NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

92

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
9292-01NSB Düwag    198414. des. 1984      
9292-02NSB Düwag    198414. des. 1984      
9292-03NSB Düwag    198414. des. 1984      
9292-04NSB Düwag    198414. des. 1984      
9292-05NSB Düwag    198421. mar. 1985      
9292-06NSB Düwag    198421. feb. 1985      
9292-07NSB Düwag    198421. feb. 1985      
9292-08NSB Düwag    198421. feb. 1985      
9292-09NSB Düwag    198521. mar. 1985      
9292-10NSB Düwag    198521. mar. 1985      
9292-11NSB Düwag    198511. mai 1985      
9292-12NSB Düwag    198511. mai 1985      
9292-13NSB Düwag    198523. mai 1985      
9292-14NSB Düwag    19859. juli 1985    4. jan. 2000
9292-15NSB Düwag    198523. mai 1985      
BM 9292.01NSB
Nord
 Düwag 87335    198414. des. 1984      
BM 9292.02NSB
Nord
 Düwag 87336    198414. des. 1984      
BM 9292.03NSB
Nord
 Düwag 87337    198414. des. 1984      
BM 9292.04NSB
Nord
 Düwag 87338    198414. des. 1984      
BM 9292.05NSB
Nord
 Düwag 87339    198421. mar. 1985      
BM 9292.06NSB
Nord
 Düwag 87340    198421. feb. 1985      
BM 9292.07NSB
Nord
 Düwag 87341    198421. feb. 1985      
BM 9292.08NSB
Nord
 Düwag 87342    198421. feb. 1985?      
BM 9292.09NSB
Nord
 Düwag 87343    198521. mar. 1985      
BM 9292.10NSB
Nord
 Düwag 87344    198521. mar. 1985      
BM 9292.11NSB
Nord
 Düwag 87345    198511. mai 1985      
BM 9292.12NSB
Nord
 Düwag 87346    198511. mai 1985      
BM 9292.13NSB
Nord
 Düwag 87347    198523. mai 1985      
BM 9292.14NSB
Nord
 Düwag 87348    19859. juli 19854. jan. 2000 2000 2000
BM 9292.15NSB
Nord
 Düwag 87349    198523. mai 1985      
BS 9292.51NSB
Nord
 Düwag 87350    198414. des. 1984      
BS 9292.52NSB
Nord
 Düwag 87351    198414. des. 1984      
BS 9292.53NSB
Nord
 Düwag 87352    198414. des. 1984      
BS 9292.54NSB
Nord
 Düwag 87353    198414. des. 1984      
BS 9292.55NSB Düwag 87354    198421. mar. 1985      
BS 9292.56NSB Düwag 87355    198421. feb. 1985      
BS 9292.57NSB Düwag 87356    198421. feb. 1985      
BS 9292.58NSB Düwag 87357    198421. feb. 1985      
BS 9292.59NSB Düwag 87358    198521. mar. 1985      
BS 9292.60NSB Düwag 87359    198521. mar. 1985      
BFS 9292.81NSB Düwag 87360    198511. mai 1985      
BFS 9292.82NSB Düwag 87361    198511. mai 1985      
BFS 9292.83NSB Düwag 87362    198523. mai 1985      
BFS 9292.84NSB Düwag 87363    19859. juli 1985     jan. 2001
BDFS 92
BS 92 t.3
92.91NSB Düwag 87364    198523. mai 1985      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
92-01
http://pix.njk.no/189/s189467-DSC_5185B.jpg
type 92 nr.92-01
Tog 439 ved bruspennet som nå er på land og som skal forskes på. Tog 439 besto av BM 92.01 + BS 92.51.
20. feb. 2017
Hell
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/190/s190096-DSC_5956B.jpg
type 92 nr.92-01
Tog 436 på Bru over Stjørdalselva ved Hell. Også fundamentene til den gamle brua er nå fjernet. Det er motorvognsettet BS 92.519 + BM 92.01 som vi ser. Det gamle bruspennet på land er det som nå er forsøkslaboratorium for bruer.
Tog 436
27. mar. 2017
Hell
Foto: Hans-Ole Sveia
92-02
http://pix.njk.no/178/s178041-DSC_2356B.jpg
type 92 nr.92-02
Ny bru på Hell stasjon. I bakgrunnen ser vi tog 1763 med BM 92.02 + BS 92.52 ankomme til stasjonen.
Tog 1763
31. aug. 2015
Hell
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/179/s179330-DSC_4638B.jpg
type 92 nr.92-02
Tog 430 på Hell stasjon. Toget besto av BS 92.52 + BM 92.02.
Tog 430
31. okt. 2015
Hell
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/179/s179331-DSC_4642C.jpg
type 92 nr.92-02
Tog 430 - bestående av BS 92.52 + BM 92.02 - i ferd med å forlate Hell stasjon. Til høyre ny og gammel Bru over Stjørdalselva.
Tog 430
31. okt. 2015
Hell
Foto: Hans-Ole Sveia
92-03
http://pix.njk.no/193/s193824-DSC_8569.jpg
type 92 nr.92-03
29. juli 2012
Os
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/177/s177140-DSC_0006B.jpg
type 92 nr.92-03
Tog 445 i ferd med å kjøre inn på Bru over Stjørdalselva ved Hell. Toget besto av BM 92.03 + BS 92.53. Denne brua skal nå få avløsning.
Tog 445
20. juli 2015
i nærheten av Hell-Stjørdal
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/177/s177141-DSC_0014B.jpg
type 92 nr.92-03
Tog 445 i ferd med å kjøre over Bru over Stjørdalselva ved Hell. Toget besto av BM 92.03 + BS 92.53. Denne brua skal nå få avløsning.
Tog 445
20. juli 2015
i nærheten av Hell-Stjørdal
Foto: Hans-Ole Sveia
92-04
http://pix.njk.no/185/s185274-1985-69B-0023.jpg
type 92 nr.92-04
Klokken er straks halv åtte denne sommerkvelden. I spor 2 står et 92-sett klart til å gå til Koppang, i spor 3 er tog til Otta ventet.
 juli 1985
Hamar
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/176/s176764-Tog449150702-8wLangstein.jpg
type 92 nr.92-04
Tog 449
2. juli 2015
Langstein
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/176/s176763-Tog449150702-1wLangstein.jpg
type 92 nr.92-04
Tog 449
2. juli 2015
Langstein
Foto: Jon Rokseth
92-05
http://pix.njk.no/183/s183070-Tog425160423-32wVaere.jpg
type 92 nr.92-05
92-05 og 92-09 i tog 425 til Steinkjer
Tog 425
23. apr. 2016
i nærheten av Være
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/186/s186739-Tog417160924-8wSingsaas.jpg
type 92 nr.92-05
Tog 417
24. sep. 2016
Singsås
Foto: Jon Rokseth
92-06
http://pix.njk.no/180/s180521-IMG_2274-8.jpg
type 92 nr.92-06
Tog 2384
15. des. 2015
nord for Rena
Foto: Knut Eidsæther
http://pix.njk.no/196/s196994-DSC_3127B.jpg
type 92 nr.92-06
BM 92.06 + BS 92.56 i tog 11721.
Tog 11721
22. jan. 2018
Skansen
Foto: Hans-Ole Sveia
92-07
http://pix.njk.no/177/s177180-2015-07-19_2411.jpg
type 92 nr.92-07
Som allerede nevnt - tog har en stygg uvane om å holde seg i rute når det absolutt ikke passer. Rengjerdet ble plutselig en langt større utfordring enn et og annet skilt. Men det vises i det minste meget vel at toget er på toppen ...
19. juli 2015
Harborg
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/177/s177181-2015-07-19_2413.jpg
type 92 nr.92-07
Tog 412 har gjort seg ferdig med sitt ærend på stasjonen, nå bærer det videre til Røros.
19. juli 2015
Glåmos
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/177/s177163-DSC_0036B.jpg
type 92 nr.92-07
Tog 447 - bestående av BM 92.07 + BS 92.07 - ankommer. Det ankommer i spor 1, som nevnt på informasjonsskjermen. Det har simpelthen ikke andre spor å kjøre på!
Tog 447
20. juli 2015
Værnes
Foto: Hans-Ole Sveia
92-08
http://pix.njk.no/185/s185239-1985-69A-0048.jpg
type 92 nr.92-08
Persontog til Røros står klart ved plattformen til spor 1. Den første tiden 92-settene var i bruk, var ikke togenes destinasjonsfilm på plass.
 juli 1985
Trondheim
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/178/s178075-Tog1733150901-1wHeimdal.jpg
type 92 nr.92-08
Tog 1733
1. sep. 2015
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/181/s181339-Heimdal160204-6wSnoe.jpg
type 92 nr.92-08
Tog 431
4. feb. 2016
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
92-09
http://pix.njk.no/180/s180516-IMG_2256-2.jpg
type 92 nr.92-09
13. des. 2015
Hamar
Foto: Knut Eidsæther
http://pix.njk.no/183/s183071-Tog425160423-35wVaere.jpg
type 92 nr.92-09
Tog 425
23. apr. 2016
i nærheten av Være
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/183/s183918-Tog1737160602-4wKarivollen.jpg
type 92 nr.92-09
Tog 1737
2. juni 2016
nord for Melhus
Foto: Jon Rokseth
92-10
http://pix.njk.no/177/s177147-DSC_9803B.jpg
type 92 nr.92-10
En får et visst inntrykk av framtidig innføring til den nye brua. På bildet er tog 437 - bestående av BM 92.10 + BS 92.60 - underveis mot den nåværende brua.
Tog 437
20. juli 2015
Hell
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/186/s186567-DSC_3721B.jpg
type 92 nr.92-10
Ny plattform tatt i bruk på Hell stasjon. Her er det rett før avgang for tog 433, som bestod av BM 92.10 + BS 92.60.
Tog 433
19. sep. 2016
Hell
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/191/s191921-Tog454170628-3wLerli.jpg
type 92 nr.92-10
Tog 454
28. juni 2017
sør for Lerli
Foto: Jon Rokseth
92-11
http://pix.njk.no/68/s68847-JVare141107T434.jpg
type 92 nr.92-11
Et tog i motsatt retning avbildet fra andre siden av brua (tog 434).
Tog 434
14. nov. 2007
øst for Ranheim
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/177/s177154-DSC_9886B.jpg
type 92 nr.92-11
Tog 441 - bestående av BM 92.11 + BS 92.81 - på Hell stasjon. Trafikkstyreren er i aksjon.
Tog 441
20. juli 2015
Hell
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/189/s189759-DSC_5738B.jpg
type 92 nr.92-11
Tog 436 - med BS 92.81 + BM 92.11 - på den nye Bru over Stjørdalselva ved Hell. Foran ser vi det gjenværende midterste spennet fra gammelbrua.
Tog 436
6. mar. 2017
i nærheten av Hell
Foto: Hans-Ole Sveia
92-12
http://pix.njk.no/185/s185237-1985-69A-0046.jpg
type 92 nr.92-12
Et annet og i 1985 hypermoderne tog sto klar på et annet spor. Dette settet var ett av de fire …
 juli 1985
Trondheim
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/177/s177145-DSC_9995B.jpg
type 92 nr.92-12
Ny bru under bygging over Stjørdalselva ved Hell. Tog 383 - med BM 92.12 + BS 92.82 - på tur til Storlien.
Tog 383
20. juli 2015
i nærheten av Hell-Storlien
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/184/s184977-Tog1704160709-10wLerMoesta.jpg
type 92 nr.92-12
Tog 1704
9. juli 2016
sør for Ler
Foto: Jon Rokseth
92-13
http://pix.njk.no/193/s193792-Tog419170901-1wStoeren.jpg
type 92 nr.92-13
Tog 419
1. sep. 2017
Støren
Foto: Jon Rokseth
92-15
http://pix.njk.no/177/s177876-Tog449150827-5wMelhus.jpg
type 92 nr.92-15
Tog 449
27. aug. 2015
Melhus skysstasjon
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/178/s178659-DSC_4096B.jpg
type 92 nr.92-15
BM 92.15 + BS 92.91, BM 92.13 + BS 92.83 og BCM 93.64 + BM 93.14 på Støren på søndag 27. september 2014.
27. sep. 2015
Støren
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/182/s182902-DSC_7023B.jpg
type 92 nr.92-15
TMZ 1410 og tog 1761 i bakgrunnen. Sistnevnte bestod av BM 92.15 og BS 92.91.
Tog 1761
18. apr. 2016
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
92.01
http://pix.njk.no/74/s74025-Tog427080309-10wsHommelvik.jpg
BM 92 nr.92.01
Tog 427
9. mar. 2008
Hommelvik
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/78/s78561-e9604-471x424.jpg
BM 92 nr.92.01
Forsinket dagtog 471 (4.655) krysser 424 (92-01-settet)
Tog 471, 424
28. mai 2008
Leangen
Foto: Svein Sando
http://pix.njk.no/98/s98537-Tog450090611-4wsVududalen.jpg
BM 92 nr.92.01
11. juni 2009
nord for Langstein
Foto: Jon Rokseth
92.02
http://pix.njk.no/0/s552-bm92.JPG
BM 92 nr.92.02
  
http://pix.njk.no/75/s75583-Tog381080406-5wsHegra.jpg
BM 92 nr.92.02
Tog 381
6. apr. 2008
Hegra
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/93/s93165-Marienborg090225-16wsBM9202.jpg
BM 92 nr.92.02
25. feb. 2009
Vst. Marienborg
Foto: Jon Rokseth
92.03
http://pix.njk.no/73/s73801-ob2008-03-04-111506.jpg
BM 92 nr.92.03
Snøen som la seg på toget da det stod ved stasjonene blåser av.
Tog 412
4. mar. 2008
Trondheim
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/83/s83565-Tog450080730-10wsGjevingaasen.jpg
BM 92 nr.92.03
Tog 450
30. juli 2008
vest for Hell
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/83/s83036-20080821-014-900.jpg
BM 92 nr.92.03
Tog 46 på Lillehammer
Tog 46
21. aug. 2008
Lillehammer
Foto: Tore Haugen
92.04
http://pix.njk.no/185/s185273-1985-69B-0022.jpg
BM 92 nr.92.04
I spor 2 står et 92-sett med "Ludvig"-merkingen på siden.
 juli 1985
Hamar
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/67/s67669-2007-029-0004.jpg
BM 92 nr.92.04
Muligens ikke så altfor lett å se, men det er altså 04-settet …
Tog 415
5. okt. 2007
Røros-Singsås
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/67/s67668-2007-029-0003.jpg
BM 92 nr.92.04
Mens jeg går i ytterkant av ballasten, hører jeg en svak dieselrumling bak meg. Og der, godt og vel tyve minutter forsinket, kom tog 415 i et bedagelig tempo.
Tog 415
5. okt. 2007
Røros-Singsås
Foto: Hans Morten Tamnes
92.05
http://pix.njk.no/68/s68983-ob2007-11-29-108617m.jpg
BM 92 nr.92.05
Tog 437
29. nov. 2007
Vikhammer
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/68/s68982-ob2007-11-29-108608m.jpg
BM 92 nr.92.05
Tog 437
29. nov. 2007
Saksvik
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/73/s73232-ob2008-02-16-110874.jpg
BM 92 nr.92.05
Tog 429
16. feb. 2008
nord for Alstad
Foto: Øyvind Berg
92.06
http://pix.njk.no/73/s73722-BM9206Leangenvaaren1989.jpg
BM 92 nr.92.06
Dette bildet er tatt våren 1989, toget er akkuratt der hvor Rotvoll holdeplass ligger nå.
 1989
øst for Leangen
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/86/s86711-Tog1741081021-4wsHagebru.jpg
BM 92 nr.92.06
Tog 416
21. okt. 2008
nord for Støren
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/87/s87555-IMG_1307.jpg
BM 92 nr.92.06
Tog 2384 på Rena.
Tog 2384
8. nov. 2008
(Rena)
Foto: Knut Eidsæther
92.07
http://pix.njk.no/68/s68981-ob2007-11-29-108596m.jpg
BM 92 nr.92.07
Tog 434
29. nov. 2007
Torp
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/166/s166493-DSC_0005B.jpg
BM 92 nr.92.07
Naturkunstverk på 92-sett?
20. feb. 2010
Røros
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/122/s122649-DSC_0006B.jpg
BM 92 nr.92.07
"Det var under Røros-martna´n," sa 92-settet og blikket ble sløret over frontruta. BM 92.07. Foto: Hans-Ole Sveia.
20. feb. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
92.08
http://pix.njk.no/185/s185241-1985-69A-0050.jpg
BM 92 nr.92.08
Togpersonalet benytter anledningen til å vente ute i det gode været.
 juli 1985
Støren
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/161/s161201-DSC_0212B.jpg
BM 92 nr.92.08
92-sett i farten.
11. juni 2007
Hell
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/67/s67438-2007-027-0031.jpg
BM 92 nr.92.08
Toget består av BM 92.08 og BS 92.58 der det stille og rolig triller inn på stasjonsområdet.
Tog 415
1. okt. 2007
Glåmos
Foto: Hans Morten Tamnes
92.09
http://pix.njk.no/64/s64594-Tog449070909-7wsNidelvbru.jpg
BM 92 nr.92.09
Tog 449 på Nidelv bru
9. sep. 2007
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/67/s67500-2007-028-0029.jpg
BM 92 nr.92.09
Tog 416 ruller ut på siste etappe ned til Røros.
Tog 416
3. okt. 2007
Glåmos
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/72/s72398-2008_0211_03-wd1024.jpg
BM 92 nr.92.09
92.09 i tog 2381 kjører inn på Atna stasjon.
Tog 2381
11. feb. 2008
Atna
Foto: Lars Helge Frivold
92.10
http://pix.njk.no/185/s185271-1985-69B-0020.jpg
BM 92 nr.92.10
Togføreren om bord i tog 375 "Ludvig" veksler noen ord med togpersonalet ombord i hurtigtoget.
Tog Ht 375
 juli 1985
Rena
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/164/s164831-DSC_0690.jpg
BM 92 nr.92.10
Toget til Trondheim ankommer.
21. feb. 2006
Os
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/110/s110355-IMG_4998.jpg
BM 92 nr.92.10
... og at også det har fått nye lykter (og godt synlig nummerering i fronten). Dette var vel antakelig transport av 92.10 tilbake til Trondheim etter reparasjon og oppgradering på Grorud?
16. mar. 2010
Evenstad
Foto: Knut Eidsæther
92.11
http://pix.njk.no/180/s180013.jpg
BM 92 nr.92.11
 1991
øst for Ranheim
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/10/s10342-KjellHegnaStorlJun1992BM92T.jpg
BM 92 nr.92.11
 juni 1992
(Storlien)
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/85/s85982-IMG_0764.jpg
BM 92 nr.92.11
Tog 2388 mellom Atna og Bjøråneset.
Tog 2388
3. okt. 2008
Foto: Knut Eidsæther
92.12
http://pix.njk.no/85/s85320-p0978-9212.jpg
BM 92 nr.92.12
16. des. 2005
Leangen
Foto: Svein Sando
http://pix.njk.no/65/s65068-ob2007-09-20-106864m.jpg
BM 92 nr.92.12
Tog 1761
20. sep. 2007
vest for Være
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/86/s86521-DSC_0648.jpg
Z71 nr.729
En stund etter kommer Z71 729 med noen bilvogner i spor 2 på Heimdal. Hele reipet blir stående og sperre spor 2 og for spor 3. Så i dag må også tog 416 nytte spor 1 istedenfor spor 2. BM 92.12 + BS 92.82 i tog 1742/383 i spor 1. Foto: Hans-Ole Sveia.
15. okt. 2008
Foto: Hans-Ole Sveia
92.13
http://pix.njk.no/166/s166182-img441.jpg
BM 92 nr.92.13
Rørosbanen. Togets og i dette tilfellet Bm 92 13`s(Düwag 1985 ) ankomst til Alvdal en søndag i april måned 2011.
  
Alvdal
Foto: Nils Olav Glein
http://pix.njk.no/174/s174776-060720071022J6p6ASpyt7hHYV43T1.jpg
BM 92 nr.92.13
NJKs medlemstur med 91.02 til Rinnan, her på Stjørdal st.
13. juni 1998
Stjørdal
Foto: Thomas Markovic
http://pix.njk.no/179/s179731.jpg
BM 92 nr.92.13
Tog 33
6. sep. 2004
Meråker
Foto: Kjell Hegna
92.14
http://pix.njk.no/16/s16368-Interioer_BM9214_010799rgn.jpg
BM 92 nr.92.14
Interiør 92.14
1. juli 1999
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/34/s34268-020799-9214-Koppang-2.jpg
BM 92 nr.92.14
Tog 360.
2. juli 1999
Koppang
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/34/s34264-020799-9214-Koppang.jpg
BM 92 nr.92.14
Tog 360.
Tog 360
2. juli 1999
Koppang
Foto: R. G. Nilsson
92.15
http://pix.njk.no/8/s8468-BM92SommerKuttunsharpen.jpg
BM 92 nr.92.15
 aug. 2003
vest for Kopperå
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/57/s57860-1991-02-0010.jpg
BM 92 nr.92.15
Bilde 7: Mandag i påskeuken ble benyttet til en liten utflukt nordover fra Alvdal. Her er Pt 376, posttoget, festet til filmen like nord for Auma.
Tog 376
25. mar. 1991
nord for Auma
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/149/s149817-1991-07-0018.jpg
BM 92 nr.92.15
Tog 376 fra Røros med et forholdsvis uvanlig påheng.
 apr. 1991
Hamar
Foto: Hans Morten Tamnes
92.51
http://pix.njk.no/0/s185-29291.jpg
BS 92 nr.92.52
  
http://pix.njk.no/183/s183142-IMG_0014.jpg
BS 92 nr.92.51
Utenfor Gamlestallen sammen med bl.a. Di 3 604.
 1984
Lodalen
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/183/s183141-IMG_0013.jpg
BS 92 nr.92.51
På vei fra fabrikken til Trondheim ble det et opphold i Lodalen.
 1984
Lodalen
Foto: Erik Borgersen
92.52
http://pix.njk.no/0/s185-29291.jpg
BS 92 nr.92.52
  
http://pix.njk.no/57/s57854-1991-02-0001.jpg
BS 92 nr.92.52
Bilde 1: Vi starter midt på dagen på Alvdal stasjon. Det er palmesøndag, og Ht 302 kjøres med 92-sett som skal gå helt inn til Oslo S. 302s ordinære materiell, lok og vogner, kjøres på ettermiddagen i 302s ”gamle” ruteleie. Txp og lokfører utveksler hilsener.
Tog 302
24. mar. 1991
Alvdal
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/57/s57855-1991-02-0002.jpg
BS 92 nr.92.52
Bilde 2: Nye reisende har kommet om bord, og togfører gir avgangssignal – ferden videre mot Tigerstaden kan fortsette i det som i 1991 var det nyeste og mest moderne som fantes på Rørosbanen.
24. mar. 1991
Alvdal
Foto: Hans Morten Tamnes
92.53
http://pix.njk.no/20/s20944-1985-08209.jpg
BS 92 nr.92.53
92.53 på Solørbanen, under NJK-medlemstur
14. apr. 1985
Åsnes kirke
Foto: Ulf Berntsen
http://pix.njk.no/0/s127-28740.jpg
BS 92 nr.92.53
19. apr. 2004
http://pix.njk.no/62/s62353-e2875-426.jpg
BS 92 nr.92.53
7. aug. 2007
Foto: Svein Sando
92.54
http://pix.njk.no/136/s136721-035.jpg
BS 92 nr.92.54
26. mai 2007
Os
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/63/s63839-Tog412070902-5wsAlmaaskroken.jpg
BS 92 nr.92.54
BS 9254 i tog 412 ved Krokkurven
2. sep. 2007
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/68/s68842-EVare141107T432Neg.jpg
BS 92 nr.92.54
Et tog i novembersol. Tog 432 passerer seinere på dagen i retning Trondheim.(Scannet negativ).
Tog 432
14. nov. 2007
øst for Ranheim
Foto: Kjell Hegna
92.55
http://pix.njk.no/0/s178-92_55.jpg
BS 92 nr.92.55
  
http://pix.njk.no/73/s73233-ob2008-02-16-110876.jpg
BS 92 nr.92.55
Tog 429
16. feb. 2008
nord for Alstad
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/83/s83744-CT383HellOns270808.jpg
BS 92 nr.92.55
Ettermiddags-NaboToget (383) på vei mot Hegra.
Tog 383
27. aug. 2008
Hell
Foto: Kjell Hegna
92.56
http://pix.njk.no/87/s87599-IMG_1328.jpg
BS 92 nr.92.56
Tog 2384 på Hovdmoen.
9. nov. 2008
nord for (Rena)
Foto: Knut Eidsæther
http://pix.njk.no/99/s99483-ob2009-06-28-132346.jpg
BS 92 nr.92.56
Tog 478
28. juni 2009
Jørstad
Foto: Øyvind Berg
http://pix.njk.no/102/s102774-Tog412090905-4wsHovinKrogstadloekken.jpg
BS 92 nr.92.56
Tog 412
5. sep. 2009
sør for Hovin
Foto: Jon Rokseth
92.57
http://pix.njk.no/68/s68844-G9257VareApr1991.jpg
BS 92 nr.92.57
Et 92-sett på samme sted i gamle dager.
 apr. 1991
øst for Ranheim
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/57/s57483-Paug1999.jpg
BS 92 nr.92.57
I august 1999 så tog 385 slik ut, og gikk ikke lengre enn til Storlien.
Tog 385
 aug. 1999
Meråker
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/37/s37648-200601213-92-57-Roeros-st-10.jpg
BS 92 nr.92.57
92.07-settet med BS 92.57 nærmest sto pent og ventet på Røros stasjon. Foto: Hans Morten Tamnes
10. apr. 2006
Røros
Foto: Hans Morten Tamnes
92.58
http://pix.njk.no/185/s185240-1985-69A-0049.jpg
BS 92 nr.92.58
Kryssingsopphold på Støren. Ekvipasjen i bakgrunnen skal vi ta en nærmere titt på om en liten stund.
 juli 1985
Støren
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/84/s84679-Tog382080910-2wsFlornes.jpg
BS 92 nr.92.58
Tog 382
10. sep. 2008
Flornes
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/166/s166942-DSC_0367B.jpg
BS 92 nr.92.58
Sammenkobling av to 93-sett.
23. juni 2010
Rognan
Foto: Hans-Ole Sveia
92.59
http://pix.njk.no/68/s68843-FVa141107T435.jpg
BS 92 nr.92.59
Etter å ha krysset med toget over på Ranheim, passerer tog 435.
Tog 435
14. nov. 2007
øst for Ranheim
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/72/s72682-Tog384080217-1wsHeimdal.jpg
BS 92 nr.92.59
Tog 384
17. feb. 2008
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/73/s73341-Tog414080224-4wsHeimdal.jpg
BS 92 nr.92.59
Tog 414
24. feb. 2008
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
92.60
http://pix.njk.no/189/s189405-051425_hamar.1280.jpg
BS 92 nr.92.60
Di 2.828, BS92.60 + BM92.10 + BFS86 (?), El 10.2158, Hamar
Tog 372
2. juli 1986
Hamar
Foto: Horst Ebert
http://pix.njk.no/129/s129430-Atna-4-25.9-92.jpg
BS 92 nr.92.60
Plutselig ble det to grønne i nord, og dette dukket opp!
25. sep. 1992
Atna
Foto: Bjørn G. Kværne
http://pix.njk.no/136/s136724-065.jpg
BS 92 nr.92.60
27. mai 2007
Stormyra
Foto: Erik Borgersen
92.81
http://pix.njk.no/0/s626-mb92.JPG
BFS 92 nr.92.81
  
http://pix.njk.no/87/s87224-Tog1740081031-2wsVollen.jpg
BFS 92 nr.92.81
Tog 1740
31. okt. 2008
nord for Melhus
Foto: Jon Rokseth
http://pix.njk.no/87/s87225-Tog1740081031-6wsLerli.jpg
BFS 92 nr.92.81
Tog 1740
31. okt. 2008
nord for Melhus
Foto: Jon Rokseth
92.82
http://pix.njk.no/185/s185238-1985-69A-0047.jpg
BFS 92 nr.92.82
… som hadde styrevogn med godsavdeling. Toget skal sannsynligvis til Steinkjer.
 juli 1985
Trondheim
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/66/s66624-e5242.jpg
BFS 92 nr.92.82
17. okt. 2007
Ranheim
Foto: Svein Sando
http://pix.njk.no/98/s98373-Juniquiz-5.jpg
BFS 92 nr.92.82
Tog 412 sør for Røttum tunnel, Rognes
Tog 412
6. juni 2009
Rognes
Foto: Jon Rokseth
92.83
http://pix.njk.no/83/s83750-I9283T34HEGRALO151103.jpg
BFS 92 nr.92.83
Samme 92-settet i morgen-NaboToget til Trondheim i 2003 (tog 34 het det da).
Tog 34
15. nov. 2003
Hegra
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/166/s166566-Mer9283T34fre100904.jpg
BFS 92 nr.92.83
Fredagstog
Tog 34
10. sep. 2004
øst for Meråker
Foto: Kjell Hegna
http://pix.njk.no/75/s75021-CIMG20471.jpg
BFS 92 nr.92.83
På verksted Marienborg, etter ombygging fra BFS til BS.
14. mar. 2008
Foto: Thomas Markovic
92.84
http://pix.njk.no/0/s145-29006.jpg
BFS 92 nr.92.84
  
http://pix.njk.no/34/s34262-020799-9284-Koppang.jpg
BFS 92 nr.92.84
2. juli 1999
Koppang
Foto: R. G. Nilsson
http://pix.njk.no/18/s18948-BFS9284VaereFeb1990.jpg
BFS 92 nr.92.84
BFS 92.84
 feb. 1990
vest for Hundhammeren
Foto: Kjell Hegna
92.91
http://pix.njk.no/161/s161214-Risemerra.jpg
BS 92 type 3 nr.92.91
Risemerra - og motorvognsettet BM 92.15 + BDFS 92.91.
  
Rise
Foto: Hans-Ole Sveia
http://pix.njk.no/57/s57868-1991-02-0028.jpg
BDFS 92 nr.92.91
Bilde 15: Når vi kommer ned til Røros, har Ht 302 reist videre. Men i pakkhussporet står postsettet, BDFS 92.91 og BM 92.15. Portalkrana står fortsatt, og pakkhuset er mer eller mindre slik det var den gang det ble ekspedert stykkgods med jernbanen. I 1991 var det Linjegods som residerte her. Nå er bygningen gjort om til kontor for Jernbaneverkets administrasjon for Rørosbanen.
27. mar. 1991
Røros
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/109/s109056-cKopperaaHoest2003.jpg
BDFS 92 nr.92.91
Nabotoget i frisk vind fra øst !
 2003
Kopperå
Foto: Kjell Hegna

Med NJK-medlemskap ville du kunne se 993 bilder i stedet for bare 127. Ikke-medlemmer vises inntil tre bilder for hver enhet, dog de tre beste.

Fjern visning av alle bilder

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, L, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.64 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 7301 treff på rmdb, og 25718192 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5199 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.64 sek