Arna (nye)
Foto: Ola Søgaard
http://pix.njk.no/34/s34981-25648Bg20022006.jpg
B3-4 nr.25648
14. mar. 2006
Bergen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/139/s139478-IMG_4156.jpg
B3-4 nr.25648
2. nov. 2011
Foto: Stig
25649
http://pix.njk.no/72/s72037-CIMG17371.jpg
B3 type 2B nr.25649
Hensatt på Hamar
2. feb. 2008
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/147/s147166-DSC07538.jpg
B3 type 2B nr.25649
Hensatt Overhøgdal grustak sidespor km 401,40 Inlandsbanan
10. juni 2012
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/54/s54718-D36808.jpg
B3 type 2B nr.25649
B3 25649
17. jan. 2000
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25650
http://pix.njk.no/54/s54719-D43232.jpg
B3 type 2B nr.25650
B3 25650
14. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31967-100603-25650-int.jpg
B3 type 2B nr.25650
Interiør.
10. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25652
http://pix.njk.no/75/s75069-B3-425652.jpg
B3-4 nr.25652
B3-4 25652, Oslo S
26. mar. 2008
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/54/s54721-D26132.jpg
B3-2 type 2 nr.25652
B3 25652 (før ombygging til Flåmsbanevogn)
1. juli 1994
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/32/s32780-B3-25652_01b.jpg
B3-4 nr.25652
B3-4 25652
25. jan. 2005
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
25653
http://pix.njk.no/54/s54680-B342565302.jpg
B3-4 nr.25653
B3-4 25653
16. juni 2005
Flåm
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/54/s54681-B3425653innv01.jpg
B3-4 nr.25653
B3-4 25653 innvendig
11. mai 2006
Kjosfossen
Foto: Erland Rasten
25654
http://pix.njk.no/54/s54728-D41634.jpg
B3-2 type 2 nr.25654
B3 25654
24. juni 2002
Oslo S
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31842-100603-25654-int.jpg
B3-2 type 2 nr.25654
Interiør
10. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25655
http://pix.njk.no/32/s32781-B3-25655_01b.jpg
B3-2 type 2 nr.25655
B3-2 25655,
24. sep. 2003
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
http://pix.njk.no/31/s31853-100603-25655-int.jpg
B3-2 type 2 nr.25655
Interiør.
10. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25656
http://pix.njk.no/31/s31828-090603-25656-utv.jpg
B3-2 type 2 nr.25656
Hensatt
9. juni 2003
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/31/s31829-090603-25656-inv.jpg
B3-2 type 2 nr.25656
Interiør
9. juni 2003
Foto: R. G. Nilsson
25657
http://pix.njk.no/54/s54732-D12819.jpg
B3K nr.25657
B3K 25657
25. sep. 1985
Lodalen
Foto: Erland Rasten
25658
http://pix.njk.no/33/s33583-300998-25658-Aand.jpg
B3K nr.25658
30. sep. 1998
Åndalsnes
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/67/s67269-05081999B3K25658.jpg
B3K nr.25658
På Trondheim S.
5. aug. 1999
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/33/s33259-211003-25658-Lod.jpg
B3-5 nr.25658
21. okt. 2003
Lodalen
Foto: R. G. Nilsson
25660
http://pix.njk.no/32/s32347-260401-25660-Loenga.jpg
B3K nr.25660
26. apr. 2001
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
25661
http://pix.njk.no/52/s52670-D38226.jpg
B3K nr.25661
B3K 25661
19. sep. 2000
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
25663
http://pix.njk.no/54/s54722-B342566302.jpg
B3-4 nr.25663
B3-4 25663
11. mai 2006
Flåm
Foto: Erland Rasten
25665
http://pix.njk.no/71/s71633-1406200718439LY51u7MQGEuq49Y3q.jpg
B3K nr.25665
På Kopperå st. ifm. Ofotbanen AS materielloverføring til Narvik
 des. 2002
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/72/s72038-CIMG17491.jpg
B3K nr.25665
Hensatt på Hamar
2. feb. 2008
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/54/s54734-D35525.jpg
B3K nr.25665
B3K 25665
4. mai 1999
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25666
http://pix.njk.no/31/s31917-020403-25666-Larvik.jpg
B3K nr.25666
Tog 873.
2. apr. 2003
Larvik
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/32/s32783-B3-25666_06.jpg
B3K nr.25666
B3K 25666
30. mai 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
25667
http://pix.njk.no/31/s31986-190196-25667-Aal.jpg
B3K nr.25667
Toget "Fjellekspressen".
Tog 1401/1402
19. jan. 1996
Ål
Foto: R. G. Nilsson

Med NJK-medlemskap ville du kunne se 615 bilder i stedet for bare 367. Ikke-medlemmer vises inntil tre bilder for hver enhet, dog de tre beste.

Fjern visning av alle bilder

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, L, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 3.42 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 12007 treff på rmdb, og 25576096 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5176 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 3.42 sek